Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Oversigt over HP all-in-one

Kapitel 1

(fortsat)

Etiket Navn og beskrivelse

5 Foto: Vælger fotofunktionen. Når knappen lyser, er fotofunktionen valgt. Brug denne

knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller gemme fotos på

computeren.

6 Pil ned: Navigerer nedad i menupunkterne.

7 Foto-indeks: Udskriver et foto-indeks, når der er indsat et fotohukommelseskort i

holderen. Et foto-indeks viser miniaturefotos af alle billederne på

hukommelseskortet. Du kan vælge fotos i foto-indekset og udskrive disse ved at

scanne foto-indekset.

8 Roter: Roterer det viste foto 90 grader i farvedisplayet. Efterfølgende tryk fortsætter

med at rotere billedet 90 grader.

Bemærk! Funktionen Roter påvirker kun udskrivning i albumtilstand.

9 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst.

10 Start Sort, Start Farve: Starter en sort/hvid- eller farvekopi, scanning, fax eller et

udskriftsjob fra hukommelseskortet.

11 Zoom: Forstørrer billedet på farvedisplayet. Du kan også bruge denne knap til at

justere beskæringsfeltet under udskrivning.

12 HP Instant Share: Åbner funktionerne i HP Instant Share.

13 Fax: Vælger faxfunktionen. Når knappen lyser, er faxfunktionen valgt.

14 OK: Vælger en menu, indstilling eller værdi, der skal vises i farvedisplayet.

15 Venstre pil: Formindsker værdier eller går tilbage ved visning af fotos i

farvedisplayet.

16 Pil op: Navigerer opad i menupunkterne.

17 Kopier: Vælger kopifunktionen. Kopifunktionen er valgt, når knappen lyser. Knappen

lyser som standard.

18 Tændt: Tænder eller slukker HP all-in-one. Når HP all-in-one er slukket, er der

stadig minimal strømforsyning til enheden. Tag stikket ud for helt at afbryde

strømforsyningen til HP all-in-one.

19 Opsætning: Giver adgang til menusystemet for rapporter, faxindstillinger og

vedligeholdelse samt produktspecifik Hjælp.

Ikoner på farvedisplayet

Følgende ikoner vises nederst i farvedisplayet med vigtige oplysninger om HP all-inone.

Nogle ikoner vises kun, hvis HP all-in-one er udstyret med en trådløs

netværkstilslutning.

8 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines