Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

3 Tryk på HP Instant Share på kontrolpanelet på HP all-in-one.

Menuen HP Instant Share vises på farvedisplayet.

Menuen HP Instant Share viser de destinationer, du har oprette på HP Instant

Share-tjenesten. Se Oprettelse af destinationer for at få yderligere oplysninger.

4 Brug pilene og til at markere den destination, du vil sende fotoene til.

5 Tryk på OK for at vælge destinationen og sende fotoene.

Bemærk! Du kan også bruge knappen Foto til at sende billeder fra dit

hukommelseskort. Se Brug af et hukommelseskort eller PictBridge-kamera

for at få yderligere oplysninger.

Sådan indsætter du hukommelseskortet og sender fotos på et senere tidspunkt

1 Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP all-in-one.

Efter et stykke tid går HP all-in-one i standbytilstand. HP all-in-one er i

standbytilstand, når pauseskærmen vises på farvedisplayet.

2 Tryk på HP Instant Share på kontrolpanelet på HP all-in-one, når du er klar til at

sende billederne.

Menuen HP Instant Share vises i farvedisplayet.

3 Tryk på 1 for at vælge Send.

Menuen Send hvorfra? vises.

4 Tryk på 1 for at vælge Hukommelseskort.

Det første foto på hukommelseskortet vises i farvedisplayet.

5 Vælg et eller flere fotos.

Se Brug af et hukommelseskort eller PictBridge-kamera for at få flere oplysninger

om, hvordan du udvælger fotos.

6 Tryk på Foto på kontrolpanelet.

Menuen HP Instant Share vises.

Menuen HP Instant Share viser de destinationer, du har oprette på HP Instant

Share-tjenesten. Se Oprettelse af destinationer for at få yderligere oplysninger.

7 Brug pilene og til at markere den destination, du vil sende fotoene til.

8 Tryk på OK for at vælge destinationen og sende fotoene.

Afsendelse af fotos fra en destinationsfil

Hvis dit HP-digitalkamera understøtter HP Instant Share, kan du tildele fotos til

destinationer på et hukommelseskort. De tildelte fotos gemmes i en destinationsfil. Når

du flytter hukommelseskortet fra kameraet og indsætter det i den relevante kortholder

på HP all-in-one, læser HP all-in-one hukommelseskortet og videresender billederne til

de tildelte destinationer.

Sådan sendes fotos til destinationer, der er tildelt af dit HP-digitalkamera

1 Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt indsat i den relevante kortholder på

HP all-in-one.

Se Brug af et hukommelseskort eller PictBridge-kamera for at få yderligere

oplysninger.

Dialogboksen Destinationer fundet vises på farvedisplayet.

2 Tryk på 1 for at vælge Ja, send fotos til HP Instant Share-destinationer.

Billederne sendes til de angivne destinationer.

Brugervejledning 123

Brug af HP Instant Share (netværk)

More magazines by this user
Similar magazines