Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af HP Instant Share (netværk)

Kapitel 13

Sådan modtager du billeder fra en bestemt gruppe af tilladte afsendere

1 Tilføj afsendere til adgangslisten i HP Instant Share, og tildel dem rettigheder.

Se Brug af adgangslisten i HP Instant Share for at få yderligere oplysninger.

2 Når du har udfyldt listen, skal du trykke på HP Instant Share på kontrolpanelet på

HP all-in-one.

Menuen HP Instant Share vises på farvedisplayet.

3 Tryk på 3 og derefter på 1.

Herved vises menuen Indstillinger HP Instant Share og derefter vælges

Indstillinger for modtagelse.

Menuen Indstillinger for modtagelse vises.

4 Tryk på 1 for at vælge Privat, modtage fra tilladte afsendere.

5 Indstil HP all-in-one, så du kan se billeder i en samling, før de udskrives, eller til

automatisk at udskrive alle de billeder, du modtager.

Se Udskrivning af modtagne billeder for at få yderligere oplysninger.

Udskrivning af modtagne billeder

Tjenesten HP Instant Share modtager billedsamlinger, der sendes til din enhed, og

angiver (efter samling) de adgangsrettigheder, der er tildelt til afsenderen. HP all-in-one

undersøger, om du via HP Instant Share-tjenesten har modtaget billeder på én af

følgende to måder:

● Hvis HP all-in-one er netværkstilsluttet og er konfigureret med HP Instant Share,

vil enheden automatisk undersøge, om der er modtaget billeder via HP Instant

Share-tjenesten med et forudindstillet interval (f.eks. hvert 20. minut) for nye

billedsamlinger. Denne proces kaldes automatisk kontrol og er som standard

aktiveret for enheden.

Hvis HP all-in-one finder ud af, at der er modtaget en samling via HP Instant

Share-tjenesten, vises et ikon på farvedisplayet, som angiver, at der er modtaget

en eller flere samlinger. Hvis en modtaget samling stammer fra en tilladt afsender

med rettigheder til automatisk udskrivning, udskrives samlingen automatisk på din

enhed. Hvis en modtaget samling stammer fra en tilladt afsender uden rettigheder

til automatisk udskrivning, vises oplysninger om samlingen på listen Modtaget i

HP all-in-one.

● Hvis automatisk kontrol ikke er aktiveret, eller du vil se, om du har modtaget en

samling mellem intervallerne for den automatiske kontrol, skal du trykke på

HP Instant Share og vælge Modtag i menuen HP Instant Share. Når du vælger

Modtag kontrollerer HP all-in-one, om der er nye billedsamlinger og henter

oplysningerne til listen Modtaget på enheden.

Hvis en modtaget samling stammer fra en tilladt afsender med rettigheder til

automatisk udskrivning, bliver du bedt om at vælge Udskriv nu eller Udskriv

senere. Hvis du vælger Udskriv nu, udskrives billederne i samlingen. Hvis du

vælger Udskriv senere, vises oplysninger om samlingen på listen Modtaget.

De følgende afsnit beskriver, hvordan du udskriver modtagne billeder, angiver

udskriftsstørrelsen og de relaterede udskriftsindstillinger samt annullerer udskriftsjob.

Automatisk udskrivning af modtagne billeder

En samling af billeder, der modtages fra en tilladt afsender med rettigheder til

automatisk udskrivning, udskrives automatisk på HP all-in-one, hvis automatisk kontrol

er aktiveret for enheden.

128 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines