Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Sådan udskriver du modtagne billeder automatisk

1 Tilføj en afsender til adgangslisten i HP Instant Share, og giv afsenderen

rettigheder til automatisk udskrivning.

Se Brug af adgangslisten i HP Instant Share for at få yderligere oplysninger.

2 Tryk på HP Instant Share på kontrolpanelet på HP all-in-one.

Menuen HP Instant Share vises i farvedisplayet.

3 Tryk på 3 og derefter på 2.

Herved vises menuen Indstillinger Instant Share og derefter vælges Automatisk

kontrol.

Menuen Automatisk kontrol vises.

4 Tryk på 1 for at vælge Til.

Med Automatisk kontrol aktiveret, sender HP all-in-one med jævne mellemrum en

forespørgsel til HP Instant Share-tjenesten for at undersøge, om du har modtaget

en billedsamling. Hvis en samling registreres, og den stammer fra en afsender med

rettigheder til automatisk udskrivning, overføres den til din enhed og udskrives.

Bemærk! Hvis du vil sende en manuel forespørgsel til HP Instant Sharetjenesten,

skal du trykke på HP Instant Share og trykke på 2 for at

vælge Modtag i menuen HP Instant Share. Der sendes en

forespørgsel fra HP all-in-one til HP Instant Share-tjenesten. Hvis den

finder en eller flere samlinger, der skal udskrives automatisk, vises

skærmbilledet Udskriftsjob klar på farvedisplayet. Hvis du trykker på 1

for at vælge Udskriv nu, udskrives samlingen og tilføjes på listen over

modtagne samlinger. Hvis du trykker på 2 for at vælge Udskriv senere,

tilføjes samlingen blot på listen over modtagne samlinger.

Manuel udskrivning af modtagne billeder

En samling billeder, der er modtaget fra en afsender, som har tilladelse til at sende til

din enhed, men som ikke har rettigheder til automatisk udskrivning, forbliver hos

HP Instant Share-tjenesten, indtil du beslutter, hvordan billederne skal behandles i

HP all-in-one. Du kan få vist billederne i en samling, før du udskriver den, eller udskrive

hele samlingen uden at se billederne først.

Sådan får du vist billederne, før de udskrives

1 Tryk på HP Instant Share på kontrolpanelet på HP all-in-one.

Menuen HP Instant Share vises i farvedisplayet.

2 Tryk på 2 for at vælge Modtag.

Der sendes en forespørgsel fra HP all-in-one til HP Instant Share-tjenesten for at

undersøge, om du har modtaget en billedsamling. Hvis den finder en samling,

overføres samlingen til din enhed. Samlingslisten Modtaget vises i farvedisplayet.

3 Brug pilene og til at vælge den samling, du vil se.

4 Tryk på OK.

5 Vælg et eller flere billeder i samlingen.

6 Tryk på Start, Farve, Start, Sort eller Foto.

– Hvis du trykker på Start Farve, udskrives de valgte billeder i henhold til

standardindstillingerne (dvs. én 10 x 15 cm kopi).

– Hvis du trykker på Start Sort, udskrives de valgte billeder i sort/hvid i henhold

til standardindstillingerne (dvs. én 10 x 15 cm kopi)

– Hvis du trykker på Foto, kan du vælge på en liste med udskriftsindstillinger

(f.eks. antal kopier, billedstørrelse, papirstørrelse og papirtype), før du

Brugervejledning 129

Brug af HP Instant Share (netværk)

More magazines by this user
Similar magazines