Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af HP Instant Share (netværk)

Kapitel 13

udskriver. Tryk på Start Farve eller Start Sort, når du har valgt de ønskede

indstillinger.

Bemærk! Se Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos for at få yderligere

oplysninger om udskriftsindstillinger.

Sådan udskrives en billedsamling uden først at se den

1 Tryk på HP Instant Share på kontrolpanelet på HP all-in-one.

Menuen HP Instant Share vises i farvedisplayet.

2 Tryk på 2 for at vælge Modtag.

Der sendes en forespørgsel fra HP all-in-one til HP Instant Share-tjenesten for at

undersøge, om du har modtaget en billedsamling. Hvis den finder en samling,

overføres samlingen til din enhed. Samlingslisten Modtaget vises.

3 Brug pilene og til at vælge den samling, du vil udskrive.

4 Tryk på Start Farve eller Start Sort.

Billederne udskrives i henhold til de udskriftsoplysninger, de indeholder. Hvis de

ikke indeholder udskriftsoplysninger, udskrives billederne i henhold til

fjernudskriftsindstillingerne, der er angivet i menuen Indstillinger Instant Share.

Angivelse af udskriftsindstillinger

Billeder, der scannes på en HP All-in-One videresendes til en modtagerenhed med en

bestemt udskriftsstørrelse. Billeder og dokumenter, der videresendes af HPfjernprinterdriveren,

modtages med en defineret udskriftsstørrelse. Når et dokument

eller en billedsamling modtages med en defineret udskriftsstørrelse, udskrives

elementerne i henhold til følgende regler:

● Hvis samlingen eller dokumentet er angivet til automatisk udskrivning, bruger

HP all-in-one den angivne udskriftsstørrelse.

● Hvis samlingen eller dokumentet vises før udskrivning, bruger HP all-in-one de

indstillinger, der er angivet i menuen Udskriftsindstillinger

(standardindstillingerne eller de brugerdefinerede indstillinger).

● Hvis samlingen eller dokumentet udskrives uden at blive vist først, bruger HP allin-one

den angivne udskriftsstørrelse.

Billeder, der sendes fra et kamera eller hukommelseskort, videresendes til en

modtagerenhed uden udskriftsoplysninger. Når et dokument eller en billedsamling

modtages uden udskriftsoplysninger, udskrives elementerne i henhold til følgende

regler:

● Hvis billedet eller samlingen er angivet til automatisk udskrivning, bruger HP all-inone

de udskriftsindstillinger, der er defineret i menuen Indstillinger Instant Share.

● Hvis billedet eller samlingen vises før udskrivning, bruger HP all-in-one de

indstillinger, der er angivet i menuen Udskriftsindstillinger

(standardindstillingerne eller de brugerdefinerede indstillinger).

● Hvis billedet eller samlingen udskrives uden at blive vist først, bruger HP all-in-one

de udskriftsindstillinger, der er defineret i menuen Indstillinger Instant Share.

De ovennævnte regler forklares yderligere i de følgende opgaver.

Sådan angives fjernudskriftsindstillinger for en samling, der er angivet til

automatisk udskrivning

1 Tryk på HP Instant Share på kontrolpanelet på HP all-in-one.

130 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines