Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Vedligeholdelse af HP all-in-one

Kapitel 15

Angive tiden for strømsparetilstand

Lysdioden i scanneren på HP all-in-one forbliver tændt i en angivet periode, så HP allin-one

er klar til straks at reagere på din anmodning. Når HP all-in-one ikke er blevet

anvendt i en angivet periode, slukkes lysdioden for at spare strøm. Du kan afslutte

denne tilstand ved at trykke på en vilkårlig knap på kontrolpanelet.

HP all-in-one er indstillet til automatisk at gå i strømsparetilstand efter 12 timer. Gør

følgende, hvis HP all-in-one skal skifte til strømsparetilstand inden 12 timer.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 7 og derefter på 2.

Menuen Præferencer vises først, og derefter vælges Indstil tid for

strømsparetilstand.

3 Tryk på , indtil den ønskede tid vises, og tryk derefter på OK.

Du kan vælge, at enheden skal gå i strømsparetilstand efter 1, 4, 8 eller 12 timer.

Angivelse af tid for udskydning af meddelelse

Med indstillingen Tid for udskyd. af medd. kan du vælge den tid, der skal gå, før der

vises en meddelelse, som beder dig om at foretage en handling. Hvis du f.eks. trykker

på Kopier, og tiden for udskydning af meddelelse går, uden der trykkes på en anden

knap, vises meddelelsen "Tryk START for at kopiere. Klik på Antal for at vælge."

vises på farvedisplayet. Du kan vælge Hurtig, Normal, Langsom eller Fra. Hvis du

vælger Fra, vises tip ikke på farvedisplayet, men andre meddelelser vises, f.eks.

advarsler om lav blækstand og fejlmeddelelser.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 7 og derefter på 3.

Derved vises menuen Præferencer, og derefter vælges Angiv tid for udskyd. af

medd..

3 Tryk på , indtil den ønskede forsinkelse vises, og tryk derefter på OK.

Gendannelse af standardindstillingerne

Du kan gendanne de oprindelige standardindstillinger, som HP all-in-one blev leveret

med.

Bemærk! Gendannelse af standardindstillingerne ændrer ikke de datooplysninger, du

har angivet, og det vil heller ikke påvirke de ændringer, du har lavet til

scanningsindstillingerne samt til indstillingerne for sprog og land/område.

Denne funktion kan kun udføres fra kontrolpanelet.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 6, og tryk derefter på 3.

Derved vælges først menuen Værktøjer og derefter Gendan fabriksindstillinger.

De standardindstillinger, der var gældende ved leveringen, gendannes.

Lyde for selvvedligeholdelse

HP all-in-one kan komme med lyde efter en lang periode (ca. 2 uger) uden aktivitet.

Dette er normalt og er nødvendigt for at sikre, at HP all-in-one frembringer udskrifter i

bedste kvalitet.

154 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines