Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Oplysninger om fejlfinding

Kapitel 16

Løsning

Det kan betyde, at kontrolpaneloverlayet ikke er fastgjort, eller at det er fastgjort

forkert. Du skal justere overlayet over knapperne øverst på HP all-in-one og trykke

det godt på plads.

Farvedisplayet viser ikke det rigtige sprog

Løsning

Du angiver normalt sprog og land/region, når du installerer HP all-in-one. Du kan

imidlertid altid ændre disse indstillinger ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 7 og derefter på 1.

Derved vælges Præferencer og derefter Angiv sprog og land/område.

Der vises en liste over sprog. Du kan rulle gennem listen med sprog ved at

trykke på pilene og .

3 Når dit sprog fremhæves, skal du trykke på OK.

4 Når du bliver bedt om det, skal du trykke på 1 for Ja eller 2 for Nej.

Landene/områderne for det valgte sprog vises. Tryk på

gennem listen.

eller for at rulle

5 Når det ønskede sprog fremhæves, skal du trykke på OK.

6 Når du bliver bedt om det, skal du trykke på 1 for Ja eller 2 for Nej.

Der vises forkerte mål i menuerne på farvedisplayet

Løsning

Du kan have valgt det forkerte land/område under installationen af HP all-in-one.

Det land/område, du vælger, fastsætter de papirstørrelser, der vises på

farvedisplayet.

158 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines