Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Oplysninger om fejlfinding

Kapitel 16

Sådan afinstalleres softwaren fra en Windows-computer - metode 3

Bemærk! Dette er en anden metode, du kan bruge, hvis Fjern program ikke er

tilgængelig i menuen Start i Windows.

1 Kør installationsprogrammet til HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one igen.

2 Vælg Afinstaller, og følg anvisningerne på skærmen.

3 Afbryd HP all-in-one fra computeren.

4 Genstart computeren.

Bemærk! Det er vigtigt, at du frakobler HP all-in-one, før du genstarter

computeren. Tilslut ikke HP all-in-one til computeren, før du har

geninstalleret softwaren.

5 Kør installationsprogrammet til HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one igen.

6 Start geninstallationen.

7 Følg anvisningerne på skærmen og de anvisninger, der findes i den

installationsvejledning, der fulgte med HP all-in-one.

Sådan afinstallerer du softwaren fra en Macintosh-computer

1 Tag HP all-in-one fra Macintosh-computeren.

2 Dobbeltklik på mappen Applications (Programmer): HP All-in-One Software.

3 Dobbeltklik på HP Uninstaller.

Følg vejledningen på skærmen.

4 Når softwaren er afinstalleret, skal du frakoble HP all-in-one og derefter genstarte

computeren.

Bemærk! Det er vigtigt, at du frakobler HP all-in-one, før du genstarter

computeren. Tilslut ikke HP all-in-one til computeren, før du har

geninstalleret softwaren.

5 Hvis du vil geninstallere softwaren, skal du lægge cd-rom'en til HP all-in-one i

computerens cd-rom-drev.

6 Åbn cd-rom'en på skrivebordet, og dobbeltklik derefter på HP all-in-one

installation.

7 Følg anvisningerne på skærmen og de anvisninger, der findes i den

installationsvejledning, der fulgte med HP all-in-one.

Fejlfinding i forbindelse med faxopsætning

Dette afsnit indeholder oplysninger om fejlfinding i forbindelse med faxopsætningen af

HP all-in-one. Hvis din HP all-in-one ikke er indstillet korrekt til faxafsendelse/

faxmodtagelse, kan du opleve problemer, når du sender og modtager faxer.

Tip! Dette afsnit indeholder kun installationsrelateret fejlfinding. Hvis du ønsker

yderligere emner om faxfejlfinding, som f.eks. problemer med langsom

faxmodtagelse, kan du se Fejlfinding, der fulgte med softwaren til HP Image Zone.

Hvis du har problemer med faxafsendelse/faxmodtagelse, kan du udskrive en

testrapport for at kontrollere status for HP all-in-one. Testen mislykkes, hvis HP all-inone

ikke er indstillet korrekt til faxafsendelse/faxmodtagelse. Udfør denne test, når du

er færdig med at indstille HP all-in-one til faxafsendelse/faxmodtagelse.

166 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines