Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Sådan tester du faxopsætningen

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 6, og tryk derefter på 5.

Herved vælges først menuen Værktøjer og derefter Kør faxtest.

HP all-in-one viser testens status på farvedisplayet og udskriver en rapport.

3 Læs rapporten.

– Hvis testen lykkes, og du stadig har problemer med faxafsendelse/

faxmodtagelse, skal du kontrollere de faxindstillinger, der er angivet i

rapporten, for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. En manglende eller

forkert faxindstilling kan give problemer med faxafsendelse/faxmodtagelse.

– Læs rapporten for at finde ud af, hvordan du kan løse problemet, hvis testen

mislykkes. Se også næste afsnit, Faxtesten mislykkedes, for at få yderligere

oplysninger.

4 Tryk på OK for at vende tilbage til menuen Opsætning.

Hvis du stadig oplever problemer med faxafsendelse/modtagelse, skal du gå videre

med næste afsnit for at få yderligere hjælp til fejlfinding.

Faxtesten mislykkedes

Hvis du har kørt en faxtest, og testen mislykkedes, kan du læse rapporten for at få

grundlæggende oplysninger om fejlen. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du

læse rapporten for at finde ud af, hvilken del af testen der mislykkedes, og derefter gå

til det pågældende emne i dette afsnit:

● Faxhardwaretesten mislykkedes

● Test af fax tilsluttet til aktivt telefonstik i væggen mislykkedes

● Test af telefonlednings tilslutning til korrekt port på fax mislykkedes

● Test af faxlinjens tilstand mislykkes

● Test af registrering af klartone mislykkedes

Faxhardwaretesten mislykkedes

Løsning

● Sluk for HP all-in-one med knappen Tændt på kontrolpanelet, og tag derefter

netledningen fra på bagsiden af HP all-in-one. Efter et par sekunder skal du

sætte netledningen i igen og tænde igen. Kør testen igen. Hvis testen

mislykkes, skal du gå videre med oplysningerne om fejlfinding i dette afsnit.

● Prøv at sende eller modtage en testfax. Hvis du kan sende eller modtage en

fax, er der muligvis ikke noget problem.

● Hvis du har en Windows-computer og kører testen fra Guiden HP

Faxopsætning, skal du kontrollere, at HP all-in-one ikke er i gang med en

anden opgave, som f.eks. modtagelse af en fax eller kopiering. Kontroller, om

der er en meddelelse på farvedisplayet, der angiver, at HP all-in-one er

optaget. Hvis den er optaget, skal du vente, indtil den er færdig og på standby,

før du kører testen.

Når du har løst eventuelle problemer, skal du køre faxtesten igen for at sikre, at

den lykkes, og at HP all-in-one er klar til faxafsendelse/faxmodtagelse. Hvis

faxhardwaretesten fortsat mislykkes, og du oplever problemer med

faxafsendelse/faxmodtagelse, skal du kontakte HP for at få support. Se Sådan får

du HP support for at få oplysninger om, hvordan du kontakter HP Support.

Brugervejledning 167

Oplysninger om fejlfinding

More magazines by this user
Similar magazines