Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Oplysninger om fejlfinding

Kapitel 16

Test af fax tilsluttet til aktivt telefonstik i væggen mislykkedes

Løsning

● Kontroller forbindelsen mellem telefonstikket i væggen og HP all-in-one for at

sikre, at telefonledningen er fastgjort.

● Du skal bruge den telefonledning, der fulgte med HP all-in-one. Hvis du ikke

bruger den medfølgende telefonledning, når du tilslutter HP all-in-one til

telefonstikket på væggen, kan du muligvis ikke sende eller modtage faxer. Når

du har tilsluttet den telefonledning, der fulgte med HP all-in-one, skal du køre

faxtesten igen.

● Kontroller, at HP all-in-one er korrekt tilsluttet telefonstikket på væggen. Tilslut

den ene ende af den telefonledning, der fulgte med i kassen til HP all-in-one,

til telefonstikket på væggen, og tilslut derefter den anden ende til den port, der

er mærket "1-LINE" på bagsiden af HP all-in-one. Se Faxopsætning for at få

yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller HP all-in-one til faxafsendelse

og faxmodtagelse.

● Hvis du bruger en telefonlinjefordeler, kan det give problemer med

faxafsendelsen/faxmodtagelsen. (En telefonlinjefordeler er et 2-ledet stik, der

tilsluttes et telefonstik i væggen). Prøv at fjerne fordeleren og slut HP all-in-one

direkte til telefonstikket på væggen.

● Prøv at tilslutte en telefon, der virker, og en telefonledning til det telefonstik i

væggen, der bruges til HP all-in-one, og lyt efter en klartone. Hvis du ikke kan

høre en klartone, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere

linjen.

● Prøv at sende eller modtage en testfax. Hvis du kan sende eller modtage en

fax, er der muligvis ikke noget problem.

Når du har løst eventuelle problemer, skal du køre faxtesten igen for at sikre, at

den lykkes, og at HP all-in-one er klar til faxafsendelse/faxmodtagelse.

Test af telefonlednings tilslutning til korrekt port på fax mislykkedes

Løsning

Telefonledningen er tilsluttet den forkerte port på bagsiden af HP all-in-one.

1 Tilslut den ene ende af den telefonledning, der fulgte med i kassen til HP allin-one,

til telefonstikket på væggen, og tilslut derefter den anden ende til den

port, der er mærket "1-LINE" på bagsiden af HP all-in-one.

Bemærk! Hvis du bruger porten "2-EXT" til tilslutning til telefonstikket på

væggen, kan du ikke sende og modtage faxer. Porten "2-EXT"

skal kun bruges til at tilslutte andet udstyr, som f.eks. en

telefonsvarer eller en telefon.

2 Når du har tilsluttet telefonledningen til den port, der er mærket "1-LINE", skal

du køre faxtesten igen for at sikre, at den lykkes, og at HP all-in-one er klar til

faxafsendelse/faxmodtagelse.

3 Prøv at sende eller modtage en testfax.

Test af faxlinjens tilstand mislykkes

168 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines