Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Løsning

● Kontroller, at du har tilsluttet HP all-in-one til en analog telefonlinje. I modsat

fald vil du ikke være i stand til at afsende eller modtage faxer. Tilslut en

almindelig analog telefon til linjen, og lyt efter en klartone for at finde ud af, om

telefonlinjen er digital. Hvis du ikke kan høre en normal klartone, er det

muligvis en telefonlinje, der er sat op til digitale telefoner. Tilslut HP all-in-one

til en analog telefonlinje, og prøv at sende eller modtage en fax.

● Kontroller forbindelsen mellem telefonstikket i væggen og HP all-in-one for at

sikre, at telefonledningen er fastgjort.

● Kontroller, at HP all-in-one er korrekt tilsluttet telefonstikket på væggen. Tilslut

den ene ende af den telefonledning, der fulgte med i kassen til HP all-in-one,

til telefonstikket på væggen, og tilslut derefter den anden ende til den port, der

er mærket "1-LINE" på bagsiden af HP all-in-one. Se HP all-in-one for at få

yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller Faxopsætning til

faxafsendelse og faxmodtagelse.

● Andet udstyr, der bruger den samme telefonlinje som HP all-in-one, kan være

årsag til, at testen mislykkedes. Hvis du vil finde ud af, om andet udstyr er

årsag til et problem, skal du frakoble alt fra telefonlinjen og køre testen igen.

– Hvis testen af faxlinjens tilstand lykkes uden andet udstyr, er det en

eller flere enheder, der forårsager problemerne. Prøv at tilslutte dem igen

én ad gangen og køre testen igen hver gang, indtil du kan identificere,

hvilket udstyr der forårsager problemet.

– Hvis testen af faxlinjens tilstand mislykkes uden andet udstyr, skal du

tilslutte HP all-in-one til en telefonlinje, der virker, og derefter fortsætte

med at gennemgå oplysningerne om fejlfinding i dette afsnit.

● Hvis du bruger en telefonlinjefordeler, kan det give problemer med

faxafsendelsen/faxmodtagelsen. (En telefonlinjefordeler er et 2-ledet stik, der

tilsluttes et telefonstik i væggen). Prøv at fjerne fordeleren og slut HP all-in-one

direkte til telefonstikket på væggen.

Når du har løst eventuelle problemer, skal du køre faxtesten igen for at sikre, at

den lykkes, og at HP all-in-one er klar til faxafsendelse/faxmodtagelse. Hvis testen

af faxlinjens tilstand fortsat mislykkes, og du har problemer med faxafsendelse/

faxmodtagelse, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere

telefonlinjen.

Test af registrering af klartone mislykkedes

Løsning

● Andet udstyr, der bruger den samme telefonlinje som HP all-in-one, kan være

årsag til, at testen mislykkedes. Hvis du vil finde ud af, om andet udstyr er

årsag til et problem, skal du frakoble alt fra telefonlinjen og køre testen igen.

Hvis Test af registrering af klartone lykkes uden andet udstyr, er det en eller

flere enheder, der forårsager problemerne. Prøv at tilslutte dem igen én ad

gangen og køre testen igen hver gang, indtil du kan identificere, hvilket udstyr

der forårsager til problemet.

● Prøv at tilslutte en telefon, der virker, og en telefonledning til det telefonstik i

væggen, der bruges til HP all-in-one, og lyt efter en klartone. Hvis du ikke kan

høre en klartone, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere

linjen.

Brugervejledning 169

Oplysninger om fejlfinding

More magazines by this user
Similar magazines