Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Oplysninger om fejlfinding

Kapitel 16

lignende. Se Faxopsætning for at få oplysninger om opsætning af HP all-inone

med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje.

● Hvis HP all-in-one deler telefonlinjen med en DSL-tjeneste, er DSL-modemet

muligvis ikke korrekt jordforbundet. Hvis DSL-modemet ikke er korrekt

jordforbundet, kan det forårsage støj på telefonlinjen. Telefonlinjer med dårlig

lydkvalitet (støj) kan give problemer med faxafsendelse/faxmodtagelse. Du kan

kontrollere lydkvaliteten af telefonlinjen ved at slutte en telefon til telefonstikket

i væggen og lytte efter statisk eller anden støj. Hvis du kan høre støj, skal du

slukke for DSL-modemet og slukke fuldstændig for strømtilførslen i mindst et

kvarter. Tænd for DSL-modemet igen, og lyt efter klartonen.

Bemærk! Du kan opleve statisk støj på telefonlinjen igen på et senere

tidspunkt. Hvis HP all-in-one holder op med at sende og modtage

faxer, skal du gentage denne proces.

Hvis der stadig er støj på telefonlinjen, eller hvis du ønsker yderligere

oplysninger om, hvordan du slukker for DSL-modemet, skal du kontakte DSLudbyderen

for at få support. Du kan også kontakte telefonselskabet.

● Hvis du bruger en telefonlinjefordeler, kan det give problemer med

faxafsendelsen/faxmodtagelsen. (En telefonlinjefordeler er et 2-ledet stik, der

tilsluttes et telefonstik i væggen). Prøv at fjerne fordeleren og slut HP all-in-one

direkte til telefonstikket på væggen.

HP all-in-one kan ikke modtage, men kun sende faxmeddelelser

Løsning

● Hvis du ikke bruger en bestemt ringetjeneste, skal du sikre dig, at funktionen

Besvar ringemønster på HP all-in-one er indstillet til Alle ringninger. Se

Ændring af ringemønster for besvarelse (bestemt ringetone) for at få yderligere

oplysninger.

● Hvis Auto-svar er indstillet til Fra, skal du modtage faxer manuelt. I modsat

fald kan HP all-in-one ikke modtage faxen. Se Manuel modtagelse af en fax

for at få oplysninger om manuel faxmodtagelse.

● Hvis du har en telefonsvarertjeneste på samme telefonnummer, som du

bruger til faxopkald, skal du modtage faxer manuelt og ikke automatisk. Det

betyder, at du skal være tilstede og selv besvare indgående faxopkald. Se

Faxopsætning for at få oplysninger om indstilling af HP all-in-one, når du har

en telefonsvarertjeneste. Se Manuel modtagelse af en fax for at få oplysninger

om manuel modtagelse af faxer.

● Hvis du har et pc-modem på samme telefonlinje som HP all-in-one, skal du

kontrollere, at modemets software ikke er indstillet til at modtage

faxmeddelelser automatisk. Modemer, hvor funktionen til automatisk

faxmodtagelse er aktiv, overtager telefonlinjen for at modtage alle indgående

faxmeddelelser, og dette vil forhindre HP all-in-one i at modtage faxopkald.

● Hvis du har en telefonsvarer på samme telefonlinje som HP all-in-one, kan der

være et af følgende problemer:

– Din indtalte besked på telefonsvareren kan være for lang eller for høj til,

at HP all-in-one kan registrere faxtoner, hvilket kan få

afsenderfaxmaskinen til at afbryde forbindelsen.

– Telefonsvareren kan afbryde for hurtigt, efter din indtalte besked på

telefonsvareren afspilles, hvis den ikke registrerer, at nogen forsøger at

172 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines