Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Oplysninger om fejlfinding

Kapitel 16

Før du konfigurerer en enhedsdestination i HP Instant Share Email

eller tilføjer en printer til brug med HP-fjernudskrivning, skal

du bede modtageren om et entydigt navn, der er tildelt hans

netværkstilsluttede enhed. Enhedsnavnet oprettes af en person,

når han eller hun tilmelder HP Instant Share og registrerer sin

enhed. Se Introduktion for at få yderligere oplysninger.

Fejlfinding i forbindelse med betjening

Afsnittet om fejlfinding af HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one i HP Image

Zone indeholder tip til fejlfinding af nogle af de mest almindelige problemer, der er

knyttet til HP all-in-one.

Hvis du vil have adgang til oplysningerne om fejlfinding fra en Windows-computer, skal

du gå til HP Director, klikke på Hjælp og derefter vælge Fejlfinding og support.

Fejlfinding er også tilgængelig via knappen Hjælp, der vises i nogle fejlmeddelelser.

Hvis du vil have adgang til oplysninger om fejlfinding fra Macintosh OS X v10.1.5 og

senere, skal du klikke på ikonet HP Image Zone i dock'en og vælge Hjælp i

menulinjen, vælge HP Image Zone Hjælp i menuen Hjælp og derefter vælge

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Fejlfinding i fremviseren til Hjælp.

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp fra HP's websted på www.hp.com/

support. Webstedet giver også svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Fejlfinding af papir

Anvend kun de papirtyper, der anbefales til HP all-in-one for at undgå papirstop. Se HP

Image Zone Hjælp for at få en liste over anbefalede papir, eller gå til www.hp.com/

support.

Læg ikke krøllet eller bøjet papir, eller papir med bøjede eller afrevne kanter i

inputbakken. Se Undgåelse af papirstop for at få yderligere oplysninger.

Hvis papiret sætter sig fast i enheden, skal du følge disse anvisninger for at udbedre

papirstoppet.

Papir har sat sig fast i HP all-in-one.

Løsning

1 Tryk tapperne ind på det bageste oprydningsdæksel for at tage dækslet af som

vist herunder.

178 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines