Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer

HP er engageret i at beskytte miljøet. HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange

lande/områder og gør det muligt at genbruge brugte blækpatroner gratis. Gå til følgende websted

for at få yderligere oplysninger:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Regulative bemærkninger

HP all-in-one opfylder krav fra regulative organer i dit land/område.

Dette afsnit indeholder regulative emner, der ikke angår trådløse funktioner.

Regulativt modelidentifikationsnummer

Produktet tildeles et regulativt modelnummer til identifikationsformål. Det regulative modelnummer

for dit produkt er SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. Dette nummer må ikke forveksles med

markedsnavnet (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) eller produktnummeret (Q3450A/

Q3452A).

Bemærkning til brugere af amerikanske telefonnetværk: FCC-krav

Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC-reglerne, afsnit 68. Udstyret bærer et mærkat, der

bl.a. indeholder oplysninger om FCC-registreringsnummer og REN-tal (Ringer Equivalent

Number) for dette udstyr. Giv telefonselskabet disse oplysninger ved anmodning derom.

Til dette udstyr medfølger en telefonledning og et modulært stik, der er i overensstemmelse med

FCC. Dette udstyr er udviklet til at tilsluttes telefonnetværket eller stedets net ved hjælp af et

kompatibelt modulært stik, der er i overensstemmelse med afsnit 68. Dette udstyr tilsluttes til

telefonnetværket med følgende standardnetværksstik: USOC RJ-11C.

REN-tallet er nyttigt til at fastsætte antallet af enheder, som du kan tilslutte til telefonlinjen og

stadig få alle enhederne til at ringe, når der ringes på dit nummer. For mange enheder på samme

linje kan være årsag til, at et indgående opkald ikke ringer. I de fleste, men ikke alle, områder bør

REN-tallet for alle samtlige enheder ikke overstige fem (5). Hvis du vil være sikker på, hvor mange

enheder du kan tilslutte til linjen i henhold til REN-tallet, kan du ringe til dit lokale telefonselskab og

få oplyst det maksimale REN-tal for dit opkaldsområde.

Hvis dette udstyr forårsager skade på telefonnetværket, kan telefonselskabet afbryde forbindelsen

midlertidigt. De giver dig om muligt besked på forhånd. Hvis det ikke er praktisk muligt at give

besked på forhånd, får du besked så hurtigt som muligt. Du bliver også oplyst om din ret til at klage

til FCC. Telefonselskabet kan foretage ændringer i sine faciliteter, udstyret, driften eller

procedurer, der kan påvirke udstyrets drift. Hvis det sker, får du besked på forhånd, så du får

mulighed for at opretholde en uforstyrret forbindelse.

Hvis du oplever problemer med dette udstyr, skal du kontakte producenten eller se andetsteds i

denne manual for at finde oplysninger om garanti eller reparation. Telefonselskabet kan bede dig

frakoble dette udstyr fra netværket, indtil problemet er løst, eller indtil du er sikker på, at udstyret

fungerer korrekt.

Dette udstyr må ikke anvendes på møntservice, der tilvejebringes af telefonselskabet. Forbindelse

til mødelinjer er underlagt statslige takster. Kontakt din stats offentlige hjælpekommission,

offentlige servicekommission eller virksomhedskommission for at få yderligere oplysninger.

Dette udstyr giver mulighed for automatisk opkald. Ved programmering af og/eller test af numre til

nødopkald:

● Forbliv på linjen, og forklar operatøren årsagen til opkaldet.

● Foretag sådanne aktiviteter uden for travle tidspunkter, f.eks. tidligt om morgenen eller sent

om aftenen.

Bemærk! FCC-reglerne for kompatibilitet for høreapparater gælder ikke dette udstyr.

Telephone Consumer Protection Act of 1991 (lov om beskyttelse af telefonforbrugere) gør det

ulovligt for personer at bruge en computer eller anden elektronisk enhed, herunder faxmaskiner, til

at sende en meddelelse, medmindre en sådan meddelelse tydeligt indeholder en margen i toppen

Brugervejledning 209

Tekniske oplysninger

More magazines by this user
Similar magazines