Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

ARIB STD-T66 (Japan)

Bemærkning til brugere i Italien

Licens påkrævet til brug. Undersøg dette hos forhandleren eller direkte ved Direzione Generale

Pianificazione e Gestione Frequenze (generel direktion for frekvensplanlægning og -styring).

E’necessaria una concessione ministeriale anche per l’uso del prodotto. Verifici per favore con il

proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione

Frequenze.

Bemærkning til brugere i Frankrig

Der gælder visse restriktioner for trådløs betjening af dette produkt over et 2,4 GHz trådløst

lokalnetværk: Dette udstyr kan anvendes indendørs for hele frekvensbåndet 2400-2483.5 MHz

(kanal 1-13). Ved udendørs brug kan kun frekvensbåndet 2454-2483.5 MHz (kanal 10-13)

anvendes. De seneste krav findes her www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent :

cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz

(canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz

(canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le

site Web www.art-telecom.fr.

Bemærkning til brugere i EU (trådløse produkter)

Radioprodukter med advarselsmærket CE 0984 eller CE er i overensstemmelse med R&TTEdirektivet

(1999/5/EC), der er udstedt af den europæiske kommission.

Bemærk! Radio-LAN-produkter med lav spænding, der køres i 2,4 GHz bånd i hjemme- og

kontormiljøer. Brug af produktet kan i nogle lande/område være underlagt specifikke

restriktioner, som det er angivet for bestemte lande/områder nedenfor.

Dette produkt kan anvendes i følgende EU- og EFTA-lande/områder: Østrig, Belgien, Danmark,

Finland, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Holland, Norge,

Portugal, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Til normal trådløs LAN-kørsel af dette produkt er der

i Frankrig kun begrænset bånd tilgængelig (kanal 10, 11, 12 og 13). L’Autorité de régulation des

télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. Se

ART-webstedet for at få yderligere oplysninger, herunder lokale regler og godkendelse:

www.art-telecom.fr.

Brugervejledning 213

Tekniske oplysninger

More magazines by this user
Similar magazines