Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Indeks

Memory Stickhukommelseskort

45

MicroDrivehukommelseskort

45

miljø

Miljømæssig

produktovervågningsprogra

m 207

miljøspecifikationer 207

minimumsinstallation 176

modtage billeder i HP Instant

Share 118, 127

modtage faxer

fejlfinding 170, 172

manuelt 93

MultiMediaCard (MMC)hukommelseskort

45

N

normal kopikvalitet 61

O

opkald med kortnummer

oprette kortnumre 98

redigere 98

sende en fax 92

slette indstillinger 99

udskrive liste 97

opløsning, fax 99

overensstemmelseserklæring:

EØS 214

HP Photosmart 2600

series 214

HP Photosmart 2700

series 215

overføre billeder:

OS X HP Image

Zone 15, 17

overføringer

ilægge 42

overvåget opkald 92

P

papir

anbefalede typer 36

anbefalede typer til

kopiering 60

bestille 137

fejlfinde 178

ikke-kompatible typer 36

ilægge 37

papirstørrelser 204

specifikationer 203

stop 43, 178

størrelse, angive for

fax 101

papirbakkeegenskaber 203

papirstop i ekstraudstyr til

tosidet udskrivning,

fejlfinde 179

påstryge overføringer

kopiere 68

patroner. se blækpatroner

patronholder, blokeret 161

pauseskærm 9

PBX-system, konfigurere 81

pc-modem

fejlfinde 170, 172

PictBridge 55

pil ned 8

pil op 8

plakater

kopiere 67

postkort, ilægge 40

program, udskrive fra 75

proxyindstillinger 183

pulsopkald 101

R

rapporter

bekræftelse 97

faxe 86, 90, 97, 167

faxlog 97

fejl 97

liste med kortnumre 97

mislykket faxtest 167

selvtest 97, 143

sidste faxtransaktion 97

regulative bemærkninger

bemærkning til brugere af

tyske telefonnetværk 211

bemærkning til brugere i EU

(trådløse produkter) 211

bemærkning til brugere i

Japan 212

bemærkning til brugere i

Korea 212

Canadisk erklæring 210

erklæring om

overensstemmelse

(EU) 214

FCC-erklæring 210

FCC-krav 209

overensstemmelseserklærin

g (USA) 214, 215

regulativt

modelidentifikationsnummer

209

regulative bemærkninger om

trådløse produkter

bemærkning til brugere i

Canada 212

bemærkning til brugere i EU

(trådløse produkter) 213

bemærkning til brugere i

Frankrig 213

bemærkning til brugere i

Italien 213

rengøre

blækpatroner 151

blækpatrons

blækdyseområde 152

glasplade 141

kontakter på

blækpatron 151

lågets underside 141

overflade 142

returnere din HP all-in-one 194

ring før svar til fax 93

ring, mønster for

besvarelse 102

ringe igen 91, 102

ringemønster for besvarelse 82,

102

S

scanne

annullere 73

foto-indeks 50

fra kontrolpanelet 69

HP Instant Share 71, 112,

124

menu 11

menuknap 7

netværkstilsluttet enhed 70

specifikationer 207

stoppe 73

til hukommelseskort 72

USB-tilsluttet enhed 70

scanne billede

HP Director (Windows) 13

OS 9 HP Image Zone

(Macintosh) 17

OS X HP Image Zone

(Macintosh) 15

scanne dokument

HP Director (Windows) 13

Brugervejledning 221

More magazines by this user
Similar magazines