Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Sådan ilægges papir i fuld størrelse i den valgfri nederste bakke

➔ HP 250-arks bakke til almindeligt papir findes som tilbehør til dette produkt.

Oplysninger om ilægning af papir i dette tilbehør finder du ved at læse og følge

vejledningen, der fulgte med tilbehøret.

Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")

Du kan lægge 10 x 15 cm fotopapir i hovedinputbakken i HP all-in-one eller i en valgfri

inputbakke på bagsiden. (I Japan kaldes dette tilbehør

Hagaki-bakke med udstyr til automatisk tosidet udskrivning. Ellers kaldes det

HP Udstyr til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke).

Brug en anbefalet type 10 x 15 cm fotopapir for at opnå de bedste resultater, og angive

papirtypen og papirstørrelsen til udskrivnings- eller kopieringsjobbet. Yderligere

oplysninger finder du i HP Image Zone Hjælp på skærmen.

Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt

papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed kan

medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP all-in-one, hvis papiret ikke er

opbevaret korrekt.

Sådan ilægges 10 x 15 cm fotopapir i hovedinputbakken

1 Fjern udskriftsbakken.

2 Fjern alt papir fra inputbakken.

3 Læg stakken med fotopapir yderst i højre side af inputbakken med den korte side

fremad og den blanke side nedad. Skub stakken med fotopapir fremad, indtil den

ikke kan komme længere.

Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så

fanerne er nærmest dig.

Tip! Se på ikonerne, der er indgraveret i bunden af inputbakken til ilægning af

fotopapir (vist med et papir- og et kameraikon) for at få yderligere

oplysninger om ilægning af fotopapir i lille størrelse. Du kan kontrollere, at du

har skubbet fotopapiret helt frem ved at se efter de indgraverede stiplede

linjer i bunden af inputbakken. De viser, hvor langt frem papiret skal lægges.

4 Skub papirbredde- og papirlængdestyrene helt ind til stakken med fotopapir, indtil

de ikke kan komme længere.

Undgå at lægge for meget papir i inputbakken, og sørg for, at papirstakken kan

være i inputbakken og ikke er højere end papirbreddestyrene.

Brugervejledning 39

Ilægning af originaler og papir