Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Overførsel af fotos til computeren

Når du har taget fotos med et digitalt kamera, kan du udskrive dem med det samme

eller gemme dem direkte på pc’en. For at gemme dem på computeren skal du tage

hukommelseskortet ud af kameraet og sætte det i den rigtige holder til

hukommelseskort på HP all-in-one.

Bemærk! Du kan kun bruge ét hukommelseskort i din HP all-in-one ad gangen.

1 Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP all-in-one.

Når hukommelseskortet er korrekt indsat, begynder knappen Foto på

kontrolpanelet at blinke. Meddelelsen Læser kort... vises i farvedisplayet.

Statuslampen ud for kortholderen blinker grønt, når der læses fra kortet.

Hvis du indsætter et hukommelseskort omvendt, blinker statuslampen ud for

kortholderen gult, og i farvedisplayet vises en fejlmeddelelse, f.eks. Fotokort

indsat omvendt eller Fotokortet er ikke helt indsat.

Advarsel! Fjern aldrig et hukommelseskort, når der læses fra kortet. Hvis

du gør det, bliver filerne på kortet ødelagt. Det er kun sikkert at fjerne

kortet, når statuslampen ved siden af kortholderne ikke blinker.

2 Hvis der er fotofiler på hukommelseskortet, som aldrig tidligere er overført, vises en

dialogboks på computeren, der spørger, om du vil gemme fotofilerne på

computeren.

Hvis HP all-in-one er tilsluttet et netværk, skal du trykke på Foto for at få vist

menuen Foto, trykke på 3 for at vælge Overfør til computer og derefter vælge din

computer på den viste liste. Gå ind på computeren, og følg vejledningen på

skærmen.

3 Klik på indstillingen for at gemme.

Herved gemmes alle nye fotos fra hukommelseskortet på computeren.

Windows: Filerne gemmes som standard i mapper, der er navngivet efter den

måned og det år, hvor billederne blev taget. Mapperne er oprettet under mappen

C:\Documents and Settings\Brugernavn\Dokumenter\Billeder i Windows XP og

Windows 2000.

Macintosh: Filerne gemmes som standard på computeren under mappen

Harddisk:Dokumenter:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) eller

Harddisk:Brugere:Brugernavn:Billeder:HP Photos (OS X).

Tip! Du kan også bruge kontrolpanelet til at overføre filer fra hukommelseskortet

til en tilsluttet computer. Tryk på Foto, og tryk derefter på 3 for at vælge

Overfør til computer. Følg promptene på pc'en. Hukommelseskortet vises

desuden som et drev på pc'en. Du kan flytte fotofilerne fra

hukommelseskortet til skrivebordet.

Hvis der ikke er nye filer, når HP all-in-one er færdig med at læse fra kortet, holder

knappen Foto op med at blinke, men lyser fortsat, og statuslampen ved siden af

kortholderne lyser. Det første foto på hukommelseskortet vises i farvedisplayet.

Du kan gå gennem alle fotos på kortet ved at trykke på eller for at gå frem

eller tilbage i fotoene, et foto ad gangen. Tryk og hold eller nede for at gå

hurtigt tilbage eller frem gennem fotoene.

Brugervejledning 47

Hukommelseskort og PictBridge