Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Knappen Foto begynder at lyse.

2 Vis et foto i farvedisplayet, og tryk på OK for at udskrive det. Et markeret foto vises

med et kryds. Brug eller for at gå enkeltvis tilbage eller frem gennem fotoene.

Tryk og hold eller nede for at gå hurtigt gennem fotoene.

Bemærk! Der kan også vælges fotos ved at indtaste indeksnumrene på de fotos,

der ønskes udskrevet. Brug tasten # til at angive en række: 21-30. Tryk

på OK, når du har indtastet fotoindeksnumrene.

3 Læg fotopapiret med forsiden nedad i det bageste højre hjørne af inputbakken, og

juster papirstyrene.

Tip! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge

fotopapiret, så fanerne er nærmest dig.

4 Tryk på Start, Sort eller Start, Farve for at udskrive de valgte fotos uden ramme.

Fravælge fotos

Du kan fravælge fotos fra kontrolpanelet.

➔ Gør ét af følgende:

– Tryk på OK for at fravælge det aktuelt valgte foto, der vises på displayet.

– Tryk på Annuller for at fravælge alle fotos og vende tilbage til

udgangsskærmen.

Udskrivning af fotos fra et PictBridge-kompatibelt

digitalkamera

HP all-in-one understøtter PictBridge-standarden, så du kan tilslutte alle PictBridgekompatible

kameraer til kameraporten og udskrive fotos fra hukommelseskortet i

kameraet.

1 Tilslut det PictBridge-kompatible digitalkamera til kameraporten foran på HP all-inone

ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med kameraet.

2 Tænd for kameraet, og kontroller, at det er i PictBridge-tilstand.

Bemærk! Når kameraet tilsluttes rigtigt, tænder statuslampen ved siden af holderne til

hukommelseskort. Statuslampen blinker grønt, når der udskrives fra

kameraet.

Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt, blinker statuslampen gult, og

der vises en fejlmeddelelse på computerskærmen (hvis du har installeret

programmet HP all-in-one). Afbryd kameraet, ret problemet på kameraet, og

tilslut det igen. Se Fejlfinding i onlinehjælpen, der fulgte med programmet

HP Image Zone, for at få yderligere oplysninger om fejlfinding af

PictBridge-kameraporten.

Når det PictBridge-kompatible kamera er korrekt tilsluttet HP all-in-one, kan du udskrive

dine fotos. Kontroller, at størrelsen på det papir, der er lagt i HP all-in-one, passer med

indstillingerne i kameraet. Hvis indstillingen for papirstørrelse i kameraet er angivet til

standard, bruger HP all-in-one det papir, der i øjeblikket er lagt i inputbakken. Se i

brugervejledningen, der fulgte med kameraet, for at få flere oplysninger om at udskrive

fra kameraet.

Brugervejledning 55

Hukommelseskort og PictBridge

More magazines by this user
Similar magazines