Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Indhold

13 Brug af HP Instant Share (netværk) ...............................................................117

Oversigt .............................................................................................................117

Introduktion ........................................................................................................119

Afsendelse af billeder direkte fra HP all-in-one ..................................................122

Afsendelse af billeder ved hjælp af computeren ................................................125

Modtagelse af billeder ........................................................................................ 127

Udskrivning af modtagne billeder ......................................................................128

Fjernelse af modtagne billeder ..........................................................................132

Fjernudskrivelse af dokumenter .........................................................................132

Angivelse af indstillinger for HP Instant Share ...................................................133

14 Bestilling af forbrugsvarer ..............................................................................137

Bestilling af papir, transparenter eller andre medier ..........................................137

Bestilling af blækpatroner ..................................................................................137

Bestilling af tilbehør ...........................................................................................137

Bestilling af andre forsyninger ...........................................................................138

15 Vedligeholdelse af HP all-in-one ....................................................................141

Rengøring af HP all-in-one ................................................................................141

Kontrol af det anslåede blækniveau ..................................................................142

Udskrivning af en selvtestrapport ......................................................................143

Arbejde med blækpatroner ................................................................................144

Ændring af enhedsindstillingerne ......................................................................153

Lyde for selvvedligeholdelse ..............................................................................154

16 Oplysninger om fejlfinding .............................................................................155

Før du kontakter HP Support .............................................................................155

Få vist filen Vigtigt .............................................................................................156

Fejlfinding i forbindelse med installation ............................................................156

Fejlfinding i forbindelse med betjening ............................................................... 178

Enhedsopdatering .............................................................................................186

17 Sådan får du HP support .................................................................................189

Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet .................................189

HP-kundesupport ...............................................................................................189

Adgang til serienummer og service-id ................................................................ 189

Opkald i Nordamerika under garantiperioden ....................................................190

Opkald fra andre dele af verden ........................................................................190

Opkald i Australien efter udløb af garantiperioden .............................................192

Kontakt HP Koreas kundesupport. ....................................................................193

Kontakt HP Japans kundesupport. ....................................................................193

Klargøring af HP all-in-one til forsendelse .........................................................194

18 Garantioplysninger ..........................................................................................199

Varigheden af den begrænsede garanti ............................................................199

Garantiservice ...................................................................................................199

Garantiopgradering ............................................................................................199

Returnering af HP all-in-one til service ..............................................................199

Begrænset global Hewlett-Packard-garantierklæring ........................................199

19 Tekniske oplysninger ......................................................................................203

Systemkrav ........................................................................................................203

Papirspecifikationer ...........................................................................................203

Udskriftsspecifikationer ......................................................................................205

Kopispecifikationer ............................................................................................206

Faxspecifikationer ..............................................................................................206

Brugervejledning 3

More magazines by this user
Similar magazines