Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af kopifunktionerne

Kapitel 7

Valg af en inputbakke

Hvis HP all-in-one har mere end én inputbakke, kan du via kontrolpanelet angive,

hvilken inputbakke der skal bruges.

1 Tryk på Kopier, og tryk derefter på 3.

Derved vises menuen Kopier og derefter Bakkevalg.

2 Tryk på for at fremhæve en inputbakke.

3 Tryk på OK for at vælge den viste papirbakke.

Ændring af standardkopiindstillinger

Når du ændrer kopiindstillingerne fra kontrolpanelet, gælder ændringerne kun for det

aktuelle udskriftsjob. Hvis du vil anvende kopiindstillingerne for alle fremtidige job, kan

du gemme indstillingerne som standard.

Når du ændrer kopiindstillingerne fra kontrolpanelet eller HP Director, gælder

ændringerne kun for det aktuelle udskrivningsjob. Hvis du vil anvende

kopiindstillingerne for alle fremtidige job, kan du gemme indstillingerne som standard.

1 Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne i menuen Kopier.

2 Tryk på 0 for at vælge Angiv nye indst. i menuen Kopier.

3 Tryk på OK for at acceptere indstillingerne som de nye standardindstillinger.

De angivne indstillinger gemmes kun på HP all-in-one-enheden. De ændrer ikke

indstillingerne i softwaren. Hvis du bruger HP Director til at kontrollere indstillingerne

af de kopier, du laver, skal du angive de oftest anvendte indstillinger som standard i

dialogboksen HP Copy (HP Kopier). Se HP Image Zone Hjælp for at lære hvordan.

Fremstilling af flere kopier af samme original

Du angiver det antal kopier, der skal udskrives, ved hjælp af indstillingen Antal kopier i

menuen Kopier.

1 Kontroller, at der ligger papir i inputbakken.

2 Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

3 Tryk på Kopier, og tryk derefter på 1.

Herved vælges først menuen Kopier og derefter Antal kopier.

4 Tryk på , eller brug tastaturet til at angive antallet af kopier, op til det maksimale

antal, og klik derefter på OK.

(Det maksimale antal kopier afhænger af den aktuelle model).

Tip! Hvis du holder en af pileknapperne nede, ændres antallet af kopier med et

interval på 5 for at gøre det nemmere at angive et stort antal kopier.

5 Tryk på Start, Sort eller Start, Farve.

I dette eksempel fremstiller HP all-in-one tre kopier af det originale 10 x 15 cm foto.

62 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines