Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af kopifunktionerne

Kapitel 7

Herved vælges først menuen Formindsk/Forstør og derefter Plakat.

5 Tryk på for at markere en sidebredde for plakaten, og tryk derefter på OK.

En plakat er som standard to sider bred.

6 Tryk på Start, Sort eller Start, Farve.

Når du har valgt plakatens bredde, justerer HP all-in-one automatisk længden for

at bevare originalens sideforhold.

Tip! Hvis originalen ikke kan forstørres til den valgte plakatstørrelse på grund af, at

den maksimale zoomprocent overskrides, vises en fejlmeddelelse, som beder dig

om at prøve en mindre bredde. Vælg i det tilfælde en mindre plakatstørrelse, og

kopier igen.

Du kan være endnu mere kreativ med dine billeder, hvis du bruger programmet

HP Image Zone, der fulgte med HP all-in-one. Se HP Image Zone Hjælp på skærmen

for at få yderligere oplysninger.

Forberedelse af en overføring i farver

Du kan kopiere et billede eller en tekst over på overføringspapir og derefter stryge det

på en T-shirt, et pudebetræk, en dækkeserviet eller et andet stykke stof.

Tip! Forsøg først med overføringspapir på et gammelt stykke tøj.

1 Læg overføringspapiret i inputbakken.

2 Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

Hvis du kopierer et foto, skal du placere det på glaspladen, så den lange side af

fotoet ligger langs den forreste kant på glasset.

3 Tryk på Kopier og derefter på 5.

Herved vælges først menuen Kopier og derefter Papirtype.

4 Tryk på for at markere Overføringspapir eller Overføringspapir spejlet, og

tryk derefter på OK.

Bemærk! Vælg Overføringspapir som papirtype til mørke stoffer, og vælg

Overføringspapir spejlet til hvide og lyse stoffer.

5 Tryk på Start, Sort eller Start, Farve.

Bemærk! Når du vælger Overføringspapir spejlet som papirtype, kopierer

HP all-in-one automatisk et spejlbillede af originalen, så det vises

korrekt, når du stryger overføringspapiret på stoffet.

Annullering af kopiering

➔ Tryk på Annuller på kontrolpanelet for at stoppe kopiering.

68 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one