Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

4 Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på OK.

5 Klik på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet.

Macintosh-brugere

Brug dialogboksene Page Setup (Sideopsætning) og Print (Udskriv) til at ændre

indstillingerne for udskriftsjobbet. Hvilken dialogboks, det er, afhænger af den

indstilling, du vil ændre.

Sådan ændres papirstørrelse, -retning eller skaleringsprocent

1 Vælg HP all-in-one i Chooser (Vælger) (OS 9), Print Center (Udskriftscenter)

(OS 10.2 eller tidligere) eller Printer Setup Utility (Printeropsætningsværktøj) (OS

10.3 eller senere), før du starter udskrivningen.

2 Vælg Page Setup (Sideopsætning) i menuen File (Filer) i programmet.

3 Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne for papirstørrelse, retning

skalering, og klik på OK.

Sådan ændres alle andre udskriftsindstillinger

1 Vælg HP all-in-one i Chooser (Vælger) (OS 9), Print Center (Udskriftscenter)

(OS 10.2 eller tidligere) eller Printer Setup Utility (Printeropsætningsværktøj) (OS

10.3 eller senere), før du starter udskrivningen.

2 Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Filer) i programmet.

3 Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på Udskriv for at udskrive

jobbet.

Annullering af et udskriftsjob

Det er muligt at afbryde udskriftsjobbet fra HP all-in-one eller computeren, men det

anbefales, at du afbryder det fra HP all-in-one for at opnå det bedste resultat.

Sådan afbrydes et udskriftsjob fra HP all-in-one

➔ Tryk på Annuller på kontrolpanelet. Se efter meddelelsen Udskrivning annulleret

i farvedisplayet. Tryk på Annuller igen, hvis meddelelsen ikke vises.

Brugervejledning 77

Udskrivning fra computeren

More magazines by this user
Similar magazines