Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Faxopsætning

Kapitel 10

Bagsiden af HP all-in-one

1 Telefonstik i væggen

2 Den medfølgende telefonledning tilsluttet til porten "1-LINE" på HP all-in-one

Sådan konfigureres HP all-in-one med en delt tale-/faxlinje

1 Tilslut den ene ende af den telefonledning, der fulgte med i kassen til HP all-inone,

til telefonstikket på væggen, og tilslut derefter den anden ende til den port, der

er mærket "1-LINE" på bagsiden af HP all-in-one.

Forsigtig! Hvis du ikke bruger den medfølgende telefonledning fra

telefonstikket i væggen til HP all-in-one, kan du muligvis ikke sende eller

modtage faxer. Denne specielle telefonledning er anderledes end de

telefonledninger, som du måske allerede har derhjemme eller på kontoret.

Se Den telefonledning, der fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for at

få oplysninger om, hvordan du forlænger ledningen, hvis den medfølgende

telefonledning er for kort.

2 Du skal nu beslutte, om du ønsker, at HP all-in-one skal besvare opkald automatisk

eller manuelt:

– Hvis du angiver, at HP all-in-one skal besvare opkald automatisk, besvarer den

alle indgående opkald og modtager faxer. I dette tilfælde kan HP all-in-one ikke

skelne mellem fax- og taleopkald. Hvis du tror, at opkaldet er et taleopkald,

skal du besvare det, før HP all-in-one besvarer opkaldet.

– Hvis du angiver, at HP all-in-one skal besvare faxer manuelt, skal du selv være

tilstede for at besvare indgående faxopkald, ellers kan HP all-in-one ikke

modtage faxer.

a Tryk på Opsætning, tryk på 4 og derefter på 3.

Herved vises først menuen Basisfaxopsætning, og derefter vælges Autosvar.

b Tryk på 1 for at vælge Til (automatisk), eller tryk på 2 for at vælge Fra

(manuel).

c Tryk på OK for at acceptere denne indstilling.

3 Kør en faxtest. Se Test af faxopsætningen for at få yderligere oplysninger.

Hvis du besvarer opkaldet før HP all-in-one og hører faxtoner fra en

afsenderfaxmaskine, skal du besvare faxopkaldet manuelt. Se Manuel modtagelse af

en fax for at få yderligere oplysninger.

84 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines