Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer

Hvis du modtager taleopkald og faxopkald på det samme telefonnummer, og du også

abonnerer på en telefonsvarertjeneste via telefonselskabet, skal du konfigurere HP allin-one

som beskrevet i dette afsnit.

Bemærk! Du kan ikke modtage faxmeddelelser automatisk, hvis du har en

voicemailtjeneste på det samme telefonnummer, som du bruger til

faxopkald. Du skal modtage faxmeddelelser manuelt. Det betyder, at du selv

skal være til stede for at besvare indgående faxopkald. Hvis du i stedet for

ønsker at modtage faxmeddelelserne automatisk, skal du kontakte

telefonselskabet for at abonnere på en bestemt ringetonetjeneste eller

anskaffe en separat telefonlinje til fax.

Bagsiden af HP all-in-one

1 Telefonstik i væggen

2 Den medfølgende telefonledning tilsluttet til porten "1-LINE" på HP all-in-one

Sådan konfigureres HP all-in-one med en telefonsvarer

1 Tilslut den ene ende af den telefonledning, der fulgte med i kassen til HP all-inone,

til telefonstikket på væggen, og tilslut derefter den anden ende til den port, der

er mærket "1-LINE" på bagsiden af HP all-in-one.

Forsigtig! Hvis du ikke bruger den medfølgende telefonledning fra

telefonstikket i væggen til HP all-in-one, kan du muligvis ikke sende eller

modtage faxer. Denne specielle telefonledning er anderledes end de

telefonledninger, som du måske allerede har derhjemme eller på kontoret.

Se Den telefonledning, der fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for at

få oplysninger om, hvordan du forlænger ledningen, hvis den medfølgende

telefonledning er for kort.

2 Konfigurere HP all-in-one til at besvare indgående opkald manuelt:

a Tryk på Opsætning, tryk på 4 og derefter på 3.

Herved vises først menuen Basisfaxopsætning, og derefter vælges Autosvar.

b Tryk på 2 for at vælge Fra.

c Tryk på OK for at acceptere denne indstilling.

3 Kør en faxtest. Se Test af faxopsætningen for at få yderligere oplysninger.

Brugervejledning 85

Faxopsætning

More magazines by this user
Similar magazines