Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

2 Ring nummeret op ved hjælp af tastaturet på telefonen, der er tilsluttet til HP all-inone.

Bemærk! Du skal bruge tastaturet på telefonen til at ringe nummeret op. Brug

ikke tastaturet på kontrolpanelet på HP all-in-one.

3 Når du er klar til at sende faxen, skal du trykke på Fax.

Skærmen Faxtilstand vises.

4 Tryk på 1 for at sende en ny fax.

5 Tryk på Start Sort.

Hvis modtageren besvarer opkaldet, kan du starte en samtale, før du sender

faxen. Bed modtageren om at trykke på Start på vedkommendes faxmaskine, når

de hører faxtoner.

6 Hvis du har endnu en side, du vil faxe, skal du trykke på 1, når du bliver bedt om

det. Læg siden med forsiden nedad i højre forreste hjørne af glasset, og tryk

derefter på OK. Hvis du ikke har endnu en side, skal du trykke på 2.

Bemærk! Hvis du ikke svarer på prompten inden 30 sekunder, sender HP all-inone

automatisk faxen.

Telefonlinjen bliver tavs, mens faxen transmitteres. På dette tidspunkt kan du

lægge røret på. Hvis du fortsat vil tale med modtageren, kan du blive på linjen,

indtil faxtransmissionen er fuldført.

Afsendelse af en fax til flere modtagere igen

Den sidste sort/hvide fax gemmes i hukommelsen, så du kan sende den igen til andre

modtagere hurtigt, uden du behøver scanne originalerne igen. Der gemmes ikke

farvefaxer i hukommelsen på HP all-in-one.

Faxen gemmes i hukommelsen i op til 5 minutter, mens du forbliver i skærmen Indtast

faxnr. Hvis du trykker på en knap, der gør, at du forlader menuen Fax (f.eks. Annuller)

eller sender en farvefax, slettes faxen fra hukommelsen.

1 sende en sort/hvid fax

Se Afsendelse af en almindelig fax for at få yderligere oplysninger.

2 Indtast det næste faxnummer på tastaturet.

3 Tryk på Start Sort.

4 Hvis den senest afsendte sort/hvide fax stadig er gemt i hukommelsen, vises

skærmen Faxtilstand.

5 Tryk på 2 for at sende den seneste fax i hukommelsen.

HP all-in-one ringer op til faxnummeret og sender faxen. Du kan gentage disse trin

for at sende den fax, der er gemt i hukommelsen, til en anden modtager.

Afsendelse af en fax ved hjælp af genopkald

Du kan bruge genopkald til at sende en fax til det sidste faxnummer, der blev ringet op

til. Du kan sende en sort/hvid fax eller farvefax ved hjælp af genopkald. I følgende

afsnit findes instruktioner til afsendelse af faxen i sort/hvid.

1 Læg første side med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

2 Tryk på Fax.

Skærmen Indtast faxnummer vises.

3 Tryk på for genkald af sidste nummer.

4 Tryk på Start Sort.

Brugervejledning 91

Brug af faxfunktionerne