Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

5 Hvis du har endnu en side, du vil faxe, skal du trykke på 1, når du bliver bedt om

det. Læg den næste side med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset, og

tryk derefter på OK. Hvis du ikke har endnu en side, skal du trykke på 2.

Skærmen Indtast faxnummer vises.

6 Når du hører en ringetone, skal du indtaste nummeret ved hjælp af tastaturet på

kontrolpanelet.

7 Følg eventuelle anvisninger, der måtte komme.

Faxen sendes, når modtagerens faxmaskine svarer.

Modtagelse af en fax

Afhængigt af indstillingen for Auto-svar kan din HP all-in-one modtage faxer automatisk

eller manuelt. Hvis du har indstillet Auto-svar til Fra, skal du modtage faxer manuelt.

Indstillingen Auto-svar er indstillet til Til, besvarer HP all-in-one indgående opkald og

modtager faxer automatisk. Se Indstilling af HP all-in-one til modtagelse af faxer for at få

yderligere oplysninger om Auto-svar.

Bemærk! Hvis du har installeret en fotoblækpatron eller en grå fotoblækpatron til

udskrivning af fotos, kan du eventuelt udskifte den med den sorte

blækpatron, når du skal modtage faxer. Se Arbejde med blækpatroner.

Angivelse af antal ring før svar

Du kan angive, hvor mange ring der skal være, inden HP all-in-one automatisk

besvarer det indgående opkald.

Bemærk! Denne indstilling er kun gældende, hvis Auto-svar er sat til Til.

Indstillingen Ring før svar er vigtig, hvis du har en telefonsvarer på den samme

telefonlinje som din HP all-in-one. Du ønsker, at telefonsvareren skal besvare telefonen

før HP all-in-one. Antallet af ring før svar for HP all-in-one skal være større end antallet

af ring før svar for telefonsvareren.

Indstil f.eks. telefonsvareren til at svare efter 4 ring og HP all-in-one til at svare efter det

maksimale antal ring, din enhed understøtter. (Det maksimale antal ring varierer efter

land/område.) I denne opsætning vil telefonsvareren besvare opkaldet, og HP all-in-one

vil overvåge linjen. Hvis HP all-in-one registrerer faxtoner, vil HP all-in-one modtage

faxmeddelelsen. Hvis opkaldet er et taleopkald, vil telefonsvareren indspille den

modtagne meddelelse.

Sådan indstilles antallet af ring før svar på kontrolpanelet

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 4, og tryk derefter på 4 igen.

Herved vises først menuen Basisfaxopsætning og derefter Ring før svar.

3 Indtast det ønskede antal ring på tastaturet.

4 Tryk på OK for at acceptere denne indstilling.

Manuel modtagelse af en fax

Hvis du konfigurerer HP all-in-one til at modtage faxer manuelt (indstillingen Auto-svar

er angivet til Fra), eller du besvarer telefonen og hører faxtoner, kan du bruge

vejledningen i dette afsnit til at modtage faxer.

Brugervejledning 93

Brug af faxfunktionerne

More magazines by this user
Similar magazines