Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af faxfunktionerne

Kapitel 11

Du kan modtage faxer manuelt fra en telefon, der er:

● Direkte tilsluttet til HP all-in-one (på porten "2-EXT")

● På den samme telefonlinje, men som ikke er tilsluttet til HP all-in-one

1 Kontroller, at HP all-in-one er tændt, og der er lagt papir i inputbakken.

2 Fjern eventuelle originaler fra glasset.

3 Sæt indstillingen Ring før svar til et højt antal, så du kan besvare det indgående

opkald, før HP all-in-one svarer. Eller sæt indstillingen Auto-svar til Fra, så

HP all-in-one ikke automatisk besvarer indgående opkald.

Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af antal Ring før svar, kan du se

Angivelse af antal ring før svar. Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af Autosvar,

kan du se Angivelse af svartilstanden.

4 Gør ét af følgende:

– Hvis telefonen er på den samme telefonlinje (men ikke er tilsluttet bag på

HP all-in-one), og du kan høre faxtoner fra en faxmaskine, der sender, skal du

vente 5 - 10 sekunder, før du trykker på 1 2 3 på telefonen. Hvis HP all-in-one

ikke begynder at modtage faxen, skal du vente nogle sekunder og igen trykke

på 1 2 3.

Bemærk! Når HP all-in-one modtager et indgående opkald, vises

meddelelsen Ringer på farvedisplayet. Hvis du løfter røret, vises

meddelelsen Telefonrøret er taget af efter nogle få sekunder. Du

skal vente, til denne meddelelse vises, før du trykker på 1 2 3 på

telefonen, ellers kan du ikke modtage faxen.

– Hvis du netop taler med afsenderen ved hjælp af en telefon, der er tilsluttet til

HP all-in-one, skal du bede vedkommende trykke på Start på deres

faxmaskine først. Når du kan høre faxtoner fra en faxmaskine, der sender,

skal du trykke på knappen Fax på kontrolpanelet. Tryk på , indtil Modtag fax

manuelt fremhæves, og tryk derefter på OK. Tryk på knappen Start Sort eller

Start Farve på kontrolpanelet, og læg derefter røret på.

Bemærk! Hvis du trykker på Start Farve, men afsenderen sendte faxen i

sort/hvid, udskriver HP all-in-one faxen i sort/hvid.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Du kan indstille datoen og klokkeslættet på kontrolpanelet. Når en fax overføres, bliver

den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt anført i faxtitlen. Formatet for dato og

klokkeslæt er baseret på de aktuelle indstillinger for sprog og land.

Bemærk! Hvis strømmen afbrydes til HP all-in-one, bliver du nødt til at indstille dato og

klokkeslæt igen.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 4, og tryk derefter på 1.

Herved vises menuen Basisfaxopsætning, og derefter vælges Dato og

klokkeslæt.

3 Angiv måned, dag og år ved at trykke på de relevante tal på tastaturet. Du skal

muligvis indtaste datoen i en anden rækkefølge afhængigt af landeindstillingen.

Den stregmarkør, der til at begynde med er placeret under det første ciffer, flyttes

automatisk frem til det efterfølgende ciffer, hver gang du trykker på en knap.

94 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines