Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Prompten til angivelse af klokkeslæt vises automatisk, når du har angivet det sidste

ciffer i datoen.

4 Angiv timer og minutter.

Hvis dit klokkeslæt vises i 12-timers format, vises prompten AM eller PM

automatisk, når du har indtastet det sidste ciffer.

5 Tryk på 1 for AM eller 2 for PM, hvis du bliver bedt om det.

De nye indstillinger for dato og klokkeslæt vises på farvedisplayet.

Angivelse af faxtitlen

Faxtitlen udskriver dit navn og faxnummer øverst på de sider, du faxer. Det anbefales,

at du sætter faxtitlen op ved hjælp af guiden Faxopsætning (Windows-brugere) eller

Setup Assistant (assistenten Opsætning) (Macintosh-brugere) under installationen af

softwaren til HP Image Zone. Du kan også sætte faxtitlen op på kontrolpanelet.

Faxtiteloplysningerne er lovpligtige i mange lande.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 4, og tryk derefter på 2.

Herved vises først menuen Basisfaxopsætning, og derefter vælges Faxtitel.

3 Indtast dit eget navn eller virksomhedens navn.

Se Indtastning af tekst og symboler for at få oplysninger om indtastning af tekst fra

kontrolpanelet.

4 Når du har indtastet dit navn eller firmanavnet, skal du vælge Udført på det visuelle

tastatur og trykke på OK.

5 Indtast faxnummeret på det numeriske tastatur.

6 Tryk på OK.

Måske synes du, det er lettere at indtaste faxtiteloplysninger ved hjælp af HP Director,

der fulgte med softwaren til HP Image Zone. Ud over at indtaste faxtiteloplysninger kan

du også indtaste forsideoplysninger, som anvendes, når du sender en fax fra din

computer og vil medtage en forside. Se HP Image Zone Hjælp, der fulgte med

programmet HP Image Zone, for at få yderligere oplysninger.

Indtastning af tekst og symboler

Du kan indtaste tekst og symboler fra kontrolpanelet, ved hjælp af det visuelle tastatur,

der automatisk vises på farvedisplayet, når du angiver faxtiteloplysninger eller

kortnumre. Du kan også bruge tastaturet på kontrolpanelet til at indtaste tekst og

symboler.

Du kan også indtaste symboler med tastaturet, når du ringer op til et fax- eller

telefonnummer. Når HP all-in-one ringer op til nummeret, fortolker den symbolet og

reagerer i henhold hertil. Hvis du f.eks. indtaster en bindestreg i faxnummeret, laver

HP all-in-one en pause, før der ringes til resten af nummeret. En pause er nyttig, hvis du

skal have en ekstern linje, før du kan ringe op til faxnummeret.

Bemærk! Hvis du vil indtaste et symbol i faxnummeret, f.eks. en bindestreg, skal du

indtaste symbolet ved hjælp af tastaturet.

Brugervejledning 95

Brug af faxfunktionerne

More magazines by this user
Similar magazines