1950096 Mærk venligst med ”gave” - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

1950096 Mærk venligst med ”gave” - Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen

Hjerneskadeforeningen

årgang 18 · nummer 1 · marts 2007


HJERNESKADEFORENINGEN’s

HVEM, HVAD, HVOR

LOKALE AFDELINGER:

STORKØBENHAVN:

Rina Krøyer

Tlf: 3886 9307

ranjakk@gmail.com

KØGE BUGT:

Willy Andersen

Tlf: 5614 0744

kiwiand@get2net.dk

EGEDAL:

Sanny Freund

Tlf: 4818 4031

sfreund@privat.dk

FREDERIKSSUND:

Frede Schulz

Tlf: 4731 3418

schulz@mail.tele.dk

SØNDERJYLLAND:

Alite Karoline Petersen

Tlf: 7453 3743

alite@webspeed.dk

VEJLE, FREDERICIA, KOLDING:

Niels Henry Andersen

Tlf: 7556 4474

nha@post12.tele.dk

HEDENSTED-HORSENS:

Berit Nybroe

Tlf. 7567 3646

brnybroe@mail.dk

MIDT-VESTJYLLAND:

Elmer S. Gade

Tlf: 9712 5461

elmer@gade.mail.dk

Hjerneskadeforeningens hovedkontor:

Brøndby Møllevej 8 · 2605 Brøndby

Tlf. 4343 2433 · Fax 4342 2430

Girobank 195-0096

info@hjerneskadeforeningen.dk

www.hjerneskadeforeningen.dk

Hovedcirklen

Ansvarshavende:

Bestyrelsens forretningsudvalg

ISSN 1396-7924

Protektor for

Hjerneskadeforeningen

Hendes Kongelige

Højhed

Kronprinsesse Mary

Redaktion:

Elmer S. Gade · Lisbeth Holmgaard · Marianne Schirrmacher

Annoncetegning:

Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg, tlf. 70 22 30 39

- hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet til.

FREDERIKSVÆRK:

John Mortensen

Tlf. 4774 5157

Vito.obo@mail.dk

FURESØ:

Helle Bomgaard

Tlf: 2177 5755

helle@bomgaard.com

HELSINGØR:

Kirsten Fazio

Tlf. 4920 2010

kirstenfazzio@hotmail.com

NORDSJÆLLAND:

Lisbeth Holmgaard

Tlf: 2044 6578

sydkajen@mail.dk

VESTSJÆLLAND:

Lise Nielsen

Tlf: 5783 3120

alise@mail.dk

SYDSJÆLLAND, MØN og

LOLLAND-FALSTER:

Arne Høegh

Tlf: 5486 4300

agh@nysted.dk

FYN:

Lise Christiansen

Tlf: 6593 0755

Lise.christiansen@pc.dk

SYDFYN:

Lonnie Malmberg

Tlf: 2020 4080

lonniemalmberg@hobby-art.dk

VIBORG og SKIVE:

Karen Else Christensen

Tlf: 5482 6513

Kec.viborg@mail.dk

SILKEBORG:

Lizzy Søndergaard

Tlf. 8685 1610

lizzy@zondergaard.dk

ÅRHUS:

Jette Sloth

Tlf: 8949 1717

js@hjerneskadeforeningen.dk

MORS-THISTED:

Jytte Brinck Nielsen

Tlf: 9772 2225

jyttebrinck@mail.dk

NORDJYLLAND:

Hanne Frandsen

Tlf. 9879 0348

hanne-bent@stofanet.dk

RÅDGIVNING:

Socialrådgiver Eva Hollænder

Tlf: 4343 2433

info@hjerneskadeforeningen.dk

Onsdag – (telefonrådgivning) kl. 17.00-19.00

Fredag – (telefonrådgivning) kl. 13.30-16.30

Akut støtte for pårørende (ASP)

Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt

af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen?

Bor du i Vestdanmark (herunder Fyn) kan du kontakte:

Majbritt Andersen: tlf. 8612 2184

Bor du i Østdanmark kan du kontakte:

Mette Braun: tlf. 7463 1889

Du kan også henvende dig direkte til ASP gennem

Hjerneskadeforeningen på tlf. 4343 2433

Deadline 2007: Nr. 2: 11. maj 2007

Redaktion af dette blad sluttede den 08.03.2007.

Næste nummer udkommer juni 2007

Abonnement:

Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved

henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor.

Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på

diskette eller e-mail. Send billeder med.

Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens

synspunkt med undtagelse af lederen.

Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation,

der arbejder for hjerneskaderamte familier.

I Danmark lever op mod 60.000 mennesker med følgerne af

en alvorlig senhjerneskade.

De hyppigste årsager er:

Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller

vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene.

Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning

i hjernen).

Andre udløsende årsager kan være infek tions syg dom me

som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop,

samt organiske opløsningsmidler.

RÅDGIVNING:

Neuropsykolog Steffen Malik-Høegh

Tlf: 2791 1588

Torsdag (telefonrådgivning)

kl. 17.00-19.00

HJERNESKADEFORENINGENS

TELEFONRÅDGIVNING

Når der rettes henvendelse til rådgivningen

vil vi registrere henvendelsesårsager,

samt hvilken lokalitet i landet man ringer

fra. Registreringen skal tjene til at pege på

generelle behov og mangler for skadede

og pårørende. Al brug af registreringen vil

naturligvis ske i anonymiseret form.


3

LEDER

Af Niels-Anton Svendsen, landsformand

Hjerneskadeforeningen klar til

at møde de nye udfordringer!

Foto: Henning Kaag

Så er det sket! – Den omfattende kommunalreform

er trådt i kraft, hvilket

betyder nye og meget store udfordringer

for Hjerneskadeforeningen. Men vi

har gjort os parate til at møde de nye

udfordringer på flere måder.

På foreningens ekstraordinære Repræsentantskabsmøde

i Århus den 4.

december 2006 besluttede et enigt

repræsentantskab at ændre foreningens

vedtægter, så vi er nu begyndt at

etablere lokalafdelinger i så mange af

de nye kommuner som muligt. I nogle

tilfælde omfatter lokalafdelingerne flere

kommuner, men det er en stor glæde,

at vi her pr. 1. marts allerede har fået

etableret ca. 20 lokalforeninger, og der

vil komme flere. Glædeligt er det også

at se, at vores forventning om flere nye

medlemmer, når vi kommer tættere på,

ser ud til at holde stik. Den nye lokalafdeling

i Hedensted-Horsens fik således

8 nye medlemmer, da den blev etableret!

– Så det tegner rigtig godt!!

Vores nye organisationskonsulent og

socialrådgiver arbejder på fuld kraft.

Pernille med at hjælpe og støtte arbejdet

med at få etableret nye lokalafdelinger

og støtte dem i deres arbejde. Eva

med at rådgive i de mange komplekse

sager, som medlemmer ønsker hjælp til.

Henvendelserne der stiger i antal som

følge af de problemer, der er en konsekvens

af kommunalreformen.

Vores ”lille” landskontor slider i det

som ”bryggerheste” for at klare dagen

og vejen. I forhold til Hjerneskadeforeningens

mange aktiviteter er administrationen

alt for lille. Men økonomien

er ikke lige til udvidelser på nuværende

tidspunkt. Hovedbestyrelsen vil i 2007

sætte fokus på fundraising for at styrke

vores økonomi – med de muligheder for

udvikling af foreningen, det vil medføre.

Og så en opfordring til jer alle! Hjerneskadeforeningen

vil holde nøje øje

med, hvordan det nu går med kommunalreformen,

som jo er tænkt som

en forbedring i forhold til borgerne.

Får vores medlemmer nu den hjælp,

støtte og rådgivning af kommunerne,

som de har krav på? Hvordan går det

med de lovpligtige genoptræningsplaner?

Hvordan bliver overgangen fra

hospitalsindlæggelse til hjem? Jeg vil

indtrængende opfordre alle medlemmer

til at informere landsforeningen om

deres oplevelser – selvfølgelig også de

positive, der måtte være.

Inde i bladet kan du læse mere om den

nye Hjerneskadefond. Det er meget

glædeligt, at vi har fået tilsagn fra de

mennesker, som vi har henvendt os

til med hensyn til en bestyrelsespost i

fonden. De repræsenterer på forskellig

vis områder, som det er oplagt, at Hjerneskadeforeningen

også interessere sig

for, og jeg er ikke i tvivl om, at fondsbestyrelsen

vil vække opmærksomhed,

når sammensætningen offentliggøres

– og vil være den bedst tænkelige baggrund

for fondens første opgave, nemlig

at skaffe midler til fondens arbejde.

Lad mig til slut give udtryk for, at den

forandringsproces, Hjerneskadeforeningen

nu er i gang med, det er ikke nogen

let sag, men lad os sammen vise os selv

og omverden, at vi ikke er nervøse for

at ”bide skeer” med store udfordringer!

– Lad os sammen arbejde målrettet for

at komme gennem den noget kaotiske

fase som en endnu stærkere forening

– og med et styrket indre sammenhold!

Med de ord ønsker jeg jer alle rigtig god

arbejdslyst med etablering og opbygning

af de lokale afdelinger og husk på,

at det er det lokale arbejde, der er fundamentet

for vores forening! Alle vores

medlemmer skal have en klar oplevelse

af, at de gennem Hjerneskadeforeningens

aktiviteter og tilbud får fuld valuta

for deres medlemskontingent – og her

føler jeg mig sikker på, at de lokale aktiviteter

og det lokale fællesskab vægter

rigtig tungt.

DIREKTØR

Svend-Erik Andreasen

Tlf: 2232 1644

sea@hjerneskadeforeningen.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

Formand:

Niels-Anton Svendsen

Tlf: 2637 3777

Niels-anton@tdcadsl.dk

Næstformand:

Elmer S. Gade

Tlf: 9712 5461

elmer@gade.mail.dk

Niels Henry Andersen

Tlf: 7556 4474

nha@post12.tele.dk

Lisbeth Holmgaard

Tlf: 2044 6578

sydkajen@mail.dk

Erik Bundgaard

Tlf. 2332 0817

e.bu@mail.dk

Søren Pind

Tlf: 2260 0057

soren@pind.dk

Jette Sloth

Tlf: 2046 0835

js@hjerneskadeforeningen.dk


4

HKH Kronprinsesse Mary

besøgte HovedHuset

HKH Kronprinsesse Mary deltog tirsdag

den 27. februar 2007 ved markeringen

af 1 årsdagen for HovedHusets

åbning.

HKH Kronprinsesse Mary mødte først

tre af HovedHusets medlemmer, Lars

Steffensen, Jeanne Borlund og Tonny

Wisbom. Medlemmerne fortalte Kronprinsessen

om deres udfordringer som

hjerneskaderamte, om deres dagligdag

i HovedHuset, og om hvordan Huset

hjælper dem på vej med at komme

tilbage i meningsfuld beskæftigelse.

Derefter deltog HKH Kronprinsesse

Mary i en intern reception, der blev

indledt med, at Hjerneskadeforeningens

formand Niels-Anton Svendsen holdt

en tale.

”HovedHuset repræsenterer medlemmernes

håb om - og vilje til en fremtid

som aktive samfundsborgere på trods af

deres hjerneskader. Derfor betyder det

også meget for os, at Kronprinsessen

besøgte HovedHuset og medlemmerne

og på denne måde støtter den vigtige

sag,” udtaler Niels-Anton Svendsen.

Efter talen sang alle gæster fødselsdagssangen

”Happy Birthday to you” for

Hovedhuset for at markere 1 årsdagen.

Kronprinsessen pustede lyset ud i den

flotte lagkage med HovedHusets logo.

I receptionen deltog HovedHusets

medlemmer og ansatte, Hjerneskadeforeningens

forretningsudvalg,

donationsgiver Else-Marie og Henning

Remmen samt bestyrelsesmedlemmer

af den nydannede Hjerneskadefond

Linda Nielsen, Benny Andersen, Jørgen

Bardenfleth, Line Baun Danielsen og

Hjerneskadeforeningens stifter Aase

Engberg (læs mere om Hjerneskadefonden

andet steds i bladet).

Fra højre ses Hr. og Fru Remmen, donationsgivere til Hjerneskadeforeningen, der får

en snak med digter Benny Andersen fra Hjerneskadefonden og Henrik Christensen,

som er medlem af HovedHuset.

Formanden for Hjerneskadefonden Linda Nielsen spørger interesseret til Klaus Xavier

Nielsen, medlem i HovedHuset, der netop har fortalt gæsterne sin personlige fortælling.


5

Kronprinsesse Mary lytter engageret til Niels-Anton Svendsens lykønskninger til HovedHuset.

Medlem af HovedHuset, Lars Steffensen, fortæller Line Baun Danielsen

fra Hjerneskadefonden om hverdagen i HovedHuset.

Fordybet snak mellem Hr. og Fru Remmen, Hjerneskadeforeningens

stifter Aase Engberg og landsformand Niels-Anton

Svendsen.

Anne-Sofie Christensen, der er ansat i HovedHuset og Carl-

Bernhard Mikkelsen, der er medlem, giver administrerende

direktør i Mircosoft Jørgen Bardenfleth et indtryk af, hvordan

HovedHuset støtter medlemmerne i hverdagen.

Frederik Mellentin, medarbejder i HovedHuset, beskriver,

hvordan Huset hjælper medlemmerne med at komme tilbage i

meningsfuld beskæftigelse.


6

HovedHuset samarbejder

med HjerteSport

Af Frederik Mellentin

HovedHuset har indledt et samarbejde

med HjerteSport. Samarbejdet går

ud på, at HovedHusets medlemmer

kan komme i praktik med henblik på

arbejdsafklaring. HjerteSport er et

nyt initiativ i Hjerteforeningen. Det

er verdens første sportsforretning for

genbrug. Forretningen ligger på Nordre

Frihavnsgade i København.

Butikschef Ole Cordtz beskriver konceptet

således:

”HjerteSport baserer sig på en model

fra England og USA. På mit studiebesøg

oplevede jeg, hvordan der i butikkerne

indgik et utroligt mix af forskellige

mennesker. Fra supersælgeren i

butikken til handicappede med deres

specifikke arbejdsområde og den meget

tilbagetrukne person, der stod og dampede

tøj i baglokalet.”

Jobkoordinator i HovedHuset, Lise

Plagborg:

”Samarbejdet startede som en idé,

da direktører og formænd for Hjerteforeningen

og Hjerneskadeforeningen

mødtes til nytårskur hos foreningernes

fælles protektor HKH Kronprinsesse

Mary. Siden er idéen blevet ført ud i

livet af HovedHuset og HjerteSport/

Hjerteforeningen.”

HR-chef Line Johannessen fra Hjerteforeningen:

”Det har været en meget positiv oplevelse

at samarbejde med HovedHuset.

Efter at have fremlagt vores planer med

HjerteSport for HovedHuset, føler

jeg, at Lise har matchet kompetencer

og personligheder, så vi har fået de helt

rigtige mennesker i gang herude. I praktikperioden

har Lise fulgt op og været til

stede, når et medlem havde ekstra støttebehov.

HjerteSport har ved hjælp af

medlemmer fra HovedHuset fået løst

mange opgaver i forretningen. Deres

indsats har været et væsentligt bidrag

til, at vi kunne åbne vores første butik.”

Lise Plagborg:

”For medlemmerne i HovedHuset har

samarbejdet med HjerteSport betydet

en mulighed for afklaring i forhold til

jobmarkedet.

Igennem samtaler og samarbejde har


7

medlemmerne og jeg udarbejdet datalister

og gennemarbejdet det enkelte

medlems ressourcer og barrierer i forhold

til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt,

at præsentationen af såvel ressourcer

som barrierer præsenteres på en let

forståelig og håndgribelig måde overfor

en arbejdsgiver.

Efter grundige forberedelser var hvert

medlem til en samtale med Hjerte-

Sport, hvor de præsenterede sig selv

med lige vægt på deres kompetencer og

ressourcer. Samtidig gav de et realistisk

indtryk af deres skånehensyn og/eller

støttebehov, så HjerteSport kunne

danne sig et helhedsbillede. Det er

vigtigt, at samarbejdet med en potentiel

ny arbejdsgiver starter med afstemte

forventninger.

Efter samtalen blev det enkelte medlems

praktikforløb defineret. For ét

medlem drejede det sig om en arbejdsprøvning.

For et andet blev der aftalt

en måneds praktik med efterfølgende

ansættelse i skånejob. Et tredje medlem

startede med henblik ansættelse som

frivillig medarbejder.”

Lise Plagborg:

”Gennem en tæt kontakt og løbende

dialog med butikschef Ole Cordtz og

HR chef Line Johannesen fra Hjerteforeningen

har vi sammen taget hånd

om muligheder og udfordringer. Jeg

synes, at det er dejligt med en win-win

situation, hvor HovedHusets medlemmer

får mulighed for at blive afklaret i

forhold til arbejdsmarkedet, samtidig

med at HjerteSport får løst opgaver og

skaffet penge til hjerteforskningen. Det

er virkelig en god sags tjeneste, der går

begge veje.

Medlemmerne kommer ud på en arbejdsplads

og prøver af, hvad det vil sige

at arbejde efter hjerneskaden. For nogle

er det bare sagen, og HjerteSport er

her en rummelig og rigtig god arbejdsplads.

For andre er det en oplevelse,

som fører til, at man bliver realistisk afklaret

i, hvor meget det kræver at have

et arbejde. Arbejde kan være en vigtig

del for nogle, og for andre er det ikke

sagen. I HovedHuset hjælper vi vores

medlemmer med denne afklaring.”

Kronprinsesse Mary

ønsker godt nytår

Fotograf: Steen Brogaard

Af Pernille Ibsen Hauge

Hjerneskadeforeningens formand Niels-Anton Svendsen

og Direktør Svend-Erik Andreasen deltog igen i år ved

Kronprinsesse Marys nytårsreception på Amalienborg.

Kronprinsessen er protektor for Hjerneskadeforeningen

og en række andre foreninger. Derfor inviterede hun

sidste år repræsentanter fra foreningerne til reception for

at ønske godt nytår. Tirsdag den 9. januar 2007 gentog

hun succesen, så begivenheden er allerede blevet en

tradition.

”Vi kan lære kronprinsessen og hinanden at kende, og der

er ingen tvivl om, at et sådant møde kan bruges til et netværk

organisationerne i mellem. Vi kan bygge netværk

op, og det er meget udbytterigt,” udtaler Niels-Anton

Svendsen.

Martin Høien, Billedbladet

Fotograf: Steen Brogaard


9

Nyt fra Hjerneskadeforeningens

projekt i Uganda

Inge Schmidt og Frede Schulz

Uganda Strategi 2006

I forbindelse med udarbejdelse af ny

landestrategi for Uganda henvendte

DSIs ulandsafdeling sig til de handicaporganisationer

der har projekter i

Uganda og opfordrede disse til at gå

ind i dette arbejde. Kirsten Nielsen,

Bengt Kockhauge fra DSIs landekontor

i Uganda samt Basil Kanduomunda

(projektmedarbejder ansat til denne

opgave) samt lederen af DSIs ulandsafdeling

Karen Reiff har stået i spidsen for

dette tiltag.

Epilepsiforeningen samt Hjerneskadeforeningen

var de to organisationer der

tilbød at gå ind i arbejdet omkring den

nye strategi. De involverede danske

organisationer deltog blandt andet i en

2 dages workshop i Kampala i uge 45

sammen med deltagere fra partnerorganisationer,

embedsmænd mv. Deltagerne

fra Hjerneskadeforeningen var

Inge Schmidt samt undertegnede. Vi

finder at vi har været med til at sætte

mennesker med erhvervet hjerneskade

på dagsordenen i den nye strategi, det

er et helt nyt område for Uganda, og

man har lyttet opmærksomt til vore

argumenter om, at når man taler om

rehabilitering bør job aspektet også

tages med.

I den nye Uganda strategi opfordres

vore samarbejdspartnere til at danne en

”Danmark Gruppe” akkurat som vi her

i landet har en ”Uganda gruppe” med

henblik på erfaringsudveksling mv. Man

er nu ved at lægge sidste hånd på strategien

som skal gælde til 2011. Medio januar

2007 vil organisationerne modtage

den nye Uganda strategi 2006.

Brain Injury Project Uganda (UBIP)

I forbindelse med besøget i efteråret

blev der fra DSIs ulandsafdeling givet

os mulighed for at besøge Hjerneskadeforeningens

projekt UBIP (Uganda

Brain Injury Project). Torsdag den

19. november blev Inge og jeg hentet

af foreningens samarbejdspartner

UNAPDs (Uganda National Action on

Physical Disabilities) danske projektmedarbejder

Teis Piel Christensen som

i dagens anledning var vores chauffør.

Sammen med Project Officer Harriet

Atilbwa Field Worker Geoffrey Basoita

samt UNAPDs direktør Mary Mukisa

startede dagen med to hjemmebesøg.

Det første besøg gjaldt en kvinde på

29 år der som barn fik hjernemalaria.

Mulighederne for denne families eksistens

var næsten ikke eksisterende idet

moderen, som er alene med datteren,

ikke kan forlade hende og dermed ikke

kan arbejde. Projektet vil forsøge at få

datteren med i en selvhjælpsgruppe

eller lignende. Næste besøg var et rystende

eksempel på de levevilkår mange

mennesker i Uganda har. Landsbyen der

ligger i Makindye distriktet druknede

næsten i mudder, snavs og elendighed.

Besøget gjaldt en dreng på 8 år med CP

(celebral parese). Den enlige mors største

ønske var at drengen kunne komme

i skole, da han er ganske kvik, men hun

kan ikke bære ham den lange vej (man

vil fra projektets side nu forsøge at

skaffe en tricykel til drengen). Moderen


10

fik gode råd af Inge samt Geoffrey som

er uddannet fysioterapeut til selv at

træne drengens hånd samt fødder så

han evt. selv kan cykle i skole.

Herefter gik turen til UNAPDs kontor

hvor vi fik hilst på personalet og holdt

et par timers møde omkring projektets

forlængelse i yderligere 2 år og hvor

det foreslåede IT projekt bliver indlemmet

som et forsøg, inden et egentlig

miniprogram projekt sættes i gang Vi

drøftede ligeledes muligheden for at

sende to deltagere til Egmonts Højskoles

Global Line projekt i 2007.

Generalforsamlingen, som ifølge projekt

dokumentet, skal finde sted efter ca.

et år afholdes den 6. april 2007, var

også på dagsordenen. Der var en debat

omkring sammensætningen af den

kommende demokratisk valgte bestyrelse

hvor vi fra hjerneskadeforeningen

fastholdt at der skal være bestyrelses

medlemmer med erhvervet hjerneskade

samt pårørende repræsenteret. Vi

fastholdt også at der skal afholdes en

workshop som planlagt og vi foreslog

at deltagerne i denne workshop kunne

være vore samarbejdspartnere Mental

Health MH, Epilepsi foreningen ESAU,

Basic Need samt andre. Derudover

foreslog vi deltagerne fra det Health

Team fra universitetshospitalet Mulago,

som er knyttet til projektet.

Vi gennemgik ligeledes det spørgeskema

som alle projektdeltagerne skal udfylde

og fik det rettet til så det kan blive et

både praktisk samt værdifyldt data

materiale som projektet kan dele med

universitetshospitalet som ikke har en

statistik over mennesker med erhvervet

hjerneskade.

Erfaringerne, oplevelserne og resultaterne

i forbindelse med dette projekt

giver de 2 ansatte samt UNAPD en

ekspertise på hjerneskadeområdet som

ikke findes i Uganda og sikkert heller

ikke i ret mange andre lande i Afrika.

Efter mødet på UNAPDs kontor var vi

på to besøg hos selvhjælpsgrupper. Det

var en rigtig god oplevelse at besøge

de to kommuner hvor borgmesteren

(høvdingen) modtog os med lang og

velforberedt tale og hvor næste alle

deltagere blev præsenteret. Vi oplevede

her at der var nogle deltagere som

ikke led af hjerneskade men af epilepsi,

downs syndrom og ADHD.

Disse observationer foranledigede et

møde fredag formiddag den 20. november

med Harriet og Geoffrey som var

meget interesseret i at høre om sammensætningen

af selvhjælps grupper.

Man har ingen erfaring på dette område,

så de lyttede til vore forslag, blandt

andet om at dele grupperne så skadede

samt pårørende har hver deres gruppe.

Vi opfordrede ligeledes til at personer

med epilepsi, henvises til ESAU.

Efter 8 hektiske men begivenhedsrige

dage vendte vi atter hjem til Danmark.

Er der læsere der ønsker at rekvirere

den sidste kvartalsrapport kan man

rette henvendelse til Frede på

frede.schulz@mail.tele.dk som så sender

denne elektronisk.

Hjerneskadeforeningens årlige

repræsentantskabsmøde

finder sted 27.-29. april på

Tune Kursuscenter

Grevevej 20, 2670 Greve

Tlf. 43 41 03 70

E-mail:tune@kursuscenter.dk

www.kursuscenter.dk


11

Interview med neuropsykolog

Steffen-Malik Høegh

Steffen-Malik Høegh er specialist

og supervisor i neuropsykologi. Han

tilbyder telefonkonsultation til hjerneskaderamte,

pårørende og folk i

behandlingssystemet, der har brug

for hjælp og rådgivning.

Af Thomas Steffensen

Hvad beskæftiger man sig med som

neuropsykolog?

Neuropsykologien prøver at forstå sammenhængene

mellem den måde vi tænker,

føler og opfører os på, og så det der

sker i hjernen. Så når vi møder mennesker

med en hjerneskade, undersøger vi

personen ved hjælp af forskellige test og

prøver. Derved får vi kortlagt hjernens

svage og stærke sider, ligesom vi afdækker,

hvilke centre i hjernen der er ramte.

Hvorfor er hjerneskadens lokalisering

vigtig?

Vi ved, at bestemte områder i hjernen

styrer for eksempel vores krop, følelser,

hukommelse, situationsfornemmelse

og personlighed. Skader i disse områder

giver ofte problemer i forhold til familie,

venner, kæresten, arbejdet o.s.v.

Du nævnte, at I bruger test og prøver?

Ja, vi har en række redskaber, der kan

kortlægge, hvilke dele af hjernen der er

beskadiget. Det er test, der fx. vurderer

personernes evne til at huske, tale,

planlægge eller vurdere konsekvenserne

af handlinger. Det er især afgørende for

den hjerneskaderamte, om han eller

hun har en rimelig situationsfornemmelse.

Er manglende situationsfonemmelse hos

hjerneskaderamte et almindeligt problem?

Ja, det er et meget almindeligt og stort

problem. For konsekvensen er ofte, at

de hjerneskaderamte føler sig udstødte,

og de bliver socialt isolerede.

Nu har tilbudet om telefonkonsultation

eksisteret i 3 måneder. Hvem er det, der

benytter sig af tilbudet?

Telefonkonsultationen er et gratis tilbud

for medlemmer, hjerneskaderamte,

pårørende og folk i behandlingssystemet.

Men jeg oplever især, at det er

forældre til voksne børn, der ringer. De

er urolige, fordi de oplever, at børnene

ikke klarer sig så godt. Problemet er, at

de voksne børn er myndige, og derfor

burde kunne klare selv at søge råd,

vejledning og hjælp. Det kan de bare

ikke, fordi de ikke er i stand til at bruge

systemet og de muligheder der er.

Det er altså en sårbar gruppe?

Ja, det er en gruppe, der ser ud til at

være overset i systemet. Så jeg opfordrer

altid forældrene til at prøve at

få den voksne hjerneskaderamte til at

kontakte mig.

Gør de så det?

Nogle gange lykkes det. Men der er et

stort misforhold med hensyn til, hvad

de pårørende og den hjerneskaderamte

opfatter som et problem. Så den største

hurdle er faktisk at få de hjerneskaderamte

til at gribe telefonen. De skal

mange gange overvinde sig selv og

turde tro på, at der måske er noget om

snakken om, at der er et problem.

Hvad gør du så, når folk ringer til dig?

Jeg lytter, vurderer og diskuterer

problemernes omfang og karakter. Som

neuropsykolog har man et stort erfaringsgrundlag,

så ud fra oplysninger om

alder, hjerneskadens lokalisering, oplysninger

om tidligere beskæftigelse og

familiemæssige forhold er jeg i stand til

at hjælpe personen med rådgivning og

vejledning. Ofte bliver det i et samspil

med Eva Hollænder, der er socialfaglig

konsulent i Hjerneskadeforeningen. Vi

prøver så at afdække problemerne og

anviser veje frem, så den hjerneskaderamte

ikke føler sig låst fast.

Føler de, at de er låst fast?

Ja, vi har med mennesker at gøre, der i

høj grad har brug for at få lagt tingene

på skinner i forhold til, hvordan man

kommer videre. De har et stort støttebehov.

De kan desværre ofte kun håndtere

ét problem ad gangen og har brug

hjælp med at prioritere i de situationer,

der skaber forstyrrelser i dagligdagen.

De har brug for at få at vide, hvem de

kan trække på, og hvilke handlemuligheder

der er.

Så der er hjælp at hente?

Ja, ofte er der muligheder og hjælp

at hente, men først skal problemerne

afdækkes. Det er noget af det vi kan

hjælpe med – i fuld fortrolighed naturligvis.

Steffen-Malik Høegh har telefonkonsultation

hver torsdag i tidsrummet 17-19.

Nummeret er: 2791 1588.


13

Det sociale Hjørne

Af Eva Hollænder

Kommunalreformen betyder, at der

ændres på lovgivningens regler om den

sociale rådgivning.

Dette nummer vil kaste et blik på, hvor

du nu kan hente social rådgivning. Vi

vil i et senere nummer komme ind på

de mange centre, som kan yde både

hjælp og vejledning til at komme videre

med sin tilværelse efter udskrivning fra

sygehus.

Henvend dig til kommunen

Har du brug for rådgivning, skal du henvende

dig i din kommune. Den har nu

ansvaret for både almindelig og specialiseret

socialrådgivning til sine borgere.

Nogle kommuner har valgt at løse deres

rådgivningsopgave selv og har oprettet

særlige rådgivningstilbud til mennesker

med følger efter en hjerneskade

Endnu har vi ikke meget viden om,

hvor mange kommuner der har valgt

den løsning. Hjerneskadeforeningen vil

forsøge at skaffe et overblik over den

kommunale rådgivning på hjerneskadeområdet

gennem de mange nye lokale

afdelinger/som nu er etableret/vil blive

etableret.

Hvis en kommune ikke selv har tilstrækkelig

viden om et særligt område,

kan den hente hjælp i andre kommuner,

hos særlige rådgivningsenheder eller

specialtilbud samt i regionen.

Da amterne blev nedlagt, var idéen, at

særligt sagkyndige som f.eks. ansatte i

de tidligere amtslige hjerneskaderådgivninger

skulle flytte ud i kommunerne og

sprede deres viden her, men det er ikke

sket alle steder.

Eksisterende særlige

hjerneskaderådgivninger

Nogle rådgivningstilbud er bevaret

(samlet) og overgået til én kommune i

regionen, der så tilbyder specialiseret

rådgivning til andre kommuner – og til

deres borgere. Det skal bopælskommunen

betale for. Det er forskelligt, hvordan

kommunerne har aftalt at betale for

den særlige rådgivning, men de enkelte

steder ved, hvordan aftalen er med

netop din kommune. Andre steder er

kommunerne i et område gået sammen

om en fælles, samlet specialrådgivning.

Region Nordjylland:

HjerneSkadeRådgivningen

Stengade 10, 2.sal

9000 Ålborg

tlf: 9932 1035 eller 9932 1036

www.hjerneskader.dk

Region Midtjylland

Center for Kommunikation - Hjerneskaderådgivningen

Gudhjemvej 2

7400 Herning

tlf: 9721 0612

www.cfk-herning.dk

Region Syd

Hjerneskadeteam Vejlefjord

Sanatorievej 26

7140 Stouby

tlf: 7682 3333

www.vejlefjord.dk

Hjerneskaderådgivningen

Rytterkasernen 17

5000 Odense C

tlf: 6612 4090

www.hjerneskaderaadgivningen.dk

Region Sjælland

Videnscenter for Specialpædagogik

Birkebjerg Allé 3

4700 Næstved

tlf: 5577 3711 eller 5575 8105

www.VISP.dk

Specialcentret Lundebo

Vestermøllevej 30

4293 Dianalund

tlf: 5827 1512

www.lundebo.dk

Hjerneskadecenter Bomi

Maglegårdsvej 15

4000 Roskilde

tlf: 4634 8660

www.roskildebomi.dk

Region Hovedstaden

Psykiatri – og Handicapvirksomheden,

Hjerneskadesamrådet

Østre Ringvej 1

3700 Rønne

tlf: 5692 7792

www.brk.dk

Hjerneskadecenter Nordsjælland

Sygehusvej 4, Esbønderup

3230 Græsted

tlf: 4829 7100

www.Hjerneskade-info.dk

Statslig rådgivning

Socialministeriet har åbnet en højt specialiseret

rådgivning til borgere, kommuner

og tilbud: VISO.

Her kan hentes hjælp til den kommunale

rådgivning i de mest specialiserede og

komplicerede enkeltsager, hvilket som

regel vil være sager med flere forskellige

problemstillinger.


15

Du kan selv henvende dig i VISO, men

VISO anbefaler, at du først kontakter

din kommune, så kommunen kan stå

for den første indledende rådgivning og

afklaring af dine behov.

VISO

Skibhusvej 52 B

5000 Odense

tlf: 6548 4000

www.spesoc.dk

Videnscenter for Hjerneskade hører

også til under VISO: Videnscenter for

Hjerneskade rådgiver principielt ikke

i konkrete enkeltsager – det er ikke

formålet med Videnscentret. Derfor vil

en kontakt til Videnscenter for Hjerneskade

normalt føre til en henvisning

til relevante rådgivningssteder. Men du

kan få mange nyttige oplysninger på

Videnscentrets hjemmeside.

Videnscenter for Hjerneskade

Sanatorievej 32

7140 Stouby

tlf: 7589 7877

www.vfhj.dk

Under Socialministeriet hører også Den

uvildige Konsulentordning på handicapområdet

– DUKH.

DUKH kan oplyse om lovgivningen for

personer med varige funktionsnedsæt-

telser og hjælpe med at (gen)skabe

dialog mellem en borger og en sagsbehandler

DUKH

Banegårdspladsen 2, 2

6000 Kolding

tlf: 7630 1930

www.dukh.dk

Organisationernes rådgivning

Endeligt har langt de fleste brugerorganisationer

en rådgivningsfunktion.

I Hjerneskadeforeningen tilbyder vi

telefonisk neuropsykologisk rådgivning

og telefonisk social rådgivning - Se

bladets side 2

Tilbud til børn og unge med erhvervet

hjerneskade i region Nordjylland

Allerede i oktober 2005 blev der

oprettet et Børn- og Ungeteam på

hjerneskadecentret i Ålborg. Der

er i perioden frem til januar 2007

henvist 14 børn til neuropsykologisk

undersøgelse og neuropædagogisk

vejledning.

risk placeret i Hjerneskadecentret på

Taleinstituttet i Ålborg. Med teamets

forankring i Hjerneskadecentret er der

mulighed for at trække på den viden og

erfaring, der gennem årene er opbygget

indenfor hjerneskadeområdet. I

forlængelse heraf er det vores mål med

det nye initiativ at bidrage med vidensopsamling

og vidensformidling indenfor

børne- og ungeområdet.

Det er vores overordnede mål at

arbejde ud fra en helhedsorienteret

tilgang i forhold til det ramte barn/den

unge og familien. Vi tilbyder at indgå

i tværfaglige sammenhænge, såvel på

sygehuse som i det lokale miljø.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 2

- 18 år. Hjerneskaden skal være erhvervet,

dvs. opstået pga. traumer eller

sygdom. Hjerneskaden skal være lægeligt

diagnosticeret og årsagen kendt.

Indtil videre er tilbuddet kun gældende

Det daværende Nordjyllands Amt

besluttede i 2005 at styrke indsatsen

overfor børn og unge, der har pådraget

sig en hjerneskade, og bevilligede derfor

midler til oprettelsen af et nyt Børn- og

Ungeteam og ansatte børneneuropsykolog

Bente Edslev, neuro-/talepædagog

Helle Landberg Kristensen og afdelingsleder/psykolog

Anette Krusborg.

Dermed blev det muligt at tilbyde neuropsykologisk

udredning og vejledning,

samt tale-, læse- og neuropædagogisk

bistand i rehabiliteringen af børn og

unge, der i opvæksten får en hjerneskade.

Børn- og Ungeteamet, er organisatofor

børn og unge med en ny eller relativ

nyopstået skade.

Henvisningsmuligheder

Ifølge samarbejdsaftale med sygehusene

i Region Nordjylland og Hammel

Neurocenter kan børn og unge, der

pådrager sig en hjerneskade, henvises til

Hjerneskadecentrets Børn- og Ungeteam.

Herudover kan egen læge, PPR

eller socialforvaltning henvise.

Henvisningsskema findes på Taleinstituttets

hjemmeside www.taleinstituttet.dk

eller rekvireres hos sekretær

Bente Haggren, 9814 4144.

Telefonisk rådgivning

Herudover er der mulighed for at professionelle

kan få telefonisk rådgivning

vedr. børn og unge med erhvervede

hjerneskader generelt på tlf. 9814 4144.

Børn- og Ungeteamet har lavet en

brochure, der kan læses og downloades

fra www.taleinstituttet.dk


17

Hjerneskadeforskningen styrkes

Den 27.februar blev Hjerneskadefonden

stiftet. Den skal være med

til at bringe Danmark i front indenfor

hjerneforskningen og forskning i

rehabilitering m.m.

Af Thomas Steffensen

Hjerneskadeforskningen halter bagud

sammenlignet med eksempelvis kræftforskningen.

En af årsagerne er nok

emnets store kompleksitet. Det er uheldigt,

fordi det betyder færre forskningsmidler

øremærket hjerneskadeforskningen,

som omvendt betyder, at det ikke

er attraktivt at forske i hjernen. Det er

en ond spiral, der skal brydes. Derfor

har Hjerneskadeforeningen nu stiftet

Hjerneskadefonden, der skal være med

til bl.a. at støtte forskning relateret til

hjerneskader.

Flere midler til forskning

I Hjerneskadefondens bestemmelser

er forskningen defineret ganske bredt.

Det betyder, at det ikke kun er den

traditionelle medicinske forskning, der

kan forvente støtte fra fonden. Fonden

vil også støtte mere humanistiske

forskningsprojekter. Et eksempel kunne

være forskning med fokus på de sociale

følgevirkninger, en hjerneskade forårsager.

Ved at allokere penge til området

er det målet, at hjerneskadeforskningen

får et løft, der kan bringe Danmark i

front med hensyn til hjerneforskning og

forskning i rehabilitering. På længere

sigt kan man ydermere håbe på, at initiativet

vil fungere som inspirationskilde

i udlandet, så man fremover, på europæisk

plan, får flere forskningsmidler til

hjerneskadeforskningen. Det vil i sidste

ende komme alle involverede parter til

gode: Hjerneskaderamte, pårørende og

andre der arbejder med problematikken

til dagligt.

Slagkraftig bestyrelse

En ting er imidlertid sikker: Forskning

koster penge. Den altafgørende udfordringen

bliver derfor at skaffe økonomiske

midler, og derfor har det været

vigtigt at få en bestyrelse, der dels har

den nødvendige indsigt, erfaring og kreativitet

dels har en bred folkelig appel.

Det må siges at være lykkedes. Fondens

formand bliver Professor dr. jur. Linda

Nielsen, der tidligere har været rektor

for Københavns Universitet. Hun bliver

formand for en bestyrelse bestående

af respekterede navne fra forskellige

samfunds- og erhvervsgrupper: Line

Baun Danielsen og Divya Das Andersen

er begge kendte navne fra medieområdet,

Eva Steiness er administrerende

direktør for medicinalfirmaet Zealand

Pharma a/s, Aase Engberg er, i kraft af

sin lægefaglige ekspertise og som stifter

af Hjerneskadeforeningen, en kapacitet

indenfor hjerneskadeområdet, Jørgen

Bardenfleth er administrerende direktør

for Microsoft Danmark og endelig er

kunst- og kulturlivet repræsenteret

ved forfatteren Benny Andersen.

Herudover vil Hjerneskadeforeningens

Landsformand også være at finde i

bestyrelsen. Det er med andre ord en

stærk bestyrelse med en meget bred

berøringsflade, hvilket meget vel kan

vise sig at blive afgørende for at nå de

ambitiøse mål.

Et stærkt signal

Etableringen af Hjerneskadefonden betyder,

at Hjerneskadeforeningen bliver

en stærkere og mere synlig aktør. Det

vil fortsat være Hjerneskadeforeningen,

der står for det interessepolitiske

arbejde med at forbedre forholdene for

hjerneskaderamte og deres pårørende.

Men med den nye fond har Hjerneskadeforeningen

fået en ekstra streng at

spille på, hvilket sender et stærkt signal

om, at Hjerneskadeforeningen er en

stærk aktør, der skal tages alvorligt. Det

lover godt for fremtiden.


18

Brainstorm

– nyt om sommerens togt!

Af Thomas Højland

På niende år gennemfører Hjerneskadeforeningen

sejlprojektet Brainstorm.

Det har været en stor succes de tidligere

år og mange har deltaget – også i

år skal vi ud at sejle.

Vi har i 2007 besluttet at sejle et togt af

én uges varighed med flere både.

Togtet går fra søndag den 19. august i

uge 33 til fredag den 24. august i uge

34. Udgangshavn og hjemkomsthavn

bliver Nyborg.

Sejladsen i år bliver i de sydfynske farvande

– et af de skønneste sejlområder

der findes i Danmark.

Hjerneskadeforeningens sejlture

bliver du inddraget i det praktiske liv om

bord på en moderne sejlbåd. Du hjælper

med madlavning, indkøb, praktisk

sømandskab m.m., i det omfang du har

mulighed for det. Vi er fælles om at få

tingene til at fungere og ser det alle som

en fornøjelse at hjælpe og ikke en sur

pligt!

Du behøver ikke at kunne sejle, men du

skal være åben for at møde andre mennesker

og indgå i et fællesskab om bord

med dine medgaster. At sejle kræver

samarbejde, og gensidig tillid. Båden

kan kun sejle, hvis alle bidrager til den

fælles udfordring. At leve en uge på en

moderne sejlbåd, betyder også, at man

lever tæt sammen med andre mennesker,

da vi vil være ca. 6 om bord på

hver båd. Vi opfordrer både mænd og

kvinder til at deltage.

Sikkerheden skal være i top. Derfor er

der en ansvarlig skipper og en sejlkyndig

gast på hver båd, som sørger for, at

der ikke bliver gået på kompromis med

sikkerheden. Skipper har altid det sidste

ord på en sejlbåd!

Har du lyst til at prøve kræfter med det

maritime liv, så ring til Hjerneskadeforeningens

kontor på tlf. 4343 2433. Her

får du tilsendt en tilmeldningsblanket,

som du udfylder og sender tilbage til

kontoret – deadline for tilmelding er

den 3. maj 2007. Herefter vil du få svar

med yderligere oplysninger om turen,

praktiske forhold etc.

Prisen inkl. kost bliver ca. 3.000 kr. Prisen

er eksklusiv rejseudgifter til og fra

ud- og hjemkomsthavn, samt drikkevarer

og lommepenge. Visse kommuner

yder tilskud så henvend dig eventuelt

til din egen kommune for at høre om

eventuel økonomisk hjælp.

VIGTIGT: Har du en hjælper til daglig

eller bor på institution, hvor der er

hjælpere som støtter dig, skal du også

have en hjælper med på sejlturen. Der

vil ikke være hjælpere, som kan støtte

dig på turen, såfremt du har et særligt

behov for støtte.

Vil du gerne vide mere om Brainstorm,

så kan du ringe til følgende, som har

deltaget tidligere. De kan måske hjælpe

dig, såfremt du er i tvivl om det er

noget for dig.

Søren Kirketerp, tlf. 3967 9935

Kenneth , tlf. 4126 6477

Thomas Gedde Højland, tlf. 2241 9611

Hjerneskadeforeningens motto ”Liv der

reddes, skal også leves” passer fint med

et maritimt ordsprog der siger – ”At

sejle er at leve”. Så kom og vær med til

at skabe endnu en god sejleroplevelse

– mød andre mennesker og få noget

frisk søluft.

Vel mødt på Brainstorm 2007!


19

Nye lokalforeninger

spirer over alt i landet

Af Pernille Ibsen Hauge

Det milde vintervejr har tilladt vintergækker

og erantiser at stikke hovederne

tidligt op i år. Forårsblomster og små

grønne spirer er tegn på lysere og varmere

tider. I løbet af årets første måneder

er der – sammen

med forårsblomsterne

- skudt en masse

nye lokale Hjerneskadeforeninger

op over

hele landet.

Nogle steder er lokalforeningerne

allerede

fuldvoksne blomster,

der strålende viser

deres farver og tilbud

i lokalområdet. Mens

de andre steder endnu

er små lysegrønne

spirer, der kun lige er

brudt op af jorden.

Nye medlemmer

og nye samarbejder

I skrivende stund har Hjerneskadeforeningen

20 lokalforeninger (primo

februar 2007, red.), hvilket er en

fordobling af antallet før årsskiftet. Og

endnu flere er på vej.

Erfaringerne med de nye foreninger

viser, at der er god grund til optimisme.

Flere steder i landet har man oplevet

at få henvendelser fra personer, der

ikke tidligere har været medlem af

foreningen. ”Vi har sendt pressemeddelelser

ud om de nye lokalforeninger,

og vi har fået flere nye medlemmer,

der har læst om os i lokalaviserne, og

som derfor har meldt sig ind,” fortæller

Lisbeth Holmgaard, der er formand for

den nystiftede lokalforening Nordsjælland.

Hun fortsætter: ”Men der er

også mange, der bare ringer for at høre,

hvad vi er for en forening. De melder sig

forhåbentlig ind med tiden”.

De nye medlemmer og synligheden i

lokalsamfundet er noget af det, der kan

give næring og få de spirende lokalforeninger

til at vokse.

Nogle steder har nyheden om de nye

lokalforeninger også bredt sig til det

kommunale system.

”Til vores stiftende generalforsamling

mødte der repræsentanter op fra både

Hedensted og Horsens kommuner. Det

er meget positivt, at vi oplever opbakning

og interesse fra kommunerne. For

eksempel inviterede lederen af Afdelingen

for Senhjerneskadede i Hedensted

Kommune os til at deltage i en samarbejdsgruppe.

Sådan en interesse har jeg

aldrig oplevet før, og det kommer til at

få stor betydning, tror jeg,” siger en glad

Berit Nybroe, der er nyvalgt formand

i lokalforening Hedensted-Horsens.

Erfaringerne viser dermed, at der er et

stort potentiale for lokalforeningerne,

hvis jorden gødes

rigtigt.

Fra spirer til

blomster

De næste måneder

kommer flere spirende

lokalforeninger

til. For at blive i

metaforens symbolske

sprog kan man

sige, at det bliver

spændende at se,

hvilke blomster de

udvikler sig til. Med

blomster er det sådan,

at de kan være

meget forskellige.

Nogle er store og farvestrålende, mens

andre er små, yndige og mere sarte.

Nogle blomster vokser hurtigt op, mens

andre bruger længere tid på at udvikle

sig. Nogle vokser vildt, mens andre igen

står nydeligt klippet og ordnet.

Men fælles for alle blomster er, at de

er smukke og spreder glæde til dem,

der ser dem. Lige sådan gælder det for

Hjerneskadeforeningens nye lokalforeninger,

der alle vil gøre gavn og skabe

glæde for vores medlemmer, såvel

hjerneskadede som pårørende.


21

Af Ida-Kristine Appelquist · Landsformand Hovedtropperne

Nye tider

på vej...

HOVEDTROPPERNE

HER FINDER DU

HOVEDTROPPERNE

HOVEDTROPPERNE

LANDSBESTYRELSE:

Landsformand Ida-Kristine Appelquist

Tlf. 2617 7880

dodde79@yahoo.dk

I Hovedtropperne arbejdes der i disse

måneder kraftigt på at blive en selvstændig

forening, der er medlem af

Hjerneskadeforeningen. Samtidig er

Hovedtropperne ligesom Hjerneskadeforeningen

i gang med en større

omstrukturering pga. den nye kommunalreform,

så der er i høj grad nye

tider på vej, som overskriften til denne

leder hentyder til. I bestyrelsen bliver

der derfor brugt mange ressourcer på at

gøre Hovedtropperne klar til fremtidens

udfordringer. For det er nogle store,

men spændende udfordringer, vi står

overfor.

Selv om bestyrelsen bruger megen tid

på dette, er vi stadig en forening, hvor

der er mange aktiviteter både lokalt og

nationalt. I øjeblikket er vi i bestyrelsen

ved at planlægge, hvilke landsdækkende

kurser der i fremtiden skal udbydes - og

her har vi brug for dig! Hvis du har en

god idé til et kursus eller bare synes det

kunne være sjovt at hjælpe landsbestyrelsen,

er du altid velkommen til at

henvende dig til mig eller en anden

fra bestyrelsen. Det kan

være, du har en god

idé til et kursus,

har lyst til

at være

aktiv

med at

sprede

budskabet

om Hovedtropperne

eller

bare har lyst til at se,

hvordan bestyrelsesarbejde

fungerer. Vi har stadig fire udvalg,

som du enten kan være fast tilknyttet

eller knyttet til ved en enkeltstående

begivenhed. Udvalgene er: Økonomiudvalg,

PR-udvalg, Aktivitetsudvalg og

Lokaludvalg.

På det internationale niveau har

Hovedtropperne også markeret sig.

Dorthe Christensen fra Fyn var således

i Bruxelles i begyndelsen af december,

hvor der var en stor ungdomskonference,

som samlede flere forskellige handicaporganisationer

fra hele Europa. Det

har været en stor oplevelse for Dorthe

at kunne være med til at sætte fokus på

de unge hjerneskadedes problemer. På

konferencen var der møder om dagen,

og om aftenen var der socialt samvær.

Dette arrangement og de kontakter

Dorthe fik, kan være med til at skabe et

netværk, som kan være af stor betydning.

Næstformand Jennifer Nielsen

Tlf. 8627 8690, Mobil: 6116 1994

jennifer.nielsen@ofir.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Ann Frydendal

Dorthe Christensen

Jane Højgaard Vistesen

UNGDOMSAFDELINGER:

KØBENHAVN/ROSKILDE/

FREDERIKSBORG:

Lars Klarskov Jensen

Tlf. 4448 1807

VESTSJÆLLAND:

Tlf. 5783 3120

STORSTRØM:

Helle Jensen

Tlf. 5482 2015

VIBORG:

Jane Højgaard Vistesen,

Tlf. 8662 3340

jv55@hotmail.com

ÅRHUS:

Anne Mette Madsen Eskedal

Tlf. 8629 2504, Mobil 2067 1163

madsen.eskedal@webspeed.dk

NORDJYLLAND:

Anne Juhl Andersen

tlf. 2714 4009

HJØRRING:

Lone Jensen

mobil 2243 4009

FYN:

Dorthe Christensen

mobil 2248 5635


23

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/John Mortensen

FREDERIKSVÆRK-HUNDESTED

Ny lokalforening

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 23. januar

2007 for Hjerneskadeforeningens Lokalforening Frederiksværk-Hundested.

På generalforsamlingen skulle vælges formand, det blev John

Mortensen. Ligeledes blev der valgt 3 bestyrelsesmedlemmer,

som på bestyrelsesmødet den 25. januar 2007 konstituerede

sig således: næstformand/sekretær Birgitte Mortensen, kasserer

Lars Larsen og best.medl. Grethe Tirsdal.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes enten pr. telefon

eller mail. Birgitte og John Mortensen tlf. 4774 5157 eller mail

vito.obo@mail.dk - Grethe Tirsdal og Lars Larsen tlf. 2145

9405 eller mail tirsdallarsen@kabelmail.dk

Vi vil meget gerne være en aktiv bestyrelse, der vil gøre meget

for lige netop dig, som er medlem af vores forening. Det

kræver så også noget af dig, enten kontakter du os pr. telefon

eller mail eller møder op til vores månedlige sociale samværs

komsammen i HUSET på Syrevej 41 i Frederiksværk. Det sociale

samvær foregår over en kop kaffe/the med hjemmebagt

kage, sidste torsdag i hver måned fra kl. 15 til kl. 17 med start

den 22. februar 2007.

På denne måde kan vi alle lære hinanden at kende, og det er

utroligt rart/vigtigt også at være sammen med ligestillede.

Husk her på Hjerneskadeforeningens motto: LIV DER RED-

DES – SKAL OGSÅ LEVES, det vil vi i bestyrelsen gerne

være med til at føre ud i livet i Frederiksværk-Hundested

Kommune.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde af vore medlemmer,

så vi kan komme godt i gang med Hjerneskadeforeningens

Lokalforeningen her i Frederiksværk-Hundested Kommune

til glæde og gavn for alle både den skadede og pårørende – ja,

hele familien.

Skulle du kende andre, der ville have glæde og gavn af at

være medlem lige netop af vores Hjerneskadeforening, så

fortæl vidt og bredt om, at vi findes. Det er bare et opkald til

en fra bestyrelsen, så sender vi et indmeldingskort eller mød

op sidste torsdag i hver måned i Huset på Syrevej og få et

indmeldingskort der. Vi håber på, at vi kan blive rigtig mange

medlemmer her i vores Lokalforening af Hjerneskadeforeningen,

så vi alle kan støtte og hjælpe hinanden.

Hjerneskadeforeningen har også en hjemmeside:

www.hjerneskadeforeningen.dk, hvor du kan læse meget

mere om foreningen, alle dens lokalforeninger og alle aktiviteter.

John, Birgitte, Lars og Grethe glæder sig til, at du kontakter

os på den ene eller anden måde.

Velkommen til Hjerneskadeforeningens medlemmer i Frederiksværk-Hundested

Kommune, som forhåbentlig bliver en

aktiv del af Lokalforening Frederiksværk-Hundested.

”HUSET” i Frederiksværk:

HUSET på Syrevej 41 i Frederiksværk er også et tilbud til

borgerne i Frederiksværk-Hundested Kommune.

Tilbuddet er især til borgere i den arbejdsdygtige alder, som

har erhvervet sig en hjerneskade.

HUSET er åbent man-, ons- og fredag fra kl. 10 til kl. 15.

Der er mulighed for socialt samvær med ligestillede. I HUSET

findes billard, computer, TV m/video m.m.

”Brugerpris”, for at være bruger af HUSET, er pt. 200 kr. ½

årligt incl. kaffe m/brød.

Kom og se på herlighederne, måske er dette tilbud lige noget

for dig. VELKOMMEN

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Kirsten Fazio

HELSINGØR

Så er Hjerneskadeforeningen Helsingør en realitet

Hjerneskadeforeningens repræsentantskab besluttede på det

ekstraordinære repræsentantskabsmøde i december at foreningen

som følge af kommunalreformen ville ændre struktur,

således at der skulle arbejdes på at oprette lokalafdelinger i de

98 nye kommuner. Da vi i Helsingør kommune er næsten 50

medlemmer, fandt vi det rigtigt samtidig med nedlæggelsen af

amtskredsen at stifte Hjerneskadeforeningen Helsingør.

På den stiftende generalforsamling var der da også et tilstrækkeligt

antal medlemmer, som var villige til at indgå i lokalbe-


24

styrelsen, hvorfor der er gode grunde til at tro, at Hjerneskadeforeningen

Helsingør vil blive en lokalforening, som mange

hjerneskaderamte og deres familier vil kunne have stor glæde

af.

Bestyrelsen er først nu ved at planlægge vores aktiviteter – så

vi må anbefale jer at søge yderligere information på hjerneskadeforeningens

hjemmeside.

Bestyrelsen er dog alle enige om fortsat at støtte og gerne udbygge

de tilbud som ”Mødestedet ” står for, ligesom vi fortsat

ønsker at samarbejde med Helsingør kommune samt DSI (De

samvirkende invalideorganisationer).

”MØDESTEDET”

Mødestedet er for skadede mellem 30 år og ca. 65 år, der er

selvhjulpne.

Mødestedet er 100% brugerstyret. Alle mødestedets medlemmer

er med til at beslutte, hvilke aktiviteter der skal

iværksættes.

Vi mødes den 3. onsdag i måneden fra kl. 14.00 til 16.30 i

Aktivitetshuset Fiolgade 17C i Helsingør.

Udover vores normale aktiviteter hver den 3. onsdag i måneden,

fortsætter vi med gymnastik mandage fra kl. 10.00

– 11.30

Vil du høre mere om Hjerneskadeforeningen – herunder

Mødestedet, er du velkommen til at kontakte lokalformand

Kirsten Fazio på telefon 4920 2010 eller på mail:

Kirstenfazio@hotmail.com

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Helle Bomgaard

FURESØ

Ikke stor, men vi har lysten

Så er der dannet en lokalafdeling af Hjerneskadeforeningen i

Furesø kommune.

På en stiftende generalforsamling på Grønnegadecentret i

Hillerød den 23. januar blev Hjerneskadeforeningen Furesø

en realitet.

På nuværende tidspunkt er der ca. 15 medlemmer – men det

er vores drøm, at vi inden årets udgang skal have vokset os

vældig meget større.

Vi er helt sikre på, at der sidder en del mennesker i Furesø

kommune, som enten selv har en erhvervet hjerneskade, er

pårørende til en hjerneskaderamt eller som af ren og skær

interesse har lyst til at melde sig ind i Hjerneskadeforeningen.

I skrivende stund har vi ikke haft mulighed for at planlægge

vores fremtidige aktiviteter - men medlemmer af Hjerneskadeforeningen

Furesø vil snarest få tilsendt et informationsbrev,

hvor vi vil fortælle lidt mere om os selv.

Vi vil i første omgang se, om ikke vi kan holde vores møder/

arrangementer på Skovgården – men herom vil I også blive

nærmere orienteret.

Sammen er vi stærke

På et møde med repræsentanter fra den gamle ”Frederiksborg

amtskreds” har vi aftalt, at vi i fremtiden vil lave nogle af

vores aktiviteter sammen - der er arrangementer, som bedst

lader sig gennemføre, hvis man er mange. En anden ting, vi

har aftalt er, at også de skadede medlemmerne fra Furesø

lokalafdeling kan benytte de klubtilbud, som findes i de andre

afdelinger af Hjerneskadeforeningen. Hvis du har lyst til at

høre mere om f.eks. Lyspunktet i Hillerød, Onsdagsklubben

i Frederikssund eller mødestedet i Helsingør så kontakt de

personer, som den konkrete klub henviser til her i bladet (se

under de andre lokalforeninger).

Hjemmesiden

På linie med de andre lokalafdelinger vil Hjerneskadeforeningen

Furesø også løbende sikre, at vores hjemmeside er

opdateret. Du kan finde os ved at klikke ind på

www.hjerneskadeforeningen.dk - herefter går du videre til

lokalafdelingen, region Hovedstaden og så endelig til Furesø.

Du vil også på denne hjemmeside kunne se navnene på Furesø’s

bestyrelse.

Til slut vil jeg ønske jer alle velkommen i denne nye lokalafdeling

af Hjerneskadeforeningen – vi glæder os vældig til at

komme i gang med det lokale arbejde til glæde for os alle.


25

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Frede Schulz

FREDERIKSSUND

Velkommen til Hjerneskadeforeningen Frederikssund

Den 23. januar 2007 holdt Hjerneskadeforeningens lokalforening

i Frederikssund kommune stiftende generalforsamling.

I skrivende stund har vi endnu ikke tilrettelagt lokalafdelingens

kommende aktiviteter, men det er vores mål, udover at lave

medlemsarrangementer, at arbejde på at yde hjælp og rådgivning

til vores medlemmer, der har erhvervet sig en hjerneskade

(noget vi selv kender til). Vores hjælp og engagement er

naturligvis også gældende for pårørende, som vi også tror vil

kunne have glæde af de tilbud, som vi vil bidrage med.

I bestyrelsen glæder vi os meget til det fremtidige arbejde,

ligesom vi naturligvis ønsker et godt og rart samarbejde med

Hjerneskadeforeningens landskontor og ikke mindst de øvrige

lokalafdelinger, som vi også ønsker tillykke med stiftelsen af.

”Onsdagsklubben” i Frederikssund

Lokalafdelingerne i Frederikssund og Egedal vil også fremover

samarbejde om ”Onsdagsklubben.

Hver onsdag mødes en række mennesker til socialt samvær i

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, i Frederikssund. Onsdagsklubben

er 100% brugerstyret.

Vi drikker kaffe, får en snak og en god latter, vi mener nemlig,

at det drejer sig om at få livskvalitet ind i en til tider problematisk

hverdag. Vi er p.t. ca. 20 medlemmer af Onsdagsklubben.

Vi arrangerer museumsbesøg, teater, ”spise sammen arrangementer”

og meget andet, og alt foregår for det meste på

onsdage. Vi planlægger aktiviteterne et ½ år frem i tiden.

Man skal være selvhjulpen, og det kræver medlemskab af

Hjerneskadeforeningen at være med i Onsdagsklubben og

dens aktiviteter.

Onsdagsklubben har udover møderne på Elværket følgende

program for tiden indtil sommerferien 2007:

14.02. besøg på Frederiksborg Slot

14.03. besøg på Post og Telegrafmuseet

18.04. en tur ud i det blå

23.05. besøg i De Kongelige Haver

20.06. sommerafslutning hos Sanny i Stenløse

Hvis du vil høre mere om Hjerneskadeforeningen Frederikssund

kan du kontakte Frede Schulz på tlf. 4731 3418 eller om Onsdagsklubben

kan du kontakte Sanny Freund, tlf. 4818 4031.

Husker du for resten at gå ind på Hjerneskadeforeningens

hjemmeside: www.hjerneskadeforeningen.dk. Her kan du

se hvem der er valgt til bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen

Frederikssund, ligesom du snart vil kunne se de aktiviteter,

som bl.a. foregår her i afdelingen.

Du skal blot klikke ind på ”lokale afdelinger”, og så gå videre til

”Region Hovedstaden” og endelig klikke på Frederikssund.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Lisbeth Holmgaard

NORDSJÆLLAND

Frederiksborg amtskreds nedlagt

– nye lokalafdelinger opstod

Tirsdag den 23. januar 2007 var en skelsættende dag, idet

det var dagen, hvor vi på en ekstraordinær generalforsamling

besluttede at nedlægge Frederiksborg amtskreds – nå ja jeg

syntes nu det var lidt vemodigt.

Men – men – men heldigvis opstod straks 6 nye lokalafdelinger

her i området – idet der blev dannet en ny lokalafdeling i

Helsingør, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Egedal

og i Furesø kommune.

Tilbage var så kommunerne Hillerød, Fredensborg, Gribskov,

Allerød, Hørsholm og Rudersdal hvor det endnu ikke var lykkedes

at finde tilstrækkeligt med personer, som på nuværende

tidspunkt vil indgå i bestyrelsesarbejdet og dermed danne

grundlaget for en kommuneafdeling i disse kommuner.

Det blev derfor besluttet at danne en midlertidig lokalafdeling

bestående af disse kommuner – denne afdeling fik navnet

Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Nordsjælland.

Der blev valgt en bestyrelse med Lisbeth Holmgaard som

formand, Henning Kaag (Rudersdal kommune)næstformand,

Vivi Krabbe Östlund (Rudersdal) som sekretær, Inger Lise

Bøgeskov (Gribskov) som kasserer, Annette Jensen (Hillerød)

bestyrelsesmedlem og Rene Bøgeskov (Gribskov) bestyrelsesmedlem.


27

Bestyrelsen har i skrivende stund endnu ikke planlagt aktiviteterne

for det kommende år, men udover at arrangere medlemsmøder

har bestyrelsen allerede nu besluttet at arbejde

for, at der så hurtigt som muligt oprettes kommuneafdelinger

af Hjerneskadeforeningen i de kommuner, som indtil videre

danner Lokalafdelingen Nordsjælland.

Lokalafdelingens aktiviteter

Med hensyn til medlemstilbud herunder arrangementer vil

bestyrelsen udsende information til samtlige lokalforeningens

medlemmer, når materialet foreligger.

Vi kan herudover henvise til lokalafdelingens hjemmeside,

som kan ses på adressen: www.hjerneskadeforeningen.dk.

Du skal blot klikke ind på ”lokale afdelinger”, og så gå videre

til ”Region Hovedstaden” og endelig klikke på Nordsjælland.

Her vil du snart kunne se, hvilke aktiviteter der kommer til at

foregå i lokalafdelingen, du vil kunne se referater fra bestyrelsesmøderne

og endelig kan du se billeder af bestyrelsen. Vi

lover løbende at holde hjemmesiden ajourført.

Hjerneskaderamte medlemmer af lokalafdeling Nordsjælland

kan også fremover benytte ”Lyspunktet” i Hillerød, ligesom

”Mødestedet” i Helsingør og Onsdagsklubben i Frederikssund

kan kontaktes - se i øvrigt mere om disse 3 klubber for hjerneskaderamte

under Hjerneskadeforeningens lokalafdeling i

Frederiksværk-Hundested, Helsingør og Egedal.

”Lyspunktet” i Hillerød

Det er ”Lyspunktets” formål at samle personer, der har

pådraget sig en hjerneskade (f.eks. trafikuheld, blodpropper,

hjerneblødning, arbejdet med opløsningsmidler, epilepsi, afasi

og sclerose) til fælles glæde og adspredelse i hverdagen.

Foreningen er oprettet som et fritidstilbud (aktiviteterne

foregår fortrinsvis i dagtimerne) for selvhjulpne senhjerneskadede

i alderen fra ca. 30 – 60 år, som jo er for gamle

til at være med blandt de unge og for unge til at være med

blandt de gamle.

”Lyspunktet” er 100% brugerstyret, så det er alene medlemmerne,

der bestemmer og forbereder alle aktiviteter. Alle

selvhjulpne senhjerneskadede i den nye region Hovedstaden

(Nordsjælland) dvs. Allerød, Egedal, Furesø, Frederikssund,

Fredensborg, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør,

Hillerød. Hørsholm, Rudersdal kommuner, kan deltage.

Aktiviteterne spænder vidt, f.eks. gå- og cykelture i naturen,

teaterture og museumsbesøg, sport og undervisning.

Faste arrangementer

Mandage:

Idræt kl. 9:30 – 12:00. Vi mødes i Hillerød Firmasport, hvor vi

hyggesnakker og drikker kaffe, herefter vil der være pulstræning

eller orienteringsløb (i eget tempo, så alle kan deltage) på

programmet.

Bowling kl. 13:00 – 15:00 i Slots Bowl, Københavnsvej 23, i

Hillerød. Deltagerbetaling 30 kr. pr. gang alt inkl..

Afbud skal ske senest fredag inden kl. 16:00 til ”bowlingbestyrer”

Lars på tlf. 2145 9405.

Fredage:

EDB kl. 12.00-16.00. på Grønnegadecenteret i Hillerød. Alle

kan deltage, såvel begyndere som øvede. Er du også interesseret

i at deltage, så mød op på klubdagene eller ring til et

bestyrelsesmedlem.

Vil du høre mere om Lyspunktet, kan du kontakte Lars Larsen

på tlf. 2145 9405 eller e-mail: tirsdallarsen@kabelmail.dk

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Sanny Freund

EGEDAL

Velkommen til Hjerneskadeforeningen Egedal

Den 23. januar 2007 holdt Hjerneskadeforeningens lokalforening

i Egedal kommune stiftende generalforsamling.

I skrivende stund har vi endnu ikke tilrettelagt lokalafdelingens

kommende aktiviteter, men det er vores mål, udover at lave

medlemsarrangementer, at arbejde på at yde hjælp og rådgivning

til vores medlemmer, der har erhvervet sig en hjerneskade

(noget vi selv kender til). Vores hjælp og engagement er

naturligvis også gældende for pårørende, som vi også tror, vil

kunne have glæde af de tilbud, som vi vil bidrage med.

I bestyrelsen glæder vi os meget til det fremtidige arbejde,

ligesom vi naturligvis ønsker et godt og rart samarbejde med

Hjerneskadeforeningens landskontor, og ikke mindst de øvrige

lokalafdelinger, som vi også ønsker tillykke med stiftelsen af.

”Onsdagsklubben” i Frederikssund

Lokalafdelingerne i Frederikssund og Egedal vil også fremover

samarbejde om ”Onsdagsklubben.

Hver onsdag mødes en række mennesker til socialt samvær i

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, i Frederikssund. Onsdagsklubben

er 100% brugerstyret.

Vi drikker kaffe, får en snak og en god latter, vi mener nemlig,


29

at det drejer sig om at få livskvalitet ind i en til tider problematisk

hverdag. Vi er p.t. ca. 20 medlemmer af Onsdagsklubben.

Vi arrangerer museumsbesøg, teater, ”spise sammen arrangementer”

og meget andet, og alt foregår for det meste på

onsdage. Vi planlægger aktiviteterne et ½ år frem i tiden.

Man skal være selvhjulpen, og det kræver medlemskab af

Hjerneskadeforeningen at være med i Onsdagsklubben og

dens aktiviteter.

Onsdagsklubben har udover møderne på Elværket følgende

program for tiden indtil sommerferien 2007:

14.02. besøg på Frederiksborg Slot

14.03. besøg på Post og Telegrafmuseet

18.04. en tur ud i det blå

23.05. besøg i De Kongelige Haver

20.06. sommerafslutning hos Sanny i Stenløse

Hvis du vil høre mere om Hjerneskadeforeningen Egedal eller om

Onsdagsklubben, kan du kontakte Sanny Freund tlf. 4818 4031.

Husker du for resten at gå ind på Hjerneskadeforeningens

hjemmeside: www.hjerneskadeforeningen.dk. Her kan du

bl.a. se hvem der er valgt til bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen

Egedal, ligesom du snart vil kunne se de aktiviteter, som

bl.a. foregår her i afdelingen.

Du skal blot klikke ind på ”lokale afdelinger”, og så gå videre til

”Region Hovedstaden” og endelig klikke på Egedal.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Berit Nybroe

HEDENSTED - HORSENS

Hjerneskadeforeningen for Hedensted - Horsens holdt generalforsamling

d. 13.1.2007 på Bo- og rehabiliteringscenteret

Fogedvænget i Hedensted.

Bestyrelsen blev som følger: Berit Nybroe formand, Erling

Boutrup sekretær, Svend Korsholm Lund næstformand, Berit

Kristiansen kasserer, Leif Elstrøm, bestyrelsesmedl., Max

Ørnskov Hansen, suppleant. Vi har siden generalforsamlingen

fået 9 nye medlemmer.

Vi er ved at planlægge et arrangement, som vi håber bliver i

april, og et par udflugter i løbet af sommeren, nærmere følger.

Vi har fået et tilbud fra FOF om kunstkursus, som vi vil arbejde

videre med.

Vi har fået tilbud fra lederen for senhjerneskade i Hedensted

om at være med i en arbejdsgruppe.

Berit Nybroe træffes på tlf. 7567 3646 - 2274 9546

Eller e-mail bnybroe@mail.dk


31

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Karen Else Christensen

VIBORG - SKIVE

I den tidligere Viborg Amtskreds fik året 2006 en noget turbulent

afslutning, da kredsens formand ret pludseligt nedlagde

sit hverv.

Ved en god, fælles indsats fra bestyrelse og øvrige aktive i

medlemskredsen kom vi dog ind i 2007 på rimelig vis.

Og 2007 er jo ikke bare et ganske almindeligt år i kongeriget

Danmark.

En kommunalreform havde meldt sin ankomst. Og det fik,

som vi alle har mærket, også store konsekvenser for vores

forening.

Amterne forsvandt og med dem Hjerneskadeforeningens

Amtskredse.

Vi skulle hen over det ganske land i gang med at oprette

lokalforeninger.

I det gamle Viborg amt har vi nu gennemført den proces.

Det blev til to nye lokalforeninger - Thisted-Morsø og Viborg-

Skive.

I praksis betyder det indtil videre, at Viborg-Skive lokalforening

dækker det tidligere Viborg Amt minus Thisted-Morsø

kommuner.

Et resultat vi alle er rigtig godt tilfredse med.

Jeg har som nyvalgt formand i Viborg-Skive Lokalforening

lagt op til et år med et moderat aktivitetsniveau, idet jeg gerne

vil, at vi HELE året har rigtig mange af vore hjerneskadede

medlemmer med som interesserede deltagere i de aktiviteter,

der bliver foreslået/ tilrettelagt/indbudt til.

På den stiftende generalforsamling havde vi en god debat om

netop aktivitetsniveauet og de ønsker medlemmerne havde.

Første arrangement bliver allerede her d. 21. februar. Det er

virksomhedsbesøg på den beskyttede afdeling på Grundfoss i

Bjerringbro.

Derudover er der stor interesse for et besøg i Randers Regnskov

samt foredrag, der IKKE igen handler om hjernen og

dens funktioner, når de netop ikke ”funktionerer” optimalt

mere! Noget andet, tak!

F.eks. rejseoplevelser og noget der giver god gang i lattermusklerner.

Jeg ser fortrøstningsfuldt frem til arbejdet i den nyvalgte

bestyrelse, i den nystiftede lokalforening, i det næsten endnu

helt ubrugte 2007. Ikke mindst fordi mange gode kræfter står

klar til at være med til, at vi får en rigtig god lokalforening

Viborg-Skive.

Vi har det første og konstituerende bestyrelsesmøde 22.

februar 2007.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Jette Sloth

ÅRHUS - ØSTJYLLAND

20 år er ingen alder, men det er en ung alder at måtte lade

”livet”. Med disse ord indledte jeg beretningen ved vor generalforsamling

i januar, som var den sidste som Århus Amtskreds.

Dette må ikke læses negativt, da nyt kan være lige så

godt og nogle gange bedre end det gammelkendte.

For de fleste medlemmer i den gamle Århus Amtskreds vil der

ikke ske de store ændringer, men der hvor der kommer nye

lokalafdelinger, skal man tænke på at ting tager tid og man skal

kravle inden man kan gå.

Som bestyrelse i Århus har vi besluttet, vi står til rådighed for

råd og vejledning i det omfang ”vore” nye afdelinger har ønske

og behov for vor hjælp.

Jeg håber og tror, at den nye struktur i Hjerneskadeforeningen

vil blive til fordel for vore medlemmer.

Ved den stiftende generalforsamling af Hjerneskadeforeningen

Århus / Østjylland blev der valgt ny bestyrelse som

består af:

Formand Jette Sloth – bestyrelsen: Viggo Jonasen, Karen

Yde, Vive Nødvig, Lise Andersen, Hanne Knage, Jan Madsen,

Ole Davidsen, Bente Andersen, Leif Sørensen, Karsten

Fugl Andersen – Repræsentant for Hovedtropperne: Brian

Blach Villadsen. Intern revisor: Gitte Kristensen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.


33

Hjerneskadeforeningen Silkeborg blev en realitet d. 5. februar.

3 bestyrelsesmedlemmer fra Århus tog til Silkeborg d. 5.

februar, hvor vi havde indkaldt til stiftende generalforsamling

af Hjerneskadeforeningen Silkeborg.

Der var nogle, som kunne se det positive i at blive en selvstændig

enhed, og derfor er gået ind i bestyrelsen.

Formand blev Lizzy Søndergaard, bestyrelse: Britta Bang,

Runa Mattesen, Ann Jensen, Keld Sørensen, Intern revisor:

Annie Staun Würtz.

Århus ønsker Silkeborg tillykke som selvstændig afdeling og

håber alt godt for Jer i fremtiden.

Som den største afdeling af Hjerneskadeforeningen i Region

Midt, vil vi inden sommerferien tage initiativ til et ”bestyrelsesmøde”

mellem alle Hjerneskadeforeningernes afdelinger

i Regionen for at høre, om der er interesse for en eller anden

form for regionalt samarbejde.

Åbent Kontor

MarselisborgCentret byg. 3, 2.sal

P. P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C.

Tlf. 8949 1717

Hver mandag kan man imellem kl.9.30 – 12 komme forbi for

at få råd, vejledning, hjælp til at få noget læst eller skrevet, for

at tale med nogen om sin situation, eller blot nyde samværet

med andre ligestillede over en kop kaffe. Dette tilbud gælder

hele familien.

Formanden

Jette Sloth kan træffes personlig på kontoret:

Mandag kl. 9.30 – 12.00

Telefonisk på nr. 8949 1717:

Mandag kl. 9.30 – 12.00, tirsdag og onsdag kl. 9 – 12.00

Der vil kunne forekomme tidspunkter, hvor vi ikke kan træffes

på grund af møder ud af huset. Der vil så være mulighed for at

indtale navn og tlf nr., og du vil blive ringet op.

Personlig støtte til iværksættelse af bl.a. rehabiliteringsplan I

Århus Kommune

eller

Hvis hjælpen ikke fungerer!

Socialrådgiver

Birthe Rasmussen

Kan træffes på tlf. 8949 1717

Onsdag og torsdag kl. 9.00 – 12.30

Økonomisk og Juridisk Rådgivning

Har du brug for rådgivning i sager af økonomisk eller juridisk

karakter, kan du blive sat i forbindelse med en af vore rådgivere

ved at kontakte Jette på tlf. 8949 1717.

Bisidder

Vi kan tilbyde du kan få en bisidder med, hvis du er ked af eller

usikker på om du selv kan klare mødet med bl.a. kommunen,

lægen, banken eller advokaten.

Hvis du ønsker en bisidder, så kontakt Jette eller Birthe på

8949 1717.

Skolen for Senhjerneskadede

Som noget nyt i forårssæsonen 2007, bliver der undervist

i fransk, engelsk, PC kørekort i Word, grundkursus i Excel

regneark. Herudover er der EDB på alle niveauer, elektronisk

billedbehandling, billedværksted (billedkunst), madlavning,

blomsterdekoration, dansk cafe og varmtvandsmotion. Kursusprogram

for efteråret 2007 vil blive udsendt i juni.

Ungdomsgruppen Hovedtropperne, Århus

Hovedtropperne i Århus har besluttet, at deres aktiviteter

kun er for medlemmer mellem ca. 17 og 35 år. Personer over

35 må benytte sig af foreningens øvrige tilbud.

Hovedtropperne mødes onsdage i ulige uger kl. 18 – 21, i

Hjerneskadeforeningen Århus eller til aktiviteter ude i byen.

Mødekalenderen findes på Hjerneskadeforeningens hjemmeside

og i vort Nyhedsbrev.

HUSK!: af hensyn til maden skal man altid melde sig til senest

mandagen før mødet til Jette på tlf. 8949 1717 eller på mail:

js@hjerneskadeforeningen.dk

Nærmere oplysninger om Hovedtropperne i Århus på tlf.

8949 1717.

Samværdsgruppen

Samværdsgruppen mødes hver mandag fra kl.13.30-16.00

hvor der er mulighed for at deltage i socialt samværd og forskellige

former for aktiviteter. Mødekalenderen findes på Hjerneskadeforeningens

hjemmeside og i vort Nyhedsbrev.

Nærmere oplysninger hos Jette på tlf. 8949 1717.

De Glemte Børn

Nærmere oplysning om De Glemte Børn til kontoret på tlf.

8949 1717 eller til Hanne Ølgaard på tlf. 8620 9876.

Hjerneskadeforeningen

Randers – Samsø eller Djursland

Nærmere oplysning ved henvendelse til Jette Sloth på

tlf. 8949 1717.

Hjerneskadeforeningen Silkeborg

Lizzy Søndergaard, tlf. 8685 1610.


35

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Anne Marie H. Lodahl

THY - MORS

Så skete det endelig. Tirsdag den 23. januar 2007 havde

hjerneskadeforeningen Thy – Mors stiftende generalforsamling

på voksenspecialskolen i Thisted. Vi har smugtrænet

siden sommerferien 2006, hvor vi har holdt cafe hver tirsdag

eftermiddag.

Viborg Amtskreds har været med til at lave aftaler om vores

lokaliteter. Vi har cafe i voksenspecialskolens kantine, og vi

må benytte de rum, som er ledige på skolen. Samtidig vil vi

indrette et samtale- og hvilerum med en hængekøje. Der er

mulighed for at få et spil eller andet, som vores brugere har

lyst til.

Der blev på generalforsamlingen foreslået nogle aktiviteter,

som vi vil arbejde videre med:

Kost og motion

Foredrag ved en diætist. Hun vil fortælle os om, hvordan vi

får nogle gode spisevaner. Det andet tema er motion. Vi håber

at få fat i nogle personer, som kan fortælle lidt om, hvordan

man træner bedst, og hvilken motion, der kunne være godt

for hjerneskadede.

Foredrag

Ulrich Eriksen har lovet at holde et foredrag, som har titlen

”Hvor lang tid tager det, nej, hvor lang tid tog det”.

Besøg

Vi vil gerne invitere Strandgården, vores lokale genoptræningscenter,

og Paraplyen på Mors med henblik på et fremtidigt

samarbejde.

Debat

Håber at kunne få samlet et debatpanel af politikere og evt.

sundhedspersonale fra Thisted og Morsø kommune, for at

kunne stille spørgsmål om, hvor vi som hjerneskadede er

placeret i de nye kommuner.

Ellers skal vi hygge og være noget for hinanden.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Hanne Frandsen

NORDJYLLAND

Vi har holdt ekstraordinær generalforsamling den 20 januar.

Niels Anton-Svendsen og Pernille Ibsen Hauge, var med fra

København.

Alt gik stille og roligt, foreningen blev nedlagt, og amtskredsens

aktiver og forpligtelser overgik til en ny lokalforening

Nordjylland, lige så snart denne blev dannet.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Efter en pause holdt vi så en stiftende generalforsamling,.

Det blev vedtaget enstemmigt at oprette Hjerneskadeforeningen

Nordjylland, en lokalforening under Hjerneskadeforeningen.

Lokalforeningen dækker alle kommuner i Region Nordjylland.

Vores nye bestyrelse:

Hanne Frandsen

Lene Sørensen

Birgitte Henriksen

Jette Groos Nilsen

Suppleant:

Nanny Henriksen


37

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING

v/Lise Nielsen

VESTSJÆLLAND

Året startede med en ekstraordinær generalforsamling, hvor

den gamle Hjerneskadeforening i Vestsjællands Amt blev

nedlagt.

Der blev på en stiftende generalforsamling oprettet en ny

forening, hvor der fortsættes som tidligere. Den nye forening

hedder nu Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, der dækker

Sorø, Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Ringsted

kommuner.

Bestyrelsen består nu af formand Lise Nielsen, Kari Didriksen

som kasserer og Guthe van der Watt som bestyrelsesmedlem,

Anker Grangaard blev valgt til suppleant. Vi byder de

nye velkommen.

Fysisk vil vi forsætte på Hellig Anders Skolen i Slagelse med at

mødes den første torsdag i måneden.

Det vil sige, at vi på sigt, skal have lokalforeninger ud i alle

kommunerne. Det kan dog ikke lade sig gøre nu på grund af

for få medlemmer, eller manglende overskud ude i de enkelte

kommuner.

Også i år har vi holdt nytårstaffel.

Vores mødested er på Hellig Anders Skolen – Sverigesvej 15

i Slagelse. Her mødes vi til arrangementer den 1. torsdag i

måneden, i år vil der dog være enkelte måneder med fællesarrangement

med andre grupper.

Slagelse er en by med gode bus- og togforbindelser, og fra

stationen afgår bybus til Hellig Anders Skolen, der ligger tæt

på Slagelse Sygehus.

Vi arbejder videre med biograf og spisning i Vig. Arrangementerne

vil stå i Nyhedsbrevet,

Kom og vær med, alle er velkommen. Mød andre som er i

samme situation som dig. Er du ikke selvhjulpen, skal du have

ledsager eller hjælper med.

Vi er åbne for gode ideer, ring til en fra bestyrelsen og kom

med forslag eller ønsker.

I 2007 fremsendes Nyhedsbrev en gang i kvartalet med Aktivitetskalender.

Herunder uddrag fra vores Aktivitetskalender.

Torsdag den 7. juni kl. 17.00 Se nyhedsbrev.

Vig gruppen 2. torsdag i måneden.

Torsdag den 12. april. Se Nyhedsbrev.

Torsdag den 10. maj. Se nyhedsbrev.

Torsdag den 14. juni. Se Nyhedsbrev.

Kom og vær med til vores festlige og sjove arrangementer.

Husk, sammen gør vi en forskel.

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage, og vil du have

yderligere information, er du velkommen til at kontakte en fra

bestyrelsen.

Lise Nielsen 5783 3120 Guthe van der Watt 5835 1831

Kari Didriksen 5783 1925 Anker Grangaard 5885 1603

AKTIVITETS KALENDEREN

For april, maj og juni 2007

Arrangementer på Hellig Anders skolen 1. torsdag i måneden.

Torsdag den 5. april Skærtorsdag, ingen arrangement.

Torsdag den 12. april fælles arrangement i Vig. Se nyhedsbrev.

Torsdag den 3. maj kl. 17.00 mødes vi på Hellig Anders Skolen

til pizza.

Temaaften se nærmere herom i Nyhedsbrevet.


Hjerneskadeforeningen

modtager med glæde alle gaver - store som små

Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde.

Almindeligt fradrag 2006

De første 500 kr., du giver til en humanitær forening, kan ikke trækkes fra. Men overstiger den samlede pengegave til foreningen 500 kr., kan du i

2006 fratrække op til 6.600 kr.

Eksempel 1: Betaler du i 2006 7.100 kr. til en forening, vil du kunne trække 6.600 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke blive indbetalt på én gang.

Eksempel 2: Indbetaler du f.eks. 4 x 200 kr. i løbet af et år, vil du kunne fratrække 300 kr.

Almindeligt fradrag 2007

De første 500 kr., du giver til en humanitær forening, kan ikke trækkes fra. Men overstiger den samlede pengegave til

foreningen 500 kr., kan du i 2007 fratrække op til 13.600 kr.

Eksempel 1: Betaler du i 2007 14.100 kr. til en forening, vil du kunne trække 13.600 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke blive

indbetalt på én gang. Eksempel 2: Indbetaler du f.eks. 4 x 200 kr. i løbet af et år, vil du kunne fratrække 300 kr.

Hjerneskadeforeningens girokonto er: 1950096

Mærk venligst med ”gave”

Legater

Takket være bevilling fra Zangger Fonden har Hjerneskadeforeningen

mulighed for at uddele legater til vore

medlemmer.

Der kan fortrinsvis søges om støtte til sygdomsbehandling

,der er omkostningskrævende enten som følge af selve

behandlingen eller som følge af de til behandlingen nødvendige

hjælpemidler.

Vejledende retningslinier for ansøgninger:

• Der kan tidligst søges tilskud/økonomisk støtte efter 1

års medlemskab af Hjerneskadeforeningen.

• Da det er vigtigt, at midlerne kommer så mange af

foreningens medlemmer til gode, som overhovedet

muligt, vil der normalt ikke kunne ydes støtte mere end

to gange fra fonden.

• Der kan ikke ydes tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter,

der er omfattet af offentlig forpligtelse. (Først søges

kommune/amt – hvis afslag, vedlægges dette ansøgningen).

• Der skal foreligge en udførlig begrundelse for ansøgningen.

(Dvs., det er utilstrækkeligt at begrunde med f.eks.

”dårlig økonomi”).

• Der kan kun søges til reélle merudgifter. (Dvs., der kan

ikke søges til kost, lommepenge og lignende).

• Tilskuds-modtageren har pligt til at oplyse, hvis der ydes

tilskud/økonomisk støtte fra anden side, idet der fra

Zangger Fonden ikke kan ydes et større beløb, end de

faktiske mer-udgifter. Disse betingelser skal endvidere

fremgå af bevillingsbrevet.

Ansøgninger indsendes til lokalformanden i den lokale

afdeling man tilhører.

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det

betyder, at der ikke skal betales skat af et tildelt legat.

More magazines by this user
Similar magazines