Vi giver dig en hånd - Center for døve

cfd.dk

Vi giver dig en hånd - Center for døve

Du er døv.

Du er arbejdsløs.

Du vil have et job!

Vi giver dig

KØBENHAVN

Center for Døve

Jagtvej 223, 1.

2100 København Ø.

Tlf. 4439 1350

Lisbet Farum

Mobil/SMS 2288 1525

lfj@cfd.dk

ODENSE

Center for Døve

Rugårdsvej 48

5000 Odense C

Tlf. 4439 1200

Pia Schmidt

Mobil/SMS 2166 1741

ps@cfd.dk

FREDERICIA

Center for Døve

Danmarksgade 4, 2. sal

7000 Fredericia

Tlf. 4439 1220

Annette Winther Troelsen

Mobil/SMS 4097 8595

awt@cfd.dk

Vi har

skiftet navn til

Vi har

skiftet navn til

Et job

til alle

en hånd

AARHUS

Center for Døve

Søren Frichs Vej 38L, st. tv.

8230 Åbyhøj

Tlf. 4439 1250

Inger Swiatecka

Mobil/SMS 4056 8907

isw@cfd.dk

døve

AALBORG

Center for Døve

Niels Ebbesens Gade 19, 1

9000 Aalborg

Tlf. 4439 1280

Tanja Wolgenhagen Godt


FØR DU FÅR ET JOB

Kan du som deltager i projektet ‘Et job til alle

døve’:

• få information om dine rettigheder og

pligter som arbejdsløs

• få støtte i din kontakt til Jobcenteret

• få støtte til brug af computer og andre

IT-hjælpemidler

• indgå i et netværk af andre døve, der

søger job

EFTER DU ER BEGYNDT AT ARBEJDE

Når du har fået et job, kan vi hjælpe dig med:

• ansøgning om hjælpemidler og

tolkebistand

• kommunikationen på arbejdspladsen

• at få en god start sammen med dine nye

kollegaer

CENTER FOR DØVE VIL STYRKE INDSATSEN

FOR AT SKAFFE DØVE ET JOB

STIGENDE ARBEJDSLØSHED ER OGSÅ PÅ DØVEOMRÅDET

EN AF DE HELT STORE UDFORDRINGER I DISSE ÅR. DEN

ØKONOMISKE KRISE HAR BETYDET, AT MANGE DØVE HAR

MISTET DERES ARBEJDE, FORDI VIRKSOMHEDER HAR IND-

SKRÆNKET DERES VIRKE ELLER DREJET NØGLEN OM.

CENTER FOR DØVE ØNSKER MED EN LANDSDÆKKENDE

INDSATS AT DÆMME OP FOR ARBEJDSLØSHEDEN BLANDT

DANSKE DØVE.

IMENS DU SØGER JOB

Kan du gennem Center for Døves arbejdsmarkedsprojekt

få støtte og hjælp til at:

• afklare, hvad du er god til

• afklare, hvad du har lyst til

• finde virksomheder, hvor du kan søge job

eller praktikplads

• skrive din jobansøgning

• opstille dit CV

Kontakt projektmedarbejderen

på kontoret nærmest dig

for yderligere information om projektet

(se bagsiden af folderen).

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET HAR VALGT AT STØTTE INI-

TIATIVET MED SATSPULJEMIDLER, SOM GØR DET MULIGT

AT INTENSIVERE INDSATSEN GENNEM ET FORELØBIGT

2-ÅRIGT PROJEKT.

PROJEKTETS FORMÅL ER I TÆT SAMARBEJDE MED DE

KOMMUNALE JOBCENTRE AT STØTTE VOKSNE DØVE

ARBEJDSLØSE BORGERE TIL AT FINDE ET JOB.

More magazines by this user
Similar magazines