Formandens beretning 2012 - Halsnæs Bryghus

halsnaesbryghus.dk

Formandens beretning 2012 - Halsnæs Bryghus

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 25.5.2013

Beretning:

Jeg kunne i år formentlig godt have sparet besværet med at skrive en ny beretning, og i stedet

med et par enkelte rettelser have genanvendt beretningen fra sidste år. For den gode nyhed er, at

også 2012 blev et fantastisk godt år for Halsnæs Bryghus. Et år med masser af aktivitet,

fremragende arrangementer og masser af glade gæster i vores bryghus.

I et år hvor krisen fortsat kradsede, og hvor det mildt sagt generelt var meget svært at få succes i

de brancher vi kan sammenligne os med (microbryggerierne og restaurationsbranchen), ja – da

lykkedes det faktisk endnu en gang at skabe fremgang og vækst for Bryghuset.

Omsætningen steg med næsten 10 % fra små 5,5 mill. kr. til næsten 6 mill. kr., hvilket sammen

med en effektiv omkostningsstyring resulterede i et resultat før skat på 133.000.- kr.

Sammenlignet med sidste års beskedne resultat på 3.000.- kr. og budgettets 63.900.- kr. må

resultat efter bestyrelsens opfattelse betragtes som absolut tilfredsstillende, - ikke mindst i

betragtning af det faktum, at vi desværre måtte konstatere at vejrguderne bestemt heller ikke i

sommeren 2012 var med os.

Mindst lige så glædeligt som bundlinjen, er det at vi gennem hele året har været begunstiget af en

særdeles bekvem likviditet, med meget begrænset træk på kassekreditten.

Dennis vil under fremlæggelsen af regnskabet komme meget mere ind på de enkelte elementer i

regnskabet som I jo (forhåbentlig) skal godkende og også lidt på budgettet for indeværende år.

Det gode resultat er skabt samtidig med at der også har været mulighed for at foretage en del

småforbedringer og vedligeholdelse af bygningerne og anlægget, dels sidste år og dels i den

forløbne del af indeværende år.

Der er f. eks. anskaffet ny og tidssvarende kaffemaskine. Renoveringen af førstesalen, som jeg

allerede omtalte under sidste generalforsamling er nu tilendebragt med et (efter vores opfattelse)

dejligt resultat. Cafeen er blevet malet i løbet af vinteren. Der er etableret udendørs ølhaner!

Tankanlægget er etableret (og velfungerende!), ligesom der er foretaget en del vedligeholdelse af

bryganlægget. I lighed med tidligere er en stor del af det fysiske arbejde i forbindelse med de

nævnte arbejder, også i det forløbne år udført af personale og frivillig arbejdskraft. Og tak for det!


Tilbage står fortsat lidt tagrenovering, fortsat vedligeholdelse af anlæg osv. samt det helt store

ønske om lovliggørelse af ”kontoret” således at dette lokale også kan udnyttes kommercielt. Det

vil for eksempel give os mulighed for at afholde flere lukkede arrangementer også indenfor

normale åbningstid osv.

Det er imidlertid et lidt kapitalkrævende projekt som vi ikke mener at det er forsvarligt at give os i

kast med indenfor de nuværende økonomiske rammer. Det overvejes derfor at gennemføre endnu

en aktieemission på et tidspunkt hvor vi skønner at interessen er stor nok. Der er selvsagt en del

omkostninger forbundet med en udvidelse af aktiekapitalen, så det kræver altså en vis sikkerhed

for at der kan sælges nok aktier til at projektet kan betale sig.

Vi har allerede en del tilkendegivelser, men skal naturligvis være sikre på at emissionen totalt ser

giver os det likviditetsoverskud der er nødvendigt. Man er derfor velkommen til at foreslå evt.

interesserede nye aktionærer (hvis man skulle kende sådanne) til at henvende sig til bryghuset per

mail og dermed blive noteret på interesselisten.

Her på vores 4 års fødselsdag, må vi jo konstatere, at Halsnæs Bryghus ikke længere er et barn

under opvækst, men derimod efterhånden en etableret virksomhed på Hundested havn. Dermed

er nyhedens interesse selvfølgelig også efterhånden et overstået kapitel, og man kunne måske

have frygtet at det, sammen med den øgede konkurrence på havnen, ville have medført en

dalende interesse for bryghuset.

Det har heldigvis ikke været tilfældet, tværtimod kan vi konstatere at interessen fra vore

stamkunder er usvækket, ligesom vi fortsat i høj grad er i stand til at tiltrække de mange gæster og

turister som om sommeren strømmer til Hundested havn.

Og nu bliver jeg måske en anelse politisk, men netop vores placering her på Hundested havn er jo

en af grundende til den fortsatte succes. Vi befinder os simpelthen i et smørhul, i et af Danmarks

mest fantastiske havnemiljøer i en fantastisk og rivende udvikling, - og vel at mærke fortsat med

store ambitioner for fremtiden. Det kan da godt være der er nogen der smiler når vores

havnefoged (Søren Brink) taler om krydstogtskibe i Hundested, - det gør jeg nu ikke! For hvis man

ikke selv tør tro på tingene, ja så sker de i hvert fald ikke. Og der var jo faktisk også mange der ikke

bare smilede, men faktisk grinede da nogen ”fantaster” for 5-6 år siden begyndte at tale om et

bryghus på Hundested havn! Det gør man ikke mere!

Det er da rigtigt, at jo mere aktivitet der skabes på havnen, jo mere vil vore kollegaer udvide, og jo

flere potentielle konkurrenter vil vi tiltrække, - men jo flere mennesker vil altså også søge mod

Hundested og Hundested havn, og vi frygter altså på ingen måde en øget konkurrence, -

tværtimod. Det er nemlig mangfoldigheden og den fortsatte udvikling der skal sikre at Hundested

havn også i årene fremover formår at tiltrække gæster og turister i et tilstrækkeligt antal til at


Hundested kan forblive en spændende og levende by, - vel at mærke med et fantastisk bryghus

liggende i allerførste række til vandet.

Nu er det jo ikke kun omgivelserne der sikrer Bryghusets fortsatte succes, for det kræver i høj grad

hårdtarbejdende, engagerede og kreative medarbejdere. Og hvad det angår, er vi fortsat utrolig

godt kørende her på Halsnæs Bryghus.

Køkkenet køres fortsat kompetent af Claus, som har styr på både gryder, køkkenpiger, kundernes

ønsker og ikke mindst dækningsbidraget.

I bryggeriet har det i det forløbne år været nødvendigt at foretage visse ændringer. Som meddelt

på seneste generalforsamling blev der sidste år indgået en samarbejdsaftale med Michael Wilken

som husbrygger. Det viste sig desværre at ambitioner og forventninger ikke helt kunne forenes,

hvorfor vi enedes om at afslutte det samarbejde. Men da vi jo fortsat er af den opfattelse at der

skal brygges øl på vort smukke gamle anlæg, glæder det os at kunne meddele, at vi nu har indgået

aftale med Thomas Naundrup Andersen som netop nu tiltræder som ny husbrygger. Thomas vil i

begyndelsen arbejde tæt sammen med Peter Sonne, indtil de føler sig trygge ved at Thomas har

helt styr på vores gamle anlæg. Thomas og Peter har i øvrigt en lang fortid sammen og har allerede

”begået” to øl sammen her på bryghuset, nemlig den fantastiske påskebryg (som

desværre/heldigvis er udsolgt) og dagens dejlige fødselsdagsøl. Vi er ret sikre på at vores

husbryggeri hermed er i de allerbedste hænder og glæder os til at smage Thomas mange

kommende spændende øl.

Den eksterne brygning fortsætter som hidtil i et rigtig godt samarbejde med Herslev Bryghus.

Og over det hele, og ikke mindst i cafeen stråler fortsat M&M, som til stadighed med stor

kreativitet formår at skabe en utrolig dejlig, hyggelig og glad atmosfære i Halsnæs Bryghus. For at

belyse deres aktivitetsniveau kan jeg oplyse, at der i det forgangne år blev afholdt ikke mindre end

57 større eller mindre arrangementer på bryghuset.

Blandt navnene som har gæstet os kan nævnes eksempelvis Anders Blichfeldt, Sko og Torp, Peter

AG, Grip & Gunde og mange, mange andre. Det siger sig selv, at et så voldsomt program har

krævet et kolossalt engagement, en kæmpe planlægning og en fantastisk arbejdsindsats fra alle

involverede. Og jeg tror oven i købet godt jeg tør love, at dette års aktivitetsniveau ikke bliver

mindre.

Det kræver som sagt rigtig mange ressourcer at afvikle et så stort antal arrangementer både i

køkkenet og i cafeen. Det er derfor en stor glæde at kunne informere om en yderligere styrkelse af

Bryghusets ressourcer, idet vi nu netop har etableret et samarbejde med Eva (som de fleste af jer

vil kende fra hendes tid i Lynæs Fiskeforretning). Vi er slet ikke i tvivl om, at Eva vil blive en

fremragende sparringspartner for Claus i køkkenet, ligesom hun naturligvis også vil være endnu et

dejligt aktiv bag baren.


Vi føler således, at vi på personalesiden er særdeles godt klædt på til den kommende sæson, og vi

glæder os meget til at få rigtig, rigtig travlt, for det er jo ingen hemmelighed at pengene skal tjenes

i løbet af de næste tre måneder, medens resten af årets måneder enten giver underskud eller i

bedste fald lige løber rundt.

Derfor er ambitionen selvfølgelig også fortsat, at forsøge at ”udvide” sæsonen mest muligt med

spændende aktiviteter udenfor højsæsonen. Det tror vi fortsat at der er mange muligheder for,

ikke mindst på grund af den fantastiske opbakning vi stadig oplever fra vores stamkunder i

forbindelse med de meget forskellige arrangementer i huset (det vil jo blandt andet sige de fleste

af jer der sidder her i dag). Opbakningen til vores arrangementer er simpelthen nærmest uhørt, -

så tusind tak for det!

Lad mig i den forbindelse minde om at der jo er gode muligheder for at leje sig ind på bryghuset

f.eks. til møder, lukkede firmaarrangementer osv. udenfor de normale åbningstider, man kan

naturligvis også booke sig ind til arrangementer indenfor åbningstiderne, men vil så blot ikke have

bryghuset for sig selv.

Ligeledes vil der også blive kigget på de faste åbningstider udenfor den egentlige højsæson, det

kunne jo godt være at der efterhånden var mulighed for at udvide åbningstiderne en lille smule.

Dennis vil som sagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen også komme lidt ind på budgettet for

indeværende år. Så jeg vil nøjes med at sige, at en samlet bestyrelse og et samlet personale vil

gøre alt for også i 2013 at fortsætte den fantastiske udvikling som vi har kunnet glæde os over i

Bryghusets første 4 leveår. Og vi er overbeviste om at aktionærer og stamkunder fortsat vil bakke

op og støtte vores allesammens Bryghus. Det tyder dagens fantastiske fremmøde i hvert fald på.

Hermed er vi så nået til ”takkedelen” af beretningen (selvom jeg har takket lidt undervejs!). Her

kunne jeg såmænd også sagtens have brugt sidste års manuskript. For der er også i år al mulig

grund til at takke:

Direktionen (og ja, det er fortsat M&M) for en kæmpe indsats og et altid forrygende godt humør

trods perioder med stress og overbelastning.

Claus for fortsat at trylle med potter og pander og ikke mindst for fortsat at kunne tilfredsstille

vore mange glade gæsters smag.


De mange øvrige ansatte for altid at være der når der er brug for dem, - og altid velmotiverede og

smilende.

De mange frivillige som altid stiller op når der er brug for det, og det gælder altså virkelig ALLE.

Ikke desto mindre føler jeg trang til specielt at nævne Dennis, som jo på regnskabssiden udfører et

kæmpe (og vigtigt) arbejde fro bryghuset.

Og ikke mindst til alle vore trofaste kunder for deres fortsatte opbakning. Uden dem/jer ville det

hele jo være meningsløst.

Lad os sammen glæde os over at vores bryghus fortsat trives, udvikler sig og har det rigtig godt, og

lad os sammen se frem til en festlig sommer her på kajen og til mange hyggelige og spændende

stunder indendørs når den mørke tid vender tilbage.

Allersidst selvfølgelig en varm tak for det forbilledlige samarbejde til mine bestyrelseskollegaer

som sammen med M&M&C gør det til en fornøjelse at beskæftige sig med Halsnæs Bryghus.

Tak

More magazines by this user
Similar magazines