Krudtslam Nr.3-2011 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.3-2011 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

Krudtkassen

Så blev det endnu engang september

og efteråret rykker nærmere, men

vi har da heldigvis stadig nogle

spændende sortkrudtaktiviteter

at se frem. De fleste fremgår af

stævnekalenderen som ligger på vor

hjemmeside og hele tiden opdateres.

Det årlige Repræsentantskabsmøde

blev holdt på Fyn med kun 13 klubber

repræsenteret. Det er trist og ærgerligt

at der er så mange af vore foreninger

som ikke deltager og det er samtidig

også i strid med forbundets vedtægter

hvor følgende fremgår:

6.5 Foreningerne kan til

repræsentantskabsmødet hver sende et

medlem, som vælges på den ordinære

generalforsamling. Foreningerne kan

efter eget skøn medtage en bisidder,

hvis det ønskes. I tilfælde hvor

den valgte repræsentant og også

suppleant har lovligt forfald, skal 2

bestyrelsesmedlemmer bemyndige

et nyt medlem som repræsentant.

Medfølgende bisidder har ikke taleret

og kan ikke afgive stemme.

Repræsentanterne skal være villige

til at påtage sig hverv i forbundets

udvalg og bestyrelse.

Andetsteds i dette nummer

har Erik Rytter fra Funder &

Omegn nogle betragtninger efter

Repræsentantskabsmødet. I

bestyrelsen har vi haft lejlighed til at

læse indholdet, mhp om der evt. var

noget som skulle have besvares. Det

mener vi ikke, da Erik Rytters indlæg

taler for sig selv. I stedet henvises til

referatet fra Repræsentantskabsmødet

som kan læser på vor hjemmeside.

Der er desværre stadig ikke

kommet en endelig afslutning på

”Sortkrudtsagen” Det burde ellers

være en sag som skulle kunne klares

meget nemt. Da det kun drejer

sig om en implementering af de

tilføjelser til bekendtgørelsen om

eksplosivstoffer som Forbundet

og Beredskabsstyrelsen for mere

end 4 måneder sendte ind til

Justitsministeriet. Jeg har siden maj

måned haft kontakt med JM ca. hver

14. dag for at presse på, men svaret

er hver gang. Vi forstår jer godt,

men vi har så meget at se til og gør

alt hvad vi kan?? Problemet er bare

det, at det åbenbart ikke er nok.

Ved sidste henvendelse fik jeg dog

lovning på, at kontorchefen vil bede

den medarbejder som sidder med sag

om at opprioritere den mest muligt.

Den 1. august gik startsignalet til

Uberti Cuppen, så nu er der rigtig god

mulighed for at få skudt sine skiver

inden vinteren sætter ind.

More magazines by this user
Similar magazines