FAKTor - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

FAKTor - Aalborg Universitet

FREDAG

31. MAJ

2013

29

SEKTION 3

En ny måde at tale om empiri på

Eftersom empiri og teori ikke i nogen absolut forstand kan separeres, og at diffraktion er en form for

‛analyse-metode’ må ‛data’ og ‛empiri’ gentænkes. Tim Rapleys begreb arkiv (archive), inddrages derfor.

FAKTOR

Agential realism sætter krav til

ansvarlighed (accountability).

Disse krav handler i høj grad om

at stå til ansvar for, hvordan viden

foldes – helt konkret. Gennem selv

at have arbejdet med et ’maskinrum’

i denne sektion er vi blevet

klar over, at tydelighed/transparens

om den metodiske proces ikke er

ensbetydende med ansvarlighed.

De metodiske greb, der er medkonstituerende

for vidensproduktion

er helt reel og materiel rekonfigurerende

virkekraft. Derfor er det ikke

nok at være tydelig om sin metode,

hvilket vi kommer nærmere ind på i

næste sektion.

Som det ses i illustrationen er ikke kun teorier, videooptagelser, transskriberinger og erfaring fra tidligere semesterprojekter

en del af det produktive maskineri for denne Special(e)avis. Men billeder, avisartikler, tv-programmer, avisnotitser, radioprogrammer,

sandkasse-sessioner og meget mere er entangled dele i det produktive maskineris multiplicitet. Med henblik

på at åbne maskineriet for tilblivelsen af Special(e)avisen er en litteraturliste med forfattere og titler arrangeret i alfabetisk

rækkefølge derfor ikke tilstrækkeligt. I stedet er arkivet udformet; det er delt op i tydelig og tavs data som udtryk for det, der

indgår henholdsvis direkte i Special(e)avisen og det, som blot er ’implicit arkiveret’ data i vidensproduktionen. Både den

tavse og den tydelige data er medkonstituerende for, hvad der cuttes som mattering fænomener og (re)konfigurerer derfor

forståelsen den journalistiske praksis. Arkivet skal opfattes som fyldestgørende, men ikke som fuldt ud dækkende, idet der

altid vil være tavs viden (tavs data), som er mere eller mindre ubevidst. De tydelige data til hver af de kommende sektioner

nævnes endvidere i form af sub-arkiver som introducerende tekst. Sub-arkiverne er således udtryk for hver af sektionernes

between inklusiv os selv som medkonstituerende/medkonstituerede.

Tavs data:

Data-Arkiv

Tydelig data:

Diverse

tv-programmer

om journalistikkens

historie

Aviser

Interesse i

medier

Noter

Isaac Newton

René

Descartes

Meeting the

Universe

Halfway

Artikler

af Barad

Artikler og

Phd. af

Malou

Juelskær

Niels Bohr

Tidligere

universitetsprojekter

Fremtidsplaner

Interesser

Samtale med

tegneren

Jørgen Klobien

(fra Animating

Academia)

Faglige

samtaler/

diskussioner

med hinanden

og andre

Undervisning

Vejledermøder

Tidligere

praktik-plads

Anthony

Giddens

Intra-views

Multimodal

konstitueringsanalyse

Mail-korrespondance

med

Berlingske Tidende

Dissonansteori

Medialiseringsteori

Kvantefysik

De 10 bud

- etisk

standard til

kommunikatører

Vogternes Råd

7. semesters

projekt

Intra-views

Animating

Academia

Illustration af

DSB-sagen]

Et løft(e) til

journalistikken

Billedet fra

avisen om ”sådan

gjorde vi”

Mailkorrespondance

mellem os og

Berlingske Tidene

Videooptagelser

Enactment of

the between

Bugtalermetafor

Berlingske

Tidendes Bag

om historien-koncept

EBH-sagen

Waterfront/

DSB-sagen

Vejledermøder

[billede af

Monas

sandkasse]

[billed af Katrines

sandkasse]

More magazines by this user
Similar magazines