Læs om foreningen - Kræftens Bekæmpelse

cancer.dk

Læs om foreningen - Kræftens Bekæmpelse

KONTAKTLINIE:

Har du brug for at udveksle erfaringer eller har spørgsmål til dit liv som

tarmkræftpatient eller pårørende, har vi etableret en e-mail kontaktlinie.

Vi kan ikke give lægefaglig vejledning, men kan give dig mulighed for

at komme i kontakt med én, som selv har været hele sygdomsforløbet

igennem.

Send en e-mail til: tarmkraeft@hotmail.com, og vi vil kontakte dig hurtigst

muligt.

PATIENTFORENINGEN

FOR TARMKRÆFT

analkræft, endetarmskræft og tyktarmskræft

HJEMMESIDE:

www.tarmkraeft.dk

FACEBOOK:

Se TARMKRÆFT-GRUPPEN

CANCERFORUM: www.cancerforum.dk – se gruppen Tarmkræft

Støtte til patienter og pårørende

BESTYRELSE:

Formand:

Annelise Læssøe, Frederiksberg

Bestyrelsesmedlemmer:

Anita Grant, Skodsborg

Anna Jørgensen, København

Elin Bødker, Holstebro

Jette Lyngholm, Lemvig

Kirsten Andersen, Rungsted

Kirsten Jakobsen, Køge

Lisbeth Holst, Sorø

Svenn Stensgaard Frederiksen, Vesterborg

Alle kan kontaktes på tarmkraeft@hotmail.com

Illustration/logo på forsiden: ”Vi er mange” af Aase Mathiesen

- Etableret 23. oktober 2013 -


NÅR DIAGNOSEN TARMKRÆFT ER STILLET …

melder der sig en masse spørgsmål, hvor erfaring viser, at man

kan have behov for at tale med andre, som er eller har været i

den samme situation.

BLIV MEDLEM

og støt tarmkræftsagen:Hvert år får ca. 4.300 personer diagnosen tarmkræft.

Tarmkræft er den tredje hyppigste kræftform hos mænd og

kvinder.

2014 aktivt medlem …………………… kr. 125,00

2014 støttemedlem …………………… kr. 100,00

INDBETALES TIL: Danske Bank: reg.nr. 1551 - kontonr. 3719456677Netop tarmkræft og behandling herfor giver ofte helt specielle

og tabubelagte gener og senfølger, som kan efterlade såvel

patienter som pårørende med en stor ensomhedsfølelse.

Denne forening er derfor stiftet for at skabe et fællesskab, hvor

man kan søge støtte og udveksle erfaringer med andre i

samme situation.

FORENINGEN VIL HAVE FOKUS PÅ:

Udbredelse af viden om tarmkræft (analkræft, endetarmskræft

og tyktarmskræft)

Støtte til patienter og pårørende omkring tarmkræft – både psykisk

og fysisk

Udbrede information om forebyggelse af tarmkræft

Arbejde for forbedring af behandlingsmuligheder for tarmkræft

Fremme forskning for forebyggelse af tarmkræft

Fremme forskning i senfølger efter tarmkræft

Oprette tarmkræft-grupper rundt omkring i landet

Fremme aktiviteter af interesse for medlemmerne

SOM MEDLEM KAN DU …

deltage i foreningens aktiviteter, som til enhver tid er beskrevet på

hjemmesiden www.tarmkraeft.dk under fanen ”Aktiviteter”, og du

vil modtage periodiske nyhedsbreve og diverse information af interesse

for tarmkræftpatienter og pårørende.

Husk at angive aktivt medlem eller støttemedlem ved betaling samt

navn, adresse + e-mail og tlf.nr.

AKTIVE MEDLEMMER: (ekstrakt fra vedtægterne)

3.1 Som aktive medlemmer optages alle tarmkræftpatienter og deres

pårørende.

3.3 Kun aktive medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent inden

generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

STØTTEMEDLEMMER: (ekstrakt fra vedtægterne)

3.2 Som støttemedlemmer optages alle, som ønsker at støtte Foreningen

i dens arbejde.

3.3 …. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen,

og er ikke valgbare til bestyrelsen.

KONTAKT TIL ANDRE:

Du kan altid komme i kontakt med foreningens bestyrelse på foreningens

hotmail; denne bliver tjekket dagligt.

Du kan på medlemsmøderne tale med andre patienter og pårørende,

som du kan udveksle erfaringer med.

Du kan udveksle erfaringer med andre på Kræftens Bekæmpelses online

forum www.cancerforum.dk, hvor foreningen har oprettet en gruppe,

TARMKRÆFT.

Du kan også læse nyheder på foreningens Facebook-side,

TARMKRÆFT.

November 2013/A

More magazines by this user
Similar magazines