Nyt fra IOGT Skal det gå op i røg?

iogt.dk

Nyt fra IOGT Skal det gå op i røg?

Nyt fra IOGT

nr. 2 juni 2012

Hvis alkohol styrer dit liv

Skal detop i røg?

Læs mere på side 2


Nyt fra IOGT

nr. 2 juni 2012

Skal detop i røg?

Udgives af IOGT Danmark og

udsendes til alle medlemmer

af foreningen

Redaktion:

Ulla Jensen, Tessa Tänzer og Anja

Thomsen, m.fl.

Næste nr. udkommer i september

Deadline: 1. august 2012

IOGT Danmark

Landskontor:

Ringstedgade 1

2100 København Ø

Telefon: 35 25 37 90

Fax: 35 25 37 91

e-mail: iogt@iogt.dk

www.iogt.dk

De fleste af os vil gerne kunne påstå, at vi lever nogenlunde sundt. Men begrebet

sundhed er en kompleks størrelse og rummer utrolig mange ting. Hvis jeg skulle

skrive om sundhed generelt, ville der være nok materiale til en hel bog. Derfor

vil jeg starte med en enkelt ting – og vove skindet. Jeg tager nemlig hul på tobaksemnet.

Jeg har ingen intention om at drive hetz mod rygerne, tværtimod vil

jeg gerne opfordre til debat i vores organisation. Jeg ved, at vi har en del rygere

i organisationen og at disse er rappe til at forsvare deres vane – og fred være

med det! Men derfor kan vi stadig som organisation have godt af at praktisere

lidt selvransagelse og finde ud af hvordan vi gerne vil fremstå som organisation,

når det kommer til et emne som tobak. Kan vi udelade og fordømme et stof men

godtage og retfærdiggøre et andet? Og hvad vil det sige om os som organisation

og som mennesker?

Som del af en misbrugsbekæmpende organisation, kender de fleste af os tallene

for danskernes alkoholforbrug men jeg kunne forestille mig, at tallene for tobak

ikke bliver studeret særlig grundigt. Hvis du spørger mig, kender jeg intet til tal

eller statistik for rygning. Derfor vil jeg gerne lige nævne følgende: Ifølge Kræftens

Bekæmpelse ryger ca. 20 % af den danske befolkning. I denne gruppe er der flest

midaldrende mennesker med kort uddannelse og folk med lav indkomst. Hvert år

dør 14.000 mennesker på grund af rygning.

Jeg har forsigtigt forsøgt at starte lidt debat om rygning i IOGT og i den forbindelse

er jeg blevet mødt med den påstand, at alkohol og tobak ikke kan sammenlignes,

da det ene stof forårsager en adfærdsændring og det andet stof gør ikke.

Heri er jeg enig - til en vis grad. For begge dele betragtes som et nydelsesmiddel,

der er yderst sundhedsskadeligt. Begge dele ville blive gjort ulovligt, hvis det

blev opfundet i vore dage. Begge dele påvirker din omverden med henholdsvis

passiv druk og passiv rygning. Og begge dele påvirker dit adfærd og gør dig

stofafhængig – når du er afhængig af nikotin, vil din krop på et tidspunkt kræve

en rygepause. Jo længere der går mellem rygepauserne, jo sværere har du ved at

koncentrere dig og sidde stille. På den anden side hører man også at rygning er

godt for koncentration men det hænger som regel sammen med, at nikotin virker

opkvikkende i en mild grad og derfor føler de fleste rygere, at man kan præstere

mere og bedre koncentrere sig efter at have røget tobak. Virkningen er dog kortvarig

og derfor er der ofte brug for rygepauser med jævne mellemrum. Det skal

også lige tilføjes, at personer der holder op med at ryge, godt kan blive aggressive

og uudholdelige for omgivelserne i en periode.

2

Nyt fra IOGT

Personligt har jeg ikke noget imod at folk ryger, så længe de ikke tvinger mig til

at være med. Alligevel, kan det godt ærgre mig, at rygning har så stor en effekt på

det sociale samvær. Til alle møder i organisationen forsvinder over halvdelen af


forsamlingen, så snart der er pause. Som ikke-ryger nyder

jeg også gerne frisk luft i pausen – bare ikke igennem et filter.

Dog vil jeg heller ikke være asocial og stå 50 meter væk

fra gruppen af rygere. Ofte har jeg også oplevet, at snakken

går lystigt blandt rygerne og at der her kommer rigtig

mange guldkorn på banen og mange interessante ting

bliver diskuteret under røgskyen. Om dette hænger sammen

med, at nikotinen fyrer op under inspirationskedlen,

det ved jeg ikke. Men jeg føler mig ofte splittet i rygepauserne,

på den ene side vil jeg meget gerne være med til at

fange alle guldkornene og deltage i diskussionerne og på

den anden side bryder jeg mig ikke om at lugte af røg og

føle lettere utilpashed resten af dagen.

Jeg vil dog påstå, at det kommer alt sammen an på perspektivet.

Det er altid muligt at argumentere begge sider af

sagen. Dog har jeg som ikke-ryger svært ved at argumentere

rygernes sag og det hænger nok også sammen med,

at jeg ikke kan finde noget positivt ved rygning. En ting ved

jeg dog; Mange af os har mødt folk, der har posen fuld af

gode argumenter for hvorfor de drikker alkohol… og hvor

ville vi være henne i dag, hvis vi hver gang vi blev præsenteret

for et godt argument for druk, lænede os tilbage

og sagde: ”det var et godt argument – måske skulle du

fortsætte med at drikke.”

Debatten er hermed åbnet!

Af redaktør Ulla Jensen

En af de kilder vi oftest anvender, er Kræftens Bekæmpelse.

Besøger man Kræftens Bekæmpelses hjemmeside står der

allerforrest følgende:

”Alkohol er kræftfremkaldende. Det er klassificeret i samme

gruppe som asbest af WHOs kræftforskningscenter” videre:

Øl, vin og spiritus er kræftfremkaldende. Drikkevarer med

alkohol indeholder ethanol. Ethanol er et kræftfremkaldende

stof i samme gruppe som asbest og tobaksrygning.

Både øl, vin og spiritus indeholder ethanol”.

Det er heldigt, at indtagelse af alkohol kun giver skader

og risiko for kræft for den person der indtager alkoholen………………..

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside står der følgende

om passiv rygning:

”Passiv rygning er kræftfremkaldende og klassificeret i

samme faregruppe som asbest af WHOs kræftforskningscenter.

Hverken børn eller voksne kan tåle at opholde sig i

rum, hvor der ryges eller har været røget.”

Hvor er det heldigt, at indtagelse af tobaksrøg kun

giver skader og risiko for kræft for den person der ryger……………

nåh nej.

Der står videre på hjemmesiden:

”Tobaksrøg følger de basale fysiske love og spreder sig

hurtigt i et rum. Røgen spreder sig også til gangarealer og

andre rum under paneler, gennem sprækker, og når døre

åbnes. Både overflader, støv og luft bliver forurenet med

røgens stoffer i tilstødende rum, selvom der ryges i særlige

rum”. Særlige rygerum og rygekabiner er derfor ikke særlig

effektive.

I vores forskellige lokaler i IOGT på landsplan, kommer der

mange brugere der IKKE ryger. Ja sågar medarbejdere og

frivillige der heller ikke ryger.

Er det ikke vores pligt og ansvar, at vi lever 100% op til, at vi

kan præsentere både brugere, medarbejdere og frivillige en

arbejdsplads og et fristed, hvor vi ikke er under indflydelse

– overhovedet – af hverken passiv eller aktiv rygning.

”Røgfri luft” er luft, der er 100% røgfri. Denne definition

omfatter luft, hvori tobaksrøg ikke kan ses, lugtes, føles eller

måles.”

Lidt at tænke over

Når vi i organisationen holder rådgivningssamtaler med

alkoholafhængige, eller vi holder foredrag eller underviser

mm så anvender vi ofte tilgængeligt dokumentation for,

hvor farligt alkohol er.

Den dag vi i IOGT tager alvorligt, at skader efter aktiv og

passiv rygning er ligeså alvorlige som alkoholskader, har vi

grund til at være stolte. Indtil det sker må vi vel betegnes

som værende hykleriske.

Af IOGTs forretningsfører Niels Chr. Poulsen

nr. 2 juni 2012 3


Aarhus

Lokalt nyt

Aarhus kommune får hjælp til familier med

misbrug

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og den

misbrugsbekæmpende organisation IOGT sikrer hurtig

og højt specialiseret hjælp til børn og unge fra familier

med alkoholproblemer.

De århusianske familierådgivere får nu specialiseret assistance

i arbejdet med sårbare børn og unge, der har forældre

med et alkoholmisbrug. Når kommunens rådgivere får

mistanke om, at problemer i en familie skyldes for meget

alkohol, træder IOGT Danmarks afdeling i Aarhus til med

faglig sparring til sagsbehandlerne og målrettet hjælp til

børnene.

”Når forældre har problemer med alkohol, går det hårdt ud

over børnene. I IOGT har vi en særlig viden om de meget

specifikke problemer, som et alkoholmisbrug skaber i familierne.

Vi kan derfor assistere de ofte travle familierådgivere

i komplicerede sager, hvor alkohol er en del af problemerne.

Samarbejdet med Aarhus Kommune sikrer, at de

udsatte børn og unge får hurtigere og mere specialiseret

hjælp,” forklarer projektleder og konsulent Christine Elsner

fra IOGT Rådgivning Aarhus.

Mange børn fjernes fra hjemmet på grund af forældrenes

misbrug

Alkoholrådgivningen fra IOGT er gratis for både Aarhus

Kommune og de involverede familier, da projektet er finansieret

af TrygFonden. Håbet er, at samarbejdet kan være

med til at nedbringe antallet af familier, der splittes på

grund af alkohol. Undersøgelser har vist, at hele 44 pct. af

alle anbringelser af børn uden for hjemmet skyldes forældrenes

alkoholmisbrug, og for nylig dokumenterede Center

for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), at manglende fokus

på alkohol i kommunernes familieforvaltninger er med til

at fastholde børn i forvaltninger/anbringelser, hvor de ofte

ikke får de rigtige tilbud om hjælp.

”En vigtig del af projektet er derfor at sætte fokus på alkoholsager

i Aarhus Kommunes familieafdelinger, men også

i samfundet generelt, hvor misbrug er et stort tabu,” siger

Christine Elsner.

I Aarhus Kommune er familierådgiver Katrine Rankenberg

begejstret for samarbejdet med IOGT’s alkoholkonsulent,

som blandt andet deltager i familiesamtaler og hjemmebesøg.

”Som familierådgiver har jeg, og ikke mindst de familier,

hvor alkohol er et problem, haft stor gavn af samarbejdet

med IOGT’s alkoholkonsulent. Samarbejdet har været

velfungerende og uundværlig på den måde, at alkoholkonsulenten

er let tilgængelig, har en høj faglighed og har

mulighed for at tilbyde den drikkende motiverende og

støttende samtaler med henblik på at finde en vej ud af

alkoholafhængigheden,” forklarer Katrine Rankenberg.

For yderligere information kontakt:

Projektleder Christine Elsner

Telefon: 22 16 98 33

Mail: cel@iogt.dk

Om projektet

IOGT International Organization of Global Temperance/

afholdenhed er en landsdækkende og uafhængig misbrugsbekæmpende

organisation med 9 afdelinger i Danmark.

Samarbejdet med Aarhus Kommune er finansieret

af TrygFonden og har til formål at yde specialiseret, faglig

støtte til kommunens familierådgivere i sager, der involverer

alkoholmisbrug. IOGT’s alkoholkonsulent besøger

kommunens familiekontorer, deltager i familiesamtaler,

netværksmøder og hjemmebesøg. Konsulenten foretager

derudover henvisninger til IOGT’s børne/ungegrupper,

pårørendegrupper og individuelle terapiforløb. I øjeblikket

får 18 børn, 7 pårørende samt 6 alkoholmisbrugere hjælp af

IOGT gennem Aarhus Kommune.

4

Nyt fra IOGT


Mindeord

Børge Jacobsen

Medlemmerne

har ordet

Børge Jacobsen er død i en alder af 104 år. Børge nåede at

være medlem af IOGT igennem 97 år, idet han blev optaget

i en Børne loge da han blev 7 år. Børge var 2. generation i

en afholdsslægt. Børge var meget aktiv og beklædte flere

betroede poster, specielt i Ungdomslogerne.

I en lang årrække var Børge formand for datidens Amtssamvirksomhed

for Afholdsorganisationer i Aarhus Amt. Børge

afholdt her utallige paneldebatter hvor bl.a. kendte politikker

kom til orde omkring deres syn på alkoholforbrug. Han

modtog i 1992 Larsen Ledet Prisen, for sin trofaste indsats

i afholdsbevægelsen. Børge deltog i IOGT s Landsmøder til

han var langt over 90 år. Da helbredet gjorde, at han ikke

kunne komme ud mere, sendte han fortsat et udkast til en

pressemeddelelse fra Landsmødet.

Bliv aktiv i kampen mod rygning!

Den nuværende tobakslov tillader, at der ryges i værtshuse

under 40 m2 og såvel ejere som brugere af disse er meget

imod, at loven strammes op, så rygning også forbydes disse

steder.

Dette afslører, at der er en sammenhæng mellem ”alkoholkultur”

og ”rygekultur”. Derfor bør der også være et

sammenfald mellem kampen mod alkohol til drikkebrug

og kampen mod rygning. Siden Landsforeningen til

Bekæmpelse af Tobak og dens i mange år særdeles markante

månedsblad ”Bort med tobakken” blev stiftet i 1905,

har der været et nok så stort sammenfald af folk der var

medlemmer af IOGT, Danmarks afholdsforening og organiserede

tobaksbekæmpere.

Børge var en mand med en fast mening, ikke mindst omkring

skatter og afgifter på alkohol. Vi, der følger efter i ”det

nye IOGT”, vil huske Børge med stor respekt fra mange og

lange diskussioner.

IOGT Aarhus – Henny T. Fischer

I vor tid finder den organiserede kamp mod tobaksrøg

udtryk i ”Landsforeningen Røgfrit Miljø”, hvor jeg i al

bekendthed er i hovedbestyrelsen. Der er nogle stykker

(bl.a. vor nuværende Landsformand i ”Danmarks Afholdsforening”)der

er medlem begge steder; men der bør være

flere. I dag er langt størstedelen af ”Afholdsforeningens

medlemmer” ikke-rygere. Jeg vil gerne henstille til disse om

meget at overveje også at blive medlem af ”Røgfrit Miljø”.

Kontingent er 175 kr. om året pr. husstand. Jeg formidler

meget gerne et sådant medlemskab.

Af Leo Hansen og Inger-Marie Hansen

Indlæg og artikler på denne side afspejler ikke redaktionens

holdning.

nr. 2 juni 2012 5


Mindfulness og misbrug

Mange tidligere misbrugere har gode erfaringer med

mindfulness som en metode til at undgå tilbagefald til

misbruget. Artiklens forfatter har været på Lænkens

instruktør-kursus, og fortæller her om metoden.

Mange selvhjælpsbøger og -metoder bygger på, at man

skal finde overskud til at gøre nogle ting anderledes, og

på den måde kan man blive i stand til at lægge sit liv om.

Hvad gør man så, hvis man ikke kan finde det overskud,

der skal til, for at komme i gang med at omlægge hele sin

livsførelse?

Mindfulness-metoden tager, modsat selvhjælpsbøgerne,

udgangspunkt i, hvordan man kan anvende mindfulness

midt i en hverdag fuld af de opture og nedture, som er en

del af livet, i stedet for at forudsætte, at livet automatisk

står stille, og arter sig for dén, som gerne vil arbejde med

sig selv.

Mindfulness er en form for meditation, hvor man træner

sin opmærksomhed, så man kan blive stadigt bedre til at

være til stede her og nu. Metoden inddrager den kognitive

tankegang, som tager udgangspunkt i, at der foregår et

meget tæt samspil mellem tanker, krop, følelser og adfærd.

Således rummer mindfulness-metoden en række øvelser,

som kan overføres og bruges i hverdagen, - f.eks. i kritiske

situationer, hvor der er risiko for, at et menneske, som

tidligere har været ude i et misbrug, kan komme til at ”falde

i” igen.

man pludselig får et angstanfald, og tidligere med held har

anvendt alkohol til at dæmpe angsten, hvis man føler sig

meget stresset, og før med succes har brugt alkohol til at

komme ”ned i gear” eller hvis man overvældes af rastløshed

og indre uro, og har erfaring med at kunne berolige sig selv

med alkohol.

Det har vist sig, at det bliver lettere at finde frem til, hvad

der får én til at ”falde i” igen, hvis man har trænet sig i at

være opmærksom på sig selv gennem mindfulness. Derved

får man også nemmere ved at kunne træffe en beslutning

om at vælge at gøre noget andet end f.eks. at drikke i de

situationer, hvor alkohol før syntes at være den eneste

mulige løsning, når noget var svært.

Nogle mennesker udvikler et misbrug på baggrund af ubehagelige

psykiske tilstande forårsaget af voldsomme oplevelser

tidligere i livet, eller på baggrund af psykiske lidelser,

som f.eks. angst og depression. For disse mennesker rummer

mindfulness-metoden langt større perspektiver, idet

nye undersøgelser tyder på, at man ved regelmæssigt at

dyrke mindfulness udvikler en meget betydningsfuld relation

til sig selv, hvorigennem det bliver muligt at begynde

en helingsproces af svære psykologiske problematikker.

Fordi man gennem mindfulness bliver i stand til systematisk

at give sig selv egenomsorg, vil man på sigt opleve

øget psykisk velvære og større indre balance, hvilket for nogle

kan betyde, at de enten mindsker, eller måske helt kan

slippe af med følelsesmæssigt ubehagelige tilstande, - også

dem, der kan udløse tilbagefald til misbrug. Desuden kan

egenomsorgen kompensere for mulig manglende omsorg i

tidligere relationer, som man har indgået i; -f.eks. i forholdet

til éns forældre, da man var barn, eller i de parforhold og

venskaber, som man har indgået som voksen, - hvilket også

er med til at mindske risikoen for tilbagefald til et misbrug.

Det giver således særligt god mening at bruge tid på at

sætte sig ind i mindfullness-metoden, hvis man er tidligere

eller nuværende misbruger, og ønsker at arbejde målrettet

med at holde misbruget på afstand.

Af Psykolog Eva Maria Henriksen

Her er øvelser i, hvad man kan gøre, hvis man f.eks. overvældes

af drikketrang, måske fordi man har svært ved at

håndtere sin vrede over en konflikt på arbejdspladsen, hvis

6

Nyt fra IOGT


Midtvejsmødet i Vejle

Nye ansigter i IOGT

Foråret viste sig fra sin gode side, da IOGT’s mange

medlemmer mødtes fra nær og fjern på Hotel Hedegaarden

i Vejle d. 21. april 2012. Der blev flittigt hilst på gamle

venner og bekendte og nye ansigter blev budt velkommen.

Dejlige forårsblomster og IOGT’s flag stod ranke på

bordene og en glad og optimistisk landsformand åbnede

det.

Der blev startet ud med en orientering fra landsstyrelsen

og herefter fulgte en gennemgang af organisationen

økonomi, en kort orientering om Task Force Ung gruppen

og om fundraising. Herefter bød hotellet på en overdådig

frokost og deltagerne vendte mætte og tilfredse tilbage til

mødelokalet, hvor der nu skulle være præsentationer fra

afdelingerne og logerne.

Talknuseren

IOGT’s nye regnskabsmedarbejder

hedder Birthe Kolling Hansen

og hun startede på landskontoret

i februar 2012.

Birthe stiftede første gang bekendtskab

med IOGT i 2010, da

hun sammen med en ven besøgte

IOGT Aalborg. Kort efter blev

hun tilknyttet som frivillig.

Birthe har tidligere arbejdet som regnskabsmedarbejder

hos Ringsted Kvinde- og Krisecenter. Her var hun i 10 år og

blev også tilknyttet deres børneklub, hvor hun hjalp til med

at tage hånd om børnene og deres mødre.

Liljen i Aalborg

IOGT Aalborg har fået ny daglig

leder fra d. 1. juni 2012.

Susanne Larsen, der tidligere har

været ansat i IOGT Aalborg, er nu

klar til at prøve kræfter med organisationen

igen.

Susanne har flere års erfaring som

rådgiver og hun sætter det sociale

samvær højt.

Dagen sluttede af med et gruppearbejde, der havde til

formål at diskutere medlemskab i organisationen og nye

initiativer i denne forbindelse. Det resulterede i nogle

interessante og heftige debatter blandt nye og gamle

medlemmer. Der blev blandt andet diskuteret medlemskab

for firmaer, grupper osv. og ændring af kontingentet og

medlemspleje. Én ting var der dog nogenlunde enighed

om og det var, at IOGT er under udvikling og at dette må

fortsætte for at vores organisation skal overleve. Alt i alt et

fint og produktivt møde.

Med en aktiv kvinde på 58 år, der gerne giver ud af sig selv,

kan det komme til at blomstre på ny i Aalborg.

IOGT byder de nye medarbejdere velkommen. Vi ser frem til et

givende og effektivt samarbejde.

nr. 2 juni 2012 7


VIGTIGE DATOER I 2012

18. august: Styrelsesmøde i København

31. august: Socialudvalgsmøde i Viborg

21.-22. september: Medarbejderkursus i Svendborg

17. november: Styrelsesmøde i København

30. november: Socialudvalgsmøde i Aalborg

VI SIGER TILLYKKE

Jubilæum:

Arne Christensen 30 år

Leif Kjeldsen 10 år

Fødselsdag:

Anton Kanstrup 26. maj 70 år

Nye medlemmer:

Anne Wigh

Flemming Støvring

Jan S. Jensen

Carsten Hansen

Sonja Hald

Nye medlemmer:

Flemming Dreslet

Leif Jensen

Allan Guldhammer Nielsen

Inge Christensen

Susanne Larsen

IOGTs landsstyrelse

Landsformand

Birgit Juul Nielsen

Hollænderdybet 5, 2. · 2300 København S

Tlf. 3257 9572 / 4028 9285

bjn@iogt.dk

Næstformand

Jørgen Byrgesen

Vibevej 17 · 8500 Grenå

Tlf. 6110 7205

jfb@iogt.dk

Medlem af styrelsen

Anja Haugaard Thomsen

Tlf. 20 96 22 67

aht@iogt.dk

Forretningsfører/Virksomhedsonsulent i IOGT

Niels Christian Poulsen

Ringstedsgade 1 kld. · 2100 København Ø

ncp@iogt.dk

træffes på mobiltlf. 4025 0899

Medlem af styrelsen

Carsten Lindholm

Egemosevej 30 C · 5882 Vejstrup

Tlf. 60 94 54 06

svendborg@iogt.dk

Medlem af styrelsen

Suzan Crüger Gade

Ragnhildsvej 2 · 5700 Svendborg

Tlf. 60 19 32 05

odense@iogt.dk

Medlem af styrelsen

Niels Andersen

Tapdrupvej 87 - 8800 Viborg

Tlf. 8667 2267 / 2027 3397

nan@iogt.dk

Bagsiden

Nyt fra IOGT nr. 2 juni 2012

More magazines by this user
Similar magazines