Nyt fra IOGT – December 2011

iogt.dk

Nyt fra IOGT – December 2011

Der brænder

et lys i mørket side 3

Nyt fra IOGTDecember 2011


Udgivet af IOGT Danmark

og udsendes til alle

medlemmer

og samarbejdspartnere af

foreningen.

Redaktør:

Ulla Jensen

Kontormedarbejder:

Tessa Tänzer

Layout:

Anja Thomsen

Næste blad udkommer i

marts 2012.

Deadline: 1. februar 2012

IOGT Danmark

Landskontor:

Ringstedgade 1, kld

2100 København Ø

Telefon: 35 25 37 90

Fax: 35 25 37 91

e-mail: iogt@iogt.dk

www.iogt.dk

Julehilsen IOGT 2011

Kære medlemmer!

IOGT Danmark ønsker dig og din familie en rigtig glædelig

jul og et godt og lykkebringende nytår.

Tak til alle for jeres støtte og engagement i IOGT

Birgit Juul Nielsen

Landsformand

I sne står urt og busk i skjul,

Det er så koldt derude,

Dog synger der en lille fugl

På kvist ved frosne rude.

B.S: Ingemann

2 Nyt fra IOGT


Der brænder et lys i

mørket

”Alle skal have en chance”, ”Du er ikke alene”, ”For min far, der tabte

kampen til alkoholen” – Tusindvis af danskere har været inde og tænde et

lys i forbindelse med Sundhedsstyrelsen kampagne ’Sæt proppen i’ i uge

40. Det vidner om de mange personlige tragedier der dagligt udspiller sig

rundt om i landet og at der stadig er et stort behov for at fortsætte det

misbrugsbekæmpende arbejde.

Jeg har altid troet at når min mor døde, ville jeg opgive al kamp mod

alkoholmisbrug – for hvad nytter det, når man ikke engang kan nå ind til

sin egen mor! Jeg mistede min mor i august i år. Mod al forventning sidder

jeg tilbage med en mærkelig fornemmelse.

Min krop, er trods sorgen, fyldt med energi og motivation til at tage

kampen op. Det håb, jeg troede ville svinde ind, lever i bedste velgående.

Men nu kan jeg ikke alene tage al æren for det ny opvækkede gåpåmod;

det skyldes i den grad også at jeg i mit nye arbejde som fundraising

koordinator og redaktør er blevet mødt med så megen tiltro og varme her i

organisationen.

Jeg kan i dag se en dybere mening med hvorfor jeg skulle denne vej,

hvorfor jeg skulle igennem en traumatisk og frustrerende barndom,

hvorfor det er blevet en del af min identitet og den person jeg ser i spejlet i

dag. Vi er mange der har haft en hård og lang vej men som i dag gør et

utrolig stort stykke arbejde. Jeg takker jer alle for den store indsats der

holder organisationen i live - den har vi stærkt brug for. Og derfor siger jeg:

”Lad lyset brænde længe endnu”.

VI SIGER TILLYKKE

Jubilæum:

Karen Knage

november 1971, 40 år

Tonny Krüger Thykjær

september 1981, 30 år

Fødselsdag:

Kaj Hansen

1. november, 70 år

Viggo Nørgaard Petersen

28. december, 60 år

OBS! nyt gironummer

Gironummer til kontigent

er ændret til: 8177 6644

Alle medlemmer får et nyt

girokort tilsendt i januar

2012.

Bogholderiet

Redaktøren

3 Nyt fra IOGT


En samtale, der ændrede mit liv – mindeord om Nils Kohl

I august 1992 kontaktede jeg IOGT for at få hjælp til mit dengang ødelæggende alkoholproblem. Jeg gik til

Frederiksborggade 42, i København op på 5. sal og mødte der en høj, rank og statelig mand. Det var Nils

Kohl. Jeg kan ikke huske i detaljer hvad han sagde til mig, men han fortalte primært om sig selv, sit liv med

og uden alkohol og da jeg gik fra samtalen sagde jeg til mig selv ”hvis han kunne holde op med at drikke,

så kan jeg også”.

Nils havde denne fantastiske

evne til at lede folk, til at

motivere dem og engagere

dem og til at være rollemodel,

en evne, der også gjorde, at

han blev et ”fyrtårn” i IOGT

både på nationalt og

internationalt plan.

Personlig kom jeg efter at have stoppet med at drikke, ud på en rejse med Nils Kohl. Vi blev ikke bare

arbejdskolleger, men som Nils sagde ”han og jeg kørte cykel-tandem” i familieklubprojektet og senere i

IOGT International i REHAB-Core gruppen. I bogstavelig forstand rejste han og jeg meget. Vi kørte rundt i

Danmark for at udbrede Familieklubberne, vi rejste i Italien og de Baltiske lande. Det var en oplevelse at

rejse med Nils, han var et meget vidende menneske, han var utroligt historisk interesseret og faldt talen

på Egypten, kunne han dele sin viden i timevis. Han var engageret og inspirerende og et meget varmt og

hjælpsomt menneske. Han havde en udpræget humoristisk sans. Vi har tilbragt utallige timer sammen

med mange dejlige mennesker fra alle lande og alle havde de stor respekt og sympati for Nils.

Nils har forladt os! Jeg ved, vi er mange, der savner ham, vi kan ikke få gode råd af ham mere, vi kan ikke

spise is sammen med ham.

I savnet vil jeg huske ham i taknemlighed, som et af de flotteste mennesker, jeg har kendt og fået lov til at

arbejde sammen med.

Mine tanker går til Vibsen og familien.

Landformand Birgit Juul Nielsen

4 Nyt fra IOGT


Farvel

Det var med stor sorg jeg erfarede, at Nils Kohl var afgået ved døden.

Da jeg besøgte ham på Rigshospitalet, var der ellers tegn til at det ville

gå fremad, men desværre stødte der flere komplikationer til.

Nils og jeg har haft et nært forhold til hinanden siden han i 1989 blev

ansat i IOGT som udviklingskonsulent. Det er ikke mindst hans

fortjeneste, at IOGTs sociale arbejde har den betydning, som tilfældet er

i dag.

Da jeg blev valgt til Landsformand i 1992, havde jeg i Nils den bedste sparringspartner, man kunne ønske

sig. Hans evige søgen efter nye arbejdsområder for organisationen mundede ud i et årelangt samarbejde

med KTAS og siden Tele-Danmark om ”Alkoholpolitik på arbejdspladsen”. Dette førte siden til andre

samarbejdsaftaler med andre arbejdspladser. Arbejdet i IOGTs A-klubber blev opkvalificeret ikke mindst

takket være Nils` kurser i ”Målrettet rådgivning”.

Det var også Nils, der hjemkommet fra et mindemøde for psykiateren Vladimir Houdolin, havde stiftet

bekendtskab med familieklubmodellen. På sin sædvanlige lidt demagogiske måde prøvede han at

overbevise mig om, at det var en model, vi burde tage til os i Danmark. Umiddelbart så det helt

uoverskueligt ud. Eksperterne på området var italienere. Hvorfor skulle de ville tage til Danmark, og

hvordan skulle vi kunne forstå deres budskab. Men trods tvivlen, blev vi enige om at satse og i dag kender

vi jo resultatet af denne satsning. Modellen har vundet gehør ikke bare i Danmark men også i de øvrige

nordiske lande, ikke mindst takket være Nils og hans utrættelige arbejde for de idéer, han troede på.

En af hans største fortjenester var at få sat rehabilitering på IOGT-Internationals dagsorden. Det lykkedes

for Nils at blive valgt ind i IOGTs internationale styrelse, at få etableret en arbejdsgruppe, der udarbejdede

et dokument, som kongressen senere godkendte, og i dag er rehabiliteringsarbejdet en integreret del af

det internationale IOGT- koncept. På kongressen i 2010 valgte Nils at træde ud af den internationale

styrelse og overlade rehabiliteringsarbejdet til den nyvalgte Ralf Hüllingshorst.

For mig personligt har Nils betydet en loyal, inspirerende og altid lyttende ven, medarbejder og inspirator.

Det er min helt klare overbevisning, at uden Nils Kohls urokkelige tro på det enkelte menneskes

muligheder, hans store engagement og stadige søgen efter udviklingsmuligheder for organisationen, så

havde IOGT set noget anderledes ud.

Æret være Nils Kohls minde

Fhv. Landsformand Anne Sørensen

5 Nyt fra IOGT


Nyt fra de lokale afdelinger

Viborg bygger bro til Tyskland

Den 29. juni 2010 fik Anne Sørensen en forespørgsel fra

Frank Jagschies som er sekretær for IOGT gruppen

’Kieler Goodtemplars i Kiel, om der var nogen som

havde lyst til at mødes med dem, når de i oktober 2011

skulle på et seminar i Danmark. IOGT Viborg svarede

positivt, og i sommeren 2011 kom Frank på besøg under

en ferie i Danmark. Vi planlagde på denne skønne

sommerdag en temadag for Kieler Goodtemplars den

12. oktober 2011.

Programmet gik fra 10 formiddag til 21 om

aftenen. Vi startede med en præsentation

af gruppen fra Tyskland samt IOGT Viborg.

Efterfølgende stod programmet på

familieklubkoncept, uddannelse af Servant

Teacher, Servant Teacher samlinger,

opdateringskurser, familiekurser m.m.

Undervejs var der naturligvis passende

kaffe- og frokostpauser.

Midt på eftermiddagen var de godt fyldt med information og gik på sightseeing i Viborg og fandt et sted

at indtage aftensmaden. Kl. 18.30 var de tilbage igen og var med som gæster i onsdags-familieklubben.

Klubben sluttede kl. 20 og efterfølgende var der kaffe og socialt samvær. Snakken gik lystigt på både

dansk, tysk og engelsk. Aftenen sluttede med at IOGT Viborg fik overrakt en kæmpe tysk spegepølse, som

vi tænker at fortære under juleafslutningen i starten af december. Onsdags-familieklubben blev inviteret

på genvisit i Kiel, hvis de skulle få lyst til det engang til næste år, så ville Ostufer Kiel, som gruppen

hedder, gerne gøre gengæld for den gode behandling som de gav udtryk for at de havde fået i Viborg.

Niels Andersen, formand IOGT Viborg

Læs hele indslaget på www.iogt.dk

6 Nyt fra IOGT


Sus og dus i Jesperhus - IOGT Aalborg

Lørdag d.18. juni drog vi 11 mand fra IOGT Aalborg til Jesperhus.

Vi havde bestilt en bus, der hentede os kl.8.30. Efter en

times kørsel gjorde vi stop for, at indtage medbragte rundstykker,

kaffe og kage.

Efter en halv times tid kørte vi videre og vi ankom til Jesperhus

ca. kl. 11.00. Vi gik stort set rundt i samlet trop. Der var en del

aktiviteter, der blev afprøvet af både store og små.

Vi var i 4D-biograf, hvilket var en rigtig sjov oplevelse for alle, på

nær vores yngste deltager Jakob på 6 år, han forlod biografen

efter 5 minutter, han synes det var for uhyggeligt. Mathias, en

noget ældre dreng, var sød og fulgte med lille Jakob ud.

Miljøklubben IOGT Aalborg – Betina Richter

Én på opleveren – IOGT Herning

Så er sommeren slut og sikke en dejlig tid. Men tiden efter er jo ligeså skøn. Vi har her i Herning været på

vores årlige sommerferietur, som i år gik til Lalandia i Rødby. En hel bus fuld drog derudad med smil og

forventningens glæde. Og mon ikke den blev indfriet. Vi var i Bonbonland og med os havde vi det

heldigste vejr med sol og varme. Vi var endda så heldige at få fribilletter til næste dag, så en lille skare

brugte en hel dag mere med sus for ørene i de mange vilde forlystelser. Der blev flittigt badet i

badelandet af såvel de store som de små og sikke nogle smil de smed af sig, når der blev fortalt om turen

i ruchebane, bølgebadet og wild-river turen. Andre nød de gode ture ud til stranden og omkring området

og tror også der blev brugt en del tid i det store Lalandia center med bowling, skøjteløb, spillehal og

meget andet.

Nu banker den søde juletid snart på døren og mon ikke vi får vores hyggelige klippe, synge, bage dage på

besøg igen…

Heidi og Linda - IOGT Herning

Læs hele teksten fra Aalborg og Herning samt avisartikler fra Svendborg og Aarhus på www.iogt.dk

7 Nyt fra IOGT


VIGTIGE DATOER i 2012

27. – 29. januar:

11. februar:

24. februar:

10. marts:

16. – 17. marts:

20. april:

21. april:

11. maj:

18. august:

31. august:

21. – 22. september:

17. november:

30. november:

NGR møde i Oslo

Styrelsesmøde

Socialudvalgsmøde i København

IOGT’s 132. fødselsdag (landskonkurrencen starter kl. 20.00)

Medarbejderkursus i Svendborg

Styrelsesmøde, Hotel Hedegaarden Vejle

Midtvejsmøde, Hotel Hedegaarden Vejle

Socialudvalgsmøde i Odense

Styrelsesmøde

Socialudvalgsmøde i Viborg

Medarbejderkursus i Svendborg

Styrelsesmøde

Socialudvalgsmøde i Aalborg

IOGT’s landsstyrelse

Landsformand

Birgit Juul Nielsen

Hollænderdybet 5, 2. – 2300 København S

Tlf. 3257 9572 / 4028 9285

Næstformand

Jørgen Byrgesen

Vibevej 17 – 8500 Grenå

Tlf. 6110 7205

Leif Kjeldsen

Kornblomstvej 18, Hune - 9492 Blokhus

Tlf. 5152 6126

Carsten Lindholm

Tlf. 6094 5406

Suzan Crüger Gade Maslygan

Ragnhildsvej 2, 5700 Svendborg

Tlf. 6019 3205

Anja Haugaard Thomsen

Tlf. 2096 2267

----------------------------------------------------

Forretningsfører/Virksomhedskonsulent

Niels Christian Poulsen

Ringstedgade 1, kld – 2100 København Ø

mail: ncp@iogt.dk

træffes på mobil: 4025 0899

8 Nyt fra IOGT

More magazines by this user
Similar magazines