Musik-podcasting - IVA

iva.dk

Musik-podcasting - IVA

Musik-podcasting


Program

Musikbranchen & Internet

• Hvad er podcasting?

• Ultra_FM – processen

Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

• Fremtidsperspektiver i musikbranchen


Musikbranchen & Internet

• Årsomsætning på salg af digitalt musik steg med 77% i 2007

(Kilde: IFPI – Pladebranchens Fællesorganisation)

• Online-forbrug af musik tredoblet med lancering af TDC’s ”Play”

(Kilde: Nyhedsavisen 20. maj 2008).

• Bibliotekernes Netmusik:

– Antal downloads fordoblet i løbet af 2007

• Herlev Bibliotek:

Antal downloads fra Netmusik stiger med 336% i 2007


Program

Musikbranchen & Internet

• Hvad er podcasting?

• Ultra_FM – processen

Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

• Fremtidsperspektiver i musikbranchen


Hvad er podcasting?

Etymologi:

Podcasting = iPod + Broadcasting

(Apple’s mp3-afspiller) (På engelsk: Udsende)


Hvad er podcasting:

Fordel ved podcasting for brugeren:

Brugervenlig distribution

Sammenligneligt med et avis-abonnement:

Brugeren vælger at abonnere på udsendelsen (pull) og modtager derefter

automatisk nye udsendelser (push).

=> Optimal kombination af informationsbegreberne push/pull

Transportabelt format

Baseret på mp3-lydformat => fylder 10% af CD-format

40 minutters podcast-udsendelse kræver ca. 40 MB hukommelse

Kræver dermed begrænset hukommelsesplads.


Hvad er podcasting:

Fordel ved podcasting som formidlingsform:

1. Mere offensiv informationsformidling

2. Udvidet potentiel brugerkreds:

(Musikbibliotekerne set i historisk perspektiv)

• Lokalbibliotek Lokale brugere

• Bibliotek.dk Danske biblioteksbrugere

• Podcasting Alle brugere


Program

Musikbranchen & Internet

• Hvad er podcasting?

• Ultra_FM – processen

Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

• Fremtidsperspektiver i musikbranchen


(KOmponistrettigheder i Danmark)

Formål:

”…sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling,

når deres musik spilles offentligt.”

KODA varetager både danske og udenlandske komponisters

rettigheder!


Formål:

”…indhenter på vegne af sangere, musikere og pladeselskaber

vederlag fra radio- og TV-stationer når der anvendes lydoptagelser

i udsendelserne

Gramex varetager både danske og udenlandske rettigheder!


Målsætning for projektet:

Hovedmål:

At formidle ukendt elektronisk musik

- elektronisk musik som i begrænset omfang formidles gennem de større

FM-radio-kanaler (P3, Radio100 osv.)

Delmål:

At afprøve muligheden for online-musikformidling


Koncept:

Koncentrerer sig udelukkende om komponister, som ikke er

medlemmer af ophavsretsorganisationer!

Pladeselskaber må gerne være medlemmer af ophavsorganisationer,

Så længe det udelukkende drejer sig om podcasting og ikke streaming


Ophavsretsorganisation, der hvis formål er at gøre flere kunstneriske

værker tilgængelige til deling og modifikation.

Ophavslicensen hos Creative Commons er skabt med henblik at øge

mulighederne for den frie kulturudveksling til fordel for kunstnere

såvel som for forbrugeren.

Samarbejde mellem KODA & CC skaber bedre

grundlag for formidling af KODA-medlemmer!


KODA

– forsøgsordning for musikpodcasting

Nedslag i vederlagsbetaling på 89%

Følgende betingelser skal opfyldes:

• Journalistisk indhold (f.eks. musikanmeldelser)

• Andelen af beskyttet musik udgør max. 75% af samlede

indhold.

• Podcast må ikke indeholde digitale markeringer for start og

slut af hvert track. (for at undgå skipping option)

• Undgå at hvert track kan rippes eller kopieres fra podcastet

• Varighed af podcast-udsendelse: Minimum 20 minutter


Program

Musikbranchen & Internet

• Hvad er podcasting?

• Ultra_FM – processen

Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

• Fremtidsperspektiver i musikbranchen


Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

- En projektgruppe

Formål:

• Udvikling af musikpodcast-sektion på bibliotekernes fælles

musikportal Musikbibliotek.dk

• Inspirere og skabe grundlag for at musikpodcasting bliver et

nyt tiltag i bibliotekernes digitale formidling af musik.


Musikpodcasting – perspektiver

Musikbibliotek.dk – fælles portal for musikpodcasts

Indhold i musikpodcast-portalen – podcasttyper:

• Serielle musikpodcasts (eks. Ultra_FM)

• Monografiske musikpodcasts

(lyd-artikler baseret på tale og musik)


Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

(Udsendelsestyper)

Musikbibliotek.dk – fælles portal for musikpodcasts

Indhold i musikpodcast-portalen – udsendelsestyper:

1. Biografier – musikpodcasts som præsenterer grupper/kunstner via tale og musik.

2. Musikhistorie – podcasts, der præsenterer udviklingshistorie for konkrete musikgenrer.

3. Amatørbands / ”Upcomings” – Bl.a. podcasts, som præsenterer nye spændende grupper

evt. i samarbejde med Gaffa’s ”Demo”-sektion i fastformsmagasinet. Derudover etablering

af lignende samarbejde med musikkonservatorier om præsentation af spændende orkestre

derfra.

4. Pladeselskaber – fokus på pladeselskaber og signede grupper.

5. Lokalområder – eks. udsendelsesrække som sætter fokus på musikscene i Ålborg området

osv.

6. Podcast-Nyhedsbreve fra Bibliotekernes Netmusik


Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

Fordel ved podcasting som MUSIK-formidlingsform for:

• Podcast-brugere: Større viden om emnet

• Pladeselskabet/kunstnere: Bedre formidling af deres værker

Musikbibliotekarer: Større faglig tilfredsstillelse


Program

Musikbranchen & Internet

• Hvad er podcasting?

• Ultra_FM – processen

Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk

• Fremtidsperspektiver i musikbranchen


Fremtidsperspektiver for musikbranchen

Ifølge forfatterne David Kusek & Gerd Leonhard i:

”The Future Of Music : Manifesto For The Digital Music Revolution”

1. Folk konsumerer mere musik i dag end nogensinde før!

2. CD-mediet år 2015 : Som at sælge is på Sydpolen

3. Myspace-generationen: Kunstnere og forbrugere mødes

(f.eks. via portaler som Myspace)

4. FM-Radio og andre formidlingsorganisationer:

Mere formidlingsorienteret, mindre nonstop-musik


Fremtidsperspektiver

Web 2.0

• Globalt stigende informationsmængde

• Intelligente søgemaskiner

• Sociale teknologier

(Myspace, Last.FM, Wikipedia, YouTube, etc.)

Musikbibliotek 2.0

• Overgang fra CD til online-musik => mere fokus på online-musikformidling

• Offensiv musikformidling

• Informationsselektør for brugerne


Afslutning

Bevægelsen fra fastformsbaseret til

online-baseret musikverden stiller

krav om omstilling både for

pladebranchen og for

musikbiblioteksbranchen.

=> Samarbejde!

More magazines by this user
Similar magazines