Appendiks til Grafisk design side 411

kaywerner.dk

Appendiks til Grafisk design side 411

Appendiks til Grafisk design side 411


Appendiks 411/2

Samkopi

Øverst ses udsnit af originalbilledet

side 410 og den

færdige samkopiering med

hår der er kopieret ind i baggrundsstruktur.

1. Motivets skarpe kanter indkredes med lasso-værktøjet i Photoshop. 3. Halvbløde kanter indkredses med 5 pixel i lasso.

2. Fritlægningsmasken hvor lassoen er indstillet til 0 pixel i kanter.

4. Her ses både den skarpe og halvbløde del af fritlægningsmasken.


Appendiks 411/3

Samkopi

5. Med 15 pixel i lassoen indkredses de sidste bløde kanter i håret. 7. Her ses det fritlagte motiv, der kopieres ind i strukturbaggrunden.

6. Her ses maske med tre forskellige styrker i kanter.

8. For nemhedens skyld ses eksemplet her kopieret ind på sort bund.


Appendiks 411/4

Samkopi

Med stempelværktøjet kopieres

først tykt gennemsigtigt

hår ind over kanter (9).

Derefter lidt finere stregtykkelse

med mindre gennemsigtighed

(10).

Til sidste kopieres hårtynde

streger med fuld styrke (11).

Cursoren sættes i håret så

både farve og struktur kopieres.

Flyt kopieringspunkt

med jævne mellemrum.

9. Tykt (27 pixel), gennemsigtigt (40%) hår kopieres ind over kanter. 11. Til sidst hårtynde streger med kun 1-5 pixel i bredden og 50-100% styrke.

10. Derefter kopieres tyndere hårstreger med stempelværktøjet. Her er pixelantallet

17 og styrken 60% i stempelværktøjet.

12. Indkreds området med blød kant i lasso (15 pixel).


Appendiks 411/5

Samkopi

13. Slør området. 15. Gentag kopieringen med lassoværktøjet i fin indstilling. (Fig. 11).

14. Tilfør støj så området er ensartet med det øvrige i billedet.

16. Det færdige eksempel.