xxx Rettelsesblad til Grafisk design Sidst revideret januar 2005

kaywerner.dk

xxx Rettelsesblad til Grafisk design Sidst revideret januar 2005

xxx Rettelsesblad til Grafisk design

xxx

Sidst revideret januar 2005


Grafisk design 2

Rettelsesblad

DPI – PPI

Flere steder i bogen anvendes dpi, hvor der retteligt burde stå

ppi. Betegnelsen dpi står for »dots per inch« og ppi »pixels per

inch«.

Side 101

Betegnelsen »akromatisk farveblanding« er måske lidt af en

overdrivelse. Der burde stå »akromatisk opbygning af gråkomponenten«.

Digitale billeder består af pixel og den korrekte betegnelse for

opløsningen er derfor – i dag – ppi.

Under »Nye kapitler« kan du se »Kap I Kromatisk/akromatisk«

som er en udbygning af side 101 i bogen.

Når jeg skriver i dag skal det ses i lyset af den udvikling, der

har været med desk top publishing. I den grafiske branche

bruges betegnelsen dpi stadig i daglig tale, når der henvises

til opløsningen på et digitalt billede.

Det er en fejlagtig betegnelse, som har bidt sig fast gennem

årene, og der går nok nogen tid endnu, før det falder helt på

plads!

Heldigvis er det i bogen stadig de samme pixel vi taler om...

Opløsningen benævnes i dag som herunder:

»Kap J GCR« giver forklaring på hvad akromatisk reproduktion

er.

Se også Triangle Colorscale – den har akromatisk opbygning

af gråkomponenten i de tertiære farver.

Side 209

Der er alt for meget magenta i nummer to farvefelt (fra oven)

med de 13 grundfarver gengivet i 4-farve. Den gule farve er

nærmest blevet orange. Fejlen er opstået på grund af en ældre

version software. De andre farver er i orden.

Digitale billeder – ppi – f.eks. 300 ppi

Skærme – ppi – f.eks. 72 ppi

I output-enheder benævnes opløsning som herunder:

Printere – dpi – f.eks. 600 dpi

Imagesættere – dpi – f.eks. 2.400 dpi

Om scannere anvendes spi »samples per inch« i forbindelse

med hvor tæt/fint scanneren kan scanne.

Scannere – spi – f.eks. 8.000 spi, men også her taler man

ofte om dpi.


Grafisk design 3

Rettelsesblad


xxx

xxx

More magazines by this user
Similar magazines