Appendiks til Grafisk design side 280

kaywerner.dk

Appendiks til Grafisk design side 280

Appendiks til Grafisk design side 280


Appendiks 280/2

Specialtrykkeri

Det er os med zebraen

Brochuren der – på en letfordøjelig måde – viser lidt om firmaet,

de udfarende medarbejdere, firmaets miljøholdning og en

lille produktoversigt, er et lille virksomhedsportræt. Når sælgerne

møder nye kundeemner, er brochuren med til at skabe

et indtryk af virksomheden – hvem, hvad, hvor.

Firmaets vigtigste målgruppe er indkøbere, både i private virksomheder

og offentlige institutioner og organisationer.

Brochuren er 4-fløjet, og her ses første opslag.

Forside på virksomhedsportræt – et »udvidet visitkort«, der skal være døråbner

til nye kundeemner. Brochuren danner et hurtigt billede af firmaet.


Appendiks 280/3

Specialtrykkeri

Der er vist ingen tvivl om,

hvad denne herre godt kan

lide.

Alle personer har et element

der har med en hobby eller

et interesseområde at gøre.

En lille igangsætter, der kan

starte en samtale med et

nye kundeemne.

Bemærk også billederne på

skrå – nogle synes det er

rodet, mens andre synes det

skaber liv.

Første opslag med introduktion om virksomhedens miljøholdning.

Præsentation af den udfarende del af personalet – sælgere og kontaktfolk.

Baggrunden er et billede af papir, der er fremstillet af bananskræl. Strukturen er

grov og leder tankerne hen på miljøvenligt papir – selv om det måske ikke er det.


Appendiks 280/4

Specialtrykkeri

Her præsenteres printerlister,

edb-blanketter og

almindelige tryksager.

Som baggrund på sider med tryksager anvendes fotografi af papyrus.


Appendiks 280/5

Specialtrykkeri

Dette opslag viser på en

hurtig måde hvad firmaet

også handler med.

Det skulle gerne appellere

til at kunderne spørger om

firmaet også har »...«.

Og i denne virksomhed er

kulturen noget i retning

af, at det vi ikke har – det

skaffer vi!

sider med kontorartikler og datatilbehør anvendes en stofbaggrund.


Appendiks 280/6

Specialtrykkeri

Bemærk, hvordan ordet

»bredeste« har mere vægt

og troværdighed end

»største«.

Baggrunden er en stofstruktur

som her kun er trykt i

cyan farve. Det giver associationer

om ren himmel –

miljøvenligt.

Alle lister er trykt på Svanemærket

papir. Det er en vigtig

konkurrenceparameter

i denne verden.

Forside.

Bagside hvor der gøres opmærksom på kataloget »Kontor og datatilbehør«.

Måske ikke det mest interessante

Printerlister – og for den sags skyld A4 kopipapir – er nok ikke

det mest opsigtsvækkende i denne verden. Det er lavinteresseprodukter.

Lige bortset fra, når der ikke er mere tilbage!

Når du har knoklet med et oplæg i flere dage, og kun mangler

at printe de sidste sider, er det pludselig af høj interesse,

om der er mere papir til printeren eller ej.

Når jeg skriver denne rørende historie, er det fordi interessen

skal ses i forhold til hvem du taler med. For firmaet, der producerer

printerlister – og for de kunder der bruger dem – er

det lige så reelt et produkt som alle andre.


Appendiks 280/7

Specialtrykkeri

Her ses trykarket med

skæremærker, beskæring

og farvestrips.

Mange trykmaskiner til

blanketfremstilling er meget

avancerede og kræver stor

viden at betjene.

Når du skal designe en

blanket med perforering,

hulning, nummering eller

anden egenskab, så kontakt

det specifikke trykkeri.

De har ofte »deres egen«

måde at gøre tingene på.

Kataloget er på otte sider og trykkes i 4+2. Her ses side 2 og 7 i udskydning.


Appendiks 280/8

Specialtrykkeri

Side 4 og 5.


Appendiks 280/9

Specialtrykkeri

Side 6 og 3.


Appendiks 280/10

Specialtrykkeri

Ring og hør dagsprisen på

et givent produkt! Sådan en

opfordring kan kun fostres

i en virksomhedskultur,

hvor salgsarbejdet næsten

er en livsstil.

Løsblad til aktuelle nyheder.

Forside på katalog med kontorartikler og datatilbehør.

Med »faxservice« er det nemt for slutbrugerne at bestille varer eller søge oplysninger,

f.eks. den aktuelle dagspris. Faxen og internettet er stærke støtteværktøjer i

salgsarbejdet, og denne virksomhed er fyldt med »købmænd«.


Appendiks 280/11

Specialtrykkeri

Små vignetter liver op på

layoutet. Den løse, glade

streg matcher fint, når de

øvrige elementer er stramme

og gennemarbejdede.

Første opslag med »velkomsttale«. Foto af sælgere gør kataloget mere personligt.

Nyheder 3

Backup medier 4

Disketter 5

Toner 6

Blækpatroner og plotterpenne 7

Farvebånd 8

Farvebånd 9

Tilbehør 10

Papir til kontoret 11

Kontorindretning 12

Kontormiljø 13

Datareoler og skabe 14

Efterbehandling 15

Kataloget er inddelt med farvebjælker

øverst på hver side.

Dansk nyhed

Diskette-emballage med patenteret

låsemekanisme. Fås som charteques

til ringbind, forsendelsespakker

samt mapper til opbevaring.

Ring og hør om størrelser.

Bokse med små hints og opfordringer

gør siderne mere levende.

Bokse må gerne bryde ud af

layoutet f.eks. med farver og på

skrå.

Spørg!!!

Spørg efter det De ikke ser.

Vi har mange ting & sager

der ikke var plads til

i dette katalog...


Appendiks 280/12

Specialtrykkeri

Her har du overblik over

indholdet. Siderne er bygget

over et stramt modul, der

brydes med forskellige virkemidler

f.eks. billeder på skrå

og fritlagte motiver.


Appendiks 280/13

Specialtrykkeri


Appendiks 280/14

Specialtrykkeri


Appendiks 280/15

Specialtrykkeri


Appendiks 280/16

Specialtrykkeri


Appendiks 280/17

Specialtrykkeri


Appendiks 280/18

Specialtrykkeri

Baggrundsstrukturen drejes

og spejlvendes på de forskellige

opslag, så øjet ikke fanger

de samme mønstre, når

der bladres i kataloget.


Appendiks 280/19

Specialtrykkeri

More magazines by this user
Similar magazines