Kap E Sm¿rblomst - Grafisk design

kaywerner.dk

Kap E Sm¿rblomst - Grafisk design

Kapitel E til Grafisk design

Smørblomst


Kapitel E 2

Smørblomst

Jess Ingerslev, forfatter til

børnebogen Smørblomst.

Igen står vore børn for tur!

Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har,

af uforklarlige årsager, fået udgivet en bog – en børnebog,

altså – eller er den?

Bogen skulle efter forlagets navn beskæftige sig med

emnet: Børn som voksne?

Og hvad ved vi små voksne så efter at have bladret i

»værket«? Vi skal betragte højhuse på tå og sige smørblomst

ustandselig. Vi skal hen til paradokset og tilbage

igen og meget andet dilettantisk delirium.

Sådan noget trænger børn ikke til. De trænger til vitaminer,

og de voksne trænger til fred.

Ingen stjerner denne gang.

Det hele starter med Jess Ingerslevs egne børn. Til dem har

han gennem årene tegnet og skrevet historier som han samler

i et ringbind. Det er efterhånden blevet til små hundrede sider,

da Jess Ingerslev får idéen at udgive det som en børnebog.

Han spørger mig om min uforbeholdne mening om materialet.

Kan det overhovedet bruges? Og hvordan kommer han videre

med det?

Da jeg ser materialet, står det klart for mig at Jess Ingerslev

er det, vi i fællesskab bliver enige om at kalde »en ikke-øvet

tegner«. Tegningerne er ikke ensartede. Nogle er blyantstegninger,

nogle er nærmest akvareller, andre er lidt af begge dele

med konturer – streget op med kuglepen! Og så er det hele

tegnet på A4 kopipapir.

Mit største problem er at illustrationerne umiddelbart kan

deles op i tre »stilarter«. Materialet er i princippet til tre forskellige

bøger.

Jeg har det med illustrationerne som noget i retning af

»take it or leave it«.

PS! Der skal nok være kredse, som kunne tænkes at samle

på dette her – gud fri os vel.

Sådan lyder den boganmeldelse Jess Ingerslev giver sin egen børnebog.

Hans anmeldelse er mest ment som sjov, men den bliver senere et centralt

punkt i markedsføringen af bogen.

Til gengæld er »kommunikationen« helt i top. Sjov og ballade

blandet med dyb eftertænksomhed på en engagerende måde.

Som du også kan fornemme på »anmeldelsen«, er der både

snert og sjæl i historien – omend det er lidt flosset i kanten.

Netop det flossede er interessant – som modstykke til meget

af den glatte computergrafik vi bombes med til hverdag. Det er

mit argument for at gå ind i projektet og hjælpe Jess Ingerslev

videre med hans bog.

Min opgave er at være den »grafiske støttepædagog«, der trimmer

og layouter materialet, så vi kan præsentere et oplæg for

et forlag – der så skal udgive bogen.


Kapitel E 3

Smørblomst

Plancher med oplæg

til præsentation over

for forlag.

Konturstreger med kuglepen er ikke rigtig godt på en akvarel.

Jeg prøver at rense lidt op i materialet og stramme op på

illustrationerne. Naturligvis uden at ændre på tegningerne!

Med rense op mener jeg at fjerne unødig støj, ændre håndskreven

tekst til typografisk sats. Så kommer der mere ro på

siderne, og illustrationerne kommer til deres ret.

Her falder konturstregen bedre ind i billedet som helhed.

Disse oplæg er samtidig en proces, der viser hvor langt jeg må

gå, før Jess Ingerslev siger fra. Det er jo ikke min bog, det er

Jess Ingerslev der er forfatter, og det kan være følsomt at pille

for meget ved materialet. Heldigvis ender det med et konstruktivt

samarbejde – måske fordi jeg er meget bevidst om at være

tro over for forfatteren.

Vi har nu 15-20 sider oplæg som vi præsenterer for et meget

stort dansk forlag. De siger nej tak til at udgive bogen. Så kan

vi jo spørge det næste større forlag, men hverken Jess Ingerslev

eller jeg har lyst til det, så vi gør noget helt andet. Vi starter

vores eget forlag: Forlaget Børn som voksne. Nu er der ikke

mere at snakke om med hensyn til om materialet er godt nok

– nu er det bare at komme i gang.

Konturstregen gør denne illustration til en tegning. De tre stilarter passer ikke

sammen.

Jeg deler materialet op i de tre tidligere nævnte stilarter.

Dropper de to og arbejder kun med den ene.


Kapitel E 4

Smørblomst

Denne opgave indeholder

mere end 40 scanninger,

så det er en god idé at være

enige om hvordan de skal

scannes.

Skarphed, kontrast og forhold

til farver afklares.

I den konkrete opgave er

mange illustrationer gnidrede

og grumsede, derfor vælger

jeg at få scannet med renere

farver end originalerne.

Det sparer mig for mange

slavetimer foran skærmen.

På forhånd ved jeg at bogen

skal trykkes på et papir, hvor

farverne dør lidt. Derfor får

scanningerne lidt mere kontrast

som kompensation.

Scanning med originallighed – så godt som det lader sig gøre i 4-farve.

Testscanning nr. 2 som blev den vi valgte.

Testscanning nr. 1 med mere kontrast.

Sidste test hvor den har fået for meget kontrast og dermed mister tegning i de

mørke områder.


Kapitel E 5

Smørblomst

Mor har fået

nye briller!

Jeg starter med A4-formatet,

men ændrer senere bogens

format til 24x30 cm.

Den væsentligste årsag til

at jeg ændrer format er,

at A4-formatet »lugter« af

industri og rationel drift.

Dét hænger ikke sammen

med denne opgave.

Med det nye format får jeg

desuden mere luft omkring

illustrationerne.


Kapitel E 6

Smørblomst

Originalerne med håndskreven

tekst er rodede.


Kapitel E 7

Smørblomst

Satsen strammer op og skaber

orden. Det giver tegningerne

endnu mere liv.


Kapitel E 8

Smørblomst

Mange af Jess Ingerslevs

tegninger vinder ved at

blive forstørret.

Penselstrøgene får et andet

liv når de bliver blæst op

i størrelse.

Her er en gnidret side blevet til et opslag, så jeg får luft om illustrationerne.


Kapitel E 9

Smørblomst


Kapitel E 10

Smørblomst

Original.


Kapitel E 11

Smørblomst


Kapitel E 12

Smørblomst

Original.


Kapitel E 13

Smørblomst

Her ses tydeligt hvordan illustrationen træder frem, når der er ryddet op!


Kapitel E 14

Smørblomst

Nogle vil sidde ned:

Andre stå:

Nogle er store

Andre små

Her er den nederste del af illustrationen måske lidt for flosset i kanten...

Skriften er Palatino Medium 20 punkt på 45 punkt skydning. Farven er 65%

sort med 15% cyan, så teksten ikke er for hård sammen med illustrationerne.

Kan du så sove

Kan du så sove

Kan du så sove

Kan du så sove

Kan du så sove

Kan du så sove

Kan du så sove

Der er ikke grund til at overdrive når overskriften i sig selv er nok.

Farver i typografien skaber også liv. Her hjælper det med at udtale sætningen

på forskellige måder.


Kapitel E 15

Smørblomst


Kapitel E 16

Smørblomst

Original.


Kapitel E 17

Smørblomst

Elementer i den håndskrevne

tekst bruges som krydderi

sammen med den trykte sats.

Det giver teksten liv.

I samråd med Jess Ingerslev skærer jeg lidt af benene for at få illustrationen

til at fylde ud på siden. Et af de få steder hvor jeg alligevel ændrer på originalmaterialet!


Kapitel E 18

Smørblomst

Et af de billeder der i første

omgang vælges fra.

Set som enkeltstående billede

er ansigtsudtrykket ikke

godt, men sammen med

forfatterens egen krøllede

anmeldelse er det perfekt.

Folder med billede af Jess Ingerslev på forsiden. Indvendig lidt smagsprøver fra bogen, og bagsiden er med hans egen anmeldelse og bestillingskupon.

Distribution og boghandlere

Boghandlerne må være de første der skal have nyheden om

Jess Ingerslevs børnebog. Derfor sender jeg en folder til de

næsten fem hundrede boghandlere der er i Danmark. Forsendelsen

af denne folder og distributionen af bogen varetages af

DBK-bogdistribution.

Naturligvis handler det om bogen, men det er lige så meget

Jess Ingerslev jeg »sælger«. Til det formål fotograferer jeg en

serie billeder hvor forfatteren læser op af sin bog – og her

bruger jeg hans egen anmeldelse i markedsføringen.


Kapitel E 19

Smørblomst

Bogen og en folder (Bemærk den forskudte falsning) sendes som »boganmeldelse«. Idéen er at billederne med Jess Ingerslev skal skille den ud fra mængden.

Pressen

Vi har ikke budget til annoncering, så vi prøver at få pressen

til at gøre opmærksom på bogen. Med en kendt personlighed

som skuespiller Jess Ingerslev må der være mange blade der

gerne vil fortælle historien.

De store ugeblade, de landsdækkende aviser og sidst, men

ikke mindst, alle distriktsblade – i alt 234 pressemeddelelser.

Jeg håber også at Jess Ingerslev kan komme i morgenflimmeren

med sin bog. Kampagnen er lagt an så den rammer i starten

af december – det må gerne blive årets julegave.

På internettet kan billeder og tekst downloades af de aviser og blade der ønsker

at fortælle historien.

Det sjove ved billedeserien

er at du ser den som en lille

filmsekvens. Her ser du næsten

Jess Ingerslev sidde og

læse højt af bogen...

More magazines by this user
Similar magazines