Læs mere om dine muligheder for at energioptimere ... - Brd. Klee A/S

klee.dk

Læs mere om dine muligheder for at energioptimere ... - Brd. Klee A/S

Virkningsgrad η

Jo højere virkningsgrad, desto mindre energitab og dermed en gevinst for både omverden

og økonomi.

Virkningsgraden findes ved at dividere den tilførte energi op i den energi, der har gjort

nytte og er et udtryk for dit effekt/investerings forhold. Et gear med en virkningsgrad

på 95 udnytter dermed 95 % af den tilførte energi og kun 5 % går tabt til omgivelserne

f.eks. i form af varme.

• Styringer

• Remtræk

η

• Elmotorer

• Gear

Økonomi:

I beregningerne har vi her fokuseret på besparelse i relation til strømforbrug. Den økonomiske

besparelse afhænger derfor af den aktuelle elpris og tager her ikke højde for

potentielle økonomisk sidebesparelser eller de mange miljømæssige konkurrenceparametre

og vækstmuligheder i industrien

Anskaffelsesprisen for en sparemotor er pt. 15-25 % højere end for en standardmotor,

men som det fremgår af beregningseksemplet på forrige side, kan man gå ned i motorstørrelse

ved skift fra snekke- til keglehjulsgear.

Snekkegear er generelt billigere end de øvrige geartyper, men er samtidigt de mindst

energieffektive gear. Det er fordyrende for applikationen at tilføje en styring for at spare

på elforbruget. Når du vil udregne din økonomiske besparelse er det altså ikke nok at

regne på strømforbruget alene.

Vidste du, at ...

... energiforbruget kan udgøre op til 80 % af et anlægs levetidsomkostninger, specielt

for anlæg der er uhensigtsmæssigt dimensioneret og reguleret?

... lav belastningsgrad er lig med lav virkningsgrad og dermed kilde til et for stort energiforbrug?

... af industriens samlede energiforbrug går de 68 % til motordrevne maskiner?

Søg hjælp

Brd. Klee hjælper gerne med rådgivning til den optimale løsning og beregning af alternative

applikationer.

Du kan også downloade ”Den lille blå om Systemoptimering i maskindrevne systemer”

på www.sparemotor.dk

Lad os være din partner til din næste energivenlige løsning!

Brd. Klee er dansk forhandler af Bonfiglioli gear og gearmotorer, Icme elmotorer og Vectron

frekvensomformere. Desuden tilbyder vi Gates remme og softstartere fra Solcon ved siden af

hundredtusindvis af andre tekniske komponenter, som du finder på www.klee.dk

Kompetente løsninger i dansk industri

More magazines by this user
Similar magazines