24.03.2014 Views

DKFs kursuskatalog for forår og sommer 2013 - Dansk ...

DKFs kursuskatalog for forår og sommer 2013 - Dansk ...

DKFs kursuskatalog for forår og sommer 2013 - Dansk ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UR

ERF


/SO

M

R20

3


Forord

Indhold

KOM - FOR KOMPETENCER

& KOMMUNIKATION

I begyndelsen var ordet… og ordet var kernen i sproget og kommunikationen,

og siden kom kanalerne, og så blev det hele mere komplekst. Så

komplekst at der blev brug for kommunikatører - kompetente kommunikatører.

Der er bud efter kommunikatører med mangfoldige kvalifikationer overalt.

Ledelsen forventer, at vi kan byde ind med klassiske kompetencer og

nye kompetencer – og det skal kunne ses på bundlinjen.

I denne sæson har vi samlet et katalog med 34 kurser, som drives af en

række kyndige kursusledere og netværksledere med nyeste viden inden

for faget. Vi udbyder tre forskellige typer efteruddannelse.

• ComAcademy - er det tunge efteruddannelsestilbud til garvede kommunikatører

• KomNetværk - er den netværksbaserede kompetenceudvikling, hvor

vi 6 gange mødes i netværket – møder specialister, besøger virksomheder

og selv er med i debatten om fagets udvikling

• KomKurser - hvor vi over en dag eller to sætter fokus på særlige kommunikationsdiscipliner,

nye metoder, redskaber og cases

Vi har som sædvanlig en bred vifte af emner med kendte og populære

kurser i klassiske discipliner - men også en række helt nye kurser. Vi er

stolte af, at mange af branchens bedste stiller deres viden og kompetencer

til rådighed. Alle kurser bliver evalueret, og kursisterne var vældig tilfredse

med kurserne sidste år, som samlet set scorede 4,6 på en skala fra

1 til 5, hvor 5 er bedst.

Der er allerede mange offentlige virksomheder, der har valgt at lade DKF

være det naturlige forum for deres efteruddannelse og faglige netværk.

Vi vil også gerne invitere dig til at gå på opdagelse i kataloget, som er

spækket med inspiration, redskaber, metoder og refleksion for både nye

og garvede kommunikatører. Vi håber, du finder det kursus, der matcher

dine behov for efteruddannelse.

Rigtig god fornøjelse!

John Pedersen

Formand for uddannelsesudvalget

Kursuskatalog 1 - 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Forord

Indhold

Uddannelsesudvalg

ComAcademy

Sort bælte i intern kommunikation

KomNetværk

Engagerende kommunikation om samfundsansvar

Forretningsstrategisk kommunikation

KomKurser

FORRETNINGSFORSTÅELSE

Forstå finanserne – og bliv en bedre kommunikationsrådgiver for direktionen

Investor Relations

STRATEGI

Branding af det offentlige og frivillige Danmark

Krisekommunikation og -beredskab – Vær forberedt før helvedet bryder løs

Metoder til at lede global kommunikation

Spin, lobbyisme og politisk kommunikation

Strategi for kommunikation og relationer

Kampagne med effekt

LEDELSE OG ORGANISATION

Brug historierne fra virksomhederne

Employer brandig – bedre rekruttering og intern involvering

Kommunikation ved fyringsrunden

Værdiskabende kommunikation – nye metoder til at organisere og effektivisere

kommunikationen

DIGITALE MEDIER

Big data – sådan bruger du dem i virksomhederne

Blog og skab trafik, leads og ambassadører

Digital strategi

Intranet Best Practice 2013

Mobilhistorier – lige ved hånden

Mobil kommunikation – jeres næste indsats

Skriv godt til Google og fang kunderne

Webredaktørens udfordringer og

Facebook i praksis

PERSONLIG UDVIKLING

Bliv en bedre medietræner

Gennemslagskraft som rådgiver

WAUW – sådan styrker du din kreativitet

VISUEL KOMMUNIKATION

Superslides til PowerPoint

Design Management

Finn Frandsen

Medlem af bestyrelsen og uddannelsesudvalget

34

35

36

37

38

39

JOURNALISTIK

Få styr på det journalistiske håndværk

MÅLING

Mål værdien af din kommunikation

RETORIK OG SPROG

Skriv til øret – retorik for taleskrivere

REDAKTION

Få dit blad læst

KARRIERE

Er det dig der skal have jobbet

SÅDAN KOMMER DU MED – PRAKTIK OG BETINGELSER

2 3


Udvalg

ComAcademy

DET ER DKFS UDDANNELSESUDVALG,

DER SAMMEN MED SEKRETARIATET

TILRETTELÆGGER KURSUSUDBUDDET

SORT BÆLTE I

INTERN KOMMUNIKATION

ComAcademy

Bliv rustet til at lede og drive den interne kommunikation og skabe

værdi for virksomheden

Flere år med træge kår har vist, hvor afgørende intern kommunikation er

for virksomhedernes evne til at komme helskindet igennem kriser ved hjælp

af åben kommunikation, innovationsbaseret involvering, effektive interne

kanaler og bevidst udvikling af ledernes evner som kommunikatører.

John Pedersen

(formand for uddannelsesudvalget)

Direktør, kommunikationsrådgiver

Operate

Jacob Søby Bang

Direktør

Strategize

Finn Frandsen

(DKFs bestyrelse)

Professor

Aarhus Universitet

Michael von Bülow

Direktør

nisted-bruun + vonbülow

Communication Academy er designet til ambitiøse kommunikatører, som

vil opdatere deres kompetencer i intern kommunikation. Vi skal lære af de

bedste fra praksis og forskning. Du får:

• Metoder til at forbedre ledelseskommunikation og arbejde med kommunikation

i forandringsprojekter og ikke mindst med kommunikatørens

egne roller som partner, processor, rådgiver og formidler

• Inspiration til at etablere det effektive mix af kanaler

• Eksempler på hvordan man bruger sociale medier og film i intern kommunikation

• Styr på hvordan du dokumenterer effekten

• Teoretisk og praktisk viden om moderne intern kommunikation

• Redskaber, sparring og løsningsforslag til at arbejde strategisk med

egne udfordringer

AKADEMILEDER

PELLE NILSSON, partner og ledelsesrådgiver i Resonans Kommunikation.

Pelle er en af de mest erfarne kompetencer på feltet

med 15 år med rådgivning af ledere og kommunikatører. Han

er desuden en efterspurgt foredragsholder og underviser – bl.a.

på DKF ComAcademy i 2011, som deltagerne gav 4,8 på en skala fra et til

fem, hvor fem er bedst.

Thomas Einfeldt

IR- og kommunikationsrådgiver

Einfeldt Kommunikation

Merete Wagner Hoffmann

Kommunikationschef

Nomeco A/S

Desuden møder du en række kyndige kommunikationseksperter fra virksomheder

og forskning.

Hvad får du med hjem?

• Helbredstjek af din virksomheds interne kommunikation i form af egne

analyser af kommunikationsafdelingens rolle, virksomhedens interne

kommunikationskanaler og ledelsens kommunikation

• En strategi og handlingsplan for virksomhedens interne kommunikation

• Omfattende materiale med redskaber, cases og inspiration

Pelle Nilsson

Direktør

Resonans Kommunikation

Hvad kræver det af dig?

Det forventes, at du forbereder dig og deltager aktivt i diskussioner på

akademiet. Desuden skal du gennemføre et helbredstjek af den interne

kommunikation i din egen virksomhed og udarbejde en strategi og handlingsplan

for intern kommunikation. Opgaven evalueres og danner baggrund

for dit diplom. Inden akademiet holder akademilederleder et individuelt

møde med deltagerne om forventninger og opgaven.

Kristian Bjerregaard

UNGKOM

Simon Federspiel

UNGKOM

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet talentfulde og garvede kommunikatører, kommunikations-

og HR-chefer samt konsulenter.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hele programmet kommer på www.komforening.dk efter nytår.

Tid og sted

ComAcademy løber over 7 dage og afsluttes med evaluering og diplom.

2 dage den 29. og 30. april i internat på Egelund Slot i Fredensborg.

5 kursusdage fra 9.30–16.30 den 23. maj, 12. juni, 15. august, 17. september

og 24. oktober 2013 i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

2. april 2013

Ca. deltagerantal 15

4

Pris

25.800 for medlemmer af DKF

29.900 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

38.100 for ikke-medlemmer

5


KomNetværk

KomNetværk

ENGAGERENDE KOMMUNIKATION OM

SAMFUNDSANSVAR

Hvordan kommunikerer du om Corporate Social Responsibility

(CSR), så det skaber forståelse, opbakning og engagement? Hvordan

fortæller du om virksomhedens CSR-arbejde uden at invitere

til øget kritik? Hvordan dokumenterer du sammenhængen mellem

etiske initiativer og resultater på bundlinjen? Hvor går grænsen

mellem positiv CSR-kommunikation og greenwashing?

Hvis du er interesseret i at drøfte disse og mange andre spørgsmål med et

netværk af kolleger, der brænder for at kommunikere samfundsansvar, så

er dette KomNetværk noget for dig. På 6 møder går vi tæt på

• tendenser i kommunikation om CSR - dansk og internationalt perspektiv

• intern forankring, hvordan skaber vi forståelse, og hvad er erfaringerne

med at opbygge korps af ambassadører i organisationen?

• måling og dokumentation – fra CSR-rapport til engagerende formidling

• bundlinjen og business-casen

• stakeholder inddragelse - hvordan skaber man nye alliancer og bliver

klogere?

• samfundsansvar i sociale medier

På møderne får du mulighed for at møde flere nøglepersoner med spidskompetence

i CSR-kommunikation, og vi går bag aktuelle cases.

NETVÆRKSLEDER

CLAES AMUNDSEN er en af Danmarks førende eksperter i engagerende

CSR- kommunikation. Claes er journalist og har været

kommunikationschef hos blandt andre Dansk Røde Kors og Københavns

Universitet. I dag driver han Humankind CSR & Kommunikation.

Her arbejder Claes med virksomheder, humanitære organisationer

og det offentlige – med særligt fokus på samfundsansvar og

bæredygtig udvikling.

Hvad får du med hjem?

En dybere forståelse af CSR- kommunikation. Masser af viden og eksempler

fra både Danmark og udlandet. Inspiration fra kolleger. Desuden får du adgang

til et netværksrum på web, hvor vi samler slides, artikler og relevante

materialer, og du selv kan bidrage til den faglige udvikling. Som en del af

netværket får du adgang til et online netværksrum.

Hvad kræver det af dig?

KomNetværket veksler mellem oplæg, diskussioner og debatter, hvor du

selv er aktiv.

Hvem kan deltage?

Ledere og medarbejdere, der har ansvar for CSR-kommunikationen, og

som brænder for at udvikle disciplinen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KOMPETENCE

NETVÆRK

Hele programmet kommer på www.komforening.dk efter nytår.

FORRETNINGSSTRATEGISK

KOMMUNIKATION

KOMPETENCE

NETVÆRK

Du mærker formentlig allerede, at vilkårene skærpes, at grænser

brydes ned, at hastigheden stiger, at kulturen forandres, og at

plus-ordene ændres. Hvis de nye logikker er spørgsmålene, vi som

kommunikatører skal forholde os til, så kan forretningsstrategisk

kommunikation meget vel være svaret. Som deltager i kompetencenetværket

om forretningsstrategisk kommunikation får du konkrete

værktøjer og inspiration til, hvordan du og din afdeling kan

komme til at spille en mere central rolle i den udvikling af forretningen,

der er i gang hos dig.

Forretningsstrategisk kommunikation er både holdninger, perspektiver på

kommunikation som fag og en række værktøjer og tilgange, som der er

stigende efterspørgsel efter. Som deltager i kompetencenetværket bliver

du introduceret til nogle af de mest interessante cases, ift. hvordan forretningsstrategisk

kommunikation sættes i spil i globale virksomheder, offentlige

institutioner, universiteter og humanitære organisationer.

Mød

Du møder blandt andre kommunikationsdirektør i Danske Bank EVA

HALD, kommunikationsdirektør i Lundbeck ANDERS SCROLL, Senior Vice

President of People and Communications i Coloplast ANDERS MONRAD

RENDTORFF, Brandmanager i Røde Kors TROELS THORN, kommunikations-

og projektchef i Madkulturen EMIL BRUUN BLAUERT kommunikationsrådgiver

hos RelationsPeople KRISTOFFER KEJ m.fl.

NETVÆRKSLEDER

JACOB SØBY BANG er selv ekspert i at praktisere forretningsstrategisk

kommunikation og kendt som en engagerende facilitator,

inspirator og ledelsesrådgiver. Han er direktør i konsulenthuset

STRATEGIZE, og arbejder på tværs af forretningsudvikling,

kommunikation og markedsføring. Jacob har tidligere bl.a. været kommunikationschef

for KVL og Københavns Universitet. Som kommunikationsentreprenør

udfordrer han ofte grænserne for, hvad kommunikationsfaget

kan tage under sine vinger. Jacob var med til at vinde KomPris‘12

for Forskningscenter OPUS.

Hvad får du med hjem?

En dybere forståelse af forretningsstrategisk kommunikation og en masse

konkrete eksempler på, hvordan du kan træne ledere, skabe og gennemføre

kulturforandringer, engagere frivillige, sætte nye dagsordner, positionere

sig stærkere, identificere nye potentialer mm. Som en del af netværket

får du adgang til et online netværksrum, hvor der samles relevante

materialer, og hvor du kan bringe dit eget udviklingsprojekt i spil.

Hvem kan deltage?

Ledere og medarbejdere, der har ansvar for markedsføring, kommunikation,

HR og forretningsudvikling og som brænder for at udvikle disciplinerne,

så de skaber endnu mere værdi.

Tid og sted

KomNetværket mødes seks gange kl. 17-20 i København. Nogle møder

foregår hos DKF, men vi tager også på virksomhedsbesøg. 30. april, 21.

maj, 17. juni, 15. august, 25. september, 24. oktober 2013.

Tilmeldingsfrist

1. april 2013

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs hele programmet på www.komforening.dk.

Tid og sted

KomNetværket mødes seks gange kl. 17-20 i København. Nogle møder

foregår hos DKF, men vi tager også på virksomhedsbesøg. 7. februar, 4.

marts, 3. april, 7. maj, 13. juni og 14. august 2013.

Ca. deltagerantal 15

Tilmeldingsfrist

Pris

17. januar 2013

9.300 kr. for medlemmer af DKF

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

Deltagerantal 15

13.800 kr. for ikke-medlemmer

Pris

9.300 kr. for medlemmer af DKF

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

13.800 kr. for ikke-medlemmer

6 7


Forretningsforståelse

Forretningsforståelse

FORSTÅ FINANSERNE – OG BLIV EN

BEDRE KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER

FOR DIREKTIONEN

INVESTOR RELATIONS

Direktioner har brug for kommunikationsrådgivere med solid finansiel

og forretningsmæssig indsigt. Det gælder især, når der

skal kommunikeres om strategi, regnskaber, udstedelse af aktier

og virksomhedsobligationer eller tilbagekøb af egne aktier.

Kurset giver indblik i de finansielle begreber og sammenhænge, som det

er nødvendigt at have styr på for at kunne bidrage med kommunikationsrådgivning.

Kurset er relevant for kommunikationsrådgivere, som arbejder

med finansiel kommunikation, men som har en begrænset eller ingen uddannelse

i økonomi og regnskab.

Hvem skal du møde?

JESPER LARSEN-LEDET er koncernkommunikationschef hos Finansiel

Stabilitet A/S, der er et statsligt ejet aktieselskab, som

overtager nødlidende banker med henblik på at afvikle aktiviteterne

på den mest effektive måde. Jesper har tidligere været

kommunikationschef hos Realkreditrådet og kommunikationsrådgiver hos

TDC, hvor han i vid udstrækning medvirkede som presserådgiver i forbindelse

med finansielle begivenheder. Jesper er cand.scient.pol. og HD med

speciale i finansiering.

Hvad får du med hjem?

Du får en viden om regnskabets opbygning og struktur, finansielle nøgletal,

regnskabsanalyse, kapitalstruktur (forhold mellem gæld og egenkapital),

udbyttepolitik, corporate governance (god selskabsledelse) samt køb

og salg af virksomheder.

Gennem oplæg og diskussioner om cases, vil vi bruge den teoretiske viden

om finansiering til at tænke kommunikation og budskaber i forbindelse

med finansielle begivenheder.

Hvad kræver det af dig?

Kurset er et introduktionskursus og stiller derfor ingen særlige krav til din

viden om finans og regnskaber. Inden kurset modtager du et elektronisk

link til en årsrapport, som du bedes printe ud og læse igennem.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations-, presse- og informationsmedarbejdere

både i private og offentlige virksomheder, men kan også være relevant

for andre, der har brug for at skærpe deres viden på dette område.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

23. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

2. april 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Hvordan skaber man gode relationer til sine aktionærer? Hvordan

vedligeholder man dem? Hvordan tiltrækker man nye investorer?

Hvad kan Investor-Relations-faget lære af gazelle-virksomhedernes

hårde arbejde med at finde frisk kapital til forretningsudviklingen?

Hvad enten du kommer fra en børsnoteret virksomhed eller

en vækstvirksomhed med (mod på) eksterne investorer, vil du hente

ny inspiration til arbejdet på dette kursus.

Hvem skal du møde?

THOMAS EINFELDT er venture- og kommunikationsrådgiver

med speciale i Investor Relations. Thomas har mange års erfaring

fra den finansielle sektor. Han er en rutineret underviser og

har tidligere været chef for Investor Relations i et børsnoteret

selskab. Han er desuden ekstern lektor på CBS og medlem af Dansk

Kommunikationsforenings uddannelsesudvalg.

Hvad får du med hjem?

Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning og øvelser. Du får

• metoder til at identificere og aktivere din forretningsmodel i arbejdet

med Investor Relations

• inspiration til at transformere virksomhedens ’value proposition’ til en

effektiv ’investment proposition’

• indblik i hvilken information, analytikere og professionelle investorer

prioriterer højest – og hvad du kan bruge det til

• inspiration til at aktivere virksomhedens finansielle kommunikation og

til at prioritere mellem kommunikationskanalerne

• input til arbejdet med at sætte mål for indsatsen med Investor Relations

og til at måle resultaterne

Hvad kræver det af dig?

Du vil få mest ud af kurset, hvis du arbejder med virksomhedens eksterne

kommunikation til daglig – som ansvarlig for Investor Relations, marketing-

eller kommunikationsmedarbejder, eller hvis du arbejder for virksomhedens

ledelse i fx en stabsfunktion.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations-, marketing-, finans- og Investor

Relations medarbejdere, som søger ny inspiration til samarbejdet med

virksomhedens investorer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

16. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

26. marts 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

8 9


Strategi

Strategi

BRANDING AF DET OFFENTLIGE

OG FRIVILLIGE DANMARK

- ENKLE REDSKABER TIL EFFEKTIV

POSITIONERING FOR FATTIGRØVE

Har du heller ikke millioner til annoncering? Få et konkret

og praktisk indblik i, hvordan man med målrettet kommunikation,

viden om spillereglerne i medierne, skarpt fokus på

virksomhedens grundfortælling, netværkspleje og en række

andre ikke-kostbare aktiviteter kan nå meget langt, når det

handler om at få udbredt kendskabet til sin virksomhed.

Hvem skal du møde?

KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN er stifter og ejer af LEAD Agency.

Kresten rådgiver inden for strategi, presse, Public Affairs og

ledelse - og har en særlig interesse inden for branding og positionering.

Kresten er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet

og University of California. Han har været fuldmægtig i Undervisningsministeriet,

ministersekretær i Forskningsministeriet, debatredaktør mv. på

Politiken, chefredaktør på Aktuelt og Dagbladet Dagen, nordisk og baltisk

kommunikationsdirektør i The Coca-Cola Company og salgs- og kommunikationsdirektør

på Det Kongelige Teater. Kresten er medlem af bestyrelserne

for bl.a. Best Destination Partner, Lenager Arkitekter og Insidersvoice.com.

Underviser i strategisk kommunikation på CBS, anmelder

kommunikationslitteratur i Politiken og skriver klummer i Berlingske og

Markedsføring.

Hvad får du med hjem?

Kurset veksler mellem modeller, praktiske cases og øvelser – særligt fra

den offentlige sektor, kommunerne og de mange foreninger og institutioner

i Danmark. Du får

• inspiration til, hvordan brandingopgaven kan gribes an i din organisation

• en række konkrete værktøjer til at finde en niche og udarbejde en

grundfortælling, der kan bruges umiddelbart

• indspil til, hvordan du involverer de relevante målgrupper og interessenter

i praksis

• bogen ’Kommunikationsstrategi for fattigrøve’ af Kresten Schultz Jørgensen,

der er udkommet på Gyldendal Business

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset skal du sammen med din leder beskrive, hvad I gerne vil

være kendt for blandt jeres samarbejdspartnere og i offentligheden. Og

hvad I tror, at samarbejdspartnere og offentlighed kender jer for i dag. Du

skal præsentere jeres vision på kurset, og den kommer til at danne udgangspunkt

for øvelserne.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet kommunikatører og deres ledere i det offentlige og

det frivillige Danmark – hvor midlerne til markedsføring og branding er

små, og behovet for at komme ud over rampen er stort. Kurset henvender

sig også til små og mellemstore virksomheder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 2. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 7. maj 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

11. april 2013 i Hellerup

16. april 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

KRISEKOMMUNIKATION OG -BEREDSKAB

- VÆR FORBEREDT FØR HELVEDET BRYDER LØS

Virksomheder, myndigheder og organisationer som formår at

identificere og forberede sig på relevante issues vil klare situationen

bedre og med troværdigheden i behold. Det gælder

både de lange sager og den pludselige krise, som kræver en

effektiv håndtering – hurtig reaktion, empati, sikker hånd, viden

og dokumentation om emnet, relationer til stakeholders,

rutiner til formidling og erfaring. Det gælder nye krav fra omgivelserne,

uheld/ulykker, ændrede markedsforhold, teknologiskift

og rigtigt meget mere.

Hvem skal du møde

Du møder undervisere, som har erfaring med Issue Management og krisekommunikation

i store danske og udenlandske virksomheder.

PETER BISGAARD-FRANTZEN, kommunikationsrådgiver og indehaver

af Bifra Kommunikation, der arbejder med rådgivning og

kommunikation for en række virksomheder og interesseorganisationer.

Peter er cand.scient.pol. og har tidligere været pressesekretær

i Industrirådet og kommunikationschef i Topdanmark.

RENE TRONBORG, pressechef, Novozymes A/S. Rene har ansvaret

for Novozymes presseaktiviteter i Danmark og håndterer desuden

en række opgaver i forbindelse med krisehåndtering og intern

kommunikation. René har en kommunikationsuddannelse fra

AUC og har tidligere arbejdet i både private og offentlige virksomheder.

Hvad får du med hjem

Kurset giver dig nye metoder og værktøjer til at arbejde med Issue Management.

Du får indblik i:

• Novozymes’ Issue Management rutiner, Crisis Response Team og erfaringer

• Metoder til at håndtere issues

• Værktøj til regelmæssig opdatering af Issue Management beredskabet

• Inspiration til at udvælge de rette stakeholders og typer af dialog

• Eksempler på hvordan virksomheder reagere på de sociale mediers anarki

og hurtighed

• Redskab til ’rapid response’ – hvis der ikke er tid til at undersøge og opbygge

svar

• Hvordan skaber du forståelse i ledelsen og datterselskaber for Issue Management

• Tips til at blive centralt placeret i arbejdet

Hvad kræver det af dig?

Du bliver udfordret i praktiske øvelser og diskussioner, og ved at deltage

aktivt får du mest ud af kurset.

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige, som har erfaring med

Issue Management og kriseberedskab.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 22. maj 2013 kl. 10-17

• København 28. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. maj 2013 i Vejle

7. maj 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

10 11


Strategi

Strategi

METODER TIL AT LEDE

GLOBAL KOMMUNIKATION

SPIN, LOBBYISME OG

POLITISK KOMMUNIKATION

Du er enten blevet en del af et internationalt kommunikationsteam

eller har fået ansvar for virksomhedens kommunikation

i andre lande. Men hvordan tilpasser du kommunikation

og PR- metoder til de pågældende lande og sikrer en

professionel og kompetent kommunikation på udebanen?

Hvordan udarbejder du en kommunikationsstrategi og -plan,

der tager hensyn til forskelle mellem landene? Hvor ligger

faldgruberne, og hvordan undgår du dem?

Hvem skal du møde?

MIKA BILDSØE LASSEN er Vice President for Egmont Corporate

Communications. Mika er cand.scient.soc. i PR og har mere

end 15 års erfaring med professionel kommunikation fra bureauer

og internationale virksomheder, fx 3 og CA, hvor Mika

var ansvarlig for kommunikationsindsatsen i Nord- og Sydeuropa.

Hvad får du med hjem?

Du får viden om

• relevant kulturteori, og hvordan du bruger det i praksis

• hvordan du styrer kommunikation i flere lande

• hvordan du måler og sammenligner kommunikationsindsatsen på tværs

af grænser

• hvordan du arbejder med relationer til stakeholdere

Du får redskaber til at

• lede kommunikationsindsatsen med et internationalt hold

• stille realistiske mål og evaluere kommunikationsindsatsen på tværs af

landegrænser

Du lærer, hvordan du

• sammensætter en struktureret kommunikationsindsats på tværs af

landegrænser

• maksimerer kommunikationsindsatsen bedst muligt

Hvad kræver det af dig?

Du skal stille dine egne erfaringer til rådighed og være indstillet på at arbejde

med cases fra din egen virksomhed.

Hvem kan deltage?

Du arbejder eller skal til at arbejde med PR og kommunikation på tværs af

landegrænser. Enten fordi din virksomhed er en del af en international

koncern, har internationale kunder, eller fordi du har fået til opgave at

opbygge eller drive virksomhedens kommunikation i et eller flere lande.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

17. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

27. marts 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ og KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Den politiske dagsorden bliver i stigende grad sat i et samspil

mellem medier, politikere og embedsmænd. Hvordan

kan du være med til at sætte og påvirke den politiske dagsorden?

Lær om politisk tænkning, spin og lobbyisme. Lær

om de ingredienser, der skal til, for at du kan sætte en sag

på den landspolitiske dagsorden i medierne og bag kulisserne.

Kurset sætter fokus på konkrete metoder til at sætte

den politiske dagsorden, giver indsigt i samspillet mellem

medier og politik og gode råd til, hvornår det er embedsmænd,

medier eller politikere, der skal påvirkes.

Hvem skal du møde?

PER RYSTRØM er direktør og kommunikationsrådgiver i Operate

A/S og underviser på statskundskab i politisk kommunikation.

Per har i fem år været pressechef i Socialministeriet og Fødevareministeriet

og gennemført kurser og holdt foredrag om både

politisk kommunikation, presse, intern og ekstern kommunikation. Han

har arbejdet som konsulent i KL, informationschef i Kommune-Forsikring

og med kommunikationsopgaver i forbindelse med kommunalreformen.

Hvad får du med hjem?

Kurset veksler mellem teori og praksis og giver dig redskaber til at

• sætte den politiske dagsorden

formulere dine argumenter, så de både overbeviser politikere og embedsmænd

• gøre dine politiske sager medieegnede

formulere politiske målsætninger og lægge konkrete politiske strategier

Hvad kræver det af dig?

Kurset veksler mellem oplæg, værktøjsintroduktion og øvelser, hvor du

trænes i konkrete metoder. Kurset tager, hvis deltagerne ønsker det, udgangspunkt

i cases og eksempler fra deltagernes egne arbejdsområder.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations-, presse- og informationsmedarbejdere

eller -chefer, der arbejder med interessevaretagelse i en organisation,

kommune eller virksomhed og har nogle års praktisk erfaring. Og

som har brug for nye metoder til, hvordan I kan komme igennem med jeres

politiske sager.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 19. februar 2013, kl. 10-17

• København 26. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

29. januar 2013 i Vejle

5. februar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

12 13


Strategi

Strategi

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION

OG RELATIONER

KAMPAGNE MED EFFEKT

- FRA STRATEGI TIL IDÉ, EKSEKVERING

OG EVALUERING

Hvordan skruer man en effektiv strategi sammen for kommunikation

og relationer, som bidrager til at opfylde virksomhedens

mål? Hvilke metoder kan sikre, at strategien bliver

forankret i forretning og organisation? Og hvordan

omsætter man målene i konkrete handleplaner? Kurset giver

dig metoder til at udvikle og forankre en strategi for kommunikation

og relationsudvikling. Du får værktøjer og modeller

til at sætte strategien i system og metoder til at analysere

situationen, definere mål, interessenter og budskaber,

prioritere ressourcer samt måle effekten.

Kurset fokuserer både på intern og ekstern kommunikation og på grænsefladerne

mellem de to discipliner, som man bliver nødt til at mestre, når

man skal udvikle et strategisk fundament.

Hvem skal du møde?

LARS SANDSTRØM er senior kommunikationsrådgiver i Bysted

A/S og ekstern lektor på Roskilde Universitet. Lars har over 20

års erfaring i at rådgive og undervise offentlige og private virksomheder

i strategisk kommunikation, relationsudvikling, digitale

medier og branding og er forfatter til tre bøger om netop de emner.

Hvad får du med hjem?

Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning og øvelser. Du får

• værktøjer til at udvikle en effektiv og forretningsorienteret strategi

• input til, hvilken form og rolle en organisations kommunikationspolitik

kan tage

• kreative metoder til at definere og prioritere indsatser og aktiviteter

• ideer til, hvordan strategien forankres internt og til at få gennemslagskraft

hos ledelsen

• metoder til at analysere udfordringer for kommunikation og relationsudvikling

• værktøjer til at inkludere sociale medier og mobile platforme i din strategi

• indblik i en række danske og internationale cases

Du får desuden Lars Sandstrøms bog ’Relationsstrategi – udvikling og

ledelse af eksterne netværk og relationer’ fra forlaget Samfundslitteratur

november 2012.

Hvad kræver det af dig?

Du kommer til at arbejde med at udvikle elementer af en effektiv strategi

for kommunikation og relationsudvikling i forbindelse med en case, der

præsenteres på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige i private og offentlige

virksomheder - herunder medarbejdere i kommunikation, marketing og

HR, som arbejder med strategisk kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 28. - 29. januar 2013, kl. 10-17

• København 6. - 7. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

7. januar 2013 i Vejle

16. januar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.900 kr. for medlemmer af DKF

5.600 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.000 kr. for ikke-medlemmer

Helsidesannoncer, tv-reklamer og store budgetter er ikke

længere den eneste vej til en succesfuld kampagne. I dag

kan du ofte få bedre effekt ved at gå andre veje. Men det

kræver, at du har strategien i orden, sætter den gode ide og

oplevelse i centrum og tænker i alternative partnerskaber,

kanaler og platforme.

Kurset giver dig indføring i at skabe effektive kampagner. Vi tager fat om

hele processen – fra udvikling af det strategiske afsæt til idégenerering,

valg af eksekveringskanaler og proces. Vi kommer rundt om det gode

kunde-bureausamarbejde og ser på, hvordan du kan avende sociale medier,

events, oplevelser, netværk og partnerskaber i din kampagne. Kurset

vil veksle mellem konkrete eksempler, metoder og best practice.

Hvem skal du møde?

Kreativ direktør URI ANDERSEN, Bysted, fortæller om tidens vigtigste

trends inden for kampagner og digitale medier. Hvorfor

formår nogle kampagner at nå målgruppen, mens andre rammer

forbi? Uri har mere end 10 års erfaring med udvikling af

kampagner både on- og offline, som han også gennem tiden har vundet

flere priser for.

Kommunikationsrådgiver MADS VIBE JACOBSEN, Bysted, fortæller,

hvordan din kampagne skaber oplevelser, der engagerer

målgruppen og aktiverer dit netværk. Mads arbejder med konceptudvikling

og eksekvering af offentlige kampagner.

Adm. direktør og seniorrådgiver BO SØBY KRISTENSEN, Bysted,

fortæller, hvorfor Sundhedsstyrelsens prisvindende influenzakampagne

blev nordens billigste og mest effektive kampagne

om influenza epidemien i 2010.

Hvad får du med hjem?

Du får

• konkrete metoder til at planlægge en god kampagneproces

• indsigt i, hvordan du udvikler en skarp kampagnestrategi

• viden om, hvordan du integrerer sociale medier, events og netværk i din

kampagne

• inspiration fra danske og internationale cases

Hvad kræver det af dig?

Du skal være åben over for nye kommunikationsveje, og det forventes, at

du deltager aktivt i debatten og øvelserne.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig særligt til kommunikations- og marketingchefer,

projektledere og medarbejdere, der arbejder med eksternt rettede kampagner

til daglig

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

8. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

17. april 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

14 15


Ledelse og organisation

LEDELS

Ledelse og organisation

BRUG HISTORIERNE FRA VIRKSOMHEDEN

STORYTELLING I FORANDRINGSLEDELSE OG INTERN

KOMMUNIKATION

EMPLOYER BRANDING - BEDRE REKRUT-

TERING OG INTERN INVOLVERING

Både virksomheder og kommuner går glip af mange gode historier

ved ikke at lytte til det, medarbejderne fortæller – såvel brokkehovederne

som de positive. Virksomhedsfortællinger er en genvej til

en mere autentisk og bæredygtig virksomhedskultur.

Få indblik i, hvad der skal til for at bruge virksomhedens fortællinger i intern

kommunikation, HR og forandringskommunikation – og bliv inspireret

til at kaste dig ud i et univers af gode historier, der flytter mennesker,

afdelinger og ledelse.

Lær at facilitere et fortælleforløb, der inddrager medarbejderne. Bliv inspireret

til, hvordan du kombinerer en bottom up proces med ledelsens strategiske

agenda.

Du præsenteres for en metode, der trin-for-trin fører medarbejderne (eller

borgerne) igennem story circles, bearbejdning og formidling. Du får cases,

og du bliver præsenteret for interviewteknik og berettermodellen.

Hvem skal du møde?

KAREN LUMHOLT - journalist, forfatter og underviser. Siden

2002 har hun indsamlet og formidlet historier med strategisk

og konstruktivt potentiale fra medarbejdere og borgere, og hun

har faciliteret processer i virksomheder, kommuner og organisationer.

De sidste otte år som medejer af firmaet Lumholt & Stahlschmidt

Kommunikation. Karen har tidligere været tilrettelægger og vært i DR og

siden kampagneleder og redaktør i Forbrugerstyrelsen. Karen underviser i

kommunikation og journalistik og i innovation og iværksætteri.

Hvad får du med hjem?

• Cases fra private og offentlige virksomheder og organisationer, hvor

medarbejderhistorier har været brugt i organisationsudvikling, HR og

forandringsledelse

• En vejledning i at guide medarbejder- og ledergrupper igennem storycircles

og opfølgende processer, der bearbejder, tolker og forstørrer

historierne

• Øvelse i selv at identificere, fortælle og bearbejde historier

• Indblik i tanker og metoder fra Dave Snowden, Michael White og Steve

Denning

• En ny bog af Karen Lumholt ’Storytelling i organisationsudvikling –

historier der flytter mennesker’, som udkommer i marts 2013 på L&R

Hvad kræver det af dig?

Det forventes, at du interesserer dig for fortællinger i din egen organisation

og organizational storytelling og har lyst til at bidrage med egne erfaringer.

Hvem kan deltage?

Kommunikationschefer og kommunikationsmedarbejdere, HR- og proceskonsulenter,

ledere og mellemledere, selvstændige konsulenter

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 15. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 22. april 2013, 10-17

Tilmeldingsfrist

25. marts 2013 i København

1. april 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

Kurset giver viden om strategisk, kreativ og målrettet kommunikation,

der vil give dig et bedre rekrutteringsgrundlag. Kurset vil

også hjælpe dig til at forbedre den interne kommunikation, så den

bliver mere involverende – og skaber både stolthed og handling

blandt nuværende medarbejdere. Du vil få undervisning i teori,

metode og værktøjer kombineret med konkrete cases og øvelser.

Hvem skal du møde?

HENRIK ENGELUND er cand.comm., tidligere HR-konsulent og

siden 1994 adm. direktør for employer branding-bureauet

core:workers. Henrik er en af de hyppigst benyttede eksperter

inden for employer branding. I 2009 udgav Henrik sammen

med Brit Buchhave fagbogen ’Employer branding som disciplin’.

Gæsteforedrag

RENÉ JAKOBSEN, marketing- og kommunikationschef hos

Gorissen Federspiel, som er en af landets førende advokatvirksomheder

Hvad får du med hjem?

• Viden om employer branding, fra teori til virkelighed og fra fordele til

forpligtelser

• Kompetencer og værktøjer til at indføre/styrke employer branding i din

virksomhed

• Inspiration og cases, der styrker dit arbejde med rekruttering og intern

involvering

• Opskrifter på fx det gode jobsite, EVP (Employer Value Proposition),

ambassadørarbejde og den gode jobannonce

• Handlingsplan for jeres videre arbejde med employer branding

• Du modtager bogen ’Employer Branding som disciplin’

Hvad kræver det af dig?

Kurset fordrer, at du forbereder dig let.

• Du har orienteret dig i bogen ’Employer branding som disciplin’, som

vil blive tilsendt ca. to uger før kurset.

• Du har gjort dig nogle tanker om din egen virksomheds employer

brand og employer branding-arbejde, som du kan dele med de andre

deltagere på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations- og HR-folk, der arbejder med

kommunikation til nuværende eller potentielle medarbejdere i den private

eller offentlige sektor. Andre stabsfolk og linjeledere, der arbejder med

rekruttering og kommunikation, vil også drage fordel af kurset. Endelig er

kurset relevant for konsulenter fra bureau-, kommunikations- og HRbranchen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 28. januar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 4. februar 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

7. januar 2013 i Hellerup

14. januar 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

16 17


Ledelse og organisation

LEDELS

Ledelse og organisation

KOMMUNIKATION

VED FYRINGSRUNDEN

VÆRDISKABENDE KOMMUNIKATION

– NYE METODER TIL AT ORGANISERE OG EFFEKTIV-

ISERE KOMMUNIKATIONEN

Fyringsrunder er desværre blevet hverdag i danske virksomheder –

offentlige som private. Professionel håndtering af kommunikationen

i forbindelse med fyringsrunderne er en forudsætning for, at

processen kommer til at foregå velplanlagt og med respekt for både

de medarbejdere, der forlader virksomheden, de chefer, der skal

kommunikere i processen og de medarbejdere, der bliver tilbage.

Håndteringen af kommunikationen ved fyringsrunder er en nøgledisciplin

for professionelle kommunikatører. På dette kursus vil du blive klædt på

med praktisk viden og værktøjer til at håndtere kommunikationen i forbindelse

med fyringsrunder. Værktøjerne er underviserens egne værktøjer,

udarbejdet gennem en årrække som rådgiver og kommunikationsansvarlig

i forbindelse med fyringsrunder hos flere danske C20-selskaber.

Hvem skal du møde?

PELLE NILSSON, partner og ledelsesrådgiver i Resonans Kommunikation.

Pelle er en af de mest efterspurgte kommunikationsrådgivere

i branchen med 15 års erfaring med rådgivning af

ledere og kommunikatører i strategisk ledelses- og organisationskommunikation.

Han har været involveret i opgaver for en lang række

store virksomheder i Danmark og udlandet og er desuden kendt som en

involverende og dynamisk foredragsholder og underviser – blandt meget

andet på DKFs Communication Academy ’Sort bælte i intern kommunikation’

og som netværksleder for DKFs Kompetencenetværk i intern kommunikation.

Hvad får du med hjem?

• Viden om den typiske proces i forbindelse med en fyringsrunde

• Konkrete værktøjer til håndtering af kommunikationsarbejdet:

- Proces- og tidsplanlægning

- Interessentanalyse

- Risikoanalyse

- Budskabsdokument

- Q&A dokument

- Speaker notes til ledere, der skal annoncere fyringen

• Indsigt i de særlige udfordringer og barrierer, der knytter sig til fyringsrunder

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver, at du har erfaring med at arbejde med intern kommunikation.

Hvem kan deltage?

Kommunikatører med erfaring for intern kommunikation og ledelsesrådgivning,

som arbejder i krydsfeltet mellem kommunikation og HR.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 27. februar 2013, kl. 10.00-17.00

• København 13. marts 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

7. februar 2013 i Vejle

20. februar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Ledelserne stiller krav om, at kommunikatører skaber værdi, arbejder

mere effektivt og bidrager til at drive fremad og støtte. Kommunikationen

skal være strategisk og business critical.

Kurset fokuserer på, hvordan du i praksis skaber værdi for organisationen

og bygger videre på gennemprøvede koncepter for Lean kommunikation,

som en metode til at øge værdiskabelsen, effektivisere og mindske spild.

Du får redskaber til at sikre, at kommunikationsafdelingen øger sit bidrag

til, at virksomheden når sine mål.

Hvem skal du møde?

SVEN WINDAHL, kommunikationsrådgiver og professor i kommunikationsvidenskab,

Lund og Växjö Universitet, har skrevet

adskillige lærebøger i kommunikation, som anvendes på universiteter

verden over. I 1993 startede han kommunikationsbureauet

Nordisk Kommunikation som nu har kontor i Stockholm. Han har

været rådgiver i bl.a. Vattenfall, Ericsson, TeliaSonera, AB Volvo, AstraZeneca,

Stockholm Stad, Novo Nordisk og Carlsberg. De seneste år har han

skabt en model for effektivisering af kommunikationen med inspiration

fra ’lean production’.

Else Fabricius, kommunikationsrådgiver, medstifter af Nordisk

Kommunikation og mangeårig rådgiver i intern- og ledelseskommunikation

med speciale i undersøgelser og analyser og

ansvarlig for Nordisk Kommunikations benchmarkundersøgelser,

som bl.a. har omfattet alle 25 virksomheder i Region Hovedstaden.

Hvad får du med hjem?

Du får en introduktion til den nye model for værdiskabende kommunikation

og ideer til at

• gøre værdiskabelse til en konsekvent og lønsom arbejdsmetode

• få det maksimale ud af virksomhedens kanaler, kontaktpunkter

og aktører

• øge nytten af kommunikation ved at være ’reducer’ i stedet for

’producer’

• vælge effektive kommunikationsprocesser

• vælge det, der skaber værdi – og få mod til at vælge det andet fra

• beregne hvor stor værdi, din indsats kan give

Hvad kræver det af dig?

Kurset er beregnet til kommunikatører, der har ansvar for kommunikationsfunktionen,

eller som gerne vil arbejde med kommunikation på en ny

måde. Medbring gerne case fra din virksomhed.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsstrateger og kommunikationschefer,

som gerne vil skabe en ny basis for effektiv kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

21. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

31. januar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

18 19


Digitale medier

Digitale medier

BIG DATA

- SÅDAN BRUGER DU DEM I VIRKSOMHEDEN

BLOG OG SKAB TRAFIK,

LEADS OG AMBASSADØRER

Big Data vil ændre kommunikation og forretning, som vi kender i

dag. I takt med at vi får data om hvem vi kender, hvilke virksomheder,

organisationer og medier vi interagerer med på de sociale

medier, hvordan kommunikationsstrømmen påvirker kunders adfærd,

så ændres vilkårene for at udvikle forretningen og organisationen.

De kommunikatører, der forstår at bruge Big Data, vil være i stand til at

måle og forudse, hvordan kommunikationen påvirker brugernes adfærd

og hjælpe deres virksomheder med at udvikle nye forretningsmodeller i

den digitale økonomi.

Kurset giver indblik i, hvordan dagens virksomheder kan høste data fra

den store mængde sociale interaktioner til brug for virksomheden i forretningsudviklingen.

Hvem skal du møde?

JONAS KLIT NIELSEN er direktør og grundlægger af Mindjumpers,

der siden 2008 har rådgivet en lang række store danske

og internationale virksomheder i at bruge sociale medier i forretningsudviklingen.

Jonas har bred ekspertise i at udvikle

digital strategi og strategi for at bruge sociale medier. Desuden er han

operationel ekspert i at hente, måle og omsætte Big Data til forretningsudvikling

med fokus på opnåelse af strategiske målsætninger.

Hvad får du med hjem?

En forståelse for, hvordan man kan bruge Big Data actionable i sin virksomhed

samt overblik og indblik i en række værktøjer til at gøre Big Data

værdifuld for din virksomhed.

• Svar på hvad Big Data er og et fremadrettet indblik i udviklingen af digital

data

• Få indblik i hvilken rolle platform-API´er spiller i forhold til Big Data og

vigtigheden af disse

• Få overblik over hvilke digitale data der er tilgængelige

• Få et overblik over de mange værktøjer og teknologier der kan bruges i

arbejdet med indsamling og bearbejdelse af Big Data

• Konkrete eksempler på hvordan Big Data kan bruges i forretningsudvikling

og kommunikation, såvel internt som eksternt

• Indblik i nogle af verdens største virksomheders arbejde med Big Data

Hvad kræver det af dig?

Grundlæggende forståelse for digitale medier, data og forretningsmålsætninger.

Hvem kan deltage?

Kommunikatører der arbejder med digitale medier, kommunikation, marketing

eller salg og som gerne vil være bedre til at bruge data til målrettet

forretningsudvikling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 23. maj 2013, kl. 10-17

• København 29. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

En blog er en af de mest simple og effektive metoder til at skabe

relationer, udbrede kendskabet til organisationens kompetencer

og i sidste ende konvertere besøgende til faste læsere, kunder eller

ambassadører for ens brand. Heldigvis kan man sige noget meget

præcist om, hvad der skal til for at lykkes med denne strategi,

og på kursusdagen vil du få en lang række helt praktiske metoder

til at gøre netop det. Undervejs vil deltagerne lære simple måder

til at bygge en stor liste, skabe engagerede læsere og positionere

bloggen som primær kanal til presse og nye kunder.

Hvem skal du møde?

MORTEN MÜNSTER er partner i BRO kommunikation og har

udviklet BRO blog, der har i underkanten af 10.000 abonnenter.

Morten arbejder til dagligt med at maksimere menneskers

indflydelse gennem kommunikationsstrategier og personlig

kommunikation.

Hvad får du med hjem?

Deltagerne får en lang række lavpraktiske redskaber, der kan omsættes

direkte i arbejdet med at skabe en blog, der genererer trafik, leads og

ambassadører. Herunder både konkret viden om mediets muligheder, teknikker

til effektiv copywriting og indsigt i de psykologiske mekanismer,

der ligger bag en effektiv blog.

Desuden får du Morten Münsters bog: ’Få din vilje – den overraskende

sandhed om, hvordan man flytter mennesker, produkter og holdninger’

fra Frydenlunds forlag.

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset bedes deltagerne forberede en kort præsentation af, hvorfor

de er interesserede i blogs. Derudover skal deltagerne gøre sig tanker om,

hvilket strategisk formål bloggen skal tjene i deres organisation

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører, som gerne selv vil i gang med

at blogge på egne eller på deres virksomheds vejne og til kommunikatører,

der har ansvar for at markedsføre deres organisation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 13. marts 2013, kl. 10-17

• København 19. marts 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

20. februar 2013 i Vejle

26. februar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for ikke-medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke medlemmer

Tilmeldingsfrist

2. maj 2013 for kurset i Vejle

8. maj 2013 for kurset i København

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

20 21


Digitale medier

Digitale medier

DIGITAL STRATEGI

BLIV SKARP PÅ DIGITALE MEDIER, NETVÆRK,

KAMPAGNER, DESIGN OG INVOLVERING

INTRANET BEST PRACTICE 2013

- VEJE TIL ET BRUGERVENLIGT OG FORRETNINGSKRITISK

INTRANET

Nye digitale muligheder udfordrer forretnings- og kommunikationsstrategien

og giver nye muligheder. Internettet vrimler med

buzzwords, sociale funktioner og bureauer. Men det er ikke altid

let at skelne skæg fra snot.

Dette kursus hjælper dig med at skabe en balanceret digital strategi, hvor

du inddrager både forretningsstrategi, målgrupper, brand, organisation,

teknologi og medievalg. En strategi, der er handlingsorienteret og ikke

bare et stykke papir, du kan have liggende gemt i en skuffe.

Hvem skal du møde?

MORTEN GADE er Head of Digital hos design- og brandbureauet

Kontrapunkt. Inden da var han digital chef i FDB, en af Danmarks

største foreninger med 1,6 mio. medlemmer og chef for

kommunikation i Bysted A/S. Ved siden af sit job er Morten ekstern

lektor på IT-Universitetet. Han er idémager, stifter og konceptudvikler

på mitKBH.dk, som er en brugerskabt guide til København. Morten er

cand.comm. i virksomhedsstudier og kommunikation fra RUC og blogger

på www.mortengade.dk.

Gæsteforedrag

TINE STEVNSHOVED er digital projektleder, Rådet for Sikker

Trafik, med erfaring som digital redaktør i Aller Press og New

Media Agent hos Innovation Lab.

Hvad får du med hjem?

Dette kursus giver dig et konkret redskab til at efterse eller udvikle din digitale

strategi, der dækker:

• Forretningsmæssige mål, der skaber forankring i ledelsen

• Målgrupper og brugerbehov, så du faktisk skaber forandring ude i virkeligheden

• Brand og kommunikationsstrategi, så det digitale ikke bliver en ø i

kommunikation

• Medievalg, fordi det digitale ikke bare handler om at lave en hjemmeside

• Organisation, fordi dine ressourcer og kultur måske er det allervigtigste

• Teknologi der giver nye udfordringer og nye muligheder

Hvad kræver det af dig?

Interesse for og viden om digitale medier og strategi.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med organisationens digitale

kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København den 9. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 11. april 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

19. marts 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Der stilles store krav til virksomhedernes intranet anno 2013 – både

fra brugerne og fra ledelsen: Det skal være effektivt. Det skal være

socialt. Det skal synliggøre virksomhedens værdier. Det skal understøtte

samarbejde på tværs. Det skal hænge sammen med virksomhedens

andre systemer. Det skal favne både medarbejdere på kontoret

og ude i marken.

Det er en stor udfordring at bygge bro mellem de mange forventninger til

virksomhedens intranet. Og da andre virksomheders intranet er skjult bag

firewalls, kan det være svært at sortere og prioritere mellem de ofte modstridende

ønsker og forventninger.

Ved at se og diskutere konkrete eksempler på intranet best practice fra

danske virksomheder vil deltagerne få inspiration til og blive klogere på

egne udfordringer.

Vi vil bl.a. arbejde med:

• Forretningsstrategisk styring:

Hvordan skaber du gode forretningsmæssige rammer for intranettet?

• Brugeren som indholdsleverandør:

Hvordan får du brugerne til at bidrage med relevant indhold

• Intranet til forskellige behov og forudsætninger:

Hvordan målretter du indholdet via personalisering og segmentering?

• Intranet som nyhedsmedie:

Hvordan samler du virksomhedens nyhedsstrømme på intranettet?

• Kanalstrategi: Hvordan sikrer du samspil mellem intranettet og virksomhedens

andre medier?

Hvem skal du møde?

Cand.comm. MADS RICHARD MØLLER er indehaver af Intracom

Consult, der siden 2000 har rådgivet danske virksomheder om

forretningsmæssig udnyttelse af intranet og medarbejderportaler.

Han er desuden facilitator af Intra2 | Netværk om intranet

med over 200 medlemsvirksomheder. Samlet har Mads fået indblik i intranet

best practice fra mere end 500 danske virksomheder. Han er en erfaren

oplægsholder og facilitator, har skrevet bogen ‘Behind the firewall’ i 2002

og supplerer løbende med artikler og blogs om alle emner inden for intranet

og medarbejderportaler.

Hvad får du med hjem?

Overblik over intranet best practice og inspiration til, hvordan I selv kommer

videre med intranettet i jeres virksomhed.

Hvad kræver det af dig?

Du skal arbejde med eller have ansvar for jeres intranet / medarbejderportal.

Før kurset skal du indsende eksempler fra jeres nuværende løsning og

besvare nogle spørgsmål omkring jeres erfaringer og udfordringer.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- og intranetansvarlige, der ønske at forstå og videreudvikle

intranettet, så det bliver mere brugervenligt og forretningskritisk.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 10. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 15. april 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

20. marts 2013 i København

25. marts 2013 i Aarhus

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, Intra2, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

22 23


Digitale medier

Digitale medier

MOBILHISTORIER – LIGE VED HÅNDEN!

MOBIL KOMMUNIKATION

- JERES NÆSTE INDSATS

På dette kursus bliver du præsenteret for de nye muligheder for

selv at optage, redigere, speake og uploade videoklip, som iPads

og iPhones giver dig mulighed for.

På kurset benytter vi den unikke kombination af at optage videoklip i HDkvalitet

på din iPad eller iPhone, som efterfølgende kan redigeres i iMovie

på en iPad og lægges på Internettet.

• Demonstration af diverse videoklip lavet til dokumentation og information

fx nyhedsklip til hjemmesider og intranet, instruktions- og undervisningsvideoer

• Undervisning i brugen af iPads

• Øvelse 1: Optagelse, redigering og upload af indslag på max. 2. min. til

Youtube

• Gennemsyn og efterkritik på storskærm

• Øvelse 2: Optagelse, redigering, speak og grafik- og lyd samt upload af

indslag på max. 3. minutter til Youtube

• Gennemsyn og efterkritik på storskærm

• Debat om muligheder og begrænsninger i anvendelsen af iPads og

smartphones til hjemmesider, intranet, dokumentation og undervisning.

Hvem skal du møde?

HENRIK FINK ISAKSEN, journalist og projektleder i Region Midtjyllland

med erfaring som kommunikationschef på Aarhus Universitetshospital.

Henrik har en fortid som tv-journalist i Danmarks

Radio og har i flere år beskæftiget sig intensivt med de

visuelle muligheder i smartphones og undervist i emnet på Danmarks

Journalisthøjskole. I dag producerer han videoklip på mobil til Region

Midtjyllands hjemmesider og intranet.

Hvad får du med hjem?

• Du lærer at idéudvikle, strukturere og planlægge et kort videoklip

til nettet

• Du lærer, hvordan du optager, redigerer og speaker små videoklip

• Du lærer at gemme og uploade videoklip til Youtube / Vimeo eller

23Video

Hvad kræver det af dig?

Interesse for anvendelsen af video til kommunikation og branding på nettet.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Teknik

Medbring din egen iPad eller iPhone til kurset. Du skal være forberedt på

at downloade et par Apps – nemlig iMovie (40 kr) og Transfer (25 kr.) forud

for kurset eller på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til såvel kommunikations- og informationsmedarbejdere,

journalister, undervisere, ledere, vejledere m.v.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 18. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 20. februar 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

29. januar 2013 i Hellerup

1. februar 2013 i Aarhus

Ca. deltagerantal 12

Ser jeres hjemmeside godt ud på din smartphone? Skal I have en

App eller en web-App til jeres næste kampagne? Kommunikerer I

live med jeres workshopdeltagere? Samler I ideer fra brugere via

smartphones?

Smartphones er den stærkeste teknologiske trend, der forlænger de eksisterende

trends omkring sociale medier, ved at gøre dem mere tilgængelige.

Men samtidig forandrer de kommunikationsflowet ved at inddrage nye

facetter som lokationsbestemt kommunikation.

Kurset giver en solid forståelse af mobil kommunikation:

• Indsigt: Hvilke typer af budskaber og målgrupper egner mobil kommunikation

sig til?

• Teknologi-turen: Gennemgang af de mange teknologier og hvilke formål

de bedst benyttes til - og ikke mindst hvilke omkostninger, der er forbundet

med udviklingen?

• Hands-on: Værktøjer du kan bruge derhjemme til at komme i gang med

det samme

• Processtøtte: Hvordan griber du det an, når I skal igennem en større udviklingsproces

• Statistikker og trends. Tal om brugen af mobiler og smartphones er tankevækkende

læsning for alle, der ikke er kommet i gang endnu

Hvem skal du møde?

MADS VÖGE er direktør for Operate IT A/S, Operates datterselskab

for digitale kommunikationsløsninger. Mads har arbejdet

med digitale løsninger i 15 år i forskningsinstitutioner, den offentlige

administration, softwareindustrien og kommunikationsbranchen.

Som noget særligt kan Mads ikke kun rådgive om digitale løsninger

– han har selv haft fingre på tasterne. Mads er cand.scient.pol. og

ekstern lektor på Institut for Statskundskab.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration og værktøjer til din egen organisation. Vi gennemfører

konkrete øvelser, hvor du lærer at benytte tjenester på nettet,

der sammen med din smartphone giver mulighed for at lave live kommentering

på jeres næste workshop, benytte mobilen til at indsamle ideer

(crowdsourcing) fra jeres brugere og lave en mobiludgave af din hjemmeside.

Endelig giver workshoppen dig redskaber til at indarbejde den mobile

kommunikation i jeres overordnede digitale strategi.

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver ingen særlig viden om mobil kommunikation. Inden kurset

bør du overveje, hvilke målgrupper, I typisk har. Så kan du få specifik viden

om deres mobilvaner på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig kommunikationsfolk i organisationer, myndigheder

og virksomheder, der ønsker en konkret forståelse af de mobile værktøjer i

kommunikationen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 21. maj 2013, kl. 10-17

• København 30. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

29. april 2013 i Vejle

8. maj 2013 i Hellerup

Pris

Ca. deltagerantal 15

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af KS, DJ, DIRF, Dansk Erhverv

Pris

5.200 kr. for ikke-medlemmer

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

24 25


Digitale medier

Digitale medier

SKRIV GODT TIL GOOGLE

OG FANG KUNDERNE

- SØGEMASKINEOPTIMERING (SEO)

& WEBJOURNALISTIK

Fanger dine webtekster Googles søgerobotter, så kunderne finder

jeres virksomhed og produkter øverst blandt søgeresultaterne på

nettet? Vil du lære at inddrage de bedste tips og tricks fra søgemaskineoptimering

(SEO) i dine webtekster uden at gå på kompromis

med velskrevet webtekst? På kurset får du hjælp til at forstå

og skrive til teknikken i Googles søgerobotter samtidig med,

du kan beholde de journalistiske briller på.

Hvem skal du møde?

CHRISTINA RYTTER er cand.comm. med 15 års erfaring i journalistik,

PR og kommunikationsrådgivning fra fire førende PRbureauer.

Ejer og adm. direktør for Coast Communications

Denmark. Tidligere tv-redaktør og vært samt international PR

Manager hos Penlau.

KASPER S. ANDERSEN er Business Administrator fra ESERP University

i Barcelona og blandt landets førende eksperter inden

for søgemaskine-optimering (SEO) og søgemaskinemarkedsføring

(SEM) med over otte års erfaring inden for området. Partner

og seniorrådgiver i Network Intellect Denmark. Tidligere chefkonsulent

hos Relevant Traffic.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig værktøjer til at skrive gode webtekster, som fanger

Googles søgerobotter, så din tekst kommer højt op i søgeresultaterne på

nettet. Du får den nyeste viden om Google og søgemaskineoptimering

(SEO) præsenteret på ikke-teknisk vis. På kurset får du praktiske øvelser.

Du arbejder også med din egen webtekst, som du skriver igennem efter

de SEO-journalistiske principper og kan afprøve på Google, når du kommer

hjem.

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset skal du skrive en webtekst, som du kan arbejde videre med

på kurset. Under kurset vil du deltage i diskussion, høre oplæg, få mindre

skriveøvelser og arbejde individuelt med dine egne tekster. Du får

mulighed for at sparre individuelt med kursuslederne undervejs.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle ikke-tekniske kommunikatører, der skriver

tekster til hjemmesider. Du har ingen eller kun lidt forhåndskendskab til

søgemaskineoptimering (SEO).

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

15. januar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

25. december 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

WEBREDAKTØRENS UDFORDRINGER

OG ROLLE

Digitale medier spiller i dag en helt central rolle i de fleste organisationer

og virksomheders kommunikation med interne og eksterne

interessenter. Det gælder både for kommunikation via web såvel

som for andre digitale platforme. Udviklingen af nye digitale

medier og de øgede muligheder for bruger-interaktion stiller samtidig

nye krav til webredaktørens kompetencer og rolle.

Kurset stiller skarpt på webredaktørens rolle som rådgiver, strateg, udvikler

og indholdsleverandør på både internet, intranet, sociale medier og

andre digitale platforme. Kursusdeltagerne får inspiration og værktøjer til

at udvikle en effektiv digital strategi. Herunder at

• analysere digitale udfordringer og muligheder

formulere mål og succeskriterier

• udvikle personas og brugerscenarier

• vælge samarbejdspartnere og CMS

• prioritere indhold og udvikle ny funktionalitet

Hvem skal du møde?

LARS SANDSTRØM er senior kommunikationsrådgiver i Bysted

A/S. Lars Sandstrøm rådgiver og underviser store og små organisationer

i web, strategisk kommunikation og branding. Han

har desuden skrevet tre bøger om emnet.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration og konkrete værktøjer til at planlægge og styre

udviklingen af organisationens website og øvrige digitale medier. Du

får værktøjer til at definere og forstå dine brugere, samt til at prioritere

indhold og funktionalitet i det daglige arbejde. Derudover får du indblik i

strategisk kommunikation via sociale medier og mobile platforme.

Kurset kombinerer indsigt, best practice cases og øvelser, hvor deltagerne

får muligheder for at afprøve værktøjer på deres egen organisation og

udfordringer.

På kurset udleveres bogen ’Online branding – skab strategiske relationer

på nettet’.

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver ingen særlige kvalifikationer i forhold til at arbejde strategisk

med digitale medier. Inden kursusstart skal du imidlertid have overvejet

tre væsentlige udfordringer for din organisations digitale kommunikation.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle, som er helt eller delvist ansvarlige for indhold

og udvikling af organisationers og virksomheders web og digitale

kommunikation. På kurset præsenteres både danske og internationale cases.

Og materiale, værktøjer og øvelser henvender sig både til virksomheder,

organisationer, foreninger og kommuner.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 11. og 12. marts 2013, kl. 09.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 18. og 19. marts 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

18. februar 2013 i Hellerup

25. februar 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.900 kr. for medlemmer af DKF

7.000 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.600 kr. for ikke-medlemmer

26 27


Digitale medier

DIGITALE Personlig udvikling MEDIER

FACEBOOK I PRAKSIS

- FÅ STYR PÅ DIN FACEBOOK-STRATEGI

BLIV EN BEDRE MEDIETRÆNER

LÆR AT KLÆDE ANDRE PÅ TIL AT SKULLE OPTRÆDE

I MEDIERNE

Hvad kan Facebook? Og hvordan bruges det effektivt i vores

kommunikation og markedsføring? Hvor skal det organisatoriske

ansvar placeres i en virksomhed? Hvordan når vi ud til vores målgruppe

og skaber de gode relationer på Facebook?

På kurset får du indsigt i, hvordan du kan bruge Facebook som en kanal

til at nå virksomhedens mål. Desuden får du konkret og praktisk viden

om Facebook som kommunikations- og marketingredskab og sparring

på, hvordan din virksomhed kan bruge mediet.

Hvem skal du møde?

DAVID LEDSTRUP er projektleder hos Bigum&Co, som hjælper

danske såvel som udenlandske virksomheder med at opnå

bedre kunderelationer og større synlighed på de sociale medier

gennem konsulentydelser og kursustilbud. David rådgiver og

samarbejder bl.a. med en række danske banker, kursusvirksomheder,

energiselskaber samt restaurationskæder og underviser i online kommunikationsstrategi

og sociale medier.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig

forståelse for forudsætningerne for succes på Facebook

• styr på Facebook-strategiprocessen i virksomheden

• indblik i de seneste trends inden for virksomheders brug af Facebook

• praktiske guidelines til at arbejde med Facebook

• introduktion og indblik over konkurrencereglerne

• guidelines til annoncering på Facebook

• tips og tricks til at engagere kunder og netværk, så de kommenterer og

’synes godt om’

• praktiske eksempler og sparring, der giver rig mulighed for selv at komme

til orde på kurset

Hvad kræver det af dig?

Alle kan være med på kurset, men du får mest gavn af det, hvis du allerede

er i gang på Facebook og skal administrere en eller flere Facebooksider.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- og marketingmedarbejdere, webrådgivere, medarbejdere

fra HR og IT afdelinger, der er eller skal være administrator for en

eller flere Facebook-sider.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 6. maj 2013, kl. 10-17

• København 16. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

15. april 2013 i Vejle

25. april 2013 i København

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Hemmeligheden bag en vellykket medieoptræden ligger i forberedelsen.

Selv mediegarvede topchefer øver sig inden kontakten

med journalister. De ved, at en god omtale af organisationen - og

dem selv - er penge værd, mens en enkelt, dårlig performance kan

tage lang tid at rette op på.

Forberedelsen bør indeholde meget mere end blot træning i at kunne

svare på diverse, potentielle spørgsmål. På kurset går vi tæt på valg af

talsperson, budskaber og vinkler, signaleffekter, kropssprog og tonering.

Du bliver præsenteret for spørgeteknik, journalistiske fælder, interviewroller

og Q&As. Og vi drøfter begrebet ‘folkedomstolen‘, hvis afgørelser er

hårde og vidtrækkende.

Vi gennemgår forskellige interviewsituationer, dissekerer vellykkede og

katastrofe interviews, og du får lejlighed til selv at gøre dig erfaring –

både som interviewer og interviewperson. Vi vil blandt andre afprøve:

• Researchinterviewet

• Fødselshjælperinterviewet

• Ekspertinterviewet

• Det kritiske interview

• Det åbne versus det lukkede interview

• Det redigerede versus live-interviewet

Vi vil tale om præmissen for interviewet, kontrakten med journalisten og

next step.

Hvem skal du møde?

BENEDICTE STRØM har 20 års erfaring inden for kommunikation som

journalist, redaktionssekretær, studievært, kommunikationschef,

talskvinde og nu kommunikationsrådgiver for diverse private

og offentlige organisationer. Hun er cand.polit., journalist

og har en e*MBA.

Hvad får du med hjem?

Kurset vil give dig råd, redskaber og praktisk erfaring i at forberede andre

på at skulle optræde i medierne. Kurset veksler mellem teori, cases og

praktiske øvelser.

Hvad kræver det af dig?

Du skal medbringe en case, som kan gå hen og vække mediernes interesse.

Du skal have gjort dig tanker om, hvad jeres hovedbudskab skal være,

hvis journalisten ringer. Derudover må du meget gerne sende eksempler

fra din organisations medie optræden – inden kursus start. Du skal forberede

dig på en aktiv dag i højt tempo.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører og HR- medarbejdere i offentlige

eller private organisationer samt selvstændige konsulenter.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 14. marts 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 21. marts 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

21. februar 2013 i Hellerup

28. februar 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

28 29


Personlig udvikling

DIGITALE Personlig udvikling MEDIER

GENNEMSLAGSKRAFT SOM RÅDGIVER

- FÅ REDSKABER TIL AT GIVE FEEDBACK OG BLIV EN

BEDRE KOMMUNIKATIONSTRÆNER

WAUW – SÅDAN STYRKER DU DIN

KREATIVITET

REDSKABER, PROCESSER OG GODE RÅD

Arbejder du med at gøre andre bedre til at kommunikere, er dette

kursus en genvej til bedre resultater. På dette kursus tager vi fat i

de situationer, hvor det er svært at sige tingene ligeud. Både situationer,

hvor ros og anerkendelse kan give en kollega ny energi og

retning, men også de situationer, hvor konstruktiv kritik kan rette

fejl og uhensigtsmæssige måder at gøre tingene på.

Vi går tæt på forskellen mellem kritik, ros og feedback og gør dig bevidst

om, hvordan kritik bliver en hjælp – og ikke et angreb.

• Du får metoder til at give andre noget at vokse af

• Hvordan formulerer du kritik?

• Hvordan kan man bruge den gode hensigt som udgangspunkt for konstruktiv

feedback?

• Hvordan kan man finde gode strategier, så det bliver nemmere at modtage

kritik?

• Hvad må man sige hvornår? Hvad må I sige til hinanden? Hvad bør I

sige til hinanden? Hvad kunne være rart at få sagt? Hvordan kan feedback

gøre jer til et mere effektivt team?

Hvem skal du møde?

ANDERS STAHLSCHMIDT er ledelsesrådgiver, kommunikationskonsulent,

journalist og tv-mand og har skrevet flere bøger om

kommunikation, bl.a. Førstehjælp til Feedback. Anders er en erfaren

og efterspurgt underviser, der formår at inddrage deltagernes

egne erfaringer på en engagerende måde, så teori og virkelighed

bliver bundet smukt sammen. Nogle kender ham bedst som tv-vært, senest

DR 2 og som underholdningschef på Nordisk Film eller som journalist

og partner i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation eller senest som seniorkonsulent

i Kraft & Partners, hvor han var leder af Det Kongelige Ledelsesakademi,

inden han blev postproducer hos Endemol Denmark.

Hvad får du med hjem?

• Metoder og redskaber til at give feedback - også til ’vanskelige personer’

• Lejlighed til at træne det, der er svært at sige

• En strategi til at modtage kritik

• Bogen ’Førstehjælp til Feedback’

Hvad kræver det af dig? Kurset indeholder øvelser, som kræver aktiv deltagelse.

Du skal være parat til at dele ud af dine egne erfaringer og oplevelser.

Hvem kan deltage?

Alle, som arbejder med at træne og rådgive andre i kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

24. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

3. april 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

Det er WAUW-effekten, der tilfører sjæl, liv og gnist til en godt

gennemtænkt, veltilrettelagt og professionelt gennemført PR- eller

kommunikationsaktivitet. Den simple, skarpe, overraskende og

kreative kant, der skaber opmærksomhed og løfter kampagnen,

PR-aktiviteten, workshoppen, eller hvad vi nu arbejder med i det

daglige.

Kreativitet er en gave, som de fleste af os beundrer, men kun få tilsyneladende

mestrer. Forestillingen om det geniale klarsyn, der ud af det blå

rammer den udvalgte kreative sjæl, lever i bedste velgående. Men kreativitet

er ikke kun forbeholdt de få. Det er en kompetence, der kan læres

præcis som alle andre. Det kræver blot, at man lærer nogle teknikker. Og

arbejder med dem, naturligvis.

Dette kursus handler om at forstærke dine kreative evner gennem en fast

proces og en række helt konkrete værktøjer, som fx ’Lille box/stor box’,

’Den kreative spændvidde’, ’Provocative thinking’, ’Identifikations-bingo’,

’Individuel brainstorm’ og en række andre. På kurset arbejder vi praktisk

med alle værktøjerne. Samtidig lærer du, hvordan du selv kan igangsætte

og styre kreative processer både alene og med kollegerne. Og i sidste

ende vælge den rigtige ide. Alle deltagere modtager et kompendium

med værktøjer til kreativ idéudvikling.

Hvem skal du møde?

TORBEN DAN PEDERSEN er områdedirektør i kommunikationsvirksomheden

Operate. Torben har været i branchen i 25 år og

startede med at lave kampagner til unge mænd om at lade

være med at køre for hurtigt i trafikken. Siden er det blevet til

mere end 100 kampagner og mange andre PR- og kommunikationsaktiviteter.

Og altid har det været jagten på den kreative og overraskende

idé, der har været drivkraften.

Hvad får du med hjem?

Først og fremmest får du en række forskellige praktiske og konkrete

værktøjer, der kan hjælpe dig og dine kolleger til selv at arbejde med at

udvikle jeres kreativitet. Og så får du nogle både gode og sjove oplevelser.

Der bliver nemlig en del praktisk arbejde sammen med de andre deltagere

på kurset!

Hvad kræver det af dig?

Et åbent og nysgerrigt sind. Og meget gerne en konkret kommunikationsudfordring

eller et kommunikationsprojekt, som du forbereder dig på

inden kurset. På kurset vil vi sammen arbejde på at finde kreative løsninger

på deltagernes udfordringer.

Hvem kan deltage?

Alle, der på den ene eller anden måde arbejder med PR og kommunikation,

og som har brug for at finde gode, kreative løsninger på udfordringerne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 6. marts 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 11. marts 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

13. februar 2013 i København

18. februar 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

30 31


Visuel kommunikation

Visuel kommunikation

SUPERSLIDES TIL POWERPOINT

- FÅ STYR PÅ PRÆSENTATIONERNE OG INDBLIK I DE

NYE MULIGHEDER MED PREZI OG TABLETS

DESIGN MANAGEMENT

- VÆRKTØJER OG INSPIRATION TIL AT STYRE ORGANI-

SATIONENS VISUELLE IDENTITET OG BRUG AF DESIGN

Bliv bedre og hurtigere til at lave flotte præsentationer.

Kurset giver inspiration til at pifte præsentationerne op, så de viser det,

du siger. Du får også en række modeller, infographics og andre elementer,

som kan lette arbejdet næste gang, du skal lave en præsentation. Undervejs

arbejder vi med 3 konkrete øvelser.

Kurset giver indblik i

• do’s and dont’s for præsentationer - med fokus på cases

• viden om, hvad der virker, herunder viden om eye tracking

• best practice inden for PowerPoint

• tablets – hvad er forskellen og mulighederne?

fordele og ulemper ved PowerPoint, Prezi, graphic visualization mv.

• redskaber til at sikre, at Corporate indhold slår igennem hos brugerne

Hvem skal du møde?

JEPPE SCHYTTE-HANSEN er adm. direktør og partner i SkabelonDesign

A/S, hvor han arbejder med rådgivning af virksomheder

inden for implementering af visuel identitet, præsentationsværktøjer,

videndeling og workflow i store dokumenter.

Bestyrelsesmedlem i Danish Design Association og initiativtager og facilitator

i CVI ERFA Gruppen for designansvarlige i 10 af Danmarks største

virksomheder.

Gæsteoplægsholder i Hellerup

MADS QUISTGAARD, design direktør, Kontrapunkt

Gæsteoplægsholder i Aarhus

RENÈ CHRISTOFFER, Creative Director, DIS/PLAY

Hvad får du med hjem?

Du får en praktisk tilgang til, hvad der virker, hvordan modtagerne opfatter

lærer og husker budskaber, og hvordan man undgår de typiske faldgruber.

Desuden får du

• inspiration til visuelle elementer, der kan medvirke til bedre præsentationer

• tips og tricks og 12 gode råd til at lette arbejdet, når du kommer tilbage

• konkrete eksempler på PowerPoint elementer

Hvad kræver det af dig?

Det forventes, at du har erfaring med PowerPoint. Desuden vil vi bede

dig om at sende 2 eksempler på præsentationer inden kurset starter og

kort beskrive de udfordringer, du har med præsentationer. På kurset bruges

kursisternes eksempler, men vi gennemgår ikke alle præsentationer

systematisk.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører som arbejder med præsentationer,

uanset om det drejer sig om præsentationer inden for ledelsesrapportering,

strategi, salg, marketing, undervisning eller andet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 25. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 4. marts 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

4. februar 2013 i Hellerup

11. februar 2013 i Aarhus

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ og KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Hvorfor fik Microsoft nyt logo? Kan Google blive ved med at skifte

logo? Hvorfor opgav GAP deres nye logo?

Alle har et logo. En del har styr på farver og skrifttyper. Men de fleste

kommunikationsafdelinger kæmper med at holde den visuelle fane højt,

når designet skal bruges ude i organisationen eller stå prøven på direktionsgangen.

Kurset tager fat i både de konkretet værktøjer og metoder til at sikre en

ensartet visuel identitet og de strategiske overvejelser, der sikrer, at designet

går fra at være ren indpakning til egentligt visuelt brand.

Kurset varierer mellem oplæg, korte opgaver og diskussioner af deltagernes

egne cases og best practice.

Hvem skal du møde?

MICHAEL KREUTZFELDT driver eget firma med speciale i design

management og visuel kommunikation. Han har arbejdet med

design og designprocesser gennem mange år i bl.a. Carlsberg

Group med det internationale ansvar for Carlsbergs corporate

visuelle identitet. Michael har tidligere været kreativ chef på bureauet

1508 og har haft ansvaret for det digitale design i DR’s designafdeling.

Hvad får du med hjem?

Du får inspiration, tjeklister og masser af gode og dårlige cases inden for

en række emner:

• Logoet - Inspiration, regler og de mange undtagelser

• Brandarkitektur - Skal logo eller design varieres til forskellige dele af organisationen?

• Den visuelle identitet - Hvad skal med? Hvad kan undværes? Hvordan

prioriteres budgettet?

• Designguiden - Hvem skal bruge designguiden? Hvordan? Pisk eller gulerod?

Best practice

• Dokumenter og templates - Hvordan sikres ensartet design samtidig

med, at hverdagen bliver lettere for den enkelte medarbejder?

• Det visuelle brand - Design er visuel kommunikation, der skal understøtte

værdier, strategi og image

• Forankring af den visuelle identitet i organisationen - Hvem kan hjælpe?

Hvem har ansvaret? Hvem godkender? Hvem betaler?

• Samarbejdet med bureauer - proces, dokumentation og best practice

Kurset er ikke et hands-on kursus i brug af programmer og teknikker.

Hvad kræver det af dig?

En almindelig interesse og glæde ved at kommunikere visuelt. Kurset kræver

ikke kendskab til fagudtryk eller særlige programmer.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations- eller marketingafdelingen og de

medarbejdere, der har ansvaret for virksomhedens visuelle identitet eller

står over for et redesign.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 4. april 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 8. april 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

14. marts 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

32 33


Journalistik

Måling

FÅ STYR PÅ DET JOURNALISTISKE

HÅNDVÆRK

MÅL VÆRDIEN AF DIN KOMMUNIKATION

- SÆT STRATEGISKE MÅL, DER KAN

MÅLES

Som kommunikationsmedarbejder skal du mestre det journalistiske

håndværk. Det gælder både, når du kommunikerer internt til

kollegaer og medarbejdere, og det gælder, når du vil afsætte historier

og budskaber i medierne. Jo bedre du er til at vinkle skarpt,

bruge nyhedskriterierne, skrive fængende rubrikker og bruge et

journalistisk sprog, jo mere villige er folk til at læse det, du skriver.

Hvem skal du møde?

SØREN MARQUARDT FREDERIKSEN, der underviser i journalistik

og retorik på CBS og Københavns Universitet. Søren driver firmaet

Talerbloggen.dk og er forfatter til en række bøger om

journalistik, retorik og PR. bl.a. ’Talen er vejen til indflydelse –

en grundbog i praktisk retorik’ og ’Skriv så du bliver læst – Journalistik for

kommunikationsfolk’.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig konkrete redskaber, så du lærer at beherske det journalistiske

håndværk.

Du lærer at

• vinkle, så du kan fortælle historier med et klart fokus

• bruge det journalistiske, så folk synes dine artikler er spændende at

læse

• skrive et sprog, så det er let at læse dine artikler

• skrive fængende rubrikker og begyndelser

• bruge de journalistiske genrer

Du får

forståelse for de journalistiske spilleregler, så du bedre kan tilpasse dine

historier til de enkelte medier

• et eksemplar af underviserens bog ’Skriv så du bliver læst – Journalistik for

kommunikationsfolk’. Læs anmeldelse på kommunikationsforening.dk

Hvad kræver det af dig?

På kursets første dag får du redskaberne. På kursets anden dag har du

skrevet et par artikler, som vi andre læser og giver respons på. Det er en

god mulighed for at få konstruktiv kritik, så du får blik for, hvad du gør

godt, og hvad du kan gøre bedre.

Læs også artiklen ’Kan du det journalistiske håndværk’ af Søren Marquardt

Frederiksen på www.komforening.dk.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle kommunikationsfolk, der vil være bedre til at

beherske de journalistiske redskaber.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 29. januar og 19. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 30. januar og 7. februar 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

8. januar 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

5.300 kr. for medlemmer af DKF

6.000 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.400 kr. for ikke-medlemmer

Når man skal arbejde med måling, så er det sværeste at få fastlagt

konkrete mål for den strategiske proces. Alt for mange forsøger at

måle på abstrakt formulerede mål.

På dette kursus arbejder vi med

• at definere målbare mål for kommunikationens kvalitet og effekt

• at sætte mål for kommunikationsafdelingens arbejde, undervisning og

rådgivning

• at omregne værdien til penge – Return on Investment

• at sikre, at en måling kan bruges som beslutningsgrundlag

• at indarbejde målsætning og evaluering i dit daglige arbejde

Kurset er bygget op omkring en række illustrative eksempler fra organisationer

og private og offentlige virksomheder.

Hvem skal du møde?

KARIN SLOTH, kommunikationsrådgiver, Karin Sloth Kommunikation

aps, og forfatter til ’Mål dine resultater – analyse, evaluering

og måling af kommunikation’. Fast underviser i ’Strategisk

kommunikation’ og ’Mål resultatet af din kommunikation’ på diplomuddannelsen

for kommunikatører på UPDATE, Danmarks Medie- og

Journalisthøjskole.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration til og eksempler på, hvordan du i hverdagen

kan sætte relevante og målbare mål for det strategiske arbejde. Du får

præsenteret en række modeller og værktøjer til måling, som du kan bruge

efterfølgende. Du får bogen: ’Mål dine resultater – analyse, evaluering og

måling af kommunikation.’

Hvad kræver det af dig?

Tag et eksempel med på en strategisk vigtig opgave, som du syntes, det er

svært at måle værdien af. Kurset kræver, at du deltager i arbejdet på workshoppen

med at definere konkrete mål for de strategiske processer.

Hvem kan deltage?

Kurset er for alle, der savner inspiration til at definere relevante og målbare

mål for de strategiske processer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 13. maj 2013, kl. 10-17

• København 22. maj 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

22. april 2013 i Vejle

1. maj 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

34 35


Retorik og sprog

Redaktion

SKRIV TIL ØRET! - RETORIK FOR

TALESKRIVERE

FÅ DIT MAGASIN LÆST

Talen kan som intet andet medie formidle budskaber, som modtageren

både husker og handler efter. Men det kræver, at manuskriptet

er skrevet til øret. Sproget skal være mundret, skabe billeder

og tegne budskabet knivskarpt op for tilhørerne. Desværre er

der alt for mange talemanuskripter, der ligner skriftlige notater.

Og så kommer de også til at lyde sådan.

På kurset koncentrerer vi os om få centrale pointer og redskaber, som vi

selv bruger i Rhetor, når vi skriver taler for vores kunder. Som kursist får

du noget til hovedet, men også til øjne, ører og fingre: Vi ser videoeksempler

med gode og elendige talere, vi analyserer manuskripter og talesituationer,

vi argumenterer med historier, og vi skriver og fremfører taler.

• Kunsten at ville ét – hovedbudskabet og den røde tråd

• Historiefortælling som argumentation

• Talens begyndelse: at ‘vække’ publikum og bygge bro til dem

• Skriv situationen ind i talen: Den retoriske pentagon; et værktøj til at

skrive bl.a. taleren, publikum og omstændighederne ind i talen

• Sproget til øret: mundtlighed vs. skriftlighed, retoriske virkemidler såsom

beskrivende detaljer, varieret gentagelse, kontrast, stigning

Hvem skal du møde?

KELL JARNER RASMUSSEN er adm. direktør i Rhetor og rådgivende

retoriker. Han har fungeret som bl.a. ordbogs- og tidsskriftredaktør,

forlægger, taleskriver og retorisk rådgiver gennem

15 år.

Hvad får du med hjem?

Du får redskaber til at skrive manuskripter, der fænger og lever, og som

bliver husket længe efter, de er blevet holdt. Plus selvfølgelig en ordentlig

spand inspiration og et talemanuskript, som du har skabt ved hjælp af

redskaberne.

Hvad kræver det af dig?

Du skal medbringe et udkast til et konkret manuskript. Gerne et du skal

levere, alternativt et du har leveret.

Hvem kan deltage?

Skriv til øret! henvender sig til dig, der skriver taler for fx en formand, en

minister eller en CEO.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 25. februar 2013, kl. 10-17

• København 28. februar 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

4. februar 2013 i Vejle

7. februar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv,

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Det er ingen kunst at udgive et magasin, men det er en kunst at få

det læst. De trofaste læsere har du uden tvivl styr på. Men hvad

med de troløse? Den store, utaknemmelige skare, som bare bladrer

gennem magasinet. Zappere skal indfanges og fastholdes, og det

bedste net er magasinets virkemidler, som gør magasinet mere tilgængeligt,

varieret og spændende.

Kurset sætter fokus på

• magasinets virkemidler – den gode forside, forskellige former for formidling

i magasiner og indgangene til at få en artikel læst

• magasinbegreberne ‘don’t tell it – show it’ og ‘what’s in it for me?’

• det gode produktionsforløb – fra idé til sidste korrektur

fordele og ulemper ved at udgive magasinet som onlinemagasin til

computer eller tablet – evt. med video og interaktivitet

Hvem skal du møde?

SØREN FREDERIKSEN har Magasinværkstedet, som konceptudvikler

og producerer magasiner og onlinemagasiner, herunder

fagblade, personaleblade og kundemagasiner. Søren kalder sig

selv magasinmager, men er oprindelig journalist. Siden har han

arbejdet som journalist og webredaktør på et fagblad og har været redaktionschef,

chefredaktør, kreativ chef og svensk landechef hos Benjamin

Media. Han er også tilknyttet Update (Center for Journalistisk Kompetenceudvikling)

som ekstern underviser i magasinkoncepter.

Hvad får du med hjem?

Du får en generel indføring i magasinhåndværket, kreative input til magasinets

udvikling og en række brugbare redskaber til at få målgruppen

til at åbne og læse magasinet. I den forbindelse får du vejledning i det

gode produktionsforløb, som er forudsætningen for at kunne producere

et helstøbt magasin. Du får desuden input til de strategiske overvejelser

ved at udgive et magasin online i stedet for som trykt magasin.

Hvad kræver det af dig?

Nysgerrighed, engagement og diskussionslyst. Før kurset bedes du sende

de tre seneste eksemplarer af dit magasin, og på selve kursusdagen skal

du medbringe et sæt af det seneste magasin.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- eller marketingmedarbejdere i organisationer, foreninger

og offentlige eller private virksomheder, der arbejder med udgivelsen

af personaleblade, medlemsblade, fagblade eller kundemagasiner.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• 18. april 2013 kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 23. april 2013 kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

27. marts 2013 for kurset i Hellerup

2. april 2013 for kurset i Aarhus

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

36 37


Karriere

ER DET DIG, DER SKAL HAVE JOBBET?

Hvis svaret er ja, så gælder det om at være forberedt.

Hvor ønsker du at blive ansat?

Hvordan skriver du en god ansøgning?

Og hvad skal du spørge om, når du kommer til samtale?

Hvad kan du kræve i løn?

Og når du får jobbet, hvordan skal kontrakten så være?

Kurset

• øger din bevidsthed om egne kompetencer

• afdækker retningen for fremtidige jobmuligheder

• giver dig sikkerhed i processen

• belyser mulighederne for selv at sætte dagsordenen og undgå fodfejl

• giver dig redskaber til at formulere en karriereplan

Hvem skal du møde

Kursusleder er RENÈ LA COUR SELL, cand.scient.soc., medstifter

af Normativ ledelsesrådgivning med mange års erfaring med

topledelse. René har været direktør i Danmarks Naturfredningsforening

og Rådet for Sikker Trafik og underdirektør i BG Bank

og Danske Bank. Han har været ekstern lektor på RUC, Erhvervsøkonomi

og Kommunikation og formand for formand for Videnskabsministeriets

censorkorps for de erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelser.

Desuden har René været formand for DKF (1999-2004).

Hvad får du med hjem?

Kurset sætter fokus på det forberedende arbejde.

• Hvad kan du gøre for at bringe dig i position til et job?

• Hvad er en god ansøgning?

• Hvad er en god samtale?

• Og hvad kan du selv gøre?

Hvad kræver det af dig?

Kurset er en blanding af oplæg fra kursuslederen, diskussion og opgaver.

Du skal være indstillet på at bidrage meget aktivt og påregne lidt tid til

forberedelse af en mindre opgave inden kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til DKFs ledige og næsten kandidater, der snart skal i

gang med jobsøgningen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 18. februar 2013, kl.10-13.30

• København 27. februar 2013, kl. 9-12.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

28. januar 2013 i Aarhus

6. februar 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 20

Pris

GRATIS for DKFs medlemmer, når kontingentet er betalt. Men hvis du er

tilmeldt og udebliver, så koster det 200 kr.

KUR

SERF

ORÅ

R/SO

MM

ER20

SÅDAN KOMMER DU MED

– PRAKTIK OG BETINGELSER

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig online på www.komforening.dk eller til dansk@komforening.dk.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi bekræftelse/faktura, som vi beder dig

betale inden kurset.

Din tilmelding er bindende, men er du forhindret i at deltage, er du altid velkommen

til at sende en kollega. Vi anbefaler dig hurtig tilmelding, da kurserne har begrænset

deltagerantal. Vi skal have din tilmelding tre uger før kursusstart, hvis ikke andet

fremgår. Priserne er uden moms. Vi tager forbehold for ændringer.

ER DU MEDLEM?

Hvis du er medlem af forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Dansk Journalistforbund

(DJ), Dansk Investor Relations Forening (DIRF) eller Dansk Erhverv kan du deltage

i Dansk Kommunikationsforenings (DKF) kurser til særpris.

Se prisen under de enkelte kurser.

NEDSAT PRIS TIL LEDIGE

Er du ledigt medlem af DKF, kan du deltage på kurserne til 10 pct. af kursusprisen i

det omfang, der er ledig kapacitet. Du tilmelder dig helt almindeligt og markerer, at

du er ledig. Når tilmeldingsfristen er udløbet, får du besked, om der er plads på holdet.

GRATIS

Er det dig, der skal have jobbet.

Gratis kursus for DKFs og UNGKOMs medlemmer, når kontingentet er betalt.

HVIS DU KRYDSER STOREBÆLT, FÅR DU 15 PCT. RABAT PÅ KURSUSPRISEN

Starten på et netværk

Deltagerne på DKFs kurser har mulighed for at fortsætte erfaringsudvekslingen og

starte et DKF ErfaNetværk.

Sæt selv præg på kursussæsonen

Hvis du brænder for at deltage i eller lede et kursus, så er du velkommen til at sende

et forslag til sekretariatet. Kontakt Lisbeth Eckhardt-Hansen på lisbeth@kommunikationsforening.dk.

Kurser tilpasset virksomhedens behov

DKF tilbyder også kurser, som er tilpasset din virksomhed og til konkurrencedygtige

priser.

Kontakt Sonja Sukstorff i sekretariatet og hør om muligheder og priser.

3393 9098, dansk@komforening.dk

Betingelser

KURSER

TILPASSET

DIN

VIRKSOMHED

KURSER – efterår/vinter 2012 udgives af

Dansk Kommunikationsforening

Strandvejen 100, 2900 Hellerup

3393 9098

dansk@kommunikationsforening.dk

www.kommunikationsforening.dk

Design: Bysted

Layout: Ivar Grafik

Produktion: KLS Grafisk Hus A/S

Oplag: 4000

38 39


TØR DU

VISE

DIREKTØRENS BIL

I JERES

ANNONCER?

KLS Grafisk Hus

A/S Jernholmen 42

A 2650 Hvidovre

Telefon

(+45) 36 34 29 00

www.kls.dk

KLS

GRAFISK HUS

Få din tryksag klimamærket og leveret

i en el-lastbil

• Vores produktion er CO2-neutral og certificeret af CO2focus. Derfor kan du få et CO2-

regnskab på din tryksag og få den klimamærket.

• Vores ambitiøse klimastrategi er under konstant udvikling. Senest er vi som Danmarks

første private virksomhed begyndt at levere tryksager i en el-lastbil, og direktørens bil er

udskiftet til en el-bil. Strømmen får de fra en lokal vindmølle.

• Vi rådgiver vores kunder til de mest klimavenlige tryksager uden at gå på kompromis

med pris og kvalitet. Du må gerne udfordre os! Læs mere om dine muligheder for grafiske

løsninger med hensyntagen til klima og miljø på www.kls.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!