Politik handler ikke bare om at give folk det, de vil have. Politik ...

kommunikationsforening.dk

Politik handler ikke bare om at give folk det, de vil have. Politik ...

30 tema danske kommuner I no.15 I 2009

Samtale

giver nuancerne

Helle Katrine Møller (R), Furesø Kommune,

arbejder selv i kommunikationsbranchen,

og hun sværger til den direkte

snak over hækken, hvor der er tid til at

høre argumenterne til bunds

»

Politik handler ikke bare

om at give folk det, de vil

have. Politik handler om

at indrette samfundet,

det fungerer for alle. Blot at give

folk, hvad de vil have, er business..

Helle Katrine Møller (R)


danske kommuner I no.15 I 2009 tema 31

af Sidsel Boye I sib@kl.dk I foto: Mikkel Østergaard

– Du hører til dem, der ser med lidt skepsis på

dialogværktøjer som spørgeskemaer, når det

gælder politik. Hvorfor det?

Politik er indviklet. Meget mere indviklet

end disse dialogværktøjer er designet til

at kunne rumme og tage højde for. I al statistik

er udfaldsanalysen vigtig, men næsten

ingen programmer har den med. Den siger

noget om, hvor repræsentativ din svarpopulation

er. Dialogværktøjerne er også

ofte for simple, når det politiske emne er

nuanceret. Men de er fine i sammenhænge,

hvor tingene er mere firkantede.

– Din kommune har et elektronisk panel. Ser

du svagheder ved det?

– Det er godt at kunne høre folk, men det

er svært at lave spørgsmål, der er metodemæssigt

i orden og svært at få en

population, der er repræsentativ. Men der

er selvfølgelig situationer, hvor spørgeskemaer

er godt værktøj, forudsat at man

sætter de nødvendige ressourcer af til at

gøre det ordentligt. Men jeg er lidt af en

slumstormer og synes, det er bedre at tale

sammen end udfylde spørgeskemaer. Man

kan godt forledes til at tro, at der har været

en dialog med sådan et spørgeskema, men

det har der jo ikke. Der er bare blevet svaret

på nogle firkantede spørgsmål med nogle

firkantede svarmuligheder. Lidt ligesom

test-dig-selv i dameblade.

– Hvordan skaffer du dig den viden, du har

behov for?

– Jeg laver selv research, hvis det er nødvendigt.

Jeg taler med dem, der melder sig og

tager selv kontakt til folk, der ved noget. For

eksempel da vi vedtog omdeledelse. Jeg

tror faktisk, at spørgeskemaundersøgelser

kan være med til at øge afstanden mellem

borgere og politikere, fordi det giver den der

skinfornemmelse af, at nu har jeg som borger

sagt, hvad jeg mente, og hvorfor retter

politikerne sig så ikke efter det?

– Hvordan er dit behov for at høre borgerne?

– Stort. Men jeg har det ikke sådan, at alle

skal interessere sig vildt for det, jeg laver.

Demokrati er uddelegering imellem valgene,

med mindre man pludselig opdager,

at dem, man har sat til at styre tingene, slet

ikke har tjek på det.

– Du og rigtig mange andre politikere synes,

at den direkte kontakt med borgerne og lokal

berøringsflade er meget vigtig. Hvorfor det?

– Det ligger da lige for. Jeg laver politik for

dem, jeg bor i kommune sammen med.

Derfor er deres mening lige så vigtig som

min egen. Jeg bruger min brede berøringsflade

eller ringer til nogen. Samtaler er gode

de giver plads til alle nuancerne.

Landspolitisk ser man på borgerne lidt som

nogle børn, der skal have sådan lidt forskelligt,

og det sætter man så kommunerne

til at ordne som en slags barnepige. Men i

kommunerne er situationen lidt anderledes.

Fakta

om borgerinddragelse

Har du adgang til den systematiske

viden om borgerne og deres holdning,

som er nødvendig for beslutningsprocessen?

Ja: ........................................75 procent

Nej/ved ikke: .....................25 procent

Er et elektronisk borgerpanel en god

idé til at kvalificere det politiske

arbejde?

Ja: ........................................57 procent

Nej: ..................................... 43 procent

Har din kommune en form for borgerpanel?

Ja: ........................................ 31 procent

Nej: ..................................... 62 procent

Ved ikke: ...............................7 procent

Ad hvilke kanaler skaffer politikerne

sig viden om borgerne? Og hvor

vigtigt er det?

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Den direkte kontakt med borgerne

Min lokale berøringsflade

Medarbejderne

Lokalaviserne

Lederne

Brugerbestyrelser

Borgermøder

Tilfredshedsundersøgelser

Borgerpanel

Spørgetid i byrådsmøder

Alle procenter har betegnelsen ”Meget vigtigt”


32 tema danske kommuner I no.15 I 2009

Der bor man ved siden af dem, som man

rammer med sine beslutninger, så når

jeg om 14 dage nipper tulipanhoveder i

min have, skal jeg snakke med naboen

om, hvad jeg har rakt fingeren op for i

byrådssalen.

– Hvordan har du det med borgermøder?

– De er alle tiders. Det er skæppeskønt. Der

der man mange folk med indsigt – også

alle hidsigpropperne. Men man skal gøre

sig umage for, at det ikke også bliver skinprocesser,

hvor man taler hårdt og grimt til

hinanden og bare bygger underholdende

fronter op. Dér har vi som politikere et stort

ansvar. Akkurat som borgerne har det. <

Politik er for

de udadvendte

Når politikere vil vide, hvad der rører sig, går de efter en snak

over hækken, på tilskuerrækkerne eller andre steder, hvor man

der hinanden. Den noget lettere elektroniske borgerkontakt

scorer ikke helt så højt

Fakta

om borgerinddragelse

Mænd og kvinder

Der er langt hen ad vejen sammenfald

mellem den betydning mænd

og kvinder tillægger deres forskellige

kontakt med borgerne.

Kvinderne lægger dog eksempelvis

mere vægt på spørgetid ved byrådsmøder

end mændene gør. Hos

kvinderne rangerer også brugerbestyrelserne

borgerpaneler, tilfredshedsundersøgelser

og input fra

medarbejdere og ledere også højere

som informationskanal.

Tilfredshedsundersøgelser

er meget vigtige

Mænd:.................................10 procent

Kvinder: .............................. 30 procent

Brugerbestyrelser er meget vigtige

Mænd:.................................23 procent

Kvinder: .............................. 43 procent

Lederne er meget vigtige

Mænd:................................ 30 procent

Kvinder: .............................. 44 procent

af Sidsel Boye I sib@kl.dk I

Politikere er et meget udadvendt

folkefærd. Når de skal kvalificere

deres grundlag for beslutninger,

så er den lokale berøringsflade

og den direkte kontakt

til vælgerne uden sammenligning

deres foretrukne

kanal. Det viser en

rundspørge blandt kommunalpolitikere,

hvor de

har skullet vurdere betydningen af en

række forskellige videnskanaler.

– Det er rimeligt nemt. Folk stopper os jo på

gaden. Og man skal bare sørge for at lægge

sine indkøb i lidt forskellige butikker, siger

Sanne Rubinke (SF), Odder Kommune.

Hun hører til det store flertal af politikere, der

oplever snakken med andre mennesker som

den væsentligste kilde til viden i det politiske

arbejde. Hun er også opmærksom på, at

denne metode kan virke forskelligt, alt efter

om man bor i Odder eller større kommuner.

– Det er en faktor, at vi er et lille samfund.

Folk er rimeligt villige til at skrive læserbrev

og møde op til borgermøder og høringer.

Det er rimeligt let for os politikere at tænde

andre politikere og forvaltningen på at holde

et borgermøde. Vi er stadig på den direkte

dialog og så heldige, at folk også vil deltage.

Så længe de oplever, at dialogen bliver brugt

til noget fornuftigt, så gider de godt møde

op, siger Sanne Rubinka.

Hun hører til det store flertal af politikere,

201

dage

til valget

som synes, de

har den viden

om borgerne og

deres holdninger,

der er behov for

i beslutningsprocesserne.

Samme

holdning har Marlene

Carmel (K) i den

noget større Helsingør

Kommune.

– Vi bliver rigtig godt informeret

omkring ting via

forvaltningen, men mindst

lige så vigtigt er det for mig at tale med netværket

i omgangskredsen, andre forældre

og dem, jeg møder i centret om lørdagen, og

det kan tage ret lang tid at gå i centeret, skal

jeg sige dig, siger Marlene Carmel.

Hun synes, hun bliver klogere af at lægge

øre til berøringsfladen. For eksempel når

hun afleverer børn til skole eller er på sidelinjen

ved fodboldbanen.

– Jeg kan ikke være inde i alle ting eller

tænke på alt. Når jeg lytter, får jeg kend-

Fakta

Der er god elektronisk forbindelse mellem

politikerne og deres rådhuse. Denne

rundspørge blev sendt ud via rådhusenes

mailadresse efter arbejdstid og allerede

inden kl. 12 næste dag havde politikere fra

hver tredje kommune svaret.

More magazines by this user
Similar magazines