Vores By - Dansk Kommunikationsforening

kommunikationsforening.dk

Vores By - Dansk Kommunikationsforening

Vores By

Jens Bekke

Kommunikationsdirektør

Carlsberg Danmark 5. februar 2008


Om m ig

Ansvarlig for intern og ekstern

kommunikation i Carlsberg Danmark

Ekstern kommunikation i Carlsberg

Ejendomme

Koordinere pressekontakt i forhold til

danske medier for koncern og danske

selskaber

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 2


Vores by

ideen om en bydel

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 3


Agenda

Jens Bekke

Baggrund for kommunikationsstrategi

Fokusgrupper, erfaringer fra Carlsberg Pilsner, andre byggeprojekter

Identifikation af stakeholdere

Kernefortælling og formidling

Lars Holten Petersen

Præsentation af projektet forandring fra industri til bydel

Involvering: Konkurrencer, dialog, åbents hus

Faserne i udviklingen af området brugen af tomme bygninger

Jens Bekke

Erfaringer med pressen

Lokalplan og byggefase dialogen bliver konkret

Forventningshåndtering: Dialogmøder, hullet i plankeværket

Journalisten og ingeniøren

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 4


Carlsbergs positioner i m arkeder

Carlsberg Strategic Footprint

Carlsberg #1 positions

Carlsberg operations

BH

Russia: #1 Position

Baltics: #1 Position

Ukraine: #3 Position

Kazakhstan: #1 Position

Uzbekistan: #1 Position

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 5


Fire strategiske væ rdiskabere

Forbedre indtjening i Vesteuropa

Profitabel vækst i BBH og Østeuropa

Bygge platform i Asien

Udvikle fast ejendom

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 6


Erfaringer fra Carlsberg Pilsner

Lancering af Carlsberg Pilsner

Protester mod ny kasse og flaske

Ølsalg faldt over 50 procent

Vores øl = folkets øl og ikke Carlsbergs

Erfaringer fra andre projekter

Højhuse på Krøyers Plads

Operahuset

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 7


Metode og m ålgrupper i forbruger- og

kundeanalysen ( kvalitativ + kvantitativ)

Forbrugere

Seks gruppediskussioner á 2½ times varighed med Carlsberg forbrugere (to i

provinsen og fire i København, heraf to fra Valby/Vesterbro lokalområdet).

Målgruppedefinition:

60% mænd og 40% kvinder, to aldersspænd: 25-40 år og 41-60 år, Carlsberg

forbrug: KBH V/ Valby: Drikker Carlsberg Pilsner min. ugentligt, Storkøbenhavn og

Provins: Drikker Carlsberg Pilsner/Carls min. tre gange månedligt

Interviews med 19 gæster på barerne/caféerne

Kvantitativ undersøgelse med 818 interviews fordelt på 674 online og 144 telefon

Målgruppedefinition:

50% mænd og 50% kvinder, 18-65 år, Carlsberg forbrug: alle respondenter skal

drikke Carlsberg Pilsner min. månedligt. 25% af respondenterne skal være

Carlsberg Pilsner loyale (dvs. drikke oftest )

Kunder

15 interviews á ½ times varighed med restauratører/caféejere i Københavnsområdet,

herunder de toneangivende i protesten mod Carlsberg Pilsner Premium flasken.

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 8


Forbruger- og kundeanalyser *

Lukning af produktion i Valby

Både forbrugere og kunder har hørt om lukningen af produktionen i Valby. Flere er i tvivl

om, hvorvidt det allerede er sket.

Kun få forbrugere eller kunder vil reagere spontant på en eventuel lukning af produktionen i

Valby selvom en del af historien og nærheden mistes (1 - 4 pct. i kvantitativ måling).

Reaktionerne er meget ens:

Det er ærgerligt, men sådan er business

Det er synd for bryggeriarbejderne, men man er vant til fyringer

Forståelse for, at forretningen skal være rentabel ølsalget går ned, man må

tilpasse sig

Man skal følge med udviklingen

Der skete heller ikke rigtigt noget, da man lukkede Tuborg-produktionen

Det er bedre selv at rationalisere frem for at blive opkøbt af udenlandsk virksomhed

Salg af Valby grund

Det er en del af business

Forståeligt nok, at Carlsberg gerne vil realisere de mange penge, der ligger i

grunden

Det er i orden at tjene penge så længe det gøres på en ordentlig og sober

måde (ingen turde rigtigt satse på Tuborg grunden i sin tid)

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 9

(*) Fokusgrupper og kundeinterviews foretaget af Ulveman Explorative i december 2005. Kvantitativ måling i januar af A&B Analyse.


Kritiske issues fra forbrugere og kunder

Lukning af produktion i Valby

Medarbejderne skal behandles ordentligt Carlsberg Danmark har et socialt ansvar

Det er vigtigt, at historien bevares (Elefantporten, Besøgscentret/museet,

specialproduktion, meget gerne bryghestene)

Produktionen skal forblive i Danmark (vigtigt for forbrugerne, mindre vigtigt for

restauratørerne)

Øl-leverancerne må ikke forringes (den er ikke for god i forvejen, og kan blive meget

kritisk hvis der i medierne stilles spørgsmål ved den fremtidige levering)

Smagen skal være den samme

Hvad med grunden? Er den fredet? Kan man være sikker på, at det

bevaringsværdige bevares?

Pressens håndtering vedvarende kritiske historier kan ændre holdningen

(især, hvis områdets udnyttelse kommer til detat)

Salg af Valby grund

Det er vigtigt, at grunden ikke bruges til højhuse og meget dyre boliger

Carlsberg Danmark har en historie, og i den ligger der et socialt ansvar

Er det muligt at udarbejde lokalplaner før et eventuelt salg, så grunden ikke

bruges uhensigtsmæssigt?

Grunden må gerne bruges til boliger, forretninger og meget gerne rekreative

områder til glæde for beboerne i lokalområdet

(*) Fokusgrupper og kundeinterviews foretaget af Ulveman Explorative i december 2005. Kvantitativ måling i januar af A&B Analyse.

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 10


Stakeholdere i Vores By

Ansatte

Forbrugere

Naboer

Medier

Lokalpolitikere

Lokalråd

Beboerforeninger

Vores By

Entreprenører

Kommende brugere

Arkitekter

Fred. Kommune

Kbh. Komumune

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 11


Åbenhed og budskaber ved lukning

Budskaber ved lancering af lukning

Produktion af specialøl fortsætter i Valby

De historiske bygninger berøres ikke

Carlsberg har fortsat hovedsæde I Valby

Området vil blive udviklet i tæt samspil

med lokale mýndigheder og arkitektonisk

ske i harmoni med fredede bygninger og

haveanlæg. Der vil blive udviklet en samlet

plan for området

Åbenhed over for medierne

Vi valgte at informere medarbejdere,

kunder og alle stakeholdere samtidig med

offentliggørelsen

Vi åbnede alle døre for pressen

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 12


Pressen ved lukning

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 13


Pressen ved lukning

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 14


N y direktør i Carlsberg Ejendom m e

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 15


Kernefortælling i fase 1

Vores By er ikke Carlsbergs by

Københavns Danmarks By

men hele

Vi har fire krav til den nye bydel

Den integrerer det gamle Carlsberg i den

nye bydel

Bydelen skal være bæredygtig, mangfoldig

og innovativ

Det er en bydel med høj puls, der lever 24

timer i døgnet, dvs. både boliger og

erhverv

Kvalitet ligesom kvalitet altid har været

centralt for bryggeriet siden stiftelsen

Resten er op til den frie fantasi

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 16


Præ sentation fra Lars Holten Petersen,

Carlsberg Ejendom m e

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 17


Pressen om kunkurrencer

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 18


Dialog m ed naboer

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 19


Pressen om vinderen

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 20


Plan og byggefase: Dialogen bliver

konkret

Hvor kan jeg se mit forslag

Forventninger og forslag fra lerklinede

hytter til fremtidsby

Bekymringerne tager til skygger

højhuse på min have/altan, får vi

mere trafik, hvor skal børnene lege

Vi går fra accept af visionen til whats

in it for me

Der er behov for at få accept af, at der

nu er taget nogle beslutninger og at

rammerne for indflydelse er nogle

andre

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 21


Forventninger til byen

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 22


Den nye kernefortælling

Fastholde helikopterperspektivet

Arkitektens vision

Verdens første CO2 neutrale bydel

Modemesse

Uturn

Ølentusiaster

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 23


Forventningshåndtering

Dialogmøder med lokale interessenter

Hullet i plankeværket

Møder med naboer og andre stakeholdere

Tæt dialog med Københavns Kommune

Ny hjemmeside

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 24


Organiseringen af kom m unikationen

Vi har ansat pressemedarbejder

Vi sørger for løbende at informere om,

hvad der sker

Vi sørger for internt at afstemme, hvad

der sker og koordinerer presseomtale med

intern kommunikation

Vi tænker hele tiden i stakeholdere

betyder en beslutning for hvem og

hvordan kommunikerer vi det

hvad

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 25


I ngeniøren og journalisten

Vores By - Danske Kommunikationsforening 5. februar 2008 Page 26

More magazines by this user
Similar magazines