Download kataloget - Dansk Kommunikationsforening

kommunikationsforening.dk

Download kataloget - Dansk Kommunikationsforening

Kurser – efterår/vinter

MÅLSTYRING

KOMMUNIKATIONSPLAN

KOMMUNIKATIV

LEDELSE

GIV STRATEGIEN LIV

2006


forord

Fyld kompetencetanken

Mon ikke de fleste af os har tænkt over det paradoks,

der består mellem uddannelse og virkelighed.

Eller sagt på en anden måde: Det er ofte

først, når man kommer ud i virkeligheden fra

én af de mere end 30 uddannelser, der i dette

land fabrikerer professionelle kommunikationsfolk

på akademisk niveau, at man finder ud af,

hvad man egentlig har brug for, når man skal

arbejde professionelt med kommunikation.

Den kendsgerning kan man undre sig over, ligesom

man kan undre sig over, at uddannelserne

i mange tilfælde er så lidt målrettet mod aftagerne

– virksomheder, organisationer og offentlige

myndigheder.

Man kan i det lys ikke undre sig over, at udbudet

af efteruddannelse til kommunikationsfolk er

så stort, som det er. For når virkeligheden rammer

kommunikatørerne, er det ofte klart, at

den faglige ballast skal forstærkes. Og kommunikation

er derudover et fag i stadig udvikling.

Snitfladerne til blandt andet retorik, til markedsføring,

til økonomi, HR og ledelse er spændende,

og den kommunikatør, der kan operere i

disse snit, har særligt gode muligheder.

Dansk Kommunikationsforening er blandt de

mange, der tilbyder efteruddannelse. Vi synes,

vi kan gøre det på en særlig måde: Kursustilbudene

udvikles af kommunikationsfolk i dialog

med foreningens medlemmer. Og vi kan skaffe

de bedste undervisere, håndplukket i medlemsskaren.

Her får du kursuskataloget for efterår og vinter

2006-07. Der er masser af muligheder for at

få fyldt på kompetencetanken. Du skal være

hjertelig velkommen.

Jan Horskjær

Bestyrelsens repræsentant

i kursusudvalget

Dansk Kommunikationsforening

Nedsat pris til ledige

Er du ledig, kan du som medlem af DKF deltage

på vores kurser til 10 % af kursusprisen i det

omfang, der er ledig kapacitet. Du tilmelder dig

helt almindeligt og markerer, at du er ledig.

Når tilmeldingsfristen er udløbet, får du besked,

om der er plads på holdet.

Starten på et netværk

– fortsæt snakken på kommunikationsforening.dk

Som noget nyt har deltagerne på DKFs kurser

nu mulighed for at fortsætte erfaringsudvekslingen

Dansk Kommunikationsforenings hjemmeside.

Fra sensommeren 2006 får deltagerne tilbud

om at etablere et projektrum, hvor snakken

kan fortsætte i et egentlig netværk.

Og hvis du krydser Storebælt?

Ordinære medlemmer og ikke-medlemmer får

15 % rabat på kursusprisen, hvis de krydser

Storebælt.

Kurser tilpasset virksomhedens

behov

Dansk Kommunikationsforening tilbyder også

kurser, som er tilpasset din virksomhed og til

konkurrencedygtige priser. Ring til Gitte Holmstrup

eller Sonja Sukstorff i sekretariatet og hør

om muligheder og priser.


strategi

At leve op til reglerne og mere til

– hvordan kommunikere i dette spændingsfelt?

Love, bestemmelser, normer, standarder, holdninger

og etiske regelsæt trækker i disse år

grænserne skarpere op for, hvordan danske og

internationale virksomheder kan agere eller vælger

at gøre det. Men hvordan påvirker det den

måde, virksomheden kommunikerer på? Hvilke

krav stiller det til kommunikationen? Og hvordan

kan udfordringerne vendes til en kommunikationsmæssig

styrke? Kurset her sætter fokus på,

hvordan du med udgangspunkt i den situation,

din egen virksomhed befinder sig i, og ved hjælp

af kommunikation kan medvirke til at tegne et

positivt billede af en virksomhed, der overholder

reglerne og mere til (compliance).

Hvem skal du møde?

Eva Kistrup er direktør i Discus

Communications, et integreret kommunikationsbureau

med fokus på TI-

ME-sektoren. (Telekom, IT, Media og

Entertainment). Eva Kistrup er uddannet

mag.art. i litteraturvidenskab og massekommunikation

og har i over 15 år arbejdet

med strategi, rådgivning og implementering af

kommunikationsaktiviteter for et bredt segment

af virksomheder og organisationer.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig indblik i de aktuelle lovområder

fx Sarbanes Oxley, der i dag er standard for

amerikanske børsnoterede virksomheder og

leverandører til disse. Du lærer, hvordan du kan

inddrage ’regeloverholdelse’ i din kommunikationspraksis

og får indblik i hvilke krav, det stiller

til fx finansielle meddelelser. Du lærer, hvordan I

kan udnytte compliance til at støtte virksomhedens

brand. Og du får indblik i, hvilke tiltag der

er på vej på europæisk plan.

Hvad kræver det af dig?

Kurset veksler mellem oplæg og konkrete øvelser

og forudsætter, at du har interesse og behov

for at lære mere om compliance.

Hvem kan deltage?

Du er kommunikationsansvarlig eller -rådgiver i

en virksomhed og arbejder løbende med den

kommunikation, der skal sandsynliggøre, at virksomheden

lever op til reglerne og er i overensstemmelse

med interessenternes forventninger.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset udbydes

• i København 30. november 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• i Vejle 5. december 2006, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

For kurset i København 9. november 2006

For kurset i Vejle 2. oktober 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer

4.900 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Digitale brandingstrategier

– webkommunikation i et corporate branding perspektiv

Mange webansvarlige arbejder i dag med at udvikle

webløsninger, der både skal skabe relationer

og dialog med interessenter, og som skal

styrke virksomhedens brand og omdømme. Udfordringen

er ikke mindst at integrere web i den

samlede forretnings- og corporate brandingstrategi.

Målet med kurset er at gøre dig i stand til at lede

og deltage i omfattende webprojekter, hvor

der er behov for at udvikle online relationer til

flere målgrupper på én gang og for at udarbejde

en webstrategi, der er integreret med virksomhedens

øvrige kommunikation og markedsføring.

Kurset sætter fokus på følgende spørgsmål:

• Hvordan udarbejder du en strategi for online

branding?

• Hvordan opstilles succeskriterier, og hvordan

tilrettelægges effektmåling?

• Hvordan arbejder du med interaktion og

brugerinvolvering?

• Hvordan skaber du synergi via web-alliancer

og co-branding?

• Hvordan arbejder du med storytelling på

nettet?

• Hvordan anvendes websitet til public relations

og krisekommunikation?

• Hvordan udnytter du de nye tendenser og

kommunikationsformer på nettet?

Hvem skal du møde?

Lars Sandstrøm er kommunikationsrådgiver

i Bysted A/S. Lars Sandstrøm

rådgiver og underviser virksomheder

i corporate branding projekter

– online og offline. Han har

skrevet to bøger om emnet. ’Corporate branding

– et værktøj til strategisk kommunikation’

udkom på Samfundslitteratur i efteråret 2003.

’Online branding – skab strategiske relationer på

nettet’ udkom i maj 2005.

Hvad får du med hjem?

Du vil få gode råd om, hvordan du

• definerer mål og målgrupper, som relaterer

sig til virksomhedens mål

• argumenterer for behovet for ressourcer,

udvikling og markedsføring af webløsningen

• samarbejder om udvikling og redaktion af

websites med både interne og eksterne partnere

• sikrer, at virksomhedens webløsninger udtrykker

værdier og et corporate brand

Du får bogen ’Online branding – skab strategiske

relationer på nettet’.

Hvad kræver det af dig?

På kurset præsenteres en række danske og

internationale cases. Herunder præsenteres en

case, hvor deltagerne selv skal udtænke elementer

i en effektiv, digital brandingstrategi.

Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning

og øvelser.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig primært til virksomhedens

web-ansvarlige – med nogle års erfaring – herunder

medarbejdere i kommunikation, marketing

og HR, som arbejder med web og branding.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset løber over to hele dage

• i København 31. januar og 1. februar 2007,

kl. 9-16 i DKFs lokaler, Strandvejen 100,

Hellerup

• i Vejle 27. og 28. februar 2007, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

For kurset i København 3. januar 2007

For kurset i Vejle 18. december 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.650 kr. for medlemmer

6.450 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Giv forretningsstrategien liv og mening

I både store offentlige organisationer og private

virksomheder bruger ledelsen mange ressourcer

på at udvikle vision, mission og værdier og

udstikke mål og retning. I de fleste organisationer

er udfordringen imidlertid at skabe forståelse

og ejerskab for virksomhedens forretningsstrategi

og at forklare medarbejderne, hvad den

betyder i forhold til deres daglige arbejde. Og

når det ikke lykkes, kobles strategien af og mister

sin praktiske værdi som skaber af enhed,

helhed og retning. Organisationen taber fokus,

og ledere og medarbejdere mister muligheden

for at bidrage til at realisere visionen og skabe

værdi.

På kurset sætter vi fokus på, hvordan du kan

formidle og forankre forretningsstrategien i din

organisation, herunder

• hvordan støtter du ledelsen i dens kommunikation

af forretningsstrategien?

• hvordan formidles og forankres strategien, så

den opleves relevant for den enkelte medarbejder?

• hvilket detaljeringsniveau af strategien har forskellige

medarbejdergrupper behov for?

• hvilke værktøjer og processer kan bidrage?

• hvordan kobles kommunikationsstrategi til forretningsstrategi?

• hvordan bliver du som kommunikatør inviteret

til at deltage i dette arbejde?

Hvem skal du møde?

Kursusledere er Louise Ry og Kristian Eiberg

fra kommunikationsbureauet RelationsPeople

A/S i PeopleGroup.

Louise Ry er direktør i Relations-

People og har en baggrund som

blandt andet kommunikationsdirektør

i TDC og adm. direktør for kommunikationsbureauet

Cohn & Wolfe.

Kristian Eiberg er adm. direktør i

RelationsPeople og har tidligere været

blandt andet kommunikationsansvarlig

i Oticon og managementkonsulent

i A.T. Kearney og er i dag

desuden ekstern lektor i virksomhedskommunikation

på CBS.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig ny inspiration og konkrete

værktøjer, du kan benytte i din formidling og forankring

af virksomhedens forretningsstrategi.

Kurset giver dig også mulighed for at reflektere

over strategien i din organisation, hvilken funktion

den spiller, og hvilke konkrete forbedringer

du kan gennemføre.

Hvad kræver det af dig?

Kurset er en kombination af oplæg, diskussion

og introduktion til relevante værktøjer. Kurset

lægger op til en høj grad af involvering af deltagerne.

Du skal derfor være indstillet på selv at

bidrage aktivt i undervisningen. Forud for kurset

skal du løse en mindre opgave, som du skal

præsentere på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationschefer,

-medarbejdere og direktionsassistenter, som arbejder

med at formidle forretningsstrategien til

medarbejderne, men som også har brug for inspiration

og redskaber til enten at sætte eller

holde processen i gang.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

8. november 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

18. oktober 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer

4.900 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Kommunikationsplan, -politik og -strategi

De fleste har én. Ofte ligner de hinanden til forveksling,

og fælles for mange af dem er også,

at de samler støv på reolen. Strategier, planer

og politikker har vi altså masser af. Kunsten er

at få skruet den strategi sammen, der – med

udgangspunkt i din virksomheds mål og værdier

– bliver et redskab til udvikling, planlægning, implementering,

prioritering og dokumentation.

Kort sagt et brugbart værktøj.

Formålet med kurset er at give dig en køreplan,

der ruster dig til at planlægge, gennemføre og

ikke mindst implementere kommunikationsplan,

-politik og -strategi både for hele koncernen og

på et mere begrænset område.

Hvem skal du møde?

Margrethe Lyngs Mortensen er

kommunikationsdirektør i Region

Syddanmark. Hun har arbejdet med

strategisk kommunikation, krise- og

risikokommunikation – dels i lyngskommunikation

dels som seniorrådgiver i Jøp,

Ove & Myrthu. Hun har desuden været informationschef

i Fødevareministeriet og i Forbrugerstyrelsen

og arbejdet i Odense og Herlev kommune.

Margrethe er cand.mag. og har desuden en

Master of Public Administration fra Handelshøjskolen

i København.

Hvad får du med hjem?

Du får redskaber til at planlægge, gennemføre

og ikke mindst at implementere kommunikationsplan,

-politik og -strategi.

Hvad kræver det af dig?

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og

øvelser på strategi og politik. Du skal regne

med at trække i arbejdstøjet og deltage aktivt,

være villig til at dele dine egne erfaringer og

være indstillet på, at vi tager udgangspunkt i din

egen arbejdsplads. Du skal løse en mindre opgave

inden kurset og mellem de to kursusdage.

Til gengæld får du konkret viden med dig hjem.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med

formidling i private eller offentlige virksomheder

og organisationer.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset løber over to hele dage og udbydes

• i København 8. og 29. januar 2007 kl. 9-16 i

DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• i Vejle 15. januar og 5. februar 2007,

kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

For kurset i København 18. december 2006

For kurset i Vejle 6. november 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

5.100 kr. for medlemmer

6.900 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Kommunikativt lederskab

Vi ved, at kommunikationsfunktionen ofte kun

kan kontrollere få procent af virksomhedens

samlede kommunikation. Vil vi for alvor sikre

effektivitet og kvalitet i virksomhedens kommunikation,

er vi derfor nødt til målrettet at arbejde

med ledernes kommunikation i virksomheden.

Fx skabe klare forventninger til ledernes ansvar

som kommunikatører, arbejde med ledernes

kommunikative kompetencer samt etablere målrettede

systemer for måling og opfølgning.

Dette kursus stiller skarpt på topledelsens,

funktions- og linjeledelsens kommunikationsansvar

samt metoder til, hvordan du som kommunikationschef

kan gøre kommunikation til en integreret

del af ledelsespraksis i din virksomhed.

Hvem skal du møde?

Kursusledere er Pelle Carlo Nilsson og Carsten

Foghsgaard.

Pelle Carlo Nilsson er adm. direktør

i Nordisk Kommunikation A/S. Pelle

Carlo Nilsson rådgiver ledere og

kommunikatører i strategisk ledelses-

og organisationskommunikation

i såvel private som offentlige virksomheder. Pelle

Carlo Nilsson er desuden en efterspurgt foredragsholder

og underviser.

Carsten Foghsgaard er Project Manager

i Novo Nordisk og har i mange

år arbejdet med kommunikation i

store internationale virksomheder,

blandt andet som adm. direktør i

Nordisk Kommunikation A/S, kommunikationsdirektør

i plastkoncernen Borealis og DFDS samt

informationschef i Coloplast.

Hvad får du med hjem?

Når du har gennemført kurset, har du blandt

andet fået

• en større forståelse for kommunikation som

ledelsesdisciplin

• metoder til, hvordan du håndterer ledernes

kommunikative ansvar

• idéer til, hvordan du kan implementere et

kommunikativt lederskab i din organisation

Hvad kræver det af dig?

Kurset er en kombination af oplæg, diskussion

og praktiske øvelser. Kurset lægger op til en høj

grad af involvering af deltagerne, så derfor skal

du være indstillet på selv at bidrage aktivt i undervisningen.

Hvem kan deltage?

Du har flere års erfaring som kommunikationschef

i en privat eller offentlig virksomhed. Du arbejder

tæt sammen med ledelsen i det daglige

og/eller står over for at skulle udvikle ledernes

kommunikation i virksomheden. Tag eventuelt

din HR-chef eller sekretariatschef med på kurset.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

28. november 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

7. november 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer

4.900 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Spin, lobbyisme

og politisk kommunikation

Du har nogen erfaring som kommunikationsmedarbejder.

Du arbejder blandt andet med interessevaretagelse

i en organisation, kommune

eller virksomhed. Du har brug for nye metoder

til, at I kan komme igennem med jeres politiske

sager.

Den politiske dagsorden bliver i stigende grad

sat i et samspil mellem medier, politikere og

embedsmænd. Hvordan kan du være med til at

sætte og påvirke den politiske dagsorden? Lær

om politisk tænkning, spin og lobbyisme. Lær

om de ingredienser, der skal til, for at du kan

bære en sag frem på den landspolitiske dagsorden

i medierne og bag kulisserne.

Kurset sætter fokus på konkrete metoder til at

sætte den politiske dagsorden, giver indsigt i

samspillet mellem medier og politik og gode råd

til, hvornår det er embedsmænd, medier eller

politikere, der skal påvirkes. Kurset vil, hvis deltagerne

ønsker det, tage udgangspunkt i deltagernes

egne cases.

Hvem skal du møde?

Per Rystrøm er partner og kommunikationsrådgiver

i Operate A/S og

underviser på statskundskab i politisk

kommunikation. Per Rystrøm

har i fem år været pressechef i

Socialministeriet og Fødevareministeriet og

gennemført kurser og holdt foredrag om både

politisk kommunikation, presse, intern og ekstern

kommunikation m.v. Han har arbejdet som

konsulent i KL, informationschef i Kommune-

Forsikring og med kommunikationsopgaver i

forbindelse med kommunalreformen.

Hvad får du med hjem

Kurset veksler mellem teori og praksis og giver

dig redskaber til at

• sætte den politiske dagsorden

• formulere dine argumenter, så de både overbeviser

politikere og embedsmænd

• gøre dine politiske sager medieegnede

• formulere politiske målsætninger og lægge

konkrete politiske strategier

Hvad kræver det af dig?

Kurset veksler mellem oplæg, værktøjsintroduktion

og øvelser, hvor du trænes i konkrete metoder.

Kurset tager, hvis deltagerne ønsker det,

udgangspunkt i cases og eksempler fra deltagernes

egne arbejdsområder.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations-, presse-

og informationsmedarbejdere eller -chefer,

der arbejder med interessevaretagelse i en organisation,

kommune eller virksomhed og har

nogle års praktisk erfaring.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset udbydes

• i København 4. december 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• i Vejle 7. december 2006, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

For kurset i København 13. november 2006

For kurset i Vejle 2. oktober 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer

4.900 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Strategisk risikoledelse

Private virksomheder og offentlige organisationer

skal i dag forholde sig til et langt mere komplekst

og dynamisk risikobillede end tidligere.

Samtidig stiller eksterne interessenter større og

større krav til virksomhedens risikostyring. Risikostyring

er således ved at være en udbredt ledelsesdisciplin

i mange organisationer. Målet er

ofte at etablere en helhedsorienteret tilgang til

virksomhedens risikostyring, som integrerer alle

relevante risikoperspektiver. Risikostyring bliver

til risikoledelse, hvor der ikke kun fokuseres på

at undgå tab, men også på identifikation af nye

muligheder.

Målet med kurset er, udover en generel introduktion

til feltets metode og værktøjer, at sætte

kommunikationsmedarbejdere og -ansvarlige i

stand til aktivt at bidrage til at identificere og

håndtere de risici, som kan hindre virksomheden

i at opfylde sine strategiske målsætninger.

Kurset sætter fokus på kommunikation som et

vigtigt aspekt i risikoledelse og på, hvordan kommunikationsmedarbejdere

kan spille en væsentlig

rolle.

Hvem skal du møde?

Per Henriksen, cand.lact. og MBA,

er projektleder på forskningsprojektet

’Strategisk risikoledelse set i et

dansk organisatorisk perspektiv’ ved

Center for Virksomhedsudvikling og

Ledelse (CVL) på CBS. Projektet er etableret i

samarbejde med nogle af dansk erhvervslivs

sværvægtere. Per har mere end 20 års erfaring

som direktør i fremstillings- og servicesektoren.

Thomas Uhlenfeldt, cand.comm., er

assisterende projektleder på forskningsprojektet

’Strategisk risikoledelse

set i et dansk organisatorisk

perspektiv’. Thomas har i sit projektarbejde

særligt fokus på de kommunikative

aspekter af risikoledelse, herunder risiko- og

interessentkommunikation.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver indsigt i ny viden om risikoledelse.

Du præsenteres for konkrete eksempler og erfaringer.

Kurset vil give dig en større forståelse

for, hvordan man kan arbejde strategisk med

sine risici. I hovedpunkter

• introducere det overordnede tankesæt og de

konkrete metoder og teknikker, som ligger i

risikostyringskonceptet

• anvendelse af metoder og teknikker til identifikation

og håndtering af relevante risici. Dette

vil foregå dels gennem konkrete cases og dels

ved hjælp af praktiske øvelser

• den kommunikationsansvarlige som ’risk spotter’

i organisationen - det interne og det eksterne

fokus

• sammenhængen mellem strategi og risikoledelse.

Betydningen af makroøkonomiske udviklingstendenser

og ubevidste antagelser

• forretningsmæssig risikokommunikation

– internt som eksternt (fx årsrapporten)

Hvad kræver det af mig?

Kurset er en kombination af oplæg og diskussion.

Der forventes aktiv deltagelse, og deltagernes

villighed til at bidrage med egne erfaringer

og holdninger.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige

og andre, der arbejder med og/eller har interesse

i risikoledelsesfeltet.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

23. januar 2007, kl. 9 -16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

2. januar 2007

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer

4.900 kr. for ikke-medlemmer


strategi

Sæt ansigt på opinionsdannerne

Virksomhedernes muligheder for at påvirke

deres sag, fremme en holdning eller handling,

komme godt eller skidt ud af en krise afgøres i

en række tilfælde af holdningerne hos ganske få

personer.

Med udgangspunkt i en case giver kurset dig

redskaber til at finde frem til de personer, der

er med til at forme de holdninger, der påvirker

og sætter rammer for virksomhederne. Vi

afdækker opinionsdannernes dagsorden og rammerne

for dine påvirkningsmuligheder og tilrettelægger

virksomhedens handlinger og kommunikation,

så de bedst muligt fremmer sagen.

Hvem skal du møde?

Kursusledere er Fleming Voetmann og Asbjørn

Haugstrup. Begge partnere i Rostra Kommunikation

A/S, hvor de rådgiver offentlige og private

virksomheder og organisationer om Public Affairs

og politisk kommunikation.

Fleming Voetmann har tidligere

været kommunikationsrådgiver for

Europa-Kommissionen samt for en

række danske interesseorganisationer

og private virksomheder. Fleming

Voetmann holder ofte foredrag om politisk

kommunikation, krisestyring og lobbyisme.

Asbjørn Haugstrup er specialist i

public affairs/lobbyisme, corporate-

PR og presserelationer og har tidligere

arbejdet som konsulent i bureauverdenen,

som pressesekretær

og kampagnemedarbejder for Det Radikale Venstre

i Folketinget og Europa-Parlamentet.

Hvad får du med hjem?

Konkrete værktøjer, som du kan bruge i din

egen virksomhed eller organisation.

Du lærer, hvordan du

• identificerer relevante aktører og analyserer

dem

• vurderer din organisations handlemuligheder

• laver en strategi for en lobby-indsats

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver ingen forudgående forberedelse.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationschefer

og -medarbejdere i offentlige og private virksomheder

og organisationer med nogle års erfaring.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

11. oktober 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

20. september 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.400 kr. for medlemmer,

5.200 kr. for ikke-medlemmer


Finansiel kommunikation

Introduktion til finansiel kommunikation

Formidling af finansielle og forretningsmæssige

resultater, strategier og mål bliver en stadig vigtigere

del af den eksterne kommunikationsopgave

i de fleste virksomheder – private såvel som

offentlige. Dette kursus fokuserer på at udvikle

et kommunikationsgrundlag for formidlingen af

virksomhedens finansielle og forretningsmæssige

budskaber, fx i årsrapporten, på hjemmesiden

eller i pressematerialet. Kurset er relevant

for kommunikatører i både offentlige og private

virksomheder og organisationer.

Hvem skal du møde?

Thomas Einfeldt er kommunikationsrådgiver

hos Jøp, Ove & Myrthu

med speciale i finansiel kommunikation

og Investor Relations. Thomas

Einfeldt, der har mange års erfaring

fra den finansielle sektor, er en rutineret underviser

og har tidligere været IR-chef i et børsnoteret

selskab.

Hvad får du med hjem?

Gennem en blanding af oplæg, metodediskussioner

og konkrete case-workshops lærer du at

bruge redskaber og teknikker til at forstå og

arbejde med virksomhedens dialog med omverdenen

om finansielle og forretningsmæssige

forhold. Blandt andet får du svar på spørgsmålene:

• Hvad forstår man ved en forretningsmodel?

• Hvordan udvikler man virksomhedens finansielle

nøglebudskaber, og hvem er de relevante

for?

• Hvad er vigtigt – og hvad er mindre vigtigt – i

formidlingen af virksomhedens resultater og

fremtidsperspektiver?

• Hvilke kommunikationskanaler kan bruges til

hvad?

Hvad kræver det af dig?

Kurset er et introduktionskursus og stiller derfor

ingen særlige krav til dine finansfaglige forudsætninger.

Du vil få mest ud af kurset, hvis

du arbejder med virksomhedens eksterne kommunikation

til daglig – som IR-ansvarlig, marketing-

eller kommunikationsmedarbejder, eller

hvis du arbejder for topledelsen i en stabsfunktion.

Før kurset får du til opgave at gennemlæse

den seneste årsrapport og hjemmesiden for

en kendt dansk virksomhed.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig primært til kommunikations-,

presse- og informationsmedarbejdere i

private og offentlige virksomheder, men kan

også være relevant for medarbejdere i fx finansafdelingen,

direktionssekretariatet og andre, der

har brug for at skærpe deres forståelse for,

hvordan private og offentlige virksomheders

præstationer og mål kan formidles.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

2. november 2006, kl. 9-17

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

OBS! Kursusdagen er forlænget til kl. 17.

Tilmeldingsfrist

12. oktober 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.400 kr. for medlemmer

5.200 kr. for ikke-medlemmer


sprog

Effective business writing in English

With global communication a part of everyday

business life, most communications staff are expected

to be highly proficient in spoken and written

English. Despite this, many people feel uneasy

at having to write effectively in English. This

course is designed to give you confidence in writing

English in a variety of business situations.

Its purpose is to sharpen your abilities to write

clearly and concisely, in a style that grabs your

reader’s attention from the very first word. The

course will be taught in English.

You will learn:

• How to avoid many of the most common

grammatical errors

• How to avoid making English sound like Danish

• How to adapt your writing to your audience’s

priorities, interests and situations

• Copywriting techniques for print and web that

help communicate the benefits of your

company’s products or services

• Essential skills for writing concise, clear and

motivating internal communications

Who will teach you?

David Hoskin is director of Eye for

Image ApS, an agency dedicated to

writing effective business communication

in English. While working in

marketing and communications for a

Danish software company, David saw that many

businesses often let themselves down when

communicating in English. He established Eye for

Image to address this need. David places great

emphasis on voice, tone and style in written

communications. He has a background in engineering

and music, and he sees strong parallels

between telling stories through music and

communicating through words.

What is expected of you?

The course will contain a combination of presentations,

discussions, exercises and individual evaluations.

You should be ready to exercise your

writing abilities on the spot.

Who should attend?

The course is for anyone who regularly uses

English in their work, whether for communications

or marketing plans, promotional copy, presentations,

press releases, web content, corporate

communications, or anything similar.

Practical details

Time and place

23 and 30 October 2006, from 9 a.m. to

4 p.m. in DKF’s conference rooms,

Strandvejen 100, Hellerup

The course takes place over two days, a week

apart – giving you the opportunity to apply the

principles learned and then follow up on them in

the second part of the course.

Registration deadline

2 October 2006

Approximate number of participants 15

Price

DKK 5.100 members

DKK 6.900 non-members

What will you take away with you?

A better understanding of how to write clear,

concise English. You will come away with a variety

of tools and reference items that will be of

great use in your daily work.


Sprog

Ledelse og kommunikation

– aktiver dit kommunikative potentiale,

tag ordet og få opmærksomheden

Det er nærmest umuligt at adskille begreberne

ledelse og kommunikation – uden kommunikation

ingen ledelse. Medarbejdernes motivation,

engagement og trivsel hænger uløseligt sammen

med lederens evne til at kommunikere direkte,

personligt, overbevisende og troværdigt.

Dette kursus sætter fokus på betydningen af

det talte ord som katalysator for dialog, forståelse

og forandring og på, hvordan du som leder

kan udvikle dine kommunikative evner i forhold

til såvel interne som eksterne problemstillinger.

På kurset lærer du dig selv bedre at kende og

får en klarere fornemmelse af, hvordan du virker

på andre. Kan du som indadvendt person fx

være i en udadvendt og kommunikerende stilling?

Og hvor ligger lige præcis din personlige

udfordring i din måde at kommunikere på?

Kurset indeholder øvelser og opgaver, der giver

dig indsigt i dit eget potentiale, og du vil få redskaber

til at håndtere forskellige kommunikative

udfordringer, både når du coacher, giver feedback

eller kommunikerer ved et møde. Det

handler om at kende sit eget potentiale, sine

medarbejdere, vide hvad man taler om og formulere

det i enkle og vedkommende budskaber

ved at bruge sine medfødte værktøjer: Sproget,

formen, præsentationen, stemmen og kroppen.

Hvem skal du møde?

Charlotte Thorsen er konsulent i retorik

hos GCI Mannov med fokus på

mundtlig formidling, herunder blandt

andet personlig fremtræden, præsentationsteknik,

stemmetræning,

kropssprog og argumentation. Charlotte Thorsen

har arbejdet i mange forskellige sammenhænge,

blandt andet som talelærer på skuespillerskolerne

ved Århus og Odense Teater, som

gæstelektor på RUC og som freelance kursusholder

i forskellige virksomheder. Desuden er

hun en efterspurgt foredrags- og oplægsholder.

Charlotte Thorsen er uddannet sanger og musikpædagog

fra Det Jyske Musikkonservatorium

og er BA i retorik fra Københavns Universitet

med kulturformidling og filosofi som bifag.

Hvad får du med hjem?

Målet med kurset er at aktivere dit eget kommunikative

potentiale og give dig en indsigt i,

hvordan du virker på din omverden. På kurset

gennemgår vi, hvordan du

• lærer dine kommunikative kompetencer at

kende

• lærer at kommunikere både til fornuft og

følelse hos tilhøreren

• afgrænser og fokuserer dit budskab

• vælger sprog og form, så det passer til

målgruppen

• bruger stemme og krop til at løfte og forstærke

budskabet

• prøver teknikkerne i praksis

Hvad kræver det af dig?

Kurset er lagt an på praksis med udgangspunkt

i den enkelte deltagers udfordringer. Kurset

veksler mellem oplæg, redskaber og øvelser. Og

du skal forberede en mindre præsentation til

kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationschefer

og ledere, der vil udvikle deres kommunikative

potentiale. Du har måske netop fået ledelsesansvar,

eller måske ønsker du blot at optimere

kommunikationen i din ledelsespraksis.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset løber over to dage

17. og 24. januar 2007 kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

20. december 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

5.100 kr. for medlemmer

6.900 kr. for ikke-medlemmer


sprog

Skab levende præsentationer

Powerpoints er blevet fast inventar i kommunikationsværktøjskassen,

når man skal udarbejde

præsentationer. Og et praktisk redskab. For

powerpoints kan godt fungere i præsentationer,

men det klare budskab forplumres i ganske

mange tilfælde af informationstunge slides.

Præsentationen bliver for upersonlig, fordi teknikken

overtager – og ofte alt for lang, fordi

man bruger powerpoints som manuskript.

Lær derfor, hvordan du udarbejder en klar og

levende præsentation. Også med powerpoints.

Hvem skal du møde?

Mette Avnshøj er kommunikationsrådgiver

i TDC. Hun er uddannet i

retorik og har gennem en årrække

undervist i mundtlig kommunikation

samt været kommunikationsmedarbejder

i Novo Nordisk Engineering A/S.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig indsigt i retoriske kvalitetskriterier

for god kommunikation. Og du får konkrete

formidlingsredskaber, som du kan arbejde videre

med.

Hvad kræver det af dig?

Dagen vil veksle mellem teori, praksis og øvelser.

Du skal have en præsentation med, som

du har skrevet, og som vi vil arbejde med under

kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører, der

udarbejder præsentationer og som har brug for

gode praktiske råd.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

16. november 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.400 kr. for medlemmer

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Kurset gennemgår temaer som

• Målret præsentationen efter talesituationen

• Skriv til tilhørernes indre fjernsyn

• Brug teknikken med omhu


sprog

Skriv taler, der fungerer

Det siges, at det er en kunst at skrive taler. Det

er der måske et gran sandhed i. Men at skrive

en god tale er først og fremmest et håndværk.

Taleskrivning er en del af mange kommunikationsmedarbejderes

opgaver. Det er ikke altid en

lige populær opgave at få tildelt. Det er faktisk

en skam. For det at skrive taler er en vigtig

opgave. Og det er et spændende fagligt område

at dyrke. Retorikken er et fag med århundredgamle

rødder og en spillevende nutid.

Hvem skal du møde?

Cecilie Liebermann er retoriker og

informationsmedarbejder i Kultur- og

Fritidsforvaltningen. Cecilie har i

snart fem år skrevet taler for blandt

andre Københavns kulturborgmester.

Cecilie har tidligere arbejdet med kommunikation

i Københavns Energi og på Grundtvigs

Højskole. Cecilie har desuden undervist i retorik

på Askov Højskole og arbejdet med videofilm og

manuskripter på et filmselskab.

Jan Horskjær er kommunikationschef

i Københavns Kommune og har

i ti år skrevet taler til blandt andre

Københavns overborgmester. Har

tidligere arbejdet med kommunikation

i Dansk Arbejdsgiverforening, Burson-Marsteller

og Danske Sælgere. Har holdt kurser i

taleskrivning i Københavns Kommune.

Hvad kræver det af dig?

Dagen veksler mellem oplæg, redskaber og

øvelser. Du skal inden kurset sende en tale, du

har skrevet, som kan bruges som udgangspunkt

for efterkritik og erfaringsudveksling.

Hvem kan deltage?

Du skal have taleskrivning som en del af dit job,

eller du skal være på vej til et job, hvor du skal

skrive taler til andre.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

25. oktober 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

4. oktober 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.400 kr. for medlemmer

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig indblik i retorikkens grundbegreber

og metodikker. Du lærer de forskellige

retoriske virkemidler at kende. Du får en fornemmelse

af retorik som kommunikationsværktøj,

du får faglig kritik af en tale, du har skrevet,

og du får prøvet at researche, disponere og

skrive en tale, der opfylder de retoriske grundregler.


sprog

Skriv til nettet

Hvad vil du kommunikere? Hvem vil du kommunikere

det til? Har du et klart svar på begge

spørgsmål, er du godt på vej til at skrive godt

på nettet. Læseren på nettet er utålmodig og

bruger kun kort tid på at orientere sig på en

webside. Kort, læsevenlig tekst og nem navigation

er derfor karakteristisk for en god nettekst.

Kurset gennemgår de grundlæggende principper

for gode tekster til nettet. Du vil få en række

redskaber, der gør, at netop din tekst bliver

læst og forstået. Kurset fokuserer på følgende

spørgsmål:

• Hvordan trænger jeg igennem med mit budskab

på nettet?

• Hvilke virkemidler kan jeg bruge for at tiltrække

læseren?

• Hvordan skal teksten struktureres for at fastholde

læseren?

• Hvordan gør jeg det nemt for læseren at navigere

i teksten?

På kurset kommer du blandt andet til at beskæftige

dig med målgrupper, godt sprog, fængende

overskrifter, interaktivitet, brug af statistik,

billeder og billedtekster. Kurset veksler

mellem tekstens indhold og tekstens opsætning,

mellem teori og praksis, og vil tage udgangspunkt

i deltagernes egne eksempler og behov.

Hvem skal du møde?

Rasmus Heide (øverst) og Kristian

B. Bilenberg har siden 2002 arbejdet

med intern kommunikation på

nettet i TDC. De er begge redaktører

af dagligt opdaterede elektroniske

nyhedsmedier for 14.000 TDCmedarbejdere

i Danmark og er samtidig

tovholdere på strategiske kommunikationsopgaver

på intranettet.

Begge er uddannet fra Danmarks

Journalisthøjskole.

Hvad får du med hjem?

På kurset bliver du introduceret til en række

værktøjer og metoder til at skrive og strukturere

nettekster, så budskabet bliver klart og fastholder

læserens interesse. Du lærer, hvordan

en trykt tekst også kan blive læsevenlig på nettet,

og du vil se eksempler på gode og mindre

gode nettekster. Efter kursets første dag afprøver

deltagerne redskaberne i dagligdagen. På

kursets anden dag skal du blandt andet evaluere

og diskutere eksempler fra perioden siden

første kursusdag. Hvad var udfordringerne, og

hvordan håndterer du dem fremover?

Hvad kræver det af dig?

Til kursets første dag skal du medbringe et eller

flere screen-dumps af tekster, du har skrevet til

nettet, som du kan arbejde videre med på kurset.

Kurset veksler mellem oplæg og individuelt

arbejde med din egen tekst, hvor du vil få mulighed

for at sparre med kursuslederne.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle, der skriver tekster

til hjemmesider og intranet – både nyheder og

andre informationer.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset løber over to dage og udbydes

• i København 1. og 21. november 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• i Århus 15. november og 13. december

2006, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

For kurset i København 11. oktober 2006

For kurset i Århus 16. oktober 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.650 kr. for medlemmer

5.450 kr. for ikke-medlemmer


marketing

Markedsføring for kommunikatører

Mange kommunikationsafdelinger er fysisk og

organisatorisk adskilt fra marketing. Hvilket man

kan undre sig over i betragtning af, at begge

discipliner arbejder med at formidle virksomhedens

budskaber både internt og eksternt, og at

et samarbejde ville styrke virksomhedens identitet.

En væsentlig forudsætning for dette samarbejde

er imidlertid større viden om, hvad den anden

afdeling arbejder med – strategi, metoder og

værktøjer, medier m.v.

Dette kursus henvender sig til kommunikationsog

informationsmedarbejdere i virksomheder og

organisationer, som har brug for at vide mere

om, hvordan man arbejder med markedsføring.

Kurset introducerer marketingtankegangen og

definerer i den sammenhæng reklame, direct

marketing og medieplanlægning m.v.

Hvem skal du møde?

Jens Hansen er direktør i Aros

Kommunikation A/S. Aros Kommunikation

arbejder integreret med

strategiudvikling, reklame, PR og

direct marketing, hvorfor Jens Hansen

har gode forudsætninger for at introducere

emnet for kommunikationsfolk.

Hvad kræver det af dig?

Kurset er bygget op omkring en gennemgående

case, men eksempler fra deltagernes egne virksomheder

og arbejdsområder vil blive inddraget

undervejs. Du skal derfor være indstillet på kort

at gøre rede for, hvordan du oplever problemstillingen

i dit job.

Hvem kan deltage?

Alle, som arbejder med kommunikation og information,

og som har nogle års erfaring

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset udbydes

• i København 28. august 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• i Århus 30. august 2006, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

7. august 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer,

4.900 kr. for ikke-medlemmer

Hvad får du med hjem?

Kurset introducerer deltagerne til og sikrer forståelse

for den samlede marketing værdiproces.

Undervejs diskuteres, hvor der er naturlige

snitflader mellem marketing og kommunikation.

Vi vil blandt andet sætte fokus på følgende

emner:

• Planning

• Branding

• Briefing

• Kreativitet som middel til at opnå de

ønskede mål

• Medievalg, planlægning og opfølgning

• Cases


marketing

Sælg dit budskab

Du kender situationen. Du skal præsentere en

idé, et produkt, et projekt, et budskab, der skal

føre til en beslutning etc., og så møder du modstand

og kritiske spørgsmål, som du ikke helt

ved, hvad du skal stille op med for at få solgt

budskabet.

På dette kursus tænker vi kolleger som kunder

og leverandører. Vi sætter fokus på dig som

sælger og på betydningen af praktisk salgsteknik

i stort set al den kommunikation, vi praktiserer

i det daglige. Dine evner til at sælge bliver

vurderet og prøvet af gennem praktiske øvelser,

som tager udgangspunkt i din hverdag. Kan alle

lære at sælge, eller er det et medfødt talent?

Og hvad er det lige præcis, du skal arbejde med

for at blive bedre til at sælge dit budskab?

Kurset tager udgangspunkt i klassiske salgsredskaber

og -metoder. Du vil lære nogle konkrete

og praktiske spørge- og salgsteknikker og måder

at behandle indvendinger på i en salgsdialog,

og du lærer at lytte til din ’købers’ behov og

bruge det aktivt.

Hvem vil du møde?

Lotte Leth-Sørensen er kommunikationschef

i Ny Tønder Kommune og

har mange års praktisk erfaring

med Business to business-salg både

til det offentlige og det private, nationalt

og internationalt. Lotte J. Leth-Sørensen

har arbejdet med formidling og marketing i

praksis og som underviser i forskellige sammenhænge.

Hun er uddannet fra Den Danske Eksportskole,

Syddansk Universitet i virksomhedskommunikation

og Danmarks Journalisthøjskole.

Hvad får du med hjem?

Målet med kurset er, at du også begynder at

betragte nogle af de daglige situationer, du står

i, når du skal have en idé eller et budskab igennem,

som en salgsopgave. Du lærer at bruge

nogle værktøjer og metoder til at tænke salgstaktisk

med, og du lærer dine egne potentialer

som sælger bedre at kende og får indsigt i

enkle virkemidler til at blive bedre. Du lærer om

• spørgeteknik

• aktiv lytning

• behandling af indvendinger

• hvad salg er for en størrelse, og hvad kan vi

bruge det til

• dig selv som formidler og sælger

Hvad kræver det af dig?

Kurset består af oplæg fra kursuslederen og

praktiske opgaver. Du skal tænke en situation

eller flere igennem, hvor du enten skal eller har

skullet sælge et budskab, en idé, et projekt eller

et produkt, som vi kan tage udgangspunkt i og

prøve af på kurset. Du skal forberede dig på at

holde en salgspræsentation af dit eget projekt

for holdet og både give og få feedback på din

præsentation af holdet og kursuslederen.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med

formidling og kommunikation, og som gerne vil

blive bedre til at sælge sine daglige budskaber.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

15. januar 2007, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

18. december 2006

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.400 kr. for medlemmer

5.200 kr. for ikke-medlemmer


måling

Målstyring og kommunikationsmålinger

– i mindre private og offentlige virksomheder

Måling og evaluering af kommunikation har gjort

sit indtog i de store virksomheder og offentlige

institutioner som et middel til at dokumentere

værdien af kommunikationsindsatsen. Men hvad

gør man i de små og mellemstore virksomheder

samt i de mindre offentlige institutioner og organisationer

med få informationsmedarbejdere

og begrænsede kommunikationsbudgetter?

Målet med kurset er at give deltagerne konkrete

værktøjer til kommunikationsmålinger tilpasset

deres virkelighed. Kurset veksler mellem oplæg,

diskussion i grupper samt sparring af den

enkelte deltager, der får mulighed for at fremlægge

egne problemstillinger og få forslag til

løsningsmodeller. Kurset er således baseret på

aktiv involvering af deltagerne med fokus på deres

hverdag. Ligeledes vil erfaringsudveksling

være i højsædet.

Hvem skal du møde?

Thomas Lyng Johannessen er ansat

i Undervisningsministeriet og har

blandt andet ansvar for kommunikations-

og journalistuddannelser. Thomas

Lyng Johannessen har tidligere

arbejdet som konsulent med speciale i evaluering

af programmer, projekter og policy og har i

de senere år arbejdet intensivt med kommunikationsmålinger

og evalueringer for organisationer,

offentlige institutioner i Danmark og EU-kommissionen.

Hvad får du med hjem?

Kurset er praksisorienteret. Der vil være begrænset

fokus på teori inden for feltet. Hovedfokus

er på at få hver enkelt deltagers udfordringer

vedrørende kommunikationsmålinger på banen

og på at give deltagerne sparring og mulige

løsningsforslag til, hvordan de kan gå hjem og

arbejde med målinger.

Kurset giver dig

• et inspirationskatalog til, hvordan målstyring

og kommunikationsmålinger foretages i den

lille virksomhed, institution eller organisation

• konkret sparring og forslag til, hvordan opgaver

vedrørende kommunikationsmålinger løses

• inspiration i form af erfaringsudveksling

Hvad kræver det af dig?

Du skal være indstillet på at deltage aktivt på

kursusdagen. Og forud for kurset skal du kort

formulere en problemstilling vedrørende kommunikationsmålinger

(max 1 side), som sendes

til kursuslederen minimum en uge før kursusstart.

Hvem kan deltage?

Du er kommunikatør i en lille eller mellemstor

privat eller offentlig virksomhed og har lille eller

nogen erfaring med målstyring og måling af

kommunikation.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

22. november 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. november 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer

4.900 kr. for ikke-medlemmer


Journalistik og presse

Få dit budskab i pressen

Hvorfor kom min pressemeddelelse ikke i avisen?

Var det med vilje, at tv-journalisten misforstod

min direktør? Som kommunikatør kan

massemedierne både berede én frustrationer

og sejre. Selv om man synes, at man har et

klart og relevant budskab, er det ikke sikkert,

at det ser sådan ud fra journalistens side. Dette

kursus henvender sig til kommunikatører i

organisationer, private eller offentlige virksomheder,

der jævnligt er i kontakt med pressen,

og som gerne vil have opdateret deres viden

om medierne og udviklet deres kompetencer

på området.

Kurset sætter fokus på

• hvordan pressen arbejder

• hvad en god nyhed er

• pressekontakten i praksis

• udvikling af det klare budskab

• individuelle interview-øvelser på tv med udgangspunkt

i deltagernes egne eksempler

Hvem skal du møde?

Tom Pedersen er partner i Firstline

Communication A/S. Han er uddannet

journalist, har arbejdet på dagbladet

Børsen, og været reporter og

nyhedsredaktør på Nordisk Film og

TV2-Nyhederne.

Hvad får du med hjem?

Du får den sidste nye viden om de medier, som

er interessante for dig og din virksomhed. Du

får nogle værktøjer til at udvikle klare budskaber,

så du og journalisterne taler samme sprog.

Og du får afprøvet dine evner til at kommunikere

for åbent tv-kamera.

Hvad kræver det af dig?

Vi har en åben og uhøjtidelig dialog i løbet af

kurset, og selve træningen appellerer både til

din viljestyrke og din selvironi. Før kurset beder

vi dig aflevere et CV og nogle konkrete eksempler

eller artikler, du har skrevet, der kan blive

genstand for træningen.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsmedarbejdere

og -rådgivere i private og offentlige virksomheder,

der har praktisk erfaring i nærkontakt

med pressen.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset udbydes

• i København 4. oktober 2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100

• i Vejle 5. oktober 2006, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

For kurset i København 13. september 2006

For kurset i Vejle 3. august 2006

Ca. deltagerantal 8

Pris

4.650 kr. for medlemmer

6.450 kr. for ikke-medlemmer


workshops

Communication Academy

Denne workshop-række sætter fokus på samspillet

mellem kommunikation og øvrige ledelsesdiscipliner

og er målrettet erfarne kommunikatører

med ledelseserfaring, der ønsker en kvalificeret

og målrettet introduktion til centrale

ledelsesdiscipliner.

Du møder højt kvalificerede repræsentanter fra

de vigtigste øvrige ledelsesdiscipliner (strategi/

ledelse/finans og økonomi/HR /salg og marketing/produktion

og drift). Derudover arbejder du

i et Action Learning-program videre med de forskellige

emner og med, hvordan du selv kan

styrke din viden og kompetencer og gennemføre

konkrete handlinger på de enkelte områder.

Hvem skal du møde?

På workshoppen er der indlæg fra blandt andre

• Professor Lars Thøger Christensen,

Syddansk Universitet

• Direktør, ekstern lektor Klaus Guldbrandsen,

K&K Lederudvikling A/S

• Direktør Jens Hansen, Aros Kommunikation

• Lean-Program Manager Christine Møller

Jensen, Novo Nordisk A/S

• Logistik- og driftssupportchef Peter Kastberg,

Post Danmark A/S

• Professor Jan Molin, CBS

• Professor Thomas Plenborg, CBS

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig

• inspiration og metoder til at videreudvikle

samspillet med øvrige ledelsesdiscipliner

• større forståelse og gennemslagskraft for

kommunikationsarbejdet ved både at styrke

din egen faglighed og din viden om øvrige

ledelsesdiscipliner

• inspiration til at arbejde med kommunikationsarbejdet

ud fra forskellige perspektiver

• bevidsthed om din egen profil – både i forhold

til kompetencer og udviklingsmuligheder

• inspiration til at gennemføre forandringer hos

dig selv og i din organisation

• netværk og erfaringsudveksling

Hvad kræver det af dig?

Kurset veksler mellem oplæg og praktiske øvelser

og kræver meget aktiv medvirken fra deltagerne.

Du skal være

• indstillet på at arbejde seriøst med andre fagområder

i det strategiske ledelsesperspektiv –

også på eget initiativ og ved egen læring

• parat til at udfordre dig selv, inddrage cases

fra din egen organisation og engagere dig i et

udviklende og tæt samarbejde med ligestillede

Hvem kan deltage?

Workshoppen henvender sig til kommunikatører

i private og offentlige virksomheder og organisationer

med flere års erfaring, herunder erfaring

med ledelsessamarbejde. Du har ambitioner om

at styrke samspillet mellem kommunikation og

de øvrige strategiske ledelsesområder og lyst til

og behov for at udvide dit kompetenceområde

inden for andre ledelsesdiscipliner.

Kursusledere

Company Branding Manager

Christian Grandjean, Carlsberg

Breweries A/S. Christian er tidligere

chefkonsulent i Bergsøe 4 A/S og

cand.mag. i dansk og retorik.

Ledelseskonsulent Stine Staffeldt,

Udviklingspartner. Stine er cand.

merc. i organisation og HRM og har

arbejdet som personale- og lederudviklingschef

gennem 10 år.

Praktiske oplysninger

Workshoppen løber over seks gange

2. oktober, 27.- 28. november (internat),

10. januar, 7. februar, 19. marts og 17. april

Tilmeldingsfrist

4. september 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

34.500 kr. for medlemmer

38.100 kr. for ikke-medlemmer


workshops

Ny i jobbet

– styr på teorien, men hvad med praksis?

Du har ansat en nyuddannet kommunikationsrådgiver

eller -medarbejder, der har teorien på

plads, men som meget naturligt ikke har så

meget erfaring fra det praktiske kommunikationsarbejde.

Brug dette intensive forløb til at få

sat kompetencer og redskaber på plads. Kurset

sætter over tre dage fokus på

Faglige færdigheder og kompetencer

• Budskaber som organisationens omdrejningspunkt

• Medierelationer for dummies og pressemeddelelsens

livscyklus

• Intro til lobby

• Den korte version af kommunikationsstrategien,

strategiske oplæg og projektbeskrivelse/-

ledelse

• Sådan knækker du regnskabet

• Interne medier og kanaler

• Mellemlederens rolle

Organisatoriske kompetencer

• Organisations- og forretningsforståelse

• Forstå virksomhedens strategi

• Sådan kan du omsætte strategien i praksis

Personlige kompetencer

• Skab dit eget netværk

• Præsentationsteknik

• Rolle, opgave- og kompetenceafklaring

• Personlig branding

Hvem skal du møde?

Anders Monrad Rendtorff er uddannet

fra RUC og er kommunikationsdirektør

for Telia Danmark.

Anders har gennem de sidste 15 år

arbejdet professionelt med alle discipliner inden

for kommunikationsfaget og har blandt andet

været rådgiver hos Advice, kontorchef i den finansielle

sektor, kommunikationschef for Ericsson

Danmark og Copenhagen Business School

samt været udstationeret 2,5 år i Stockholm,

hvor han arbejdede med global marketing.

Hvad får du med hjem

Deltagerne får

• fornyet respekt for de håndværksmæssige og

praktiske forudsætninger for at performe som

effektiv kommunikatør og redskaber til det

• mulighed for at diskutere og anvende sine oplevelser

som novice på et krævende arbejdsmæsssigt

felt

• lært at anvende sine teoretiske kompetencer

på eksempler fra hverdagens praktik på en

reflekterende facon

Hvad kræver det af dig?

• Du skal være tilpas ydmyg til at ville arbejde

med praktiske eksempler

• Du skal være villig til at dele dine evt. frustrationer

• Du skal have lyst til at arbejde koncentreret

• Du skal forberede dig, inden du kommer, så vi

er sikre på, at diskussionerne bliver tilstrækkeligt

relevante

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet kommunikatører, der har en

kommunikationsfaglig baggrund og er nye i jobbet,

men som endnu ikke har den store praktiske

erfaring.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Workshoppen løber over tre dage

12. oktober, 6. november og 11. december

2006, kl. 9-16

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

21. september 2006

Ca. deltagerantal 15

Pris

6.200 kr. for medlemmer,

8.000 kr. for ikke-medlemmer


SPECIALKURSER

Jobsøgning for ledige

og næsten kandidater

Som med alle andre kommunikationsopgaver

gælder det om at være forberedt. Hvor ønsker

jeg at blive ansat? Hvordan skriver jeg en god

ansøgning? Og hvad skal jeg spørge om, hvis

jeg kommer til samtale? Hvad kan jeg kræve i

løn? Og hvis jeg får jobbet, hvordan skal kontrakten

være?

Kurset

• øger din bevidsthed om egne kompetencer

• afdækker retningen for fremtidige jobmuligheder

• giver dig sikkerhed i processen

• belyser mulighederne for selv at sætte dagsordenen

og undgå fodfejl

• giver dig redskaber til at formulere en karriereplan

Hvem skal du møde?

René la Cour Sell er direktør for Rådet

for Større Færdselssikkerhed og

tidligere formand for Dansk Kommunikationsforening.

Han er uddannet

cand.scient.soc. i public relations fra

RUC og EBP fra UC Berkeley og har tidligere

været kommunikationschef i en række virksomheder.

Hvad kræver det af dig?

Kurset er en blanding af oplæg fra kursuslederen,

diskussion og opgaver. Du skal være indstillet

på at bidrage meget aktivt og påregne lidt

tid til forberedelse af mindre opgaver inden kursusstart.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til ledige og næsten kandidater,

der snart skal i gang med jobsøgningen.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset udbydes

• i København 26. september 2006, kl. 9-12.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• i Århus 25. september 2006, kl.10-13.30

Tilmeldingsfrist

28. august 2006

Ca. deltagerantal 20

Pris

Gratis for DKFs medlemmer, når kontingentet

er betalt

Hvad får du med hjem?

Kurset sætter fokus på det forberedende arbejde.

Hvad kan du gøre for at bringe dig i position

til et job? Hvad er en god ansøgning? Hvad er

en god samtale? Og hvad kan du selv gøre?


INDHOLD OG TILMELDING

Strategi

At leve op til reglerne og mere til

– hvordan kommunikere i dette spændingsfelt /Kbh. (en dag), Vejle (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Digitale brandingstrategier – webkommunikation i et corporate branding perspektiv/Kbh. (to dage), Vejle (to dage) . . . . . . 4

Giv forretningsstrategien liv og mening (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kommunikationsplan, -politik og -strategi /Kbh (to dage), Vejle (to dage). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kommunikativt lederskab (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Spin, lobbyisme og politisk kommunikation /Kbh. (en dag), Vejle (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Strategisk risikoledelse (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sæt ansigt på opinionsdannerne (en dag). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Finansiel kommunikation

Introduktion til finansiel kommunikation (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sprog

Effective business writing in English (to dage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ledelse og kommunikation – aktiver dit kommunikative potentiale, tag ordet og få opmærksomheden (to dage) . . . . . . . . 13

Skab levende præsentationer (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Skriv taler, der fungerer (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skriv til nettet / Kbh. (to dage), Århus (to dage). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Marketing

Markedsføring for kommunikatører / Kbh. (en dag), Århus (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sælg dit budskab (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Måling

Målstyring og kommunikationsmålinger – i mindre private og offentlige virksomheder (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Journalistik og presse

Få dit budskab i pressen/Kbh. (en dag), Vejle (en dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Workshops

Communication Academy (seks gange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ny i jobbet (tre dage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Specialkurser

Jobsøgning for ledige og næsten kandidater /Kbh. (en halv dag), Århus (en halv dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tilmelding og betaling

Du kan tilmelde dig online på www.kommunikationsforening.dk, maile på dansk@kommunikationsforening.dk eller faxe på

3393 9068. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi bekræftelse/faktura, som vi beder dig betale inden kurset.

Din tilmelding er bindende, men er du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega. Vi anbefaler dig at

tilmelde dig hurtigst muligt, da kurserne har begrænset deltagerantal. Vi skal have din tilmelding tre uger før kursusstart,

hvis ikke andet fremgår. Kurserne er uden moms.

KURSER – efterår/vinter 2006 UDGIVES AF

Dansk Kommunikationsforening, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf. 3393 9098, fax 3393 9068,

dansk@kommunikationsforening.dk, www.kommunikationsforening.dk

Oplag: 3.000. Design og tryk: Datagraf

DKF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis der er færre end 10 tilmeldte.

Har du spørgsmål til kurserne, kan du ringe til Gitte Holmstrup eller Sonja Sukstorff i DKFs sekretariat på telefon 3393 9098

eller sende en mail til dansk@kommunikationsforening.dk.

Tjek i øvrigt løbende vores hjemmeside www.kommunikationsforening.dk.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

More magazines by this user
Similar magazines