(Microsoft PowerPoint - Stine_Mandagmorgen_Fremtidens velf ...

kommunikationsforening.dk

(Microsoft PowerPoint - Stine_Mandagmorgen_Fremtidens velf ...

www.mm.dk

Fremtidens

velfærdsalliancer

DKF, 22. marts 2011

Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør, Mandag Morgen

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Velfærden under pres

Økonomi

Demografi

+ Borgernes forventninger

---------------------------------------------------------

= Behov for nytænkning

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Velfærdsudfordringer

Det

rummelige

samfund

Viden

Viden

og

og

vækst

vækst

Hænder

nok

Sunde

sammenhænge

Velfærdskløften

Mål før

midler

Videndeling

Ny velfærd

Ledelse af

innovation

Den

aktive

borger

Velfærd i

samarbejde

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

De repræsenterer…

• 19 kommuner

• 10 frivillige organisationer

• og 19 andre, herunder virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, faglige

organisationer, styrelser og professionshøjskoler

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Pres på velfærden

– og på

virksomhederne

Presset på virksomhederne for at tage

ansvar øges i takt med at de offentlige

velfærdsydelser skæres til.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

In the news:

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Fordommene på bordet

• Virksomhederne tror, at frivilligt arbejde er gratis. De forstår simpelthen

ikke, at der går en masse ressourcer til at rekruttere, opkvalificere og

fastholde en frivillig.

• Skal man holde møde med en frivillig organisation, skal man sætte

dobbelt så lang tid af som normalt.

• Ringer man som virksomhed til en frivillig organisation for at tilbyde en

hjælpende hånd, tager de hele armen. De forstår ikke, at

hjælpearbejde ikke er virksomhedernes kerneforretning.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Gode takter

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Strategisk CSR?

Kun 1 pct. af partnerskaber mellem virksomheder og frivillige organisationer

er strategiske.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

… eller CSI?

• CSR - en vej til CSI, corporate social innovation. Hvordan kan man

innovere produkter og services via en social indsats?

• Innovation via partnerskaber med frivillige og/eller socialøkonomiske

aktører: Som Grameen-Danone, CompLED, DSB?

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Virksomheders input til frivillighed

1. Videnspreder: Frivillige fra erhvervslivet kan udbrede viden

om sagen. Virksomhedsfrivillige er ofte gode til at formidle

og bygge bro.

2. Idé-generator

med andre kompetencer: Forskellige

uddannelsesbaggrunde, kompetencer og erfaringer fra

arbejdsmarkedet kan løfte det frivillige arbejde.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Når det går godt

”En virksomhed spurgte, hvad de kunne gøre for os på én

enkelt dag. Vi tog udgangspunkt i et mentorprojekt i Dansk

Flygtningehjælp, der havde store vanskeligheder med at sikre

driftsmidler. Konsulenterne fra virksomheden holdt en

workshop for de ansatte i mentorprogrammet. Formålet med

workshoppen var at udvikle mentorprogrammet så det blev

mere attraktivt for virksomheder at blive sponsorer af

programmet - og dermed sikre den videre finansiering.”

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Når det går skidt

Dansk Flygtningehjælp lavede et arrangement med spil og konkurrencer for

en frivillig lektiehjælp med et firma. Tolv medarbejdere deltog på én dag.

Dansk Flygtningehjælp:

”Det virkede, som om frivilliggruppen skulle tilpasse sig virksomhedens

ønsker. En medarbejder fra virksomheden gav efterfølgende udtryk for, at

Dansk Flygtningehjælp burde overveje, hvordan man samarbejder med

virksomheder”.

Det kan medarbejderen have ret i…

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Et strategisk partnerskab

• Ungdommens Røde Kors (URK) og KPMG samarbejder om at hjælpe

udsatte børn og unge i Danmark.

• For URK er det kerneforretningen, for KPMG er det et hovedelement i

udmøntningen af deres CSR-strategi.

• KPMG stiller op med frivillige, som rekrutteres blandt medarbejdere på

alle niveauer. De bidrager både med opkvalificering af URK-frivillige og

med lektiehjælp m.v. i URKs aktiviteter.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

What’s in it for KPMG

KPMG valgte et partnerskab med corporate volunteering fordi:

1. Mere end en tredjedel af medarbejderne havde udtrykt interesse i en

intern spørgeskemaundersøgelse.

2. Man kunne udnytte og udvikle medarbejdernes kompetencer på en ny

måde.

3. Man vurderede, at tilbuddet ville give synlige resultater og gode

historier både internt og eksternt.

4. Det var en mulighed for ikke kun at rådgive kunder om CSR, men også

selv gøre det i praksis.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

What’s in it for URK

• URK fortæller, at samarbejdet giver dem nye øjne på eget arbejde – og

stærkt fokus på resultater, og dokumentation af dem.

• Samarbejdet giver URK adgang til nogle andre kompetencer end dem,

deres ”typiske” frivillige har.

• KPMG stiller med færdiguddannede ”voksne”, URKs frivillige er typisk

studerende.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Gode råd fra KPMG

• Formidling – lad interne ambassadører fortælle om mulighederne i at

arbejde frivilligt i arbejdstiden. Så får man flere kolleger med.

• Gør det nemt – tag de første skridt for medarbejderne. Lav aftalen med

organisationen, så medarbejderen ikke selv skal finde organisationen,

ringe op og spørge om der er muligheder osv.

• Motivation – betal timer. Selvom det måske ikke betyder meget i forhold

til arbejdspresset, så giver det en legitimitet, når medarbejderen fx skal

gå tidligt en dag for at nå hen i lektiecaféen.

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Sidder du og overvejer…

… at tage kontakt til en frivillig organisation, så besvar:

• Hvorfor ønsker I samarbejdet – og hvorfor netop med denne

organisation?

• Hvor omfattende et samarbejde ønsker I?

• Vil I være med til at organisere og udføre et arrangement?

• Vil I byde ind med frivillige i en løbende indsats?

• Hvilke typer af opgaver vil I deltage i?

..råder Dansk Flygtningehjælp

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

MM arbejder videre

• Virksomhedernes stemme er ikke tydelig i debatten – derfor undersøger

vi mulighederne for en undersøgelse af virksomhedernes rolle i

fremtidens velfærdsalliancer.

• Hvor er potentialerne i nye velfærdsalliancer, set fra virksomhedernes

perspektiv?

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011


www.mm.dk

Tak for jeres tid

Vil du vide mere?

Se www.mm.dk/fremtidens-velfærdsalliancer

Har du idéer, kommentarer eller projekter, vi skal kende til på MM, så hører jeg gerne fra dig:

Stine Carsten Kendal, sck@mm.dk,

telefon 33 93 93 23

Titel på foredrag Fremtidens velfærdsalliancer Datot den 22. marts 2011

More magazines by this user
Similar magazines