24.03.2014 Views

Download DKF kursuskatalog 2 2013 - Dansk ...

Download DKF kursuskatalog 2 2013 - Dansk ...

Download DKF kursuskatalog 2 2013 - Dansk ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KURSER

EFTERÅR/

VINTER 2013


Forord

Indhold

INVESTER I

EFTERUDDANNELSE

Efteruddannelse er en investering, der kan give et godt afkast – både i form af

nye kompetencer, nye muligheder og et udvidet professionelt netværk.

Derfor er vi glade for, at mange af branchens bedste kursusledere stiller deres viden

og kompetencer til rådighed. Det giver os nemlig mulighed for at præsentere

et katalog med 34 kurser med den nyeste viden inden for faget.

Her er en bred vifte af emner med kendte og populære kurser i klassiske discipliner,

men også en række helt nye kurser.

Variationen i udbud af efteruddannelse er blevet større. Vi udbyder nu fem forskellige

typer efteruddannelse.

• ComAcademy - er det tunge efteruddannelsestilbud til garvede kommunikatører

• KomNetværk - er den netværksbaserede kompetenceudvikling, hvor vi 6 gange

mødes i netværket – møder specialister, besøger virksomheder og selv er

med i debatten om fagets udvikling

• KomKarriere er for studerende og nye kandidater, der er på udkig efter et

job, og for nyuddannede kommunikatører i deres første job, der gerne vil op i

jobgearet

• ComBrain&Breakfast - giver en akademisk saltvandsindsprøjtning med en

foredragsrække med anerkendte forskere

• KomKurser - hvor vi over en dag eller to sætter fokus på særlige kommunikationsdiscipliner,

nye metoder, redskaber og cases

Der er allerede mange virksomheder, der har valgt at lade DKF være det naturlige

forum for deres efteruddannelse og faglige netværk. Vi vil også invitere dig til at

gå på opdagelse i kataloget, som er spækket med inspiration, redskaber, metoder

og refleksion for både nye og garvede kommunikatører.

Vi håber, du finder det kursus, der matcher dine behov for efteruddannelse.

Og husk, at vi altid gerne modtager forslag til nye kurser.

DKF giver dig, hvad du fagligt har brug for – også gode netværk.

Rigtig god fornøjelse!

John Pedersen

Formand for uddannelsesudvalget

Kursuskatalog 2 – 2013

2 Forord

3 Indhold

4 Uddannelsesudvalg

ComAcademy

5 Dit kompas til sociale medier og digital strategi

KomNetværk

6 Sundhedskommunikation NYHED

7 Politisk kommunikation – påvirk den politiske dagsorden NYHED

KomKarriere

8 Er det dig, der skal have jobbet

9 Kom op i jobgearet – KomKarriereCafé for nyuddannede i første job NYHED

ComBrain&Breakfast

10 ComBrain&Breakfast – akademisk saltvandsindsprøjtning NYHED

KomKurser

LEDELSE OG ORGANISATION

11 Dialogværktøj til at forankre strategien NYHED

12 Employer branding – bedre rekruttering og intern involvering

13 Professionel ledelseskommunikation

STRATEGI

14 Eksekver strategien NYHED

15 Kampagne med effekt

16 Kommunikationsstrategi og -politik med udgangspunkt i forretningen

17 Metoder til at lede global kommunikation

18 Mind the gap – få styr på interessenterne og styrk beslutningerne med

Issues Management NYHED

19 Strategisk underholdning NYHED

FORRETNING

20 Forny årsrapporten NYHED

21 Sådan udarbejder du en business case og beregner Return on Invest NYHED

DIGITALE MEDIER

22 Digital strategi

23 Intranet Best Practice 2013

24 Mobilhistorier – lige ved hånden

25 Mobil kommunikation – jeres næste indsats

26 Skriv godt til Google og fang kunderne

27 Webredaktørens udfordringer og rolle

28 Facebook i praksis

REDAKTION

29 Få dit blad læst

Finn Frandsen

Medlem af bestyrelsen og uddannelsesudvalget

JOURNALISTIK

30 Få styr på det journalistiske håndværk

31 Kommunikatøren som nyhedsproducent NYHED

VISUEL KOMMUNIKATION

32 Design Management

33 Superslides – få styr på best practice i præsentationer til PowerPoint

34 Visuelle kommunikationsløsninger NYHED

Mette Aagaard Hertz

Medlem af bestyrelsen og uddannelsesudvalget

PERSONLIG UDVIKLING

35 Bliv en bedre medietræner

36 Gennemslagskraft som rådgiver

37 Bryd vanen og skab en ny NYHED

38 Tag ordet og brænd igennem – talens magt

39 SÅDAN KOMMER DU MED – PRAKTIK OG BETINGELSER

2 3


Udvalg

ComAcademy

DET ER DKFS UDDANNELSESUDVALG,

DER SAMMEN MED SEKRETARIATET

TILRETTELÆGGER KURSUSUDBUDDET

DET SOCIALE KOMPAS

DIGITAL STRATEGI OG SOCIALE MEDIER

John Pedersen

(formand for uddannelsesudvalget)

Direktør, kommunikationsrådgiver

Operate

Mette Aagaard Hertz

(DKFs bestyrelse)

Vice President

Novo Nordisk

Finn Frandsen

(DKFs bestyrelse)

Professor

Aarhus Universitet

Jacob Søby Bang

Direktør

Strategize

Sociale medier er brugernes foretrukne aktivitet på nettet, derfor søger virksomheder

og organisationer også derhen. For at træffe de rette valg kræver det, at man er

klædt på til den digitale virkelighed, hvor alting går hurtigere og kunderne har nogle

klare forventninger til kommunikationen. Sociale medier virker som et spejl ind i

organisationen. Hvis der ikke er en plan for, hvem der står for dialogen med kunderne,

og hvad man vil med den, skinner det igennem. På kurset bliver deltagerne ledt

igennem de forskellige faser af strategiprocessen – fra et digitalt eftersyn af virksomheden

til implementering og den løbende drift af sociale medier, så de får deres

egen skræddersyede digitale strategi.

På dette kursus lærer du at

• lave en digital strategi, der spiller sammen med virksomhedens mål og forretning

• overvåge jeres brand og den digitale samtale på nettet

• lave en indholds- og publiceringsplan, så du ikke løber tør for indhold og rammer målgruppen

rigtigt

• skabe en dialog med kunderne på de sociale medier, så det giver størst udbytte

• få medarbejdere og kunder til at blive ambassadører

• ruste virksomheden og organisationen digitalt til potentielle kriser

• opsætte konkrete mål og udregne effekten

• omsætte den nyeste viden og teori inden for sociale medier til din hverdag

• styrke dit personlige digitale brand

AKADEMILEDER

ASTRID HAUG, selvstændig digital kommunikationsrådgiver, astridhaug.dk.

Astrid er tidligere særlig rådgiver i Kulturministeriet og community manager hos

Berlingske og har 9 års erfaring med politisk og digital kommunikation. Hun er

medforfatter til bogen Lyt til elefanterne – digital kommunikation i praksis og bestyrelsesmedlem

i Dansk Kommunikationsforening og hun twitter på @astridhaug.

Mød 10 af landets skarpeste eksperter og praktikere inden for sociale medier og digital kommunikation,

som tilsammen bringer kursisterne hele vejen rundt om og i dybden med emnet.

Michael von Bülow

Direktør

nisted-bruun + vonbülow

Thomas Einfeldt

IR- og kommunikationsrådgiver

Einfeldt Kommunikation

RUNE STÆHR, kommunikations- og webkonsulent i Roskilde Kommune, HANS TOSTI, Senior

Social Media Advisor hos Komfo, CHARLOTTE KIEHN ROSELL, social media manager hos

Pandora, LISBETH KLASTRUP, lektor ved IT Universitetet, JACOB BØTTER, iværksætter og forfatter,

LARS DAMGAARD NIELSEN, redaktør for sociale medier i DR, KATRINE KUNST, ErhvervsPhD

og tidligere chef for sociale medier og digital marketing i TDC, JONAS FRIISBERG

NIELSEN, digital chefrådgiver på Operate A/S, BO KRISTIANSEN, chefkonsulent med ansvar

for sociale medier på Syddansk Universitet og GRIMUR FJELDSTED, Social Media Manager

hos Ecco

Lene Lund Hansen

Kommunikationschef

Fødevareministeriet

Jesper B. Larsen

Communications Manager

FLSmidth A/S

Merete Wagner Hoffmann

Kommunikationschef

Nomeco A/S

Pelle Nilsson

Direktør

Resonans Kommunikation

Hvad får du med hjem?

• En strategi og handlingsplan for udvikling af virksomhedens digitale kommunikation

• En indholds- og publiceringsplan til sociale medier

• Teoretisk og praktisk viden om digital strategi og sociale medier

• Omfattende kursusmateriale med redskaber, cases og inspiration

Hvad kræver det af dig?

Det forventes, at du deltager aktivt i diskussioner og øvelser på akademiet og afsætter tid til

forberedelse. Desuden skal du gennemføre et eftersyn af den digitale kommunikation i din

egen virksomhed og efterfølgende udarbejde en strategi og handlingsplan for sociale medier

som en afsluttende opgave. Inden kurset vil kursusleder tage en individuel samtale med deltagerne

om forventninger og opgaven.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationschefer, kommunikationsmedarbejdere, community

managers og webmastere, som arbejder med sociale medier eller gerne vil i gang.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs hele programmet på komforening.dk

Tid og sted

ComAcademy løber over 7 dage og afsluttes med evaluering og diplom. To dage den 3. og 4.

oktober i internat på Egelund Slot i Fredensborg. Fem kursusdage fra 9.30–16.30 den 25. november,

11. december, 16. januar 2013, 25. februar og 18. marts 2014 i DKFs lokaler, Strandvejen

100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

12. september 2013

Ca. deltagerantal 15

ComAcademy

Pris

25.800 for medlemmer af DKF

29.900 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

38.100 for ikke-medlemmer

4

5


KomNetværk

KomNetværk

NETVÆRK FOR SUNDHEDS-

KOMMUNIKATØRER

KOMPETENCE

NETVÆRK

POLITISK KOMMUNIKATION

– PÅVIRK DEN POLITISKE DAGSORDEN

KOMPETENCE

NETVÆRK

Sundhedsområdet er under forandring. Nye temaer og flere behov for kommunikation

opstår i rasende fart. Dagens sundhedskommunikatører skal både kunne formidle

forskning, navigere i et politisk spændingsfelt, tale til fagfolk med stærke traditioner

og tale til hr. og fru Danmark – hvem det så end efterhånden er!

Kompleksiteten er øget, og der stilles højere krav til fagligheden.

I det nye netværk for sundheds¬kommunikatører får du mulighed for at træde et skridt tilbage,

få faglige indspark udefra, møde dygtige kolleger fra branchen og få taget pulsen på udviklingen

inden for sundhedskommunikation.

Temaer i netværket er bl.a.

• Fra skræmmekampagner til venlige puf

• Sundhedskommunikation i et valgår

• Sundhedsøkonomi for kommunikatører

• Den gode sundhedshistorie

• Kommunikation af usunde budskaber

• Sundhedsdagsordenen i dag og i fremtiden

NETVÆRKSLEDER

TORBEN DAN PEDERSEN, direktør for sundhedsområdet hos Operate A/S, som

har mange års erfaring i at arbejde med koncepter, kampagner og PR/kommunikation

- især inden for sundhed og forebyggelse, bl.a. gennem ansættelser i Rådet

for Større Færdselssikkerhed og Hjerteforeningen. Han er desuden en rutineret

oplægsholder og facilitator ved workshops.

Til hvert møde er der desuden en eller flere gæsteforedragsholdere på besøg. Det kan være

en politiker eller en repræsentant for medier, forskning, myndigheder eller virksomheder.

Mød bl.a.

• Kjeld Møller Pedersen, professor og sundhedsøkonom fra SDU

• Ida Sofie Jensen, koncernchef for Lægemiddelindustriforeningen

• Pelle Guldborg Hansen, forsker fra Roskilde Universitet

• Dorte Schiøler, lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

• Claus Fahrendorff, pressechef hos Kræftens Bekæmpelse

• Sara Helweg Larsen, Director of Communications at McDonalds

• Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester og politisk leder af SF i København

• Anders-Peter Landert, chefredaktør, BT

• Kristian Lund, chefredaktør på Dagens Medicin

Hvad får du med hjem?

Netværket vil sikre, at du er på forkant med mulighederne og udfordringerne for kommunikation

inden for sundhedsområdet. Vi går i dybden med en række faglige emner, og du får nyt

netværk.

Hvad kræver det af dig?

Vi vil skabe et fortroligt rum, hvor deltagerne kan debattere og vove sig lidt længere frem end

sædvanligt, når det kommer til faglige argumenter, holdninger og diskussioner. Det kræver, at

den enkelte er klar til at bringe sin faglighed og egne erfaringer i spil, når vi skal diskutere

sundheds-kommunikationens udvikling og udfordringer med oplægsholdere og hinanden.

Hvem kan deltage?

Kommunikationschefer og -medarbejdere inden for sundhedsområdet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs hele programmet på komforening.dk

Tid og sted

KomNetværket mødes 6 gange fra kl. 17 – 20 i København. Nogle møder foregår hos DKF,

men vi tager også på virksomhedsbesøg. 20. august, 18. september, 31. oktober, 27. november,

9. december og 13. januar 2014. Hvis der er interesse for det, vil der i 2014 blive arrangeret

en studietur til Bruxelles. Prisen er eksklusiv studietur.

Tilmeldingsfrist

1. august 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

9.300 kr. for medlemmer af DKF

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

13.800 kr. for ikke medlemmer.

Få en 360 graders rundtur i magtens maskinrum, hvor den politiske dagsorden bliver

skabt, og mød nogle af de tunge aktører blandt beslutningstagerne.

Dine guider er forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose – snart aktuelle med nyeste

bind i deres ’journalistiske magtudredning’, hvor de denne gang sætter fokus på lobbyisme i

Danmark og EU.

Sammen med eksterne oplægsholdere fra det centrale beslutnings¬danmark dykker netværksdeltagerne

og de to erfarne rådgivere ned i de dybere lag af samspillet mellem politik,

kommunikation og magt.

Vi servicetjekker, hvordan organisationer og virksomheder frem mod 2020 bedst muligt kan

være med til at sætte en tidssvarende politisk dagsorden og ser på rollefordelingen mellem

embedsmænd, ministre, Folketinget, EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Vi fokuserer

desuden på mediernes rolle, der er under forandring og giver helt nye muligheder og udfordringer

for den politiske kommunikation.

Netværket er for dig, der ønsker

• ny viden og indsigt i, hvordan og hvornår man sætter den politiske dagsorden de rigtige steder

• at møde førende politiske beslutningstagere og ditto embedsfolk samt lobbyister

• at blive en del af et stærkt og fortroligt netværk

• at blive opdateret med viden fra nye bøger

NETVÆRKSLEDERE

Susanne Hegelund, partner Hegelund & Mose, strategisk rådgiver og forfatter.

Susanne har en unik baggrund i spændingsfeltet mellem politik, strategisk ledelse,

medier og kommunikation og. Har ti års Christiansborg-erfaring som politisk

reporter for Berlingske, DR og TV2 og har været chef for TV-Avisen.

Peter Mose, partner Hegelund & Mose, strategisk rådgiver og forfatter.

Sammen med Susanne har han skrevet bøgerne ’Håndbog for Statsministre’ og

’Javel, hr. minister’. Peter er fast analytiker i Berlingske Business Magasin og

Mandag Morgen. Se www.petermose.dk

På hvert møde er der gæsteoplæg, og du møder bl.a.

• Finansminister Bjarne Corydon

• Forsvarsminister Nick Hækkerup

• Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen

• Koncernchef Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen

• Departementschef Sophus Garfiel, Økonomi- og Indenrigsministeriet

• Generaldirektør Maria Rørbye Rønn, DR

Hvad får du med hjem?

Kompetencenetværket giver dig

• viden om, hvordan du bygger stærke relationer til de rette beslutningstagere

• indblik i nye redskaber til at arbejde med lobbyisme og strategisk kommunikation

• inspiration til din egen organisation eller virksomhed

• netværk blandt beslutningstagere og eksperter inden for politisk kommunikation

Som en del af netværket får du adgang til et lukket elektronisk forsamlingshus, hvor alt materiale

og debatter samles. Du modtager også Susanne Hegelunds og Peter Moses kommende

bog.

Hvad kræver det af dig?

KomNetværket veksler mellem oplæg, diskussioner og debatter, hvor du selv er aktiv.

Hvem kan deltage?

Særligt målrettet kommunikationschefer, pressechefer, seniorrådgivere eller politisk rådgivere

i en organisation eller virksomhed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs hele programmet på komforening.dk

Tid og sted

KomNetværket mødes 6 gange fra kl 17 – 20 i København. Nogle møder foregår hos DKF, men

vi tager også på virksomhedsbesøg. 7. oktober, 4. november, 10. december 2013 og 9. januar,

19. februar og 17. marts 2014. Hvis der er interesse for det, arrangeres i 2014 en studietur til

Bruxelles med henblik på at dykke ned i EU-lobbyismens verden. Prisen er eksklusiv studietur.

Tilmeldingsfrist

16. september 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

9.300 kr. for medlemmer af DKF

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

13.800 kr. for ikke medlemmer

6 7


Karriere

Karriere

ER DET DIG, DER SKAL HAVE JOBBET?

KOM OP I JOBGEARET –

TIPS OG TRICKS TIL DET FØRSTE JOB

KOMKARRIERECAFÉ FOR NYUDDANNEDE

En kursist om kurset

Jeg meldte mig til et kursus hos DKF, der hed ’Er det dig, der skal have

jobbet?’ med René La Cour Sell. Det var et vendepunkt for min jobsøgning.

Han er det mest begejstrede og varme menneske, der har været direktør

gennem de sidste 30 år og ved, hvad han taler om. Han er stærkt subjektiv

i sine anvisninger, men hvad gør det, når man øser ud af guldkorn. Det korte

af det lange er, at hans oplæg gjorde, at jeg nu betragter jobsøgningen

som 9-16 arbejde. Jeg blev dybt motiveret og inspireret. Han mindede os

om, at man skal huske sine egne indre værdier og ikke KUN stå med hatten

i hånden, når man søger job. Ida Blomsterberg, Amnesty.

Kurset

• øger din bevidsthed om egne kompetencer

• afdækker retningen for fremtidige jobmuligheder

• giver dig sikkerhed i processen

• belyser mulighederne for selv at sætte dagsordenen og undgå fodfejl

• giver dig redskaber til at formulere en karriereplan

Hvem skal du møde

Kursusleder er RENÉ LA COUR SELL, cand.scient.soc., formand for det

erhvervsøkonomoske censorkorps, medstifter af Karrierefinder.dk og

Normativ Ledelsesrådgivning med mange års erfaring med topledelse.

René har været direktør i Danmarks Naturfredningsforening og Rådet

for Sikker Trafik og underdirektør i BG Bank og Danske Bank. Han har været ekstern

lektor på RUC, Erhvervsøkonomi og Kommunikation. Desuden har René været

formand for DKF (1999-2004).

Hvad får du med hjem?

Kurset sætter fokus på det forberedende arbejde.

• Hvad kan du gøre for at bringe dig i position til et job?

• Hvad er en god ansøgning?

• Hvad er en god samtale?

• Hvordan arbejder du med dit netværk?

• Og hvad kan du selv gøre?

Hvad kræver det af dig?

Kurset er en blanding af oplæg fra kursuslederen, diskussion og opgaver. Du skal

være indstillet på at bidrage meget aktivt og påregne lidt tid til forberedelse af

en mindre opgave inden kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til DKFs ledige og næsten kandidater, der snart skal i gang

med jobsøgningen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 3. september 2013, kl.10-13.30

• København10. september 2013, kl. 9-12.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

20. august 2013 i Aarhus

27. august 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 20

Pris

GRATIS for DKFs medlemmer, når kontingentet er betalt. Men hvis du er tilmeldt

og udebliver, så koster det 200 kr.

Har du svært ved at omsætte den viden, du har fået gennem studiet,

i dit første job?

Hvordan skaber du overblik over alle dine opgaver?

Husker du at overlevere alle vigtige oplysninger?

Hvordan tager du ansvar?

Mange af de kompetencer, arbejdsgivere tager for givet, tillæres ofte ikke på studierne.

KomKarriereCafé klæder dig godt på til dit første job med tips og tricks

til, hvad du særligt skal være opmærksom på som nyuddannet.

Hvem skal du møde?

LENE LUND HANSEN, kommunikationschef i Fødevareministeriet og

cand.scient.pol. med mange års erfaring som presse- og kommunikationsansvarlig

for forskellige ministerier.

JESPER B. LARSEN, Global Communications Manager, FLSmidth A/S,

cand.mag. og MCC – Master of Computer Mediated Communication,

har bl.a. været med til at vinde ’KomPris12’ for FLSmidth for deres interne

kommunikationsstrategi, der involverede flere end 700 ledere

over hele verden.

MICHAEL VON BÜLOW, strategisk direktør i kommunikationsbureauet

+vonbülow, scient.soc.PR, HA og INSEAD. Arbejder med

forretningsstrategi/-udvikling, kommunikation, kriseledelse og pressehåndtering

i hele Skandinavien. Tidligere senior vice president i MT-

Højgaard med ansvar for kommunikation, forretningsudvikling og tværgående

koncernfunktioner

Hvad får du med hjem?

Kurset sætter fokus på de praktiske udfordringer, nyuddannede møder i et nyt job,

bl.a.:

• Tids- og ressourcestyring, prioritering af opgaver og egen tid - velkommen til

livet i en timebox

• ’Take the drivers seat’ – du har opgaven, bolden og ansvaret, hvordan spiller

du spillet og scorer mål

• Briefing, budget, afrapportering og effektmåling – er du bare go’, og kan du

dokumentere det

• Skriv så det sprøjter – web, beretningen, pressen, salgsbrevet, talen og alt

det andet

• Så sætter vi det i produktion – har du styr på grafikeren, fotografen, programmøren,

trykkeriet, distributionen og dig selv – projektplanlægning rækker ud

over dit skrivebord

• Oversæt en kommunikationsstrategi til praksis – hvad vil det sige?

Hvad kræver det af dig?

KomKarriereCafeén er en blanding af oplæg, diskussion, cases og en stor del af

mødet bliver gennemført som Q&A. Du skal være indstillet på at bidrage meget

aktivt.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til nyuddannede, der er startet i deres første job for nylig.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 31. oktober 2013, kl. 17-20

hos FLSmidth, Vigerslev Allé 77, Valby

FLSmidth byder på en sandwich og en vand

Tilmeldingsfrist

17. oktober 2013

Ca. deltagerantal 20

Pris

500 kr. for medlemmer af DKF

8 9


ComBrain&Breakfast

Ledelse og organisation

BRUNCH SERVERET MED VIDEN OG

AKADEMISKE INDLÆG

DIALOGVÆRKTØJ TIL AT FORANKRE STRATEGIEN

- NYE PRAKTISKE REDSKABER TIL DIALOG OG INVOLVERING

Trænger du til en akademisk saltvandsindsprøjtning? Vil du være ajour med

teorierne inden for kommunikationsfaget? Så kan du få et brushup ved at deltage

i en stribe morgenmøder, hvor anerkendte forskere præsenterer deres

forskningsfelt.

ComBrain&Breakfast er en helt ny serie morgenmøder, der kombinerer brunch, netværk

og et skarpt indlæg fra en forsker inden for kommunikationsområdet. Møderne giver

indblik i nogle af de nyeste teorier, og du får en status over forskningsfeltet og de nyeste

analyseresultater.

Rammerne er hyggelige og uformelle. Vi mødes centralt i København på Dag H på

Østerbro. Her kommer du tæt på foredragsholderen, og du får god mulighed for at spørge

ind til den aktuelle viden på universiteterne. I efteråret har vi fire forskellige forskningsfelter

i kikkerten

11. september

Professorerne FINN FRANDSEN og WINNI JOHANSEN, Aarhus

University, School of Business and Social Sciences, giver overblik

over krisekommunikation - bl.a. med udgangspunkt i deres

nye reviderede bog ’Fra kriseportefølje til kriseplan’, som deltagerne

også får med hjem fra mødet

10. oktober

Professor LARS THØGER CHRISTENSEN, Department of Intercultural

Communication and Management Copenhagen Business School, vil tale om

’det uundgåelige hykleri – sammenspillet mellem ord og handling’

31. oktober

Professor BENTE HALKIER, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologi,

Roskilde Universitet, giver en introduktion til målgrupper

og segmentering, og hun kommer med teoretiske bud på, hvad man gør

i det postmoderne samfund, hvor alting og ikke mindst identiteten flyder

21. november

Studieleder for Journalistik, lektor & ph.d. MARK ØRSTEN, Roskilde Universitet,

giver indsigt i nyeste forskning i magt, medier og kommunikation

og præsenterer forskningsresultater, der viser, hvordan man udøver magt

via medierne

MØDELEDER

MERETE WAGNER HOFFMANN, kommunikationschef i Nomeco, medlem af

DKFs uddannelsesudvalg og formand for censorerne på Institut for Kommunikation,

Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet

Hvad får du med hjem

• Indblik i et forskningsfelt, historikken, de fremtrædende forskere, brugbarheden i

praksis og de aktuelle cases

• Udvalgt litteratur og anbefalinger til læsehesten

Hvem kan deltage?

Foredragsrækken er tænkt til garvede kommunikatører, der har forladt skolebænken for

adskillige år siden, og som gerne vil opdateres med ny viden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

Møderne holdes i København på Café Dag H, Dag Hammarskjölds Allé 38 ved

Lille Triangel fra kl. 8–10

11. september, 10. oktober, 31. oktober og 21. november 2013

Tilmeldingsfrist

Tilmeld dig hele foredragsrækken til favorabel pris senest den 20. august 2013

Ca. deltagerantal 30

Lær hvordan du med konkrete værktøjer hjælper din organisation med at

omsætte en strategi til handling, og hvordan du involverer medarbejderne

i at gennemføre en forandring i organisationen.

Kurset introducerer en enkel og praktisk approach til at forankre et forandringsprojekt

eller en strategi hos den enkelte medarbejder. Vi sætter fokus på, hvorfor

det er svært for en leder at skabe koblingen mellem de overordnede strategier og

projekter og medarbejdernes handlinger i hverdagen, og hvad vi kan gøre for at

hjælpe dem med det. Gennem en række konkrete eksempler og øvelser kan du

prøve kræfter med dialogværktøjer og omsætte din egen strategi til handlinger.

Hvem skal du møde?

MARIANNE WENG, partner og teamleder i Open med mange års erfaring

med udvikling og implementering af dialogværktøjer internt i store

organisationer. Marianne er ansvarlig for Dialog og Involvering hos

Open.

KRISTINA MALTHER, Senior Communication Specialist, Open, har i mange

år arbejdet i krydsfeltet mellem kommunikation og forandringsledelse

og har specialiseret sig i mobilisering af lederne i organisationen.

Hvad får du med hjem?

• En praktisk metode, der hjælper dig med at forankre forandringerne hos medarbejderne

• Introduktion til effektive dialogværktøjer, der støtter lederne i at skabe koblingen

mellem strategi og handling

• Øvelse i at bruge værktøjerne i forhold til et konkret projekt i din egen organisation

• Konkrete eksempler på projekter, der har involveret medarbejderne i at skabe

forandringer i nogle af Danmarks største virksomheder

Hvad kræver det af dig?

Alle deltagere får på forhånd tilsendt en lille hjemmeopgave, der hjælper dem

med at sætte ord og temaer på deres forandringsprojekt eller strategi. Forberedelsen

skal bruges som afsæt for dagens øvelser.

Hvem kan deltage?

Du sidder med ansvaret for kommunikation af strategier og forandringsprojekter i

en større organisation. Du har måske selv oplevet, at strategien er blevet liggende

i skrivebordsskuffen hos lederne og kun bliver taget frem ved festlige lejligheder.

Du vil gerne ændre på det og hjælpe din organisation med at se strategien

som et redskab, de kan bruge aktivt i hverdagen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Århus 11. november 2013, kl. 10-17

• København 18. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

21. oktober 2013 for kurset i Aarhus

28. oktober 2013 for kurset i København

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Pris

Hele foredragsrækken på 4 møder for 1.500 kr. for medlemmer af DKF, 1.800 for medlemmer

af KS, DJ, DIRF og Danske Regioner og 2.400 for ikke medlemmer.

Enkelt foredrag 500 kr. Medlemmer af DJ, KS, DIRF og Danske Regioner 600 kr. Ikkemedlemmer

800 kr. Prisen inkluderer morgenmad og mødemateriale.

10 11


Ledelse og organisation

Ledelse og organisation

EMPLOYER BRANDING - BEDRE REKRUTTERING

OG INTERN INVOLVERING

PROFESSIONEL

LEDELSESKOMMUNIKATION

Kurset giver viden om strategisk, kreativ og målrettet kommunikation, der

vil give dig et bedre rekrutteringsgrundlag. Kurset vil også hjælpe dig til

at forbedre den interne kommunikation, så den bliver mere involverende

– og skaber både stolthed og handling blandt nuværende medarbejdere.

Du vil få undervisning i teori, metode og værktøjer kombineret med konkrete

cases og øvelser.

Hvem skal du møde?

HENRIK ENGELUND er cand.comm., tidligere HR-konsulent og siden

1994 adm. direktør for employer branding-bureauet core:workers.

Henrik er en af de hyppigst benyttede eksperter inden for employer

branding. I 2009 udgav Henrik sammen med Brit Buchhave fagbogen

’Employer branding som disciplin’.

Gæsteforedrag

RENÉ JAKOBSEN, marketing- og kommunikationschef hos Gorissen Federspiel,

som er en af landets førende advokatvirksomheder

Hvad får du med hjem?

• Viden om employer branding, fra teori til virkelighed og fra fordele til

forpligtelser

• Kompetencer og værktøjer til at indføre/styrke employer branding i din

virksomhed

• Inspiration og cases, der styrker dit arbejde med rekruttering og intern

involvering

• Opskrifter på fx det gode jobsite, EVP (Employer Value Proposition),

ambassadørarbejde og den gode jobannonce

• Handlingsplan for jeres videre arbejde med employer branding

• Du modtager bogen ’Employer Branding som disciplin’

Hvad kræver det af dig?

Kurset fordrer, at du forbereder dig let.

• Du har orienteret dig i bogen ’Employer branding som disciplin’, som vil blive

tilsendt ca. to uger før kurset.

• Du har gjort dig nogle tanker om din egen virksomheds employer brand og

employer branding-arbejde, som du kan dele med de andre deltagere på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations- og HR-folk, der arbejder med kommunikation

til nuværende eller potentielle medarbejdere i den private eller offentlige

sektor. Andre stabsfolk og linjeledere, der arbejder med rekruttering og kommunikation,

vil også drage fordel af kurset. Endelig er kurset relevant for konsulenter

fra bureau-, kommunikations- og HR-branchen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 8. oktober 2013, kl. 10-17

• København 10. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

17. september 2013 i Aarhus

19. september 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

Ledernes kommunikation er virksomhedens vigtigste kommunikationskanal,

og det at kunne coache og udvikle ledernes kommunikation er blevet

en nødvendig evne for alle kommunikatører. På dette kursus bliver du

klædt på med praktiske værktøjer til at arbejde med ledernes kommunikation.

Spørgsmål, som bliver besvaret på kurset:

• Hvad er ledernes største kommunikationsudfordringer i den nuværende ’postrecession’

periode i danske og internationale virksomheder?

• Hvordan afdækker du, hvad der er ledernes vigtigste kommunikationsopgaver

på forskellige ledelsesniveauer i din virksomhed?

• Hvilke metoder kan du anvende for at støtte og udvikle lederne i deres kommunikation?

• Hvordan kan du anvende praktiske værktøjer til lederkommunikationen?

• Hvilke elementer er de vigtigste ved dig selv som kommunikationspartner for

lederne i din virksomhed?

Arbejdet på dagen består af konkrete øvelser, cases og situationsspil.

Hvem skal du møde?

Ledelsesrådgiver og partner PELLE NILSSON, Resonans Kommunikation.

Pelle har mange års erfaring som rådgiver og underviser af top- og

mellemledere i ledelse og kommunikation og selv mange års erfaring

som leder. Han løser strategiske rådgivningsopgaver for både offentlige

og private virksomheder i Danmark og i udlandet og er en efterspurgt foredragsholder

og ordstyrer.

Rådgiver og direktør JAKOB RASBORG, Resonans Kommunikation.

Jakob har mange års erfaring som rådgiver, kommunikationschef og leder.

Jakob er en af landets få eksperter i intern kommunikation og rådgiver

offentlige og private virksomheder ved større implementeringsog

forandringsprojekter. Jakob er en efterspurgt facilitator ved medarbejder- og

lederseminarer.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig en grundig indføring i ledelseskommunikation og effektive værktøjer

til forbedring af kommunikationen hos topledere og mellemledere samt hos

dig selv i rollen som kommunikationspartner.

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver, at du afsætter noget tid til forberedelse i form af at besvare et

spørgeskema om egne erfaringer og holdninger til ledelseskommunikationen i din

virksomhed samt læser udvalgt baggrundslitteratur om emnet.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet ledere, kommunikationschefer og -medarbejdere, HR-chefer

og -medarbejdere samt rådgivere, der arbejder med og har interesse i emnet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 21. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 25. november 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

31. oktober 2013 i Hellerup

4. november 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

12 13


Strategi

Strategi

EKSEKVER STRATEGIEN

FÅ SUCCES MED FORANDRINGER OG REDSKABER TIL AT GENNEM-

FØRE STRATEGIEN

KAMPAGNE MED EFFEKT

- FRA STRATEGI TIL IDÉ, EKSEKVERING OG EVALUERING

Store strategiske omvæltninger præger de fleste danske virksomheder,

hvilket stiller særlige krav til fremdrift i eksekveringen, meningsfuld kommunikation

og aktiv stakeholderinvolvering. Kurset har fokus på, hvordan

du kan understøtte organisationens strategiske initiativer, hvordan du kan

få succes med de forandringer, du har ansvaret for, samt hvordan du kan

navigere effektivt i det interne landskab af interessenter og hensyn.

Med afsæt i førende teorier inden for forandringsledelse, strategieksekvering og

forhandlingsteknik (Richard Shell, Kenneth L.Thomas, Ralph H. Kilman, John Kotter,

Stephan Bungay, Rick Maurer) arbejder vi med konkrete metoder i en tæt kobling

med deltagernes egne cases. Som en del af forløbet får du lavet en personlig

Thomas-Kilman test, der understøtter refleksion og bevidsthed om dine foretrukne

tilgange til forhandlinger og konflikthåndtering. En krumtap i forløbet er ledelsessimulationen

Gamechangers, hvor vi gennemspiller et scenarie i en fiktiv organisation,

der giver rig lejlighed til at udveksle erfaringer og afprøve forskellige

tilgange og strategier.

Hvem skal du møde?

JACOB HOLMEHAVE, seniorkonsulent i Workz A/S, hvor han arbejder

med change management, HR-processer, projektledelse og strategisk

eksekvering. Jacob har stor erfaring med redskaber inden for kompetenceudvikling,

talentudvikling og ledertræning og faciliterer en række

spil og værktøjer, som er udviklet af Workz. Han leder ofte forandringsprojekter,

som kræver involvering af ledere og medarbejdere og interessenter i de største

danske virksomheder. Jacob har en fortid som Global HR manager i en international

IT virksomhed.

ASK AGGER, adm. direktør i Workz A/S, hvor han primært arbejder

som rådgiver på strategiske forandringsprojekter for en bred kreds af

Danmarks største virksomheder. Ask kombinerer sin baggrund i statskundskab

og sociologi med ekspertise inden for bl.a. spildesign, forandringsledelse

og manuskriptudvikling. Han har bl.a. fungeret som manuskriptkonsulent

for en række af Danmarks fremmeste filminstruktører, og han har været

taleskriver for en række danske topledere.

Hvad får du med hjem?

• En kort og effektiv introduktion til de bedste og mest anvendelige teorier og

modeller på området.

• Ny indsigt i din personlige tilgang til konflikthåndtering og forhandling, som du

kan bruge til at skabe større gennemslagskraft og fremdrift.

• Konkrete værktøjer til at arbejde med strategieksekvering, stakeholderhåndtering

og forhandlingstaktik.

• En unik lejlighed til at skabe netværk og udveksle erfaringer med andre praktikere

på området.

Hvad kræver det af dig?

Du skal have en interesse for kommunikation og eksekvering af strategi eller projekter

og være parat til også at stille din egen erfaring til rådighed for de andre

deltagere.

Hvem kan deltage?

Alle der arbejder internt med forandringskommunikation og strategieksekvering i

større organisationer. Herunder kommunikationschefer, kommunikationspartnere

og forandringsagenter.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 9. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

19. august 2013

Helsidesannoncer, tv-reklamer og store budgetter er ikke længere den

eneste vej til en succesfuld kampagne. I dag kan du ofte få bedre effekt

ved at gå andre veje. Men det kræver, at du har strategien i orden, sætter

den gode ide og oplevelse i centrum og tænker i alternative partnerskaber,

kanaler og platforme.

Kurset giver dig indføring i at skabe effektive kampagner. Vi tager fat om hele

processen – fra udvikling af det strategiske afsæt til idégenerering, valg af eksekveringskanaler

og proces. Vi kommer rundt om det gode kunde-bureausamarbejde

og ser på, hvordan du kan avende sociale medier, oplevelser, netværk og partnerskaber

i din kampagne. Kurset vil veksle mellem konkrete eksempler, metoder

og best practice.

Hvem skal du møde?

Specialist i sociale medier, kommunikationsrådgiver hos Bysted,

RASMUS ELLEGAARD HAUKROGH, fortæller om tilrettelæggelse af

kampagnens strategi og tidens vigtigste trends inden for kampagner

og digitale medier. Hvorfor formår nogle kampagner at nå målgruppen,

mens andre rammer forbi?

Specialist i kampagner, kommunikationsrådgiver hos Bysted, MADS

VIBE JACOBSEN, fortæller om den kreative proces og udvikling af det

gode koncept for din kampagne. Få inspiration af de hotteste eksekveringer

lige nu og metoder til at kickstarte ideudviklingen. Mads giver

også et helikopterperspektiv på, hvordan vi tænker kommunikation og kampagner

i en ny kontekst.

Hvad får du med hjem?

• Konkrete metoder til at planlægge en god kampagneproces

• Indsigt i, hvordan du udvikler en skarp kampagnestrategi

• Viden om, hvordan du integrerer sociale medier, events og netværk i din

kampagne

• Inspiration fra danske og internationale cases

Hvad kræver det af dig?

Du skal være åben over for nye kommunikationsveje og det forventes, at du deltager

aktivt i debatten og øvelserne.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig særligt til kommunikations- og marketingchefer, projektledere

og medarbejdere, der arbejder med eksternt rettede kampagner til daglig.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 26. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 28. november 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

5. november 2013 i Hellerup

7. november 2013 i Aarhus

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

14 15


Strategi

Strategi

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI OG -POLITIK MED

UDGANGSPUNKT I FORRETNINGEN

METODER TIL AT LEDE GLOBAL KOMMUNIKATION

En effektiv kommunikationsstrategi, der er integreret med virksomhedens

visioner, mål og indsatsområder, og som peger på nogle konkrete handleplaner

og ressourcer til at opfylde de kommunikationsstrategiske mål.

Hvordan skruer man lige den sammen? Dette kursus giver dig metoder og

redskaber til at formulere, udvikle og forankre en kommunikationsstrategi.

Du får kreative værktøjer og modeller, der hjælper dig med at sætte

strategien i system - fra analyse af situation og udfordringer, over metoder

til at definere mål, interessenter og budskaber, til måder at prioritere

indsatser og ressourcer samt måle effekten.

Hvem skal du møde?

LARS SANDSTRØM er senior kommunikationsrådgiver i Bysted A/S.

Lars har over 20 års erfaring i at rådgive og undervise offentlige og

private virksomheder i strategisk kommunikation, relationsudvikling,

digitale medier og branding. De emner har han desuden udgivet tre

bøger om. Og Lars er bestyrelsesmedlem i DKF.

Hvad får du med hjem?

Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning og øvelser. Du får

• kommunikations- og managementværktøjer til udvikling af en effektiv kommunikationsstrategi

• input til, hvilken form og rolle en organisations kommunikationspolitik kan tage

• kreative metoder til at definere og prioritere indsatser og aktiviteter

• gode råd til, hvordan kommunikationsstrategien forankres internt og får gennemslagskraft

hos ledelsen

• metoder til at analysere og evaluere udfordringer og effekt af kommunikationen

• værktøjer til at inkludere sociale medier og mobile platforme i din strategi

Du får desuden Lars Sandstrøms bog ’Relationsstrategi – udvikling og ledelse af

eksterne netværk og relationer’, som er udgivet på Samfundslitteratur i november

2012.

Hvad kræver det af dig?

På kurset præsenteres en række danske og internationale cases. Herunder præsenteres

en case, hvor deltagerne selv skal udtænke elementer i en effektiv kommunikationsstrategi.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige i private og offentlige virksomheder

- herunder medarbejdere i kommunikation, marketing og HR, som arbejder

med strategisk kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 2. og 3. oktober 2013, kl. 10-17

• København 8. og 9. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

11. september 2013 i Aarhus

17. september 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.950 kr. for medlemmer af DKF

5.650 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

7.050 kr. for ikke-medlemmer

Du er enten blevet en del af et internationalt kommunikationsteam eller

har fået ansvar for virksomhedens kommunikation i andre lande. Men

hvordan tilpasser du kommunikation og PR- metoder til de pågældende

lande og sikrer en professionel og kompetent kommunikation på udebanen?

Hvordan udarbejder du en kommunikationsstrategi og -plan, der tager

hensyn til forskelle mellem landene? Hvor ligger faldgruberne, og

hvordan undgår du dem?

Hvem skal du møde?

MIKA BILDSØE LASSEN er Vice President for Egmont Corporate

Communications. Mika er cand.scient.soc. i PR og har mere end 15

års erfaring med professionel kommunikation fra bureauer og internationale

virksomheder, fx 3 og CA, hvor Mika var ansvarlig for kommunikationsindsatsen

i Nord- og Sydeuropa.

Hvad får du med hjem?

Du får viden om

• relevant kulturteori, og hvordan du bruger det i praksis

• hvordan du styrer kommunikation i flere lande

• hvordan du måler og sammenligner kommunikationsindsatsen på tværs af

grænser

• hvordan du arbejder med relationer til stakeholdere

Du får redskaber til at

• lede kommunikationsindsatsen med et internationalt hold

• stille realistiske mål og evaluere kommunikationsindsatsen på tværs af landegrænser

Du lærer, hvordan du

• sammensætter en struktureret kommunikationsindsats på tværs af landegrænser

• maksimerer kommunikationsindsatsen bedst muligt

Hvad kræver det af dig?

Du skal stille dine egne erfaringer til rådighed og være indstillet på at arbejde

med cases fra din egen virksomhed.

Hvem kan deltage?

Du arbejder eller skal til at arbejde med PR og kommunikation på tværs af landegrænser.

Enten fordi din virksomhed er en del af en international koncern, har internationale

kunder, eller fordi du har fået til opgave at opbygge eller drive virksomhedens

kommunikation i et eller flere lande.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 5. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

19. august 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ og KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

16 17


Strategi

Strategi

MIND THE GAP

- FÅ STYR PÅ INTERESSENTERNE OG STYRK BESLUTNINGERNE MED

ISSUES MANAGEMENT

STRATEGISK UNDERHOLDNING

OM AT GØRE SIG FORTJENT TIL OPMÆRKSOMHED UDEN AT BETALE

FOR MEGET FOR DEN

Kurset fokuserer på Issues Management som et redskab til at gøre organisationen

bedre til at lytte til og inddrage de mennesker og virksomheder,

der har en naturlig interesse i jeres forretning.

Issues Management handler ikke blot om at undgå kritik, misforståelser og dårlige

pressesager. Det handler i ligeså høj grad om at være selvkritisk og tilpasse

sin organisation, så den lever op til omverdenens krav og forventninger. Og om at

vide, hvornår man skal udfordre misforståelserne.

Gevinsterne kan være bedre rådgivning af ledelsen, bedre beslutninger, større

stabilitet i samarbejdet med interessenterne, bedre intern kommunikation og

mere vidensdeling.

Hvem skal du møde?

Du møder to undervisere, der arbejder med Issues Management på én af

Danmarks største arbejdspladser, Region Hovedstaden.

MARGRETHE LYNGS MORTENSEN er direktør i Region Hovedstaden og

arbejder med strategi, rådgivning og kommunikation. Margrethe har

erfaring som journalist og rådgiver som kommunikationsdirektør i danske

og internationale virksomheder.

MARTIN LASSEN-VERNAL er pressekonsulent med ansvaret for Issues

Management i Region Hovedstaden. Martin har tidligere været presseansvarlig

hos Institut for Menneskerettigheder, har erfaring inden

for mangfoldighedsledelse og har udført rådgivningsopgaver for virksomheder

og organisationer.

Hvad får du med hjem?

Kurset løber over to dage, hvor den første dag giver dig introduktion til Issues

Management og et praktisk værktøj. På anden kursusdag deler vi vores udfordringer

og erfaringer med at arbejde med Issue Management. På begge dage får du:

• Viden om, hvordan Issues Management kan styrke ledelsens beslutninger og

din kommunikationsrådgivning

• Indblik i hvordan Region Hovedstaden, en forvaltning på ca. 40.000 mennesker,

arbejder med at implementere Issues Management og håndtere issues

• Introduktion til regionens Issues Management web-værktøj

• Færdigheder gennem praktiske øvelser, diskussioner og erfaringsudveksling

• Motivation til selv at komme i gang med at få styr på dine interessenter – og

implementere Issues Management

Hvad kræver det af dig?

Vi forventer, at du arbejder med at definere issues i din egen organisation og bruge

de redskaber du får introduceret på første kursusdag. Du skal forberede dig på

at præsentere egne issues og deltage aktivt i diskussioner og øvelser.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsfolk og ledere, som ønsker en mere systematisk

tilgang til arbejdet med at issues og interessenter, og som ønsker inspiration

til, hvordan beslutningsprocessen kan styrkes.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 23. oktober og 5. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

2. oktober 2013

Ca. deltagerantal 15

Forstå, naviger mellem - og brug greb fra gamification, nudging, likeable

content strategy, persuasive kommunikation og emotionel design, til at

skabe involvering og fortjent attention

Med mindre man er absolut ’loadet’ og gladelig betaler for marketing og kommunikation

ved kasse ét, så er det absolut værdifuldt at få styr på, hvordan man kan

tweeke sin formidling og skabe bedre resultater, ved at snylte på virkemidler fra

bl.a. spil, lærings- og underholdningsbranchen.

Kun få organisationer og firmaer kan sætte dagsordenen i kraft af kapital og volumen,

i stedet er der bud efter alternative metoder, tilhørende buzz-words og teorier

om adfærdsmodellering mv.

Kurset rummer grundlæggende indføring i metoder og begreber og giver dig nye

redskaber til værktøjskassen i form af fif, teknikker, mekanik og konceptuelle huskeregler,

som du kan bruge næste gang, du skal udvikle eller optimere en formidlingsindsats.

Dermed også antydet, at kurset er mere praktisk end teoretisk

funderet.

Hvad får du med hjem?

• Indføring i discipliner, teknikker og begreber

• Inspiration fra en række cases, navnlig de mere digitale af slagsen; kampagner

(branding, loyalitet og læring), sociale medier, mobil apps, software/værktøj

og andre digitale services. Herunder også eksempler fra kommunikations-, forandrings-

og læringsprojekter

• Træning i at tænke det kreative ind i en strategisk kontekst, så indsatsen ikke

får karakter af en sjov vedhæftning uden sammenhæng med afsenders forretning,

DNA, værdier mv.

• Lejlighed til at bedømme og identificere potentialer og faldgruber - og ikke

mindst øvelse i at udvikle egne konkrete ideer

Hvem skal du møde?

JACOB HVAM er seniorkonsulent hos Think! Digital, med særligt fokus

på digitale strategier, UX og oplevelseskommunikation. Jacob har

tidligere udviklet oplevelsesbaseret kommunikation, strategisk underholdning

og regulære spil(-universer) til bl.a. Egmont, DR, TV2, FDB og

Rådet for Sikker Trafik (Børnenes Trafik Klub).

Hvad kræver det af dig?

Kurset forudsætter aktiv deltagelse i øvelserne. At man er parat til diskussion af

virkemidlerne, deres værdi - og gerne en parathed til at stille spørgsmål undervejs.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig særligt til kommunikations- og marketingchefer, projektledere

og medarbejdere.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 20. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

31. oktober 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Pris

4.650 kr. for medlemmer af DKF

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

6.750 kr. for ikke-medlemmer

18 19


Forretningsforståelse

Forretningsforståelse

FORNY DIN ÅRSRAPPORT

SÅDAN UDARBEJDER DU EN BUSINESS CASE

OG BEREGNER RETURN ON INVESTMENT

Dette kursus er for dig, der allerede har erfaring med at skrive årsrapporter

og som søger inspiration til fornyelse af form, indhold eller af anvendelsesmuligheder.

Bliv inspireret af, hvordan de mest innovative virksomheder

i ind- og udland har udviklet og fornyet deres årsrapportering.

Vær med til at diskutere de aktuelle tendenser blandt best-in-class virksomheder

i hele verden, herunder

• bred eller smal målgruppefokus

• tematiseret rapportering

• standarder for ikke-finansiel rapportering

• pixi-bøger og fact books

• samspillet mellem online og offline-kommunikationen

Hvem skal du møde?

THOMAS EINFELDT er kommunikationsrådgiver med speciale i finansiel

kommunikation og Investor Relations. Thomas har været direktør

for Kreab i Danmark og selvstændig kommunikationsrådgiver med fast

samarbejde med Jøp, Ove & Myrthu og tidligere været IR-Chef i et

børsnoteret selskab. Thomas har mange års erfaring fra den finansielle sektor og

er en rutineret underviser.

Hvad får du med hjem?

Med diskussionsoplæg og konkrete case-workshops udvikler vi i fællesskab ny inspiration

til årsrapporten. Du vil også få lejlighed til at opdatere dit overblik over,

hvilke distributionskanaler du kan bruge, når du vil nå dine målgrupper.

Hvad kræver det af dig?

Kurset forudsætter, at du allerede har arbejdet med årsrapportering eller andre

eksterne kommunikationsaktiviteter i din organisation. Du vil til kurset blive bedt

om at forberede en kort præsentation af din seneste årsrapport, herunder indhold,

målgruppe(r), kanaler, respons, bagvedliggende idéer, tanker og mål.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig primært til kommunikations-, IR-, presse- og informationsmedarbejdere

i private og offentlige virksomheder, men kan også være relevant

for medarbejdere i fx finansafdelingen, direktionssekretariatet og andre, der søger

inspiration til fornyelse i arbejdet med virksomhedens årsrapport.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 2. oktober 2013, kl. 9-17

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

11. september 2013

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.900 kr. for medlemmer af DKF

4.600 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

6.000 kr. for ikke-medlemmer

Kommunikatører beskyldes ofte for manglende forretningsforståelse.

På dette kursus kaster vi os over regnedrengenes fagsprog og oversætter

det til vores eget brug, så du som kommunikatør bliver skarp på at fremlægge

beslutningsgrundlag til investeringer i kommunikation

• Hvad er en business case, og hvilke formkrav er der til en sådan

• Hvornår og i hvilket sammenhæng giver det mening at udarbejde en business

case for en investering i kommunikation

• Business casen som beslutningsgrundlag

• Økonomien - Lær at beregne Return on Investment på gennemførte projekter

• Hvordan udarbejder du en økonomisk kalkulation for sammenhæng mellem investering

og udbytte

Kurset er bygget op omkring en række illustrative eksempler og modeller, som du

selv prøver kræfter med – gerne i forhold til et af dine egne projekter.

Hvem skal du møde?

KARIN SLOTH, kommunikationsrådgiver, Karin Sloth Kommunikation

aps og forfatter til ’Mål dine resultater – analyse, evaluering og måling

af kommunikation’. Fast underviser i på diplomuddannelsen for

kommunikatører på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du gode råd og værktøjer til, hvordan du selv kan udarbejde et kvalificeret

beslutningsgrundlag til investeringer i kommunikation i form af en business

case. Du skal også have gang i den solide købmandsregning, så du er i stand

til at opsætte regneeksempler på i hvilket omfang en investering enten kan være

eller har været værdiskabende for din organisation. Du får bogen: ’Mål dine resultater

– analyse, evaluering og måling af kommunikation.’

Hvad kræver det af dig?

At du er frisk på at arbejde med tal, og at du er åben for at diskutere ’livskraften’

i dine projekter med de andre deltagere på holdet. Tag gerne et eksempel med på

et ’skuffe-projekt’, som du mener, vil være værdifuldt for jeres organisation, men

hvor du fx ikke har budget til at finansiere, eller hvor du er usikker på, hvordan du

skal argumentere for projektet.

Hvem kan deltage?

Kurset er for alle, der gerne vil være skarpere til at præsentere deres projekter

og synliggøre værdien af dem.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 26. august 2013 kl. 10-17

• København 2. september 2013 kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

5. august 2013 i Aarhus

12. august 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ og KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

20 21


Digitale medier

Digitale medier

DIGITAL STRATEGI

BLIV SKARP PÅ DIGITALE MEDIER, NETVÆRK, KAMPAGNER, DESIGN

OG INVOLVERING

INTRANET BEST PRACTICE 2013

- BYG VIDERE PÅ DE BEDSTE ERFARINGER FRA ANDRE

VIRKSOMHEDER

Nye digitale muligheder udfordrer forretnings- og kommunikationsstrategien

og giver nye muligheder. Internettet vrimler med buzzwords, sociale

funktioner og bureauer. Men det er ikke altid let at skelne skæg fra snot.

Dette kursus hjælper dig med at skabe en balanceret digital strategi, hvor du inddrager

både forretningsstrategi, målgrupper, brand, organisation, teknologi og

medievalg. En strategi, der er handlingsorienteret og ikke bare et stykke papir, du

kan have liggende gemt i en skuffe.

Hvem skal du møde?

MORTEN GADE er Head of Digital hos design- og brandbureauet Kontrapunkt.

Inden da var han digital chef i FDB, en af Danmarks største

foreninger med 1,6 mio. medlemmer og chef for kommunikation i Bysted

A/S. Ved siden af sit job er Morten ekstern lektor på IT-Universitetet.

Han er idémager, stifter og konceptudvikler på mitKBH.dk, som er en brugerskabt

guide til København. Morten er cand.comm. i virksomhedsstudier og

kommunikation fra RUC og blogger på www.mortengade.dk.

Gæsteforedrag

TINE STEVNSHOVED er digital projektleder, Rådet for Sikker Trafik,

med erfaring som digital redaktør i Aller Press og New Media Agent

hos Innovation Lab.

Hvad får du med hjem?

Dette kursus giver dig et konkret redskab til at efterse eller udvikle din digitale

strategi, der dækker:

• Forretningsmæssige mål, der skaber forankring i ledelsen

• Målgrupper og brugerbehov, så du faktisk skaber forandring ude i virkeligheden

• Brand og kommunikationsstrategi, så det digitale ikke bliver en ø i kommunikation

• Medievalg, fordi det digitale ikke bare handler om at lave en hjemmeside

• Organisation, fordi dine ressourcer og kultur måske er det allervigtigste

• Teknologi der giver nye udfordringer og nye muligheder

Hvad kræver det af dig?

Interesse for og viden om digitale medier og strategi.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med organisationens digitale kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København den 6. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 18. november 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

16. oktober 2013 i Hellerup

28. oktober 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Der stilles store krav til virksomhedernes intranet anno 2013 – både fra brugerne

og fra ledelsen. Og det kan være en meget stor udfordring at prioritere

mellem de mange forskellige forventninger og ønsker til intranettet.

På dette kursus bygger vi videre på nogle af de mange best practice, der hidtil

har været skjult bag virksomhedernes firewalls. Ved at se og diskutere konkrete

eksempler fra andre virksomheder vil deltagerne blive udfordret og klædt på til at

arbejde videre med egne udfordringer.

Vi vil bl.a. arbejde med:

• Forretningsstrategisk styring:

Hvordan får du ledelsen til at bakke op om intranettet?

• Brugeren som indholdsleverandør:

Hvordan får du brugerne til at bidrage med relevant indhold?

• Intranet til forskellige behov og forudsætninger:

Hvordan målretter du indholdet via personalisering og segmentering?

• Kanalstrategi:

Hvordan sikrer du samspil mellem intranettet og virksomhedens andre medier?

Hvem skal du møde?

Cand.comm. MADS RICHARD MØLLER er indehaver af Intracom Consult,

der siden 2000 har rådgivet mere end 70 danske virksomheder om

forretningsmæssig udnyttelse af intranet og medarbejderportaler.

Mads er facilitator af Intra2 | Netværk om intranet, hvor over 200

medlemsvirksomheder deler viden og best practice om intranet og medarbejderportaler

– via arrangementer og et medlems-ekstranet med adgang til over 2300

intranet skærmdump. Samlet har Mads fået indblik i intranet best practice fra

mere end 500 danske virksomheder.

Hvad får du med hjem?

Indblik i intranet best practice og konkret inspiration til, hvordan I selv kommer

videre med intranettet i jeres virksomhed.

Hvad kræver det af dig?

Du skal arbejde med jeres intranet / medarbejderportal. Før kurset skal du indsende

eksempler fra jeres nuværende løsning og besvare nogle spørgsmål omkring

erfaringer og udfordringer.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- og intranetansvarlige, der ønske at forstå og videreudvikle intranettet,

så det bliver (endnu mere) brugervenligt og forretningskritisk.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 11. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 16. september 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

21. august 2013 i Hellerup

26. august 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af KS, DJ, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

22 23


Digitale medier

Digitale medier

MOBILHISTORIER – LIGE VED HÅNDEN!

MOBIL KOMMUNIKATION - JERES NÆSTE INDSATS

På dette kursus bliver du præsenteret for de nye muligheder for selv at

optage, redigere, speake og uploade videoklip, som iPads og iPhones giver

dig mulighed for.

På kurset benytter vi den unikke kombination af at optage videoklip i HD-kvalitet

på din iPad eller iPhone, som efterfølgende kan redigeres i iMovie på en iPad og

lægges på Internettet.

• Demonstration af diverse videoklip lavet til dokumentation og information fx

nyhedsklip til hjemmesider og intranet, instruktions- og undervisningsvideoer

• Undervisning i brugen af iPads

• Øvelse 1: Optagelse, redigering og upload af indslag på max. 2. min. til

Youtube

• Gennemsyn og efterkritik på storskærm

• Øvelse 2: Optagelse, redigering, speak og grafik- og lyd samt upload af indslag

på max. 3. minutter til Youtube

• Gennemsyn og efterkritik på storskærm

• Debat om muligheder og begrænsninger i anvendelsen af iPads og smartphones

til hjemmesider, intranet, dokumentation og undervisning.

Hvem skal du møde?

HENRIK FINK ISAKSEN, journalist og projektleder i Region Midtjyllland

med erfaring som kommunikationschef på Aarhus Universitetshospital.

Henrik har en fortid som tv-journalist i Danmarks Radio og har i flere

år beskæftiget sig intensivt med de visuelle muligheder i smartphones

og undervist i emnet på Danmarks Journalisthøjskole. I dag producerer han videoklip

på mobil til Region Midtjyllands hjemmesider og intranet.

Hvad får du med hjem?

• Du lærer at idéudvikle, strukturere og planlægge et kort videoklip til nettet

• Du lærer, hvordan du optager, redigerer og speaker små videoklip

• Du lærer at gemme og uploade videoklip til Youtube / Vimeo eller 23Video

Hvad kræver det af dig?

Interesse for anvendelsen af video til kommunikation og branding på nettet. Der

kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Teknik

Medbring din egen iPad eller iPhone til kurset. Du skal være forberedt på at

downloade et par Apps – nemlig iMovie (40 kr.) og Transfer (25 kr.) forud for kurset

eller på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til såvel kommunikations- og informationsmedarbejdere,

journalister, undervisere, ledere, vejledere m.v.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 22. august 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. august 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 12

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af KS, DJ, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Er jeres website ordentligt optimeret og fremtidssikret til smartphones og

tablets? Skal I udvikle en mobil app til jeres næste kampagne? Og hvordan

indarbejder I de mange muligheder, herunder responsive webdesign og

apps i jeres digitale strategi?

Mobile medier er en af de stærkeste teknologiske trends i dag, som ikke kun giver

nye kontaktpunkter til dine målgrupper og et udvidet kreativt spillerum i den digitale

kommunikation - men som i høj grad også har ændret betingelserne for, hvordan

du tilbyder dine brugere en god brugeroplevelse og en ordentlig adgang til dit

indhold på dine websites.

Kurset giver en solid forståelse af mobil kommunikation i praksis:

• Indsigt: Hvad kendetegner god mobil kommunikation, og hvordan udarbejder du

en velfungerende mobil løsning

• Teknologi-turen: Gennemgang af de mange teknologier og løsninger og hvilke

formål de bedst benyttes til

• Inspiration: Bliv inspireret gennem konkrete cases

• Processtøtte: Hvordan griber du det an, når I skal igennem en større udviklingsproces

• Statistikker og trends: Tal om brugen af smartphones og tablets og deres udvikling

er tankevækkende læsning for alle og et wakeup call for de, der ikke for alvor

er kommet i gang endnu.

Hvem skal du møde?

JONAS FRIISBERG NIELSEN er digital chefrådgiver hos Operate A/S.

Jonas har stor erfaring med udvikling af mobile strategier og løsninger

og underviser sideløbende i emnet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration og værktøjer til at komme i gang med mobil kommunikation

i din egen organisation. Efter kurset vil du ikke blot være godt opdateret på

de mobile teknologier og deres anvendelsesmuligheder – du vil også have fået

konkrete redskaber til, hvordan du gør din næste mobile indsats til en succes. Endelig

giver workshoppen dig redskaber til at indarbejde den mobile kommunikation

i jeres digitale strategi.

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver ingen særlig viden om mobil kommunikation. Inden kurset bør du

overveje, hvilke målgrupper I typisk har. Så kan du få specifik viden om deres mobilvaner

og inspiration til løsninger på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig kommunikationsfolk i organisationer, myndigheder og virksomheder,

der ønsker en konkret forståelse af de mobile medier i kommunikationen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 7. november 2013, kl. 10-17

• København 14. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

24. oktober 2013 i Aarhus

17. oktober 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

24 25


Digitale medier

Digitale medier

SKRIV GODT TIL GOOGLE OG FANG KUNDERNE

- SØGEMASKINEOPTIMERING (SEO) & WEBJOURNALISTIK

WEBREDAKTØRENS UDFORDRINGER OG ROLLE

Fanger dine webtekster Googles søgerobotter, så kunderne finder jeres

virksomhed og produkter øverst blandt søgeresultaterne på nettet? Vil du

lære at inddrage de bedste tips og tricks fra søgemaskineoptimering

(SEO) i dine webtekster uden at gå på kompromis med velskrevet webtekst?

På kurset får du hjælp til at forstå og skrive til teknikken i Googles

søgerobotter samtidig med, at du beholder de journalistiske briller på.

Hvem skal du møde?

CHRISTINA RYTTER er cand.comm. med 18 års erfaring i journalistik,

PR og kommunikationsrådgivning fra fire førende PR-bureauer. Ejer og

adm. direktør for Coast Communications Denmark. Tidligere tv-redaktør

og vært samt international PR Manager hos Penlau.

CHRISTOPHER BRIXEN er dansk Country Manager for Precis

Digital med en baggrund som iværksætter og tidligere ansat i Googles

europæiske hovedkvarter. Master i innovationsledelse og forretningsudvikling

fra CBS og Renmin University of China. Mangeårig erfaring

inden for e-commerce og online markedsføring med stor viden om Google

og om, hvordan hele ’Google-maskinen’ hænger sammen.

Coast Communications og Precis Digital arbejder til daglig tæt sammen om strategisk

kommunikationsrådgivning og eksekvering af alle former for online kommunikation,

online PR og online markedsføring for førende virksomheder i Norden.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig værktøjer til at skrive gode webtekster, som fanger Googles søgerobotter,

så din tekst kommer højt op i søgeresultaterne på nettet. Du får den

nyeste viden om Google og søgemaskineoptimering (SEO) præsenteret på ikketeknisk

vis. På kurset får du praktiske øvelser. Du arbejder også med din egen

webtekst, som du skriver igennem efter de SEO-journalistiske principper og kan

afprøve på Google, når du kommer hjem.

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset skal du skrive en webtekst, som du kan arbejde videre med på kurset.

Under kurset vil du deltage i diskussion, høre oplæg, få mindre skriveøvelser

og arbejde individuelt med dine egne tekster. Du får mulighed for at sparre

individuelt med kursuslederne undervejs.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle ikke-tekniske kommunikatører, der skriver tekster til

hjemmesider. Du har ingen eller kun lidt forhåndskendskab til søgemaskineoptimering

(SEO).

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 21. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 23. oktober 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

30. september 2013 i Hellerup

2. oktober 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Digitale medier spiller i dag en helt central rolle i de fleste organisationer

og virksomheders kommunikation med interne og eksterne interessenter.

Det gælder både for kommunikation via web såvel som for andre

digitale platforme. Udviklingen af nye digitale medier og de øgede muligheder

for bruger-interaktion stiller samtidig nye krav til webredaktørens

kompetencer og rolle.

Kurset stiller skarpt på webredaktørens rolle som rådgiver, strateg, udvikler og

indholdsleverandør på både internet, intranet, sociale medier og andre digitale

platforme. Kursusdeltagerne får inspiration og værktøjer til at udvikle en effektiv

digital strategi. Herunder at

• analysere digitale udfordringer og muligheder

• formulere mål og succeskriterier

• udvikle idealtyper og brugerscenarier

• definere indholdsstrategi og platforms-integration

• vælge samarbejdspartnere og CMS

• prioritere indhold og udvikle ny funktionalitet

Hvem skal du møde?

LARS SANDSTRØM er senior kommunikationsrådgiver i Bysted A/S.

Lars Sandstrøm rådgiver og underviser store og små organisationer i

web, strategisk kommunikation og branding. Han har desuden skrevet

tre bøger om emnet. Lars er bestyrelsesmedlem i DKF.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration og konkrete værktøjer til at planlægge og styre udviklingen

af organisationens website og øvrige digitale medier. Du får værktøjer til

at definere og forstå dine brugere, samt til at prioritere indhold og funktionalitet i

det daglige arbejde. Derudover får du indblik i strategisk kommunikation via sociale

medier og mobile platforme.

Kurset kombinerer indsigt, best practice cases og øvelser, hvor deltagerne får

muligheder for at afprøve værktøjer på deres egen organisation og udfordringer.

På kurset udleveres bogen ’Online branding – skab strategiske relationer på

nettet’.

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver ingen særlige kvalifikationer i forhold til at arbejde strategisk med

digitale medier. Inden kursusstart skal du imidlertid have overvejet tre væsentlige

udfordringer for din organisations digitale kommunikation.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle, som er helt eller delvist ansvarlige for indhold og

udvikling af organisationers og virksomheders web og digitale kommunikation. På

kurset præsenteres både danske og internationale cases. Og materiale, værktøjer

og øvelser henvender sig både til virksomheder, organisationer, foreninger og

kommuner.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 4. og 5. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 25. og 26. september 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

14. august 2013 i Hellerup

4. september 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.950 kr. for medlemmer af DKF

5.650 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.050 kr. for ikke-medlemmer

26 27


Digitale medier

DIGITALE MEDIER Redaktion

FACEBOOK I PRAKSIS

- FÅ STYR PÅ DIN FACEBOOK-STRATEGI

FÅ DIT MAGASIN LÆST

Hvad kan Facebook? Og hvordan bruges det effektivt i vores kommunikation

og markedsføring? Hvor skal det organisatoriske ansvar placeres

i en virksomhed? Hvordan når vi ud til vores målgruppe og skaber de

gode relationer på Facebook?

På kurset får du indsigt i, hvordan du kan bruge Facebook som en kanal til at nå

virksomhedens mål. Desuden får du konkret og praktisk viden om Facebook som

kommunikations- og marketingredskab og sparring på hvordan din virksomhed

kan bruge mediet.

Hvem skal du møde?

DAVID LEDSTRUP er projektleder hos Bigum&Co, som hjælper danske

såvel som udenlandske virksomheder med at opnå bedre kunderelationer

og større synlighed på de sociale medier gennem konsulentydelser

og kursustilbud. David Ledstrup rådgiver og samarbejder bl.a. med

en række danske banker, kursusvirksomheder, energiselskaber samt restaurationskæder

og underviser i online kommunikationsstrategi og sociale medier.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig

• forståelse for forudsætningerne for succes på Facebook

• styr på Facebook-strategiprocessen i virksomheden

• indblik i de seneste trends inden for virksomheders brug af Facebook

• praktiske guidelines til at arbejde med Facebook

• introduktion og indblik over konkurrencereglerne

• guidelines til annoncering på Facebook

• tips og tricks til at engagere kunder og netværk, så de kommenterer og ’synes

godt om’

• praktiske eksempler og sparring der giver rig mulighed for selv at komme til

orde på kurset

Hvad kræver det af dig?

Alle kan være med på kurset, men du får mest gavn af det, hvis du allerede er i

gang på Facebook og skal administrere en eller flere Facebook-sider.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- og marketingmedarbejdere, webrådgivere, medarbejdere fra

HR og IT afdelinger, der er eller skal være administrator for en eller flere Facebook-sider.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 26. november 2013, kl. 10-17

• København 28. november 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

5. november 2013 i Aarhus

7. november 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Det er ingen kunst at udgive et magasin, men det er en kunst at få det

læst. De trofaste læsere har du uden tvivl styr på. Men hvad med de troløse?

Den store, utaknemmelige skare, som bare bladrer gennem magasinet.

Zappere skal indfanges og fastholdes, og det bedste net er magasinets

virkemidler, som gør magasinet mere tilgængeligt, varieret og

spændende.

Kurset sætter fokus på

• magasinets virkemidler – den gode forside, forskellige former for formidling i

magasiner og indgangene til at få en artikel læst

• magasinbegreberne ‘don’t tell it – show it’ og ‘what’s in it for me?’

• det gode produktionsforløb – fra idé til sidste korrektur

• fordele og ulemper ved at udgive magasinet som onlinemagasin til computer

eller tablet – evt. med video og interaktivitet

Hvem skal du møde?

SØREN FREDERIKSEN har Magasinværkstedet, som konceptudvikler

og producerer magasiner og onlinemagasiner, herunder fagblade, personaleblade

og kundemagasiner. Søren kalder sig selv magasinmager,

men er oprindelig journalist. Siden har han arbejdet som journalist og

webredaktør på et fagblad og har været redaktionschef, chefredaktør, kreativ

chef og svensk landechef hos Benjamin Media. Han er også tilknyttet Update

(Center for Journalistisk Kompetenceudvikling) som ekstern underviser i magasinkoncepter.

Hvad får du med hjem?

Du får en generel indføring i magasinhåndværket, kreative input til magasinets

udvikling og en række brugbare redskaber til at få målgruppen til at åbne og læse

magasinet. I den forbindelse får du vejledning i det gode produktionsforløb, som

er forudsætningen for at kunne producere et helstøbt magasin. Du får desuden

input til de strategiske overvejelser ved at udgive et magasin online i stedet for

som trykt magasin.

Hvad kræver det af dig?

Nysgerrighed, engagement og diskussionslyst. Før kurset bedes du sende de tre

seneste eksemplarer af dit magasin, og på selve kursusdagen skal du medbringe

et sæt af det seneste magasin.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- eller marketingmedarbejdere i organisationer, foreninger og offentlige

eller private virksomheder, der arbejder med udgivelsen af personaleblade,

medlemsblade, fagblade eller kundemagasiner.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 16. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 23. september 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

26. august 2013 i Hellerup

2. september 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

28 29


Journalistik og presse

DIGITALE MEDIER

Journalistik og presse

FÅ STYR PÅ DET

JOURNALISTISKE HÅNDVÆRK

KOMMUNIKATØREN SOM NYHEDSPRODUCENT

Som kommunikationsmedarbejder skal du mestre det journalistiske

håndværk. Det gælder både, når du kommunikerer internt til kollegaer og

medarbejdere, og det gælder, når du vil afsætte historier og budskaber i

medierne. Jo bedre du er til at vinkle skarpt, bruge nyhedskriterierne,

skrive fængende rubrikker og bruge et journalistisk sprog, jo mere villige

er folk til at læse det, du skriver.

Hvem skal du møde?

SØREN MARQUARDT FREDERIKSEN, der underviser i journalistik og

retorik på CBS og Københavns Universitet. Søren driver firmaet Talerbloggen.dk

og er forfatter til en række bøger om journalistik, retorik

og PR. bl.a. ’Talen er vejen til indflydelse – en grundbog i praktisk retorik’

og ’Skriv så du bliver læst – Journalistik for kommunikationsfolk’.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig konkrete redskaber, så du lærer at beherske det journalistiske

håndværk. Du lærer at

• vinkle, så du kan fortælle historier med et klart fokus

• bruge det journalistiske, så folk synes dine artikler er spændende at læse

• skrive et sprog, så det er let at læse dine artikler

• skrive fængende rubrikker og begyndelser

• bruge de journalistiske genrer

Du får

• forståelse for de journalistiske spilleregler, så du bedre kan tilpasse dine historier

til de enkelte medier

• et eksemplar af underviserens bog ’Skriv så du bliver læst – Journalistik for

kommunikationsfolk’. Læs anmeldelse på kommunikationsforening.dk

Hvad kræver det af dig?

På kursets første dag får du redskaberne. På kursets anden dag har du skrevet et

par artikler, som vi andre læser og giver respons på. Det er en god mulighed for

at få konstruktiv kritik, så du får blik for, hvad du gør godt, og hvad du kan gøre

bedre. Læs også artiklen ’Kan du det journalistiske håndværk’ af Søren Marquardt

Frederiksen på www.komforening.dk.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle kommunikationsfolk, der vil være bedre til at beherske

de journalistiske redskaber.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 26. august og 3. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 27. august og 2. september 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

1. august 2013

Med flere end 10.000 nyheder dagligt og medier i total, global krise er der

behov for at tænke nyt, hvad angår nyhedsproduktion. Det gælder ikke

bare i medierne. Også organisationer og virksomheder kan med fordel

langt mere proaktivt bidrage til nyheds- og samfundsbilledet ved systematisk

at udvikle interessante og troværdige historier til tidens medieplatforme.

Det stiller helt nye krav til idéudvikling og afsætning af dagsordensættende

historier. Kommunikatøren kan med fordel adaptere de

førende mediers måde at arbejde med nyheder på. Det betyder, at kommunikationsafdelinger

har mulighed for at se på sig selv som nyhedsproducenter

på lige fod med journalister på redaktionerne.

Hvem skal du møde?

SUSANNE HEGELUND er med 20 års central placering på Berlingske

Tidende, TV2 Nyhederne og DR en af nyhedsbranchens helt tunge spillere.

Hun var bl.a. chef for TV Avisen, før hun blev kommunikationsdirektør

i Landbrug & Fødevarer. I dag er hun selvstændig kommunikationsrådgiver

og en del af forfatterparret Hegelund/Mose med bl.a.

referenceværkerne Håndbog for statsministre og Javel, hr. minister bag sig.

Hvad får du med hjem?

Forståelse af mediernes mind-set fra både chef- og reportergangen samt konkrete

redskaber til at udvikle og målrette historier anno 2013. Desuden får du værktøj

til at sælge dine historier ind, så du bliver redaktørens ven fremfor en irriterende

tidsrøver.

Hvad kræver det af dig?

Du skal medbringe egne ideer til historier/udfordringer, og du skal være parat til

at træne ’med publikum på’.

Hvem kan deltage?

Kommunikationsrådgivere, der gerne vil arbejde troværdigt og tidssvarende med

medierne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 23. og 30. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 24. september og 1. oktober 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

2. september 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.650 kr. for medlemmer af DKF

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

6.750 kr. for ikke-medlemmer

Ca. deltagerantal 15

Pris

5.300 kr. for medlemmer af DKF

6.000 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.400 kr. for ikke-medlemmer

30 31


Visuel kommunikation

Visuel kommunikation

DESIGN MANAGEMENT

- VÆRKTØJER OG INSPIRATION TIL AT STYRE ORGANISATIONENS

VISUELLE IDENTITET OG BRUG AF DESIGN

SUPERSLIDES TIL POWERPOINT

– FÅ STYR PÅ BEST PRACTICE I PRÆSENTATIONER TIL POWERPOINT

OG INDBLIK I DE NYESTE TENDENSER

Hvorfor fik Microsoft nyt logo? Kan Google blive ved med at skifte logo?

Hvorfor opgav GAP deres nye logo?

Alle har et logo. En del har styr på farver og skrifttyper. Men de fleste kommunikationsafdelinger

kæmper med at holde den visuelle fane højt, når designet skal

bruges ude i organisationen eller stå prøven på direktionsgangen.

Kurset tager fat i både de konkrete værktøjer og metoder til at sikre en ensartet

visuel identitet og de strategiske overvejelser, der sikrer, at designet går fra at

være ren indpakning til et egentligt visuelt brand. Kurset varierer mellem oplæg,

korte opgaver og diskussioner af deltagernes egne cases og best practice.

Hvem skal du møde?

MICHAEL KREUTZFELDT rådgiver større virksomheder og organisationer

i design og brand management. Han har arbejdet med design og

designprocesser gennem mange år i bl.a. Carlsberg Group med det internationale

ansvar for Carlsbergs corporate visuelle identitet. Han

har tidligere været kreativ chef på bureauet 1508 og har haft ansvaret for det digitale

design i DR’s designafdeling.

Hvad får du med hjem?

Du får inspiration, tjeklister og masser af gode og dårlige cases inden for en række

emner: Logoet - Inspiration, regler og de mange undtagelser

• Brandarkitektur - Skal logo eller design varieres til forskellige dele af organisationen?

• Den visuelle identitet - Hvad skal med? Hvad kan undværes? Hvordan prioriteres

budgettet?

• Designguiden - Hvem skal bruge designguiden? Hvordan? Pisk eller gulerod?

Best practice

• Dokumenter og templates - Hvordan sikres ensartet design samtidig med at

hverdagen bliver lettere for den enkelte medarbejder?

• Det visuelle brand - Design er visuel kommunikation der skal understøtte værdier,

strategi og image

• Forankring af den visuelle identitet i organisationen - Hvem kan hjælpe? Hvem

har ansvaret? Hvem godkender? Hvem betaler?

Hvad kræver det af dig?

En almindelig interesse og glæde ved at kommunikere visuelt. Kurset kræver ikke

kendskab til fagudtryk eller særlige programmer.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations- eller marketingafdelingen og de medarbejdere,

der har ansvaret for virksomhedens visuelle identitet eller står over for

et redesign.

Kurset er ikke et hands-on kursus i brug af designprogrammer og designteknikker.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle den 28. oktober 2013, kl. 10-17

• København 30. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

7. oktober 2013 i Vejle

9. oktober 2013 i Hellerup

Bliv bedre og hurtigere til at lave flotte og meningsfulde præsentationer.

Der er for mange kedelige og dårlige præsentationer, som med få virkemidler

kan optimeres markant.

Kurset giver inspiration til at pifte præsentationerne op, så de viser det, du siger.

Vi gennemgår og diskuterer ligeledes en række modeller, grafer, infographics og

andre elementer, som kan lette arbejdet næste gang du skal lave en præsentation.

Undervejs arbejder vi med en konkret øvelse.

Kurset giver indblik i:

• Do’s and dont’s for præsentationer - med fokus på cases

• Viden om hvad der virker, herunder resultater fra eye tracking

• Anbefalinger til hvilke programmer der bruges til præsentationer - afhængig af

konteksten

• Best practice indenfor PowerPoint præsentationer - fra et visuelt perspektiv

• Tablets, apps og forskellige skærme – hvad er forskellen og mulighederne?

• Fordele og ulemper ved brugen af PowerPoint, Prezi, Graphic visualization

• Redskaber til at dele best practice og sikre at Corporate indhold og centralt

styrede opdateringer slår igennem ude hos brugerne

Hvem skal du møde?

JEPPE SCHYTTE-HANSEN er adm. direktør og partner i SkabelonDesign

A/S, hvor han arbejder med rådgivning af virksomheder indenfor

implementering af visuel identitet, præsentationsværktøjer, videndeling

og workflow i store dokumenter. Næstformand for bestyrelsen i

Danish Design Association, samt initiativtager og facilitator i CVI ERFA Gruppen

for designansvarlige i 10 af Danmarks største virksomheder.

Gæsteoplægsholder:

En ledende designer fra et af landets mest anerkendte designbureauer taler om

design til præsentationer på baggrund af nogle udvalgte cases.

Hvad får du med hjem?

Du får en praktisk tilgang til, hvad der virker, hvordan modtagerne opfatter lærer

og husker budskaber, og hvordan man undgår de typiske faldgruber. Desuden får du

• inspiration til visuelle elementer der kan medvirke til bedre præsentationer

• tips og tricks og 10 gode råd til at lette arbejdet når du kommer tilbage.

Hvad kræver det af dig?

Det forventes, at du har erfaring med PowerPoint. Desuden vil vi bede dig om at

sende 1 eksempler på præsentationer inden kurset starter og kort beskrive de udfordringer,

du har med præsentationer – dette er udelukkende til kursuslederens

forberedelse. På kurset bruges udvalgte elementer af kursisternes eksempler, men

vi gennemgår ikke alle præsentationer systematisk.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører som arbejder med præsentationer, uanset

om det drejer sig om præsentationer indenfor ledelsesrapportering, strategi,

salg, marketing, undervisning eller andet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

Kurset udbydes

• København 21. august 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 28. august 2013 kl. 10-17

Ca. deltagerantal 15

Tilmeldingsfrist

20. august 2013 for kurset i Hellerup

Pris

7. august 2013 for kurset i Aarhus

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

Ca. deltagerantal 15

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ og KS, DIRF og Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

32 33


Visuel kommunikation

Personlig udvikling

VISUELLE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER

- VIDEN, INDSIGT OG VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MERE MÅL-

RETTET MED VISUEL KOMMUNIKATION OG DESIGN

BLIV EN BEDRE MEDIETRÆNER

LÆR AT KLÆDE ANDRE PÅ TIL AT SKULLE OPTRÆDE I MEDIERNE

Design indgår i mange kommunikationsopgaver, men kræver andre kompetencer.

Hvordan beskriver du en designopgave og finde den rette leverandør?

Hvad er styrken og svagheden ved design? Hvordan gør design

dine kommunikationsløsninger endnu bedre?

Kurset er praktisk orienteret, og du får redskaber til at skrive et designbrief helt

konkret. Vi går også et spadestik dybere og får ny viden om design og designmarkedet.

Vi skal arbejde med deltagernes aktuelle udfordringer og afdække typiske

problemer, faldgruber og muligheder. Hvad kan man forvente af designeren? Hvad

koster design? Og hvor lang tid skal det tage? Det kan være de mindre opgaver

som brochurer og præsentationer og de større som kampagner, identitet og indretning.

Vi skal også se på, hvilke nye muligheder der åbner sig i design.

Kurset varierer mellem oplæg, korte opgaver og diskussioner af deltagernes egne

cases.

Hvem skal du møde?

IRENE LØNNE har en lang erfaring med design, både som intern

design ansvarlig i flere virksomheder og som partner i et designfirma.

Hun har skrevet en PhD om strategisk design og er i dag forskningschef

på Designskolen Kolding. Irene har en blanding af hands-on viden

fra begge sider af bordet samt dyb faglig, teoretisk viden og indsigt fra forskningen

og har undervist på KADK, Kolding Designskole samt på flere kurser.

Gæsteoplægsholder

RIKKE BASTHOLM er indehaver af innovationsbureauet INNOBA, der

anvender designmetoder til nytænkning af produkter og services. Rikke

har en fortid som senior innovationskonsulent i Europas største designbureau,

Designit og har også arbejdet i den offentlige og private sektor

med strategi, innovation og udvikling.

Hvad får du med hjem?

Du får konkret afprøvet at udforme et designbrief på grundlag af dine egne udfordringer

og værktøjer til, hvordan du samarbejder med designerer. Derudover får

du nyt indblik i visuelle løsninger og design.

• Opgaven – hvornår har du en designopgave, hvad kan du løse selv, hvornår har

du brug for ekstern hjælp?

• Designbrief – Hvordan beskriver du opgaven så designeren kommer med ’det

rigtige’ tilbud?

• Designmarkedet – Hvem skal du kontakte for hvilken type opgave?

• Designviden – Få mere viden om hvad der sker i designfeltet lige nu. Kan du

bruge design bedre? Hvad er begrænsningerne

Hvad kræver det af dig?

En almindelig interesse og glæde ved at kommunikere visuelt.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations- eller marketingafdelingen og de medarbejdere,

der har ansvar for at beskrive og udbyde opgaver, der involverer design

eller visuel kommunikation.

Kurset er ikke et hands-on kursus i brug af designprogrammer og designteknikker.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 12. september 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

22. august 2013

Ca. deltagerantal 15

Hemmeligheden bag en vellykket medieoptræden ligger i forberedelsen. Selv

mediegarvede topchefer øver sig inden kontakten med journalister. De ved, at

en god omtale af organisationen - og dem selv - er penge værd, mens en enkelt,

dårlig performance kan tage lang tid at rette op på.

Forberedelsen bør indeholde meget mere end blot træning i at kunne svare på diverse,

potentielle spørgsmål. På kurset går vi tæt på valg af talsperson, budskaber

og vinkler, signaleffekter, kropssprog og tonering. Du bliver præsenteret for spørgeteknik,

journalistiske fælder, interviewroller og Q&As. Og vi drøfter begrebet

’folkedomstolen’, hvis afgørelser er hårde og vidtrækkende.

Vi gennemgår forskellige interviewsituationer, dissekerer vellykkede og katastrofe

interviews, og du får lejlighed til selv at gøre dig erfaring – både som interviewer

og interviewperson. Vi vil blandt andre afprøve:

• Researchinterviewet

• Fødselshjælperinterviewet

• Ekspertinterviewet

• Det kritiske interview

• Det åbne versus det lukkede interview

• Det redigerede versus live-interviewet

Vi vil tale om præmissen for interviewet, kontrakten med journalisten og next step.

Hvem skal du møde?

BENEDICTE STRØM har 20 års erfaring inden for kommunikation som

journalist, redaktionssekretær, studievært, kommunikationschef, talskvinde

og nu kommunikationsrådgiver for diverse private og offentlige

organisationer. Hun er cand.polit., journalist og har en e*MBA.

Hvad får du med hjem?

Kurset vil give dig råd, redskaber og praktisk erfaring i at forberede andre på at

skulle optræde i medierne. Kurset veksler mellem teori, cases og praktiske øvelser.

Hvad kræver det af dig?

Du skal medbringe en case, som kan gå hen og vække mediernes interesse. Det

kan være en positiv historie for din organisation eller en mere kritisk, som I nødig

ser offentliggjort. Du skal have gjort dig tanker om, hvad jeres hovedbudskab skal

være, hvis journalisten ringer.

Derudover må du meget gerne sende eksempler fra din organisations medie optræden

– inden kursus start. Du skal forberede dig på en aktiv dag i højt tempo.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører og HR- medarbejdere i offentlige eller private

organisationer samt selvstændige konsulenter.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 5. september 2013, kl. 10-17

• København 28. august 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. august 2013 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF og Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

34 35


Personlig udvikling

Personlig udvikling

GENNEMSLAGSKRAFT SOM RÅDGIVER

- FÅ REDSKABER TIL AT GIVE FEEDBACK OG

BLIV EN BEDRE KOMMUNIKATIONSTRÆNER

BRYD VANEN OG SKAB EN NY

Arbejder du med at gøre andre bedre til at kommunikere, er dette kursus

en genvej til bedre resultater. På dette kursus tager vi fat i de situationer,

hvor det er svært at sige tingene ligeud. Både situationer, hvor ros og anerkendelse

kan give en kollega ny energi og retning, men også de situationer,

hvor konstruktiv kritik kan rette fejl og uhensigtsmæssige måder

at gøre tingene på.

Vi går tæt på forskellen mellem kritik, ros og feedback og gør dig bevidst om,

hvordan kritik bliver en hjælp – og ikke et angreb.

• Du får metoder til at give andre noget at vokse af

• Hvordan formulerer du kritik?

• Hvordan kan man bruge den gode hensigt som udgangspunkt for konstruktiv

feedback?

• Hvordan kan man finde gode strategier, så det bliver nemmere at modtage

kritik?

• Hvad må man sige hvornår? Hvad må I sige til hinanden? Hvad bør I sige til

hinanden? Hvad kunne være rart at få sagt? Hvordan kan feedback gøre jer til

et mere effektivt team?

Hvem skal du møde?

ANDERS STAHLSCHMIDT er ledelsesrådgiver, kommunikationskonsulent,

journalist og tv-mand og har skrevet flere bøger om kommunikation,

bl.a. Førstehjælp til Feedback. Stahlschmidt er en erfaren og efterspurgt

underviser, der formår at inddrage deltagernes egne

erfaringer på en engagerende måde, så teori og virkelighed bliver bundet smukt

sammen. Nogle kender ham bedst som tv-vært, senest DR 2 og som underholdningschef

på Nordisk Film eller som journalist og partner i Lumholt & Stahlschmidt

Kommunikation eller senest som seniorkonsulent i Kraft & Partners, hvor

han var leder af Det Kongelige Ledelsesakademi, inden han blev postproducer

hos Endemol Denmark.

Hvad får du med hjem?

• Metoder og redskaber til at give feedback - også til ’vanskelige personer’

• Lejlighed til at træne det, der er svært at sige

• En strategi til at modtage kritik

• Bogen ’Førstehjælp til Feedback’

Hvad kræver det af dig? Kurset indeholder øvelser, som kræver aktiv deltagelse.

Du skal være parat til at dele ud af dine egne erfaringer og oplevelser.

Hvem kan deltage?

Alle, som arbejder med at træne og rådgive andre i kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 22. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 4. november 2013, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

1. oktober 2013 i Hellerup

14. oktober 2013 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

Vil du styrke din personlige branding, løbe mere, spise sundere, gå til tiden,

arbejde mere disciplineret med din indbakke eller blive dygtigere

til at få implementeret nye kompetencer og adfærd?

Vaner udgør op imod 40 pct. af vores adfærd i løbet af en dag. Derfor er der

uanede gevinster at hente for dem, der har evnerne til at påvirke dem bevidst.

Der findes videnskabeligt beviste principper for effektivt at ændre vaner og skabe

nye. Og det er disse principper, som deltagerne bliver indviet i gennem forløbet.

I kursusforløbet ’Bryd vanen og skab en ny’ tager vi den massive forskning på området

og omsætter den til praktiske regler og metoder. Den første kursusdag afsluttes

med, at deltagerne vælger en vane at arbejde målrettet med i en 30 dages

udfordring.

Hvem skal du møde?

MORTEN MÜNSTER er partner i BRO kommunikation og har udviklet

danmarks største kommunikationsblog www.bro-blog.dk, der har over

af 12.000 abonnenter. Morten arbejder til dagligt med at maksimere

menneskers indflydelse gennem kommunikationsstrategier og personlig

kommunikation. Han blogger selv på www.overbevisende.dk og udkommer i

april på Frydenlunds forlag med bogen: Personlig indflydelse – sådan flytter du

mennesker, produkter og holdninger’.

Hvad får du med hjem?

Du får lavpraktiske redskaber til at bryde en hvilken som helst vane – eller grundlægge

en helt ny. Derudover får du også konkret viden om, hvordan man kan bruge

vanebryderprincipperne til at implementere ny adfærd i deres organisation.

Desuden får du Morten Münsters bog: Personlig indflydelse – sådan flytter du

mennesker, produkter og holdninger’.

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset skal du tænke over, hvilken vane du gerne vil bryde eller påbegynde.

Den første kursusdag afsluttes med en 30 dages udfordring, hvor den nye vane

skal afprøves og implementeres. Efter 30 dage mødes vi igen, evaluerer og bygger

endnu mere viden om adfærdsændringer og vanebrud på.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører, som gerne vil opnå større indflydelse

over deres egen adfærd, og kommunikatører der arbejder med adfærdsændringer

i deres organisation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 29. august og den 1. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

8. august 2013

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.950 kr. for medlemmer af DKF

5.650 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.050 kr. for ikke-medlemmer

36 37


Personlig udvikling

Betingelser

TAG ORDET OG BRÆND IGENNEM

- TALENS MAGT

SÅDAN KOMMER DU MED

– PRAKTIK OG BETINGELSER

Når vi skal overbevise, motivere og styrke vores personlige gennemslagskraft,

er det ikke nok at have lavet en fin PowerPoint eller et velovervejet

manuskript – publikummer bliver langt mere påvirkede af dit

fysiske nærvær og dine gode historier end af pæne slides og kedelige argumenter.

På kurset ’Tag ordet og brænd igennem’ er det derfor ikke sagen, statistikken eller

opgaven, der er i centrum, men dig og den måde du naturligt kommunikerer på

gennem dine bevægelser, din stemme og dine historier. Som kursist får du en

enestående mulighed for at få en personlig evaluering af lige præcis dine styrker,

svagheder og ikke mindst muligheder for at opnå større gennemslagskraft og dermed

større autoritet over for dine omgivelser, når du taler.

• Hvorfor er stemme og kropssprog så vigtigt over for et publikum?

• Hvordan er dit kropssprog, når du står foran publikum?

• Hvordan bruger du din stemme – og hvilken opfattelse efterlader det hos publikum?

• Hvordan kan man arbejde målrettet med historiefortælling?

• Og hvordan håndterer man nervøsitet, når man holder oplæg?

Hvem skal du møde?

CHRISTINA RITTIG FALKBERG, cand.mag. i retorik og stemmebrug. Ansat

som kommunikationsrådgiver og stemmebrugskonsulent hos Rhetor.

Arbejder også som professionel historiefortæller og rådgiver især

direktører og politikere om retorisk gennemslagskraft.

Hvad får du med hjem?

Du får ny viden om stemmen og kropssprogets indflydelse på din personlige kommunikation

og konkrete råd til, hvad du naturligt har talent for og kan arbejde

med for at styrke din gennemslagskraft. Du lærer også om historiens magt i argumentations

øjemed. Gennem en række praktiske øvelser, videoeksempler og opgaver

lærer du at arbejde med din krop og stemme og håndtere nervøsitet, når du

er på. Konstruktiv feedback fra instruktør og deltagere, der hjælper dig videre i

udviklingen af dine personlige kompetencer.

Hvad kræver det af dig?

Forud for kurset skal du forberede dig på at holde en præsentation af dig selv og

dit arbejde af 3 minutters varighed og have gjort dig tanker om, hvad du især

godt kunne tænke dig at få styr på i din personlige performance. På kursusdagen

bedes du møde op i behageligt tøj og medbringe et tæppe, du undervejs kan ligge

på. Læs også artiklen af Nanna Vestergård Sørensen ’Tortur på talerstolen’ på

kommunikationsforening.dk

Hvem kan deltage?

Alle, der skal have mere gennemslags foran et publikum – stort som småt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

København 29. oktober 2013, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig online på www.komforening.dk eller til dansk@komforening.dk.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi bekræftelse/faktura, som vi beder dig betale inden

kurset.

Din tilmelding er bindende, men er du forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at

sende en kollega. Vi anbefaler dig hurtig tilmelding, da kurserne har begrænset deltagerantal.

Vi skal have din tilmelding tre uger før kursusstart, hvis ikke andet fremgår. Priserne er

uden moms. Vi tager forbehold for ændringer.

ER DU MEDLEM?

Hvis du er medlem af forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Dansk Journalistforbund (DJ),

Dansk Investor Relations Forening (DIRF) eller Dansk Erhverv kan du deltage i Dansk Kommunikationsforenings

(DKF) kurser til særpris.

Se prisen under de enkelte kurser.

NEDSAT PRIS TIL LEDIGE

Er du ledigt medlem af DKF, kan du deltage på kurserne til 10 pct. af kursusprisen i det omfang,

der er ledig kapacitet. Du tilmelder dig helt almindeligt og markerer, at du er ledig. Når

tilmeldingsfristen er udløbet, får du besked, om der er plads på holdet.

GRATIS

Er det dig, der skal have jobbet.

Gratis kursus for DKFs og UNGKOMs medlemmer, når kontingentet er betalt.

HVIS DU KRYDSER STOREBÆLT, FÅR DU 15 PCT. RABAT PÅ KURSUSPRISEN

Alle kurser bliver evalueret, og sidste år scorede kurserne 4,6 på en

skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Starten på et netværk

Deltagerne på DKFs kurser har mulighed for at fortsætte erfaringsudvekslingen og starte et

DKF ErfaNetværk.

Sæt selv præg på kursussæsonen

Hvis du brænder for at deltage i eller lede et kursus, så er du velkommen til at sende et forslag

til sekretariatet. Kontakt Lisbeth Eckhardt-Hansen på lisbeth@kommunikationsforening.dk.

Kurser tilpasset virksomhedens behov

DKF tilbyder også kurser, som er tilpasset din virksomhed

og til konkurrencedygtige priser.

Kontakt Sonja Sukstorff i sekretariatet og hør om muligheder og priser.

3393 9098, dansk@komforening.dk

KURSER

TILPASSET

DIN

VIRKSOMHED

Tilmeldingsfrist

8. oktober 2013

Ca. deltagerantal 8

Pris

4.650 kr. for medlemmer af DKF

5.350 kr. for medlemmer af DJ og KS

6.750 kr. for ikke-medlemmer

KURSER – efterår/vinter 2013 udgives af

Dansk Kommunikationsforening

Strandvejen 100, 2900 Hellerup

3393 9098

dansk@komforening.dk

www.komforening.dk

Design: Bysted

Layout: Ivar Grafik

Foto: Flickr/Peter Leth

Produktion: KLS Grafisk Hus A/S

Oplag: 4000

38 39


TØR DU

VISE

DIREKTØRENS BIL

I JERES

ANNONCER?

KLS Grafisk Hus

A/S Jernholmen 42

A 2650 Hvidovre

Telefon

(+45) 36 34 29 00

www.kls.dk

KLS

GRAFISK HUS

Få din tryksag klimamærket og leveret

i en el-lastbil

• Vores produktion er CO2-neutral og certificeret af CO2focus. Derfor kan du få et CO2-

regnskab på din tryksag og få den klimamærket.

• Vores ambitiøse klimastrategi er under konstant udvikling. Senest er vi som Danmarks

første private virksomhed begyndt at levere tryksager i en el-lastbil, og direktørens bil er

udskiftet til en el-bil. Strømmen får de fra en lokal vindmølle.

• Vi rådgiver vores kunder til de mest klimavenlige tryksager uden at gå på kompromis

med pris og kvalitet. Du må gerne udfordre os! Læs mere om dine muligheder for grafiske

løsninger med hensyntagen til klima og miljø på www.kls.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!