FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

YLEISKONE KH 701

Turvaohjeet

Sähköiskun vaara!

• Liitä ja käytä laitetta ainoastaan tyyppikilven

tietojen mukaisesti.

• Varmista, ettei virtajohto koskaan kastu tai kostu

käytössä.

• Vedä virtajohto niin, ettei se voi jäädä puristuksiin

tai vaurioitua muuten. Älä anna virtajohdon

roikkua työskentelytasolta alas.

• Jos virtajohto tai verkkopistoke on vahingoittunut,

anna pätevän ammattihenkilön tai valtuutetun

huoltoliikkeen vaihtaa se uuteen vaarojen

välttämiseksi.

• Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä,

ennen laitteen puhdistamista ja vikatapauksessa.

Pelkästään virran katkaiseminen ei riitä, koska

laitteessa on virtaa niin kauan, kunnes pistoke

irrotetaan pistorasiasta. Näin vältetään laitteen

tahaton käynnistäminen. Virtakatkoksen jälkeen

laite käynnistyy uudelleen!

• Älä koskaan käytä laitetta ilman aineksia.

Ylikuumenemisvaara!

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden

(mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden

rajoitetut, fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai

kokemuksen ja/tai tiedon puute estävät käytön,

lukuun ottamatta tilanteita, joissa heitä valvoo

turvallisuudesta vastaava henkilö tai joissa he

ovat saaneet tältä ohjeita laitteen käytöstä.

• Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät

he leiki laitteella.

Varoitus: Älä koskaan upota laitetta veteen

tai muihin nesteisiin.Sähköiskun vaara!

Loukkaantumisvaara!

• Varoitus: Leikkuu- ja raastelevyt sekä tehosekoittimen

terä ovat erittäin teräviä!

• Varo leikkuu- ja raastelevyjä sekä sekoitinterää

paikoilleen asettaessasi ja irrottaessasi sekä

puhdistaessasi!

• Huomio: Laitteen käydessä lisää sekoituskulhoon,

vihannesleikkuriin tai tehosekoittimeen

ainoastaan työstettäviä aineksia.

• Älä koskaan työnnä käsiä tai vieraita esineitä

täyttöaukkoon tai tehosekoittimeen. Muuten voit

saada vammoja tai laite saattaa vaurioitua.

• Vaihda tarvikkeet ainoastaan käyttölaitteen

seistessä.

• Laite käy vielä hetken sammuttamisen jälkeen!

• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

Määräystenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden työstämiseen

kotitaloudessa käytettyinä määrinä ja ainoastaan

yksityiskäyttöön suljetuissa, sateelta suojatuissa

tiloissa.

Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen- tai teolliseen

käyttöön tai ulkona käytettäväksi. Laitetta saa käyttää

ainoastaan alkuperäisten tarvikkeiden kanssa.

- 12 -

More magazines by this user
Similar magazines